Book of the Day
MARCHAL Jules [Delathuy]
L'Etat Libre du Congo: Paradis perdu - l'Histoire du Congo 1876-1900 (2 volumes)
Broché, in-8, 399 + 429 pp., illustrations, photos, cartes, notes bibliographiques, bibliographie, index.


Jules Marchal (1924-2003). Le présent ouvrage est une version révisée et complétée du livre en néerlandais 'De Kongostaat van Leopold II', paru sous le pseudonyme A.m. Delathuy. Il comprend en plus l'histoire des missions catholiques jusqu'en 1908, tirée des trois livres en néerlandais sur ces missions (Missie en Staat in Oud-Kongo - deux volumes) et Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis), parus sous le même pseudonyme.
Les francs dans ce livre sont des francs-or (belges ou français) valant 150 francs belges 1995. La livre sterling dans ce livre valait 25 francs-or, le dollar 5 francs-or.
MARCHAL Jules [Delathuy]@ wikipedia
€ 135.0
New Arrivals
KÄSTNER Erich
Dagboek februari-augustus 1945 (vert. van Notabene, Ein Tagebuch 1945 - 1961)
Pb, in-8, 314 pp.
Erich Kästner (Dresden, 23 februari 1899 - München, 29 juli 1974) was een Duitse schrijver, dichter en cabaretier.
Over zijn Duitsland in puin schrijft hij: "Er is niet alleen een niemandsland, maar ook een niemandstijd. Hij strekt zich uit van het nietmeer tot het nogniet. Wij vegeteren in een vacuüm. Wat gegolden heeft geldt niet meer. Wat gelden zal, geldt nog niet." (216)
"Shakehands tussen Amerikanen en Duitsers is door het hoofdkwartier ten strengste verboden. (...) De Amerikaanse etiquette voor de omgang met Duitse mannen schijnt nogal af te wijken van die voor het verkeer met Duitse meisjes." (217)
"Om te leven moet je, onder andere, ook kunnen eten. Het is niet voldoende dat je het allemaal overleefd hebt."
Noot LT: Kästner stelt pertinente en lucide vragen in zijn dagboek. Zo stelt hij de titel van een te schrijven boek voor: 'De Metamorfose van de Mens onder de Dictatuur'. En hij levert ook de basisideeën: In het eerste stadium is de mens bang. 'Hij is bang voor de economische ondergang, voor slaag, voor trappen, voor de zweep, voor honger en ziekte, hij is bang voor het leven van zijn naasten, bang voor zijn eigen dood en bang om uit angst te liegen en te verraden. In het tweede stadium der verandering onder druk is hij nog maar voor één ding bang: iets anders te zeggen dan men van hem wil horen. En in het derde stadium is hij helemaal niet bang meer. Het experiment om hem onder druk te veranderen is geslaagd. (...) Hij is met zichzelf tevreden omdat men met hem tevreden is. Hij is gelukkig omdat hij, nu uit vrije wil, de opvattingen van de heersende misdadigers deelt. (...) Het geweten is in staat onrecht voor recht te doen gelden, inquisitie voor Gode welgevallig en moord voor politiek waardevol." (233-235)
Wellicht is het nodig de mechanismen van een oprukkende dictatuur - of die nu nationaal of mondiaal is - periodiek in herinnering te brengen. Vooral de jongere generaties zullen er baat bij vinden. Want wanneer de laatste getuigen van de vorige dictatuur van het toneel verdwenen zijn, is er plaats voor de repetities van de nieuwe dictatuur. Daarom vind ik dit boek belangrijk.
P.S. Op 15 februari 1945 vermeldt EK in zijn dagboek: "In de Oostzee zijn de twee grootste Kraft durch Freudeschepen op een mijn gelopen, de 'Gustloff' met negenduizend en de 'Robert Ley' met vijfduizend vluchtelingen aan boord." De ramp van de 'Gustloff' vormde de aanzet voor de roman 'In Krabbengang' (2002) van Günter Grass. De datering door Kästner klopt niet. Overigens liep de 'Gustloff' niet op een mijn maar werd het schip door een Russische duikboot getorpedeerd. De 'Robert Ley' werd op 24/3/1945 door de RAF gebombardeerd in de haven van Hamburg.
KÄSTNER Erich@ wikipedia
€ 15.0
BAUBÉROT Jean
Geschiedenis van het protestantisme (vert. van Histoire du Protestantisme - 1990)
Pb, in-8, 140 pp., chronologie, bibliografie, index. Voorwoord Prof. Boendermaker. Vertaald uit het Frans.
Baubérot, prof aan de Sorbonne en directeur van de sectie religieuze wetenschappen.
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen lanceerde.
BAUBÉROT Jean@ wikipedia
€ 15.0
HOUELLEBECQ Michel
Elementaire deeltjes (vertaling van Les particules élementaires - 1998)
Pb, in-8, 352 pp. Uit het Frans vertaald door Martin de Haan, die ook een nawoord (in 2008) schreef.
HOUELLEBECQ Michel@ wikipedia
€ 15.0
HOUELLEBECQ Michel
Onderworpen. Roman (vertaling van Soumission - 2015)
7de druk. Paperback, in-8, 224 pp. Een professor aan de Sorbonne, groot kenner van het oeuvre van Joris-Karl Huysmans, ziet zijn land in 2024 aan de vooravond van de presidentsverkiezingen steeds verder polariseren: een burgeroorlog lijkt onvermijdelijk. De traditionele partijen zijn uitgespeeld, de strijd gaat tussen het Front National en de Fraternité musulmane (Moslimbroederschap). Op de valreep doet een van de leiders een politieke meesterzet. Na de kalme triomf van 'De kaart het gebied' (La carte et le territoire - 2010), waarmee hij de Prix Goncourt won, is Michel Houellebecq helemaal terug als Frankrijks grootste provocateur. Ook zijn bekende thema's keren terug: liefde, seks, eenzaamheid. Deze keer gaat het om een dystopie.

Deze controversiële maatschappijkritische toekomstroman Soumission, - Frans voor 'onderworpenheid/onderwerping', wat 'islam' ook in het Arabisch betekent - verscheen op 7 januari 2015. Na de Franse presidentsverkiezingen van 2022 wordt de leider van de partij La Fraternité musulmane (De Islamitische broederschap), de ambitieuze Mohammed Ben Abbes, in de tweede ronde verkozen, nadat andere partijen in een poging het Front National van de macht te weren, diens kandidatuur ondersteunden. Frankrijk wordt een islamitische staat die de sharia invoert. De roman beschrijft het leven van de misantropische docent Franse letteren aan de Sorbonne, François (een subtiele verwijzing van Houellebecq naar zichzelf), die een specialist en bewonderaar is van het werk van Joris-Karl Huysmans. Na zijn bekering tot de islam, vindt François opnieuw wat geborgenheid en geluk. In het boek haalt Houellebecq ook scherp uit naar politici zoals François Hollande, die aan zijn tweede ambtstermijn als president bezig is, en François Bayrou die een islamitisch premier wordt. De Nederlandse vertaling heeft als titel Onderworpen en de eerste druk daarvan is verschenen op 12 mei 2015.

Het werk van Houellebecq wordt in het Nederlands vertaald door Martin de Haan.
HOUELLEBECQ Michel@ wikipedia
€ 15.0
De Bruyn J., Van Acker M.
Turnhout 1212–2012. 800 jaar stad maken in de Kempen
Hardcover, kleine 4to, 256 pp., illustraties, plans, foto's
Elke stad is op een eigen manier gegroeid in het verleden. En in Turnhout is ook goed de stedelijke renaissance te merken. Overal worden plannen gemaakt en projecten uit de grond gestampt. De samenhang en evolutie wordt duidelijk als je het hele verhaal samenbrengt. De natuurlijke omstandigheden, en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn sterk verweven met aspecten van menselijk leven. In een tiental stadsomgevingen die aan verandering onderhevig zijn door strategische stadsprojecten wordt onderzocht hoe hier de belangrijke beslissingen in het 800 jaar stad zijn nog altijd doorwerken in de projecten van morgen. De Grote Markt, de omgeving van het Kasteel, het graven van het kanaal en het leggen van de spoorweg, de aanleg van de ring en de snelweg … allemaal grote beslissingen op dat moment, met grote gevolgen nu.
Kunstfoto’s van Filip Dujardin en etsen van Sofie van der Linden.
De Bruyn J., Van Acker M.@ wikipedia
€ 15.0
KLINGAMAN William K.
1941, Our lives in a world on the edge
Pb, in-8, 516 pp., photos, notes, bibliography, index. 1941 was the year everything changed: the USA entered the war.
KLINGAMAN William K.@ wikipedia
€ 15.0
DELILLO Don
Onderwereld (vertaling van Underworld - 1997)
Pb, dikke pocket, 860 pp.
DELILLO Don@ wikipedia
€ 15.0
NATER Johan P.
Katyn - De Ontrafeling van een Massamoord
1ste druk. Pb, in-8, 156 pp., foto's, illustraties, kaartjes, chronologie, bibliografie. Toegevoegd: enkele krantenknipsels over Katyn.
Het woord 'liquideren' speelt een sleutelrol in de gehele tragedie rond de moord op de Poolse officieren en intellectuelen door de Russische geheime politie (NKVD).
Het drama is cruciaal voor het begrijpen van de Koude Oorlog, de Poolse opstanden en de moeilijke diplomatieke relaties binnen het Sovjetblok.
De massamoord bewijst nog maar eens dat de methodes van de sovjetdictatuur niet verschilden van die van het nazisme. Rechts en Links zijn uiterst relatieve begrippen als het op geweld aankomt.
NATER Johan P.@ wikipedia
€ 15.0
HARDY Thomas
Tess of the d'Urbervilles - A pure woman
Thick pocket, on the cover: photo of Nastassia Kinski in the great Polanski-film, 432 pp. Note LT: Tess was first translated in Dutch in 1895, but this translation seems to have disappeared from the market. Theme: The novel is pessimistic: the poor always lose, honnesty doesn't pay, love is not unconditional. In this respect history repeats itself as humans do not change fundamentally. Detail: One of the characters (Angel) reads 'Das Kapital' of Marx but he stays shortsighted.
Character map:
HARDY Thomas@ wikipedia
€ 10.0
PASOLINI Pier Paolo
Meedogenloos bestaan (vertaling van Una vita violenta - 1959)
Pb, in-8, 333 pp. Uit het Italiaans vertaald door Graziella Rais.
PPP (1922-1975) beschrijft hier de lotgevallen van de Romeinse ontspoorde jeugd. De criminaliteit wordt voorgesteld als triomferende vitaliteit. Rauw!
PASOLINI Pier Paolo@ wikipedia
€ 15.0
MAYR Ernst
Het recht van de sterkste. Darwin en het ontstaan van de moderne evolutietheorie. (vertaling van One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Evolutionary Thought - 1991)
Pb, in-8, 277 pp., fotokatern, bibliografie, verklarende woordenlijst, index/register.
De oorspronkelijke Engelse titel suggereert dat Darwin het Boek Genesis heeft herschreven, of van de tafel geveegd, zo u wilt.
Mayr gaat op zoek naar de feitelijke kennis zoals die vóór Darmin bestond en de Zeitgeist die toen heerste. We mogen niet vergeten dat het creationisme het quasi algemeen aanvaarde verhaal was: de Bijbel was de bron van alles. De wereld was een constante.
Mayr is emeritus hoogleraar zoölogie.
MAYR Ernst@ wikipedia
€ 15.0
HOUELLEBECQ Michel
La Carte et le Territoire (roman)
Lauréat du prix Goncourt. Broché, in-8, 428 pp.




HOUELLEBECQ Michel@ wikipedia
€ 15.0
HOUELLEBECQ Michel
La possibilité d'une île. (roman)
Pb, in-8, 485 pp.


HOUELLEBECQ Michel@ wikipedia
€ 15.0
SAERENS Lieven
Onwillig Brussel. Een verhaal over jodenvervolging en verzet.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 238 pp., bibliografie, index.
In Brussel werd de jodenvervolging zeker niet gedragen door de bevolking of de autoriteiten. Daarmee was Brussel een uitzondering op het bezette vasteland.
SAERENS Lieven@ wikipedia
€ 15.0
TEZEL Yahya Sezai
Transformation of State and Society in Turkey. From the Ottoman Empire to the Turkish Republic.
Pb, in-8, 173 pp., bibliography, index.
"Mustafa Kemal asked his friend to take the following notes (...);
first, 'after the victory the form of the government will be a republic',
second, 'The Sultan and the Royal Family will be dealt with as they should be when the time comes',
third, 'women will be unveiled',
fourth, 'the fez (the headgear of Muslim Ottomans) will be abandoned [and] hat will be worn like the civilized nations',
and fifth, 'the Latin alphabet will be adopted." (105-106)
"Unlike the cosmopolitan urban environment in which Mustafa Kemal's generation was brought up, the cultural milieu in which the future generations of politicians were to be socialised became more parochial." (138)
"Modern Turkey of the 21st century is still an enigmatic country. This enigma emanates from the complications if not contradictions of the prolonged Jacobin attempt to change the political culture of a society which exists on a cultural/civilisational tradition asking men and women to be obedient 'slaves' in front of God's revelation." (152)
TEZEL Yahya Sezai @ wikipedia
€ 20.0
DEWEZ
Abrégé de l'histoire Belgique + Abrégé de l'histoire générale de la Belgique (2ième édition)
Hardcover, 2 volumes, 602 + 542 pp.
Notez que la période française est totalement absente - comme oubliée - dans ces ouvrages. L'auteur ne donne même pas les raisons pour cette omission.
DEWEZ@ wikipedia
€ 100.0
GOUILLOU Philippe
Pourquoi les femmes des riches sont belles. Programmation génétique et compétition sexuelle.
Pb, in-8, 224 pp., bibliographie, glossaire, index.
Avec se livre on est plein dans la biopsychologie.
Il est probable que la richesse érotise, il est aussi évident que le pouvoir politique a le même effet.
GOUILLOU Philippe@ wikipedia
€ 25.0
WAGENER Françoise
Madame Récamier 1777-1849
Hardcover, jq ill, in-8, 545 pp. Illustrations en NB. Mme de Récamier fut la star de son temps. Texte en français.

Françoise Wagener (°1943) a dirigé pendent 12 ans (1969-1981) la rubrique des lettres étrangères au journal Le Monde.
WAGENER Françoise@ wikipedia
€ 15.0
DUHAUT Georges, PONSAERS Paul, PYL Georges, VAN DE SOMPEL Roger (eds.)
Voor verder onderzoek ... Essays over de politie en haar rol in onze samenleving. Pour suite d'enquête ... Essais sur la police et son rôle dans notre société.
Vuisdikke hardcover, stofwikkel, in-8, 878 pp., bibliografische noten. Résumés en français/Samenvattingen in het Nederlands.
Het boek bevat 4 luiken:
I. De politie, een partner in de samenleving.
II. De politieorganisatie.
III. De mens in de organisatie.
IV. De maatschappelijke opdracht van de politie.
In dit vierde luik vonden we op pagina 779 een merkwaardige paragraaf: "Een ander voorbeeld van dit cultureel aspect dat in verschillende bronnen terugkomt is het blijven ontkennen ondanks alle bewijzen die het tegendeel aantonen. (...) Dit heeft vooral te maken met de aard van het gepleegde delict omdat het bekennen van bepaalde types misdaad een inbreuk op eergevoelens betekent."
Noot LT: door deze culturele aspecten in rekening te brengen, plaatst men de politiemensen in het veld voor een haast onmogelijke taak; verder ontslaat deze redenering bepaalde bevolkingsgroepen/minderheden van enculturatie/assimilatie; dat opent dan weer de weg voor een multitude van interpretaties van het recht en (in een aantal gevallen) de negatie van het recht van het slachtoffer.
Noteer dat in de periode van het verschijnen van dit boek fundamentalistisch terrorisme nog geen dagelijkse bekommernis vormde.
Het boek verscheen een jaar nadat Marion Van San haar ophefmakende studie 'Criminaliteit en criminalisering, allochtone jongeren in België' (2001) had uitgebracht en door de wetenschappelijke kringen werd gehoond en verbannen.
DUHAUT Georges, PONSAERS Paul, PYL Georges, VAN DE SOMPEL Roger (eds.)@ wikipedia
€ 25.0
DEHAENE Jean-Luc
Memoires
Dikke paperback, in-8, 958 pp., foto's, bibliografische noten, index.
Tussen 1999 en 2014 was JLD bestuurder van 9 bedrijven, waarvan er 6 beursgenoteerd waren: AB InBev (2001-2011), Dexia (2008-2012), Lotus Bakeries (2000-2011), Telindus(1999-2006), ThromboGenics (2006-), Umicore (1999-2011). Verder noemt hij passages bij Sail Trust (1999-2000), Seghers Better Technology (2000-2002) en Domo (2000-2007). Verder: Europacollege (2000-2010), UEFA (2009-).
In zijn inleiding schrijft JLD dat Memoires altijd subjectief gekleurd zijn. Tot daar nog aan toe. Maar dat hij in alles altijd gelijk had, dat gaat mij veel te ver. Het boek is geworden zoals de man was.



In 2008 schreef Frans Verleyen in zijn boek 'Hemel en aarde in de Wetstraat': "Het genadeloze aanblijven van een federale coalitie die haar bevolking niet alleen financieel maar ook moreel plundert, valt moeilijk te verdedigen met objectieve politieke argumenten. (...) Het land heeft, behalve de chronische zelfhandhaving van zijn partijpolitieke elites, eigenlijk geen maatschappelijk programma."
DEHAENE Jean-Luc@ wikipedia
€ 15.0
HAITSMA MULIER E.O.G., VELEMA W.R.E.
Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.
Softcover, pb, 8vo, 371 pp., illustraties
HAITSMA MULIER E.O.G., VELEMA W.R.E.@ wikipedia
€ 15.0
RANKINE Denzil, STEDMAN Graham, BOMER Mark
Due Diligence. Definitive steps to successful business combinations
Pb, in-8, 229 pp., graphs, index.
How to cope with mergers & acquisitions? How to reduce risks?
RANKINE Denzil, STEDMAN Graham, BOMER Mark@ wikipedia
€ 15.0
TINBERGEN Jan (coördinatie), DOLMAN Antony J., VAN ETTINGER Jan
naar een Rechtvaardiger Internationale Orde. Een rapport aan de Club van Rome.
Pb, in-8, 356 pp.
TINBERGEN Jan (coördinatie), DOLMAN Antony J., VAN ETTINGER Jan@ wikipedia
€ 15.0
STEINBECK John
The Moon is Down (1958)
Pocket, 142 pp.
STEINBECK John@ wikipedia
€ 5.0
KWANTEN Godfried
Welstand door vereniging. De ontwikkeling van de christelijke arbeiderscoöperaties (1886-1986)
Pb met flappen, 4to, 271 pp., foto's, tabellen, grafieken, bibliografie, verklaring van technische termen.
Enkele van de besproken items: ACW, Welvaart-winkels, Landelijk Verbond van Christelijke Coöperaties (LVCC), depositokassen, spaarbank, Belgische Arbeiderscoöperatie (BAC), verzekeringen, Volksverzekering, Arbeiderspers, Samkoburo, drukkerij Sofadi, dagblad Het Volk, Accent = reclamebureau, reisbureau Ultra Montes. Ook de relaties met de Boerenbond worden besproken.
In dit werk wordt wel degelijk over AANDEELHOUDERS en AANDELEN gesproken (zie bvb. het organogram op p. 128).
De tabel op p. 165 geeft de samenstelling van de portefeuille van de LVCC op 31/12/1985. De rol van de C.V. Auxipar is interessant.
Op p. 171 vinden we het structuurschema van 'Groep C'.
Tussen 1935 en 1985 steeg het aantal aandeelhouders van de LVCC van enkelen naar 446.748. In dezelfde periode steeg het kapitaal van 16.140 frank naar 1.157.423.000 frank.

aanverwante studies
KWANTEN Godfried@ wikipedia
€ 15.0
Scoop
P.-A. Tallier, M. Van Eeckenrode, P. Van Schuylenbergh (eds.)
Belgique, Congo, Rwanda et Burundi : Guide des sources de l’histoire de la colonisation (19e-20e siècle). Vers un patrimoine mieux partagé !
ID: 202109120330
2 vol., approx. IV+2294 p., 233 colour ill., 178 x 254 mm, 2021
ISBN: 978-2-503-59598-6
Languages: French
HardbackHardback
The publication is in production.(09/2021) It will soon be available on our site www.mers.be.
Retail price: EUR 61,32 excl. tax
Vaste question que celle des sources relatives à la colonisation belge en Afrique ! Alors que chercheurs et société civile réclament un (meilleur) accès aux « archives coloniales », il n’existait jusqu’ici aucun outil permettant d’identifier et de localiser toutes les sources disponibles en Belgique. Pourtant, ce sont près de 20 kilomètres linéaires d’archives relatives à la colonisation qui reposent dans plus de 80 institutions de conservation en Belgique. La rédaction du « Guide des sources de l’histoire de la colonisation (belge) » constitue donc une avancée cruciale dans l’identification et la description des archives relatives à l’État indépendant du Congo (1885-1908), au Congo belge (1908-1960) et au Ruanda-Urundi ([1916] 1923-1962) : archives produites par les souverains et les différents gouvernements, par les hommes et femmes politiques, par l’administration coloniale, par les entreprises, les missions religieuses, les universités, les fondations, le monde associatif et culturel et tous les autres acteurs de cette histoire dont les Africains bien évidemment.

Sorte de GPS des archives coloniales, ce guide permet pour la première fois au citoyen et au chercheur, peu importe le continent sur lequel il vit, de savoir précisément qui conserve quoi sur le territoire belge. Il répond à une triple nécessité : scientifique, sociétale et mémorielle.

Riche de plus de 1500 notices pour près de 2300 pages, cette publication propose une description sommaire et une remise en contexte de tous les fonds et collections d’archives coloniales conservés en Belgique, leur intérêt pour la recherche, leurs liens avec d’autres fonds et collections, etc. Une large et indispensable introduction replace les archives relatives à la colonisation belge dans le débat international et pose les questions très sensibles du partage de patrimoine, du retour des archives en Afrique et de la construction de la mémoire. Le guide est également accompagné d’un bilan historiographique fouillé, de pistes permettant de repérer les sources relatives à la colonisation belge conservées à l’étranger ou encore d’un cahier de plusieurs centaines d’illustrations qui souligne l’intérêt et la nécessité d’élargir les champs de la recherche aux sources iconographiques.

Cette publication est le fruit d’un long partenariat entre les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale. Plus d’une trentaine d’archivistes et historiens ont participé à sa rédaction.

La version numérique de cet ouvrage sera disponible en Open Access grâce à un financement de la Politique scientifique fédérale belge (BELSPO).
Land: COD
News Items & Facts
HENRIET Benoît
Colonial Impotence. Virtue and Violence in a Congolese Concession (1911–1940)
ID: 202109161519
Verschenen bij De Gruyter
About this book
In Colonial Impotence, Benoît Henriet studies the violent contradictions of colonial rule from the standpoint of the Leverville concession, Belgian Congo’s largest palm oil exploitation. Leverville was imagined as a benevolent tropical utopia, whose Congolese workers would be "civilized" through a paternalist machinery. However, the concession was marred by inefficiency, endemic corruption and intrinsic brutality. Colonial agents in the field could be seen as impotent, for they were both unable and unwilling to perform as expected. This book offers a new take on the joint experience of colonialism and capitalism in Southwest Congo, and sheds light on their impact on local environments, bodies, societies and cosmogonies.

Author information
Benoît Henriet, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.

Reviews
"This is a major contribution to the historiography of colonial central Africa and the growing literature on the concessionary model used in many different colonial contexts." – Jeremy Rich, Professor of History, Marywood University

"This compelling book unveils the importance of hubris and self-deception in the deployment of colonial capitalism. Henriet recreates Leverville as a capitalistic site and a matrix of emotions and affects, of virtuous excesses and moral failures. His concept of 'impotence,' broadly conceptualized as a sexual, social, political, and economic formation, is an important addition to our knowledge of relations of power in the colony." – Florence Bernault, Centre d'histoire, Sciences Po (Paris)
nws
Sihame El Kaouakibi dient nieuw ziektebriefje in
ID: 202109151837
Ze is officieel in ziekteverlof en hoeft de zittingen dus niet bij te wonen om recht te hebben op haar volledige loon. Dat ziekteverlof liep af op 31 augustus, maar werd verlengd tot eind november.
DS
vervuiler 3M ontving miljoenen Vlaamse subsidies en steun
ID: 202109151228
Eens temeer: privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten.
nws
L'économiste Thomas Piketty vient de publier son nouveau livre, "Une brève histoire de l'égalité"
ID: 202109151151
TESSENS Lucas
De overheid gedraagt zich meer en meer als een dief en de automobilist is steevast het slachtoffer: verkeersbelastingen, vaste en mobiele flitspalen, trajectcontrole, ...
ID: 202109141336
En het gaat zogenaamd allemaal om onze veiligheid. Dat terwijl de wegen in een lamentabele toestand verkeren. De berijders van steps en fietsers komen langs alle kanten op je af, niet geplaagd door enig verkeersreglement. Je moet zes ogen hebben om de verkeerssituatie te overzien.
Vlaanderen is nu al een HEL voor wie met de auto rijdt.
Land: BEL
LT
Niet te missen in het Zuiderpershuis: Viewmaster - Masterview - tot 19/9
ID: 202109132307


Geselecteerd werk van Monique Gysels: Babel

Landbouwleven (sept. 2021)
Evolutie pachtprijzen: sterkste stijging in Antwerpen en Vlaams-Brabant
ID: 202109111108
Statista
20 jaar geleden: 9/11 of 11 september 2001 - hoe de wereld veranderde
ID: 202109110846


DRB
Streekkrant (Roularta) stopt eind oktober
ID: 202109101033
ENGELS Philippe
nu verschenen in vertaling: De clan Reynders
ID: 202109071851
nws
Jean-Paul Belmondo overleden. R.I.P.
ID: 202109061742
nws
Net verschenen bij EPO: Ludo De Witte, Moord in Burundi
ID: 202109061418
Op 13 oktober 1961 vermoordt een Griek eerste minister Louis Rwagasore van Burundi. De populaire leider had tot consternatie van België, dat Burundi als voogdijgebied bestuurt, net de verkiezingen gewonnen. Enkele uren na de moord kruist topambtenaar Jean-Paul Harroy in het hospitaal waar Rwagasore ligt opgebaard de moeder van de premier. Ze geeft Harroy een klinkende oorveeg. In die mep zit de overtuiging vervat van veel Burundezen: de koloniale overheid heeft de misdaad georganiseerd. Maar de rol van België wordt niet onderzocht: de raison d’état gebiedt zwijgplicht. België executeert de schutter, Burundi de vijf medeplichtigen.
Zestig jaar later biedt Ludo De Witte opening van zaken over een moord die Burundi op weg zette naar interne verdeeldheid, etnische spanningen en massamoorden. Confidenties van hoofdrolspelers en de ontsluiting van cruciale archieven leggen de Belgische rol in de moord op de charismatische leider bloot. Met op de achtergrond de slagschaduwen van Patrice Lumumba en koning Boudewijn, met bijrollen voor Paul-Henri Spaak en Etienne Davignon.
Land: BDI
nws
Brève histoire du Congo selon l'Ambassade de la R.D.C.
ID: 202109051449
Chronologie des principaux événements historiques de la R.D.C.
Chronologie des principaux événements historiques de la R.D.C.

A. Les Royaumes (du 5è au 18è siècle)

Avant l’arrivée des Européens, la Région est occupée par des populations d’origine bantoue et des Pygmées.
Les bantous sont organisés en royaumes dont les principaux sont : le royaume Kongo (15è siècle), le Royaume Luba 15ème siècle, le royaume Lunda (16è siècle), Kazembe (18è), les royaumes Kuba, Yaka, Teke, et des chefferies indépendantes chez les Mangbetu, Azandé, Mongo…

B. Les Explorations (19è siècle)

Plusieurs siècles après la découverte de l'embouchure du Fleuve Congo en 1482 par Diego Cao, le 19è siècle a permis à d'autres explorateurs de révéler au monde extérieur certaines potentialités du bassin du Congo.
Il s'agit de l'Anglais Tuckey qui remonta en 1816 le fleuve Congo jusqu'aux chutes de Yelala et inaugura ainsi la période des explorations scientifiques du 19è siècle en Afrique Centrale. Ce fut ensuite le tour du journaliste et voyageur Anglo-américain Henry Morton Stanley qui retrouva à Ujiji sur la rive du Lac Tanganyika en Tanzanie, le missionnaire et voyageur Ecossais David Livingstone le 27 octobre 1871.
C'est ainsi que, attiré par les potentialités du Congo, le Roi des Belges Léopold II créa en octobre 1882, l'Association Internationale du Congo (AIC), avec laquelle il va lancer plusieurs expéditions d’exploration et finalement créer l’Etat Indépendant du Congo (EIC) ; qui fût consacré lors de la Conférence de Berlin, organisée en 1885, en tant que propriété personnelle du Roi Léopold II.

C. Période Coloniale (de 1908 au 29 juin 1960)

La période de la colonisation débute en 1908, avec l'annexion de l'EIC, à la Belgique, qui devient le Congo Belge, période qui dura jusqu’au 30 juin 1960.
La fin de la domination belge au Congo a été précipitée par plusieurs événements externes et internes, comme la participation des soldats de la Force publique aux conflits mondiaux de 14-18 et 40-45, l’alphabétisation de la population et l’avènement d’une classe moyenne congolaise, la création de nombreux partis politiques en 1958. Ensuite, l’éclatement de troubles et émeutes à caractère revendicatif en 1959,...), sans compter à l’extérieur l’influence de la Conférence panafricaine d'Accra en 1958, le discours de Brazzaville du Général de Gaulle, ...).
Sur le plan économique, la colonie a connu un essor certain, (création de plusieurs sociétés tant étatiques que privées dans les domaines du transport, de l'agriculture et des mines), période marquée aussi, par une crise de chômage à la veille de l’indépendance.
Sur le plan socioculturel, deux faits marquants méritent d'être signalés : la création en 1954 de l'Université Lovanium de Léopoldville, l'actuelle Université de Kinshasa, la première du Congo et de l'Afrique Centrale, ainsi que celle de l'Université Officielle du Congo à Elisabethville, l'actuelle Université de Lubumbashi.
Sur le plan religieux, les églises chrétiennes traditionnelles, à savoir l'Eglise Catholique et l'Eglise Protestante, rivalisent d'ardeur pour leur implantation maximale sur l'ensemble du Congo Belge.
Un autre événement mérite d'être signalé. Il s'agit de la naissance le 06 avril 1921 à Nkamba dans la Province du Bas-Congo du mouvement religieux de Simon Kimbangu, devenu en 1959 l'Eglise du Christ sur la Terre par le Prophète Simon Kimbangu (EJCSK).

D. Période Postcoloniale (du 30 juin 1960 à nos jours)

Cette période qui s'ouvre avec l'indépendance du Congo en 1960 se subdivise en trois sous-périodes :
• La Première République (de 1960 à 1965)

• La Deuxième République (de 1965 à 1997)

• La Troisième République (de 1997 à nos jours)

1. La Première République

L'indépendance du Congo a été obtenue le 30 juin 1960, après quatre années d'effervescence nationaliste. Le Congo belge accède à l'indépendance sous le nom de République du Congo, dite "Congo Kinshasa". Joseph Kasa-Vubu est le Premier Président de la République et Patrice Emery Lumumba le premier Premier Ministre.
Quelques temps après la proclamation de l'indépendance,le 30 juin 1960, le Katanga avec Moïse Tshombe fait sécession. Entre 1961 et 1965, plusieurs troubles éclatent, marqués notamment par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961, l'intervention des Casques bleus de l'ONU (1961-1963), qui réduisent la sécession du Katanga, et celle des parachutistes belges (1964), pour mâter une rébellion d'obédience Lumumbiste.

2. La Deuxième République

Quelques dates méritent d'être retenues au cours de cette longue période de 32 ans.
Le 24 novembre 1965 : Accession de Mobutu Sese Seko à la Présidence de la République, à la suite d'un coup d'Etat.

En 1970: L'autoritarisme se renforce, avec l'instauration d'un régime de parti unique (Mouvement Populaire de la Révolution, M.P.R.).

En 1971 : La République du Congo prend le nom de Zaïre. De 1977 à 1978 : Mobutu fait appel à la France et au Maroc pour contenir de nouvelles rébellions (Kolwezi).

A partir de 1990 : Confronté à une opposition croissante et farouche, Mobutu est acculé à certaines concessions (ouverture au multipartisme, mise en place d'un pouvoir de transition) mais refuse la démocratisation complète des institutions.

En 1994 : La crise politique se double du problème de l'afflux massif des réfugiés rwandais.

3. La Troisième République

Cette période commence avec la fin de la guerre de Libération menée par Mzee Laurent Désiré KABILA.
En 1997: Les troupes rebelles, progressant d'Est à l'Ouest, prennent le contrôle du pays et contraignent Mobutu à abandonner le pouvoir.

Le 17 mai 1997: Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir et rebaptise le Zaïre en République Démocratique du Congo.

Le 02 août 1998 : Début de l'agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi.

Le 16 janvier 2001 : Assassinat de Laurent Désiré Kabila.

Le 26 janvier 2001 : Avènement à la Magistrature Suprême de Joseph Kabila Kabange, qui devient Président de la République démocratique du Congo.

Le 02 avril 2003 : Adoption de l’Acte Final du Dialogue Inter-Congolais (DIC). Le Dialogue Inter-Congolais est une rencontre des protagonistes de la crise politique consécutive à la guerre qui a déchiré la RDC depuis 1998. Il constitue la matérialisation d’un des points clés de l’Accord de cessez-le -feu conclu à Lusaka, en Zambie, les 10 et 11 juillet 1999 entre les gouvernements de la RDC, de l’Ouganda et du Rwanda, et signé en août de la même année par les groupes des rebelles congolais soutenus par ces deux derniers pays.

En adoptant l’Acte Final, les parties au DIC acceptent comme exécutoires les instruments énumérés ci-dessous, convenus à l’issue des négociations politiques et devant régir la transition en RDC.

Il s’agit :
a) des trente-six résolutions sur le Programme d'action du gouvernement, dûment adoptées par la plénière du DIC;
b) de l’Accord Global et Inclusif sur la transition en RDC ainsi que du mémorandum additionnel sur l’armée et la sécurité, signés respectivement le 17 décembre 2002 et le 06 mars 2003 à Pretoria et endossés à Sun City le 1er avril 2003;
c) de la Constitution de la transition adoptée à Sun City en République Sud-africaine le 1er avril 2003.
Le 04 avril 2003 : Promulgation de la Constitution de la Transition par le Président Joseph Kabila.
Le 07 avril 2003 : Prestation de serment de Joseph Kabila, en qualité de Président de la République Démocratique du Congo pour la période de la transition.
Le 18 décembre 2005 : Référendum sur la nouvelle Constitution. Taux de participation: 84,31%.
Le 18 février 2006 : Promulgation de la Constitution de la 3ième République.
Le 31 juillet 2006 : premier tour des premières élections présidentielle et législative par suffrage universel.
Le 29 octobre 2006 : deuxième tour des élections présidentielle par chiffrage universelle.
Le 15 novembre 2006 : La Commission électorale indépendante proclame l'élection Joseph Kabila Kabange à la majorité absolue comme premier président de la 3ième République.
Le 06 décembre 2006 : prestation de serment du Président Joseph Kabila Kabange.
Le 29 octobre 2006 : installation du Parlement.
Le 29 octobre 2006 : installation du Sénat.
Le 29 octobre 2006 : installation de la Chambre Basse.
4. L’élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

A l’issue des élections présidentielles et législatives du 30 décembre 2018, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de l’Ancien Premier ministre de la Transition et président de l’UDPS (Union pour la démocratie et le Progrès social), Etienne Tshisekedi wa Mulumba, est élu et devient le 5ème président de la République démocratique du Congo.

Cette élection marque pour la première fois dans l’histoire de la République démocratique du Congo, l’avènement pacifique d’un nouveau chef de l’Etat à la tête du pays.

(consulté 20210904)
nws
Bart Stouten (VRT-Klara) mag ook na 65 tijdelijk werken voor de openbare omroep - Gefronste wenkbrauwen bij collega's die dat niet mochten
ID: 202109011101
De uitzondering die de regel bevestigt ?
LT
Getijdenmolen in Pleudihen-sur-Rance
ID: 202108252221
Land: FRA
LT
Librairie Mobile in Bretagne (Saint-Suliac) - Bonjour, Alice !
ID: 202108241458
Land: FRA
nws
Taliban neemt nu ook Kaboel in. Een dag van schande
ID: 202108160819
Land: AFG
nws
Gouden medaille voor Belgische hockeyploeg Red Lions
ID: 202108060019
Olympische Spelen: Nina Derwael pakt goud op de brug met ongelijke leggers
ID: 202108011408
Land: BEL
DS
Tegen eind dit jaar moeten alle eigenaars van een woning in het buitenland de waarde van hun (vakantie)verblijf melden bij de Belgische fiscus. De eerste 170.000 invulformulieren zijn al verstuurd.
ID: 202107310325
Land: BEL