Book of the Day
MARCHAL Jules [Delathuy]
L'Etat Libre du Congo: Paradis perdu - l'Histoire du Congo 1876-1900 (2 volumes)
Broché, in-8, 399 + 429 pp., illustrations, photos, cartes, notes bibliographiques, bibliographie, index.


Jules Marchal (1924-2003). Le présent ouvrage est une version révisée et complétée du livre en néerlandais 'De Kongostaat van Leopold II', paru sous le pseudonyme A.m. Delathuy. Il comprend en plus l'histoire des missions catholiques jusqu'en 1908, tirée des trois livres en néerlandais sur ces missions (Missie en Staat in Oud-Kongo - deux volumes) et Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis), parus sous le même pseudonyme.
Les francs dans ce livre sont des francs-or (belges ou français) valant 150 francs belges 1995. La livre sterling dans ce livre valait 25 francs-or, le dollar 5 francs-or.
MARCHAL Jules [Delathuy]@ wikipedia
€ 135.0
New Arrivals
BUYSSE CYRIEL
Het volle leven

Pb, in-8, 152 pp. Noot LT: Cyriel Buysse (Cyriel Buysse, geboren: 20 september 1859 te Nevele, overleden: 25 juli 1932 te Afsnee). De eerste druk van 'Het Volle Leven' verscheen in 1908.

BUYSSE CYRIEL@ wikipedia
€ 15.0
ARENDT Hannah
De banaliteit van het kwaad. Een reportage (vert. van Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil - 1963)
Paperback, in-8, 275 pp., bibliografie.
De thema’s van denken en oordelen komen ook terug in Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil (1963). Arendt bestudeert hier de processen van Eichmann, die de hoofdrol speelde in Hitlers Endlösungsprogramma. Het was, zo zegt Arendt, niet de aanwezigheid van kwade bedoelingen, maar de afwezigheid van kritisch denkvermogen en de kritiekloze opvolging van bevelen van hogerhand die ertoe hebben geleid dat zo veel Joden het leven verloren in de structurele vernietigingspolitiek van de nazi's. (src=wiki)
ARENDT Hannah@ wikipedia
€ 20.0
DE NAVE F. Dr (edit.), ASAERT G., BELMANS H. ir, HANCKE L. Lic., HIMLER A. ir, JALON R. Lic., MEERSMAN H. Dr, OOST T. Lic., SUYKENS F. Lic., VAN DE VOORDE E. Dr, VAN ROEY J. Dr, VOET L. Dr
Antwerpen, een geschenk van de Schelde. De Antwerpse haven door de eeuwen heen.
Softcover, 99 pp., 21x30cm, geïllustreerd in ZW en kleur. Bevat Artikel over de Waterverdragen, met foto (sic!) van de ondertekening van de afkoop van de Scheldetol in 1863. Bevat een chronologisch en zeer gedetailleerd overzicht 1811-2000 van de uitbouw van de haven. Summaries in French, German and English.
DE NAVE F. Dr (edit.), ASAERT G., BELMANS H. ir, HANCKE L. Lic., HIMLER A. ir, JALON R. Lic., MEERSMAN H. Dr, OOST T. Lic., SUYKENS F. Lic., VAN DE VOORDE E. Dr, VAN ROEY J. Dr, VOET L. Dr@ wikipedia
€ 15.0
BAKOENIN Michel [BAKOUNINE Michail], WITSE Rudy (intro)
God en de Staat. De heruitgave van de brosjure 'God en de Staat' door de russische anarchist Michel Bakoenin, verschenen in 1888 bij J.A. Fortuyn (Radicale Bibliotheek N° 1), verlucht met tekeningen van erkki liukku, pop-bedenkingen door sieg en met een inleiding van rudy witse
Polycopie, 4to, xxi + 92 pp. Met tekeningen en spotprenten. Noot LT: Rudy Witse is de schuilnaam van dichter Willem Houbrechts. De inleiding van Witse is sober van stijl en getuigt van een sterke betrokkenheid op de ideeën van Bakoenin, Proudhon en Kropotkin, voor wie hij nieuwe aandacht vraagt. Witse beklemtoont dat B. de vervormingen (excessen) van het autoritaire marxisme voorzien heeft; tenslotte benadrukt hij de voeling die B. - in tegenstelling tot de kille Marx - met de mensen zélf onderhield (zie p. xx). B. schuift volgende kerngedachte naar voor: zowel de Kerk als de Staat zijn de twee grondvesten van de slavernij der mensen (p. 54). De god, die altijd oneindig groot wordt voorgesteld, maakt de mens nietig. Idem dito voor de Staat. De kaste der wetenschappers lijkt op de priesterkaste (p. 58). B. verzet zich tegen de verering van abstracties (god, staat, vaderlandsliefde, ...) omdat die steeds weer leidt tot geweld, oorlog. Elke zingeving moet op het geluk van de mens betrokken zijn, ook de wetenschap. Een godsdienst die het hiernamaals als ultiem doel stelt, verwerpt impliciet de nood aan sociale verandering. B. spreekt over de nationale goederen (p. 85).
BAKOENIN Michel [BAKOUNINE Michail], WITSE Rudy (intro)@ wikipedia
€ 45.0
SOLY Hugo
Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw. De stedebouwkundige en industriele ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke.
Wrappers, gebrocheerd, 496 pp., kaartjes, stadsplannen en illustraties in ZW. Referentiewerk. Inhoud: I. Aard en betekenis der transacties op onroerende goederen te Antwerpen in de 16de eeuw. II. De economische bedrijvigheid van Gilbert van Schoonbeke (1519-1556). III. Gilbert van Schoonbeke: een marginale figuur? Noot LT: Met dit diepgravend werk (Stadsarchief, Rijksarchief België en Rijksarchief Utrecht) won Soly in 1974 de Prijs Geschiedenis van het Gemeentekrediet. Belangrijk werk over grondspeculatie in de 16de eeuw. VS ontpopte zich niet alleen als grondspeculant maar ook als urbanist, industrieel, ontvanger en pachter van verschillende stedelijke accijnzen, legerleverancier en gecommitteerde in de Raad van Financiën. Bovendien werd hij door het stadsbestuur, in overleg met de centrale regering, belast met de uitvoering van de nieuwe stadsomwalling: 79.000 m³ muur!
SOLY Hugo@ wikipedia
€ 35.0
KALKWIEK K.A. dr, SCHELLART A.I.J.M., JANSEN H.P.H. prof dr, GEUDEKE P.W. drs
Atlas van de Nederlandse kastelen [Nederland in kaart gebracht]
2de druk. Hardcover, folio, pp., illustraties, oude en recente foto's, etsen, kaartjes, aanduidingen op de topografische kaart, begrippenlijst, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Met hoofdstuk over de topografische kartering van Nederland (16-25)
Het aanhangsel met de kastelen per provincie vonden wij het interessantst; telkens met een kaartje met ligging.
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland (veel kastelen)
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg (hoge concentratie van kastelen)
KALKWIEK K.A. dr, SCHELLART A.I.J.M., JANSEN H.P.H. prof dr, GEUDEKE P.W. drs@ wikipedia
€ 15.0
RYBACK Timothy W.
Hitler's private library. The books that shaped his life
Paperback, in-8, pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
RYBACK Timothy W.@ wikipedia
€ 15.0
ARTS Herwig
Een kluizenaar in New York. De spiritualiteit van Dag Hammarskjöld.
pb, 8vo, 161 pp.
ARTS Herwig@ wikipedia
€ 20.0
HOCHSCHILD Adam
Les fantômes du roi Léopold. Un holocauste oublié.
Broché, in-8, 441 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Le livre est en grande partie basé sur les études de Jules Marchal.
HOCHSCHILD Adam@ wikipedia
€ 20.0
BAETENS Roland Prof Dr em., SMITS Paul, ARTS M. (kunstfotografie).
Van abdijdomein tot villapark. Villershof - Schotenhof - Koningshof
Gebonden in linnen met goudopdruk, stofwikkel, 29,7x24,5cm, 128 pp. Geïllustreerde schutbladen (kaart van Schooten, 1768 en wegenkaart van Schoten, 1777). Illustraties, foto's en kaarten in kleur. Inhoud: het grondbezit van de abdij van Villers (Villers-la-Ville) te Schoten bestond uit de typische heiden en bossen. Aan de rand van het abdijdomein lagen een aantal lusthoven (hoven van plaisantie), eigendom van stadse burgers. Op p. 29 een interessante tabel met de evolutie van het landschap (land, bos, heide, varia) te Schoten voor de jaren 1685, 1760 en 1834 (kadaster). Op p. 36-38 vinden we de namen van de opkopers van de bezittingen van Villers te Schoten en omstreken (verkopen in opdracht van de abdij): notaris Peter Frans Morren (Brussel), de Caters (275 ha), Anthonis Steenencruys (215 ha), e.a. Rond 1830 bezitten 12 eigenaars 64% van het grondgebied van de gemeente. In zijn conclusies verwijst Baetens (°1935) naar zijn studie van 1982: Schoten, de geschiedenis van een tweeluik. De geschiedenis van de groei van de villawijken en de speculatie daarrond is uiteengezet (p. 71 e.v.). Daarbij de rol van 'S.A. Domaines de Schootenhof', gesticht op 26/8/1904, gericht op de uitbouw van een villapark.
BAETENS Roland Prof Dr em., SMITS Paul, ARTS M. (kunstfotografie).@ wikipedia
€ 25.0
JANSSENS Paul, DUERLOO Luc
Wapenboek van de Belgische adel (4 vol)
Hardcover, gebonden met stofwikkel, in-8 (24x17cm), 786 + 840 + 916 + 884 pp. 4de volume met ca. 3.500 blazoenen. Standaardwerk.
JANSSENS Paul, DUERLOO Luc@ wikipedia
€ 450.0
JANSSENS Paul, DUERLOO Luc
Armorial de la noblesse belge du XVe au XXe siècle (4 vols = complet)
Numéroté: n° 921. Hardcover, relié plein toile sous jaquette, in-8 (24x17cm), 786 + 840 + 916 + 884 pp. Le 4ième volume regroupe les planches en couleurs reproduisant quelque 3.500 blasons. Ouvrage incontournable.
JANSSENS Paul, DUERLOO Luc@ wikipedia
€ 600.0
DUQUENNE Xavier
L'avenue Louise à Bruxelles
Cartonné, 4to, 261 pp., illustrations, cartes, bibl., index des noms
ISBN : 2871260397, EAN : 9782871260394

Le livre L’avenue Louise à Bruxelles expose l’histoire appréciative de ce haut lieu de la Belle Époque dans la capitale de la Belgique.

Urbanisation autour de la ville à partir de 1830, évocation du site antérieur à l’avenue depuis le Moyen Age, création du premier quartier Louise (du nom de la reine) au bord de la cité dès 1838. Le succès de ce quartier suscite l'idée de l’étendre par une avenue-promenade élégante menant au bois de la Cambre aménagé en parc. Viennent ensuite les projets de cette avenue, sa construction à partir de 1860, sa description et son appréciation.

Puis c’est l’urbanisation des abords de l’avenue, ainsi que l’évocation, d’une part, de ses maisons - comprenant la naissance de l’Art nouveau -, d’autre part, de la vie de l’avenue à la Belle Époque : fréquentation, faits divers et habitants. Le livre se termine par un aperçu du déclin final.

Xavier Duquenne s’est engagé depuis une quarantaine d’années, à titre personnel, dans la valorisation du patrimoine culturel du pays, principalement par la publication de livres d’histoire de l’art au sens large, scientifiques, basés sur des archives, et de belle présentation, abondamment illustrés, en vue d’intéresser un large public. Ces ouvrages sont indiqués à la page 2 ; le premier, consacré au château de Seneffe, paru en 1978, a été couronné par l’Académie Française.
DUQUENNE Xavier@ wikipedia
€ 85.0
DE WITTE Ludo
Moord in Burundi. België en de liquidatie van premier Louis Rwagasore
Paperback, in-8, 347 pp., kaartje, bibliografische noten, bibliografie, chronologie (1884-1972).
Van de backcover: Op 13 oktober 1961 vermoordt een Griek eerste minister Louis Rwagasore van Burundi. De populaire leider had tot consternatie van België, dat Burundi als voogdijgebied bestuurt, net de verkiezingen gewonnen. Enkele uren na de moord kruist topambtenaar Jean-Paul Harroy in het hospitaal waar Rwagasore ligt opgebaard de moeder van de premier. Ze geeft Harroy een klinkende oorveeg. In die mep zit de overtuiging vervat van veel Burundezen: de koloniale overheid heeft de misdaad georganiseerd. Maar de rol van België wordt niet onderzocht: de raison d’état gebiedt zwijgplicht. België executeert de schutter, Burundi de vijf medeplichtigen.
Zestig jaar later biedt Ludo De Witte opening van zaken over een moord die Burundi op weg zette naar interne verdeeldheid, etnische spanningen en massamoorden. Confidenties van hoofdrolspelers en de ontsluiting van cruciale archieven leggen de Belgische rol in de moord op de charismatische leider bloot. Met op de achtergrond de slagschaduwen van Patrice Lumumba (+ 17/1/1961) en koning Boudewijn, met bijrollen voor Paul-Henri Spaak en Etienne Davignon.

Noot Lucas Tessens: wij missen een index in dit boek.

Rwagasore op zijn trouwdag in 1960
DE WITTE Ludo@ wikipedia
€ 24.5
VAN KERKHOVE Valeer, ROBBERECHTS Fons
Simba's en para's in Stan. 100 foto's en dokumenten. Een dokument over het drama in de Oost-Provincie van Kongo, november 1964. [Stanleystad/Stanleyville]
Pb 192 pp. Foto's en kaarten in ZW. Over 'Opération Dragon Rouge'/'Rode Draak'. Zeldzaam!
VAN KERKHOVE Valeer, ROBBERECHTS Fons@ wikipedia
€ 20.0
BRUWIER, M. EN DUVOSQUEL, J.-M.
En toen kwam de machine. Ontmoeting met de industriële archeologie.
Gebrocheerd, 24,5x20,5cm, oblong, 192 pp. Illustraties in ZW. 232 items in het catalogusgedeelte.
BRUWIER, M. EN DUVOSQUEL, J.-M.@ wikipedia
€ 15.0
HESSELINK H.G.
Geschiedenis der Spoorwegen 1865-1948. Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, grote in-8, 240 pp., geïllustreerde schutbladen (kaart werkgebied G.T. en M.T.), illustraties, kaarten en plannen, ca. 130 oude foto's, bibliografie. Het lange twaalfde hoofdstuk is gewijd aan de zwendeldirecteur Nestor Wilmart (1867?-1927), die obligaties liet vervalsen.

Een zeldzame studie, gebaseerd op jarenlang archiefonderzoek !
HESSELINK H.G.@ wikipedia
€ 125.0
NATER Johan P.
De Tiendaagse Veldtocht - De Belgische Opstand 1830/1831
Hardcover, 4to, 128 pp., illustraties, kaartjes, bibliografie.
Een verdoken en nogal naïef pleidooi voor een hereniging van Vlaanderen met Nederland.
NATER Johan P.@ wikipedia
€ 15.0
VANACKER Daniel, HENDRYCKX Michiel
Langs het kanaal (jubileumboek n.a.v. 50 jaar Scheepswerven van Langerbrugge, kanaal Gent-Terneuzen)
Wrappers, 209 pp., 22x28cm, ill. in ZW en enkele in kleur. Bibliografie. Grote uitslaande kaart van geheel de loop van het kanaal Gent-Terneuzen, opgemaakt op 1/1/1901 door Louis Grenier, hoofdingenieur bij Openbare Werken, n.a.v. de tweede kanaalverruiming (de 1ste is die van 1865), zoals deze werd voorzien in de afspraken met de stad Gent en de Nederlandse regering. Met vermelding van de kaairechten, de aanliggende gronden, statistiek van de doorvaarten in ton, tekeningen (doorsneden van de sluizen), transversale doorsnede van het kanaal, etcetera. Volgende gemeenten komen aan bod: Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Ertvelde, Evergem, Wondelgem. Veel aandacht voor 19de eeuwse industriëlen en hun landhuizen.
VANACKER Daniel, HENDRYCKX Michiel@ wikipedia
€ 35.0
HOOZEE Robert, e.a.
Kunst in ballingschap - Vlaanderen, Wales en de Eerste Wereldoorlog
Paperback, grote 4to, 207 pp., illustraties in kleur, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Tentoonstellingcatalogus, Museum voor Schone Kunsten, Gent, 12/1 - 17/3/2002.
Deze tentoonstelling liep daarna in Nederland en in Cardiff.
HOOZEE Robert, e.a.@ wikipedia
€ 15.0
VARNEDOE K.
Wien 1900 - Kunst, Architektur & Design
Paperback, grosse 4to, 255 pp., zahlreiche Bilder, bibliographische Noten, Bibliographie, Index/Sachenregister.
VARNEDOE K.@ wikipedia
€ 20.0
CONSTANDT Marc
een eeuw vakantie: 100 jaar toerisme in West-Vlaanderen
Paperback, grote in-8, 160 pp., illustraties, vele unieke foto's, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Het Kusttoerisme is ontstaan in de Belle Epoque.

enkele andere werken over de Belgische Kust
CONSTANDT Marc@ wikipedia
€ 25.0
BEKAERT Geert, PUTTENEERS Jan
Gehavende Stad.
Gebrocheerd, in-8°, 64 pp, foto's z/w ills. van verdwenen, vervallen en bedreigde historische panden in Antwerpen. Felle aanvallen op burgemeester Bob Cools. Aanbevolen lectuur. Ontnuchterend want hoe een stad omspringt met haar monumenten en belangrijke gebouwen heeft een directe invloed op ons (collectief) geheugen. Een stad zonder materiële historische aanknopingspunten is immers een stervende stad, inruilbaar voor een geprefabriceerd betonnen complex waarvan de totale vernietiging alsdan geen punt meer is. Historische gebouwen zijn ook ijkpunten waarmee we in één oogopslag hedendaagse lelijkheid kunnen meten. En ondertussen probeert men ons wijs te maken dat de doosachtige bouwsels van enkel op winst beluste promotoren esthetisch iets te betekenen hebben. Quod non.
BEKAERT Geert, PUTTENEERS Jan@ wikipedia
€ 15.0
VAN HOOYDONK Eric
Antwerpen, internationaal havenicoon. Een visie op de identiteit van Antwerpen als havenstad
Paperback, in-8, 431 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. VH wil nadrukkelijk acties op gang zetten om de Antwerpse haven te promoten.
VAN HOOYDONK Eric@ wikipedia
€ 30.0
DAYE Pierre
Congo et Angola

Hardcover, demi cuir, petit in-8, 263 pp., carte du Nord-Angola avec le chemin de fer de Benguela, si important pour le Katanga et l'UMHK.

DAYE Pierre, °Schaerbeek, 1892- Buenos-Aires, 1960, Journaliste et conférencier belge, séduit par le fascisme et le rexisme. Il sera membre du bureau politique de Rex et élu député sous cette étiquette le 24 mai 1936.
Bibliographie:
Les Conquêtes Africaines des Belges (1918),
Avec les vainqueurs de Tabora (1918),
Sam, ou Le voyage dans l'optimiste Amérique (1922),
L’Empire Colonial Belge (1923),
Le Maroc s'éveille ... (1924),
En Espagne, Sous la Dictature (1925),
Moscou dans le souffle d'Asie (1926),
La Belgique et la Mer (1926),
Le Congo Belge (1927),
La Chine est un Pays Charmant (1927),
Le Japon et son Destin (1928),
Blancs (1928),
>>>Congo et Angola (1929),
Le Miroir du Congo Belge (1929),
La Belgique Maritime (1930),
La Clef Anglaise (1931),
Beaux Jours du Pacifique (1931),
Daïnah la Métisse, et autres contes des Tropiques (1932),
l'Europe en Morceaux (1932),
Vie et mort d'Albert Ier (1934),
Léopold II (1934),
La jeunesse et l'avènement de Léopold III (1934),
Aspects du Monde (1934),
Stanley (1936),
Léon Degrelle et le Rexisme (1937),
Etudes de Politique belge (1938),
Petite Histoire Parlementaire Belge (1938),
Par le Monde qui change (1941),
Peter Paul Rubens (1941),
l'Europe aux Européens (1942),
Trente-deux mois chez les Députés (1942),
D’Ombre et de Soleil (1944)
DAYE Pierre@ wikipedia
€ 35.0
Scoop
P.-A. Tallier, M. Van Eeckenrode, P. Van Schuylenbergh (eds.)
Belgique, Congo, Rwanda et Burundi : Guide des sources de l’histoire de la colonisation (19e-20e siècle). Vers un patrimoine mieux partagé !
ID: 202109120330
2 vol., approx. IV+2294 p., 233 colour ill., 178 x 254 mm, 2021
ISBN: 978-2-503-59598-6
Languages: French
HardbackHardback
The publication is in production.(09/2021) It will soon be available on our site www.mers.be.
Retail price: EUR 61,32 excl. tax
Vaste question que celle des sources relatives à la colonisation belge en Afrique ! Alors que chercheurs et société civile réclament un (meilleur) accès aux « archives coloniales », il n’existait jusqu’ici aucun outil permettant d’identifier et de localiser toutes les sources disponibles en Belgique. Pourtant, ce sont près de 20 kilomètres linéaires d’archives relatives à la colonisation qui reposent dans plus de 80 institutions de conservation en Belgique. La rédaction du « Guide des sources de l’histoire de la colonisation (belge) » constitue donc une avancée cruciale dans l’identification et la description des archives relatives à l’État indépendant du Congo (1885-1908), au Congo belge (1908-1960) et au Ruanda-Urundi ([1916] 1923-1962) : archives produites par les souverains et les différents gouvernements, par les hommes et femmes politiques, par l’administration coloniale, par les entreprises, les missions religieuses, les universités, les fondations, le monde associatif et culturel et tous les autres acteurs de cette histoire dont les Africains bien évidemment.

Sorte de GPS des archives coloniales, ce guide permet pour la première fois au citoyen et au chercheur, peu importe le continent sur lequel il vit, de savoir précisément qui conserve quoi sur le territoire belge. Il répond à une triple nécessité : scientifique, sociétale et mémorielle.

Riche de plus de 1500 notices pour près de 2300 pages, cette publication propose une description sommaire et une remise en contexte de tous les fonds et collections d’archives coloniales conservés en Belgique, leur intérêt pour la recherche, leurs liens avec d’autres fonds et collections, etc. Une large et indispensable introduction replace les archives relatives à la colonisation belge dans le débat international et pose les questions très sensibles du partage de patrimoine, du retour des archives en Afrique et de la construction de la mémoire. Le guide est également accompagné d’un bilan historiographique fouillé, de pistes permettant de repérer les sources relatives à la colonisation belge conservées à l’étranger ou encore d’un cahier de plusieurs centaines d’illustrations qui souligne l’intérêt et la nécessité d’élargir les champs de la recherche aux sources iconographiques.

Cette publication est le fruit d’un long partenariat entre les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale. Plus d’une trentaine d’archivistes et historiens ont participé à sa rédaction.

La version numérique de cet ouvrage sera disponible en Open Access grâce à un financement de la Politique scientifique fédérale belge (BELSPO).
Land: COD
News Items & Facts
HENRIET Benoît
Colonial Impotence. Virtue and Violence in a Congolese Concession (1911–1940)
ID: 202109161519


Verschenen bij De Gruyter
About this book
In Colonial Impotence, Benoît Henriet studies the violent contradictions of colonial rule from the standpoint of the Leverville concession, Belgian Congo’s largest palm oil exploitation. Leverville was imagined as a benevolent tropical utopia, whose Congolese workers would be "civilized" through a paternalist machinery. However, the concession was marred by inefficiency, endemic corruption and intrinsic brutality. Colonial agents in the field could be seen as impotent, for they were both unable and unwilling to perform as expected. This book offers a new take on the joint experience of colonialism and capitalism in Southwest Congo, and sheds light on their impact on local environments, bodies, societies and cosmogonies.

Author information
Benoît Henriet, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.

Reviews
"This is a major contribution to the historiography of colonial central Africa and the growing literature on the concessionary model used in many different colonial contexts." – Jeremy Rich, Professor of History, Marywood University

"This compelling book unveils the importance of hubris and self-deception in the deployment of colonial capitalism. Henriet recreates Leverville as a capitalistic site and a matrix of emotions and affects, of virtuous excesses and moral failures. His concept of 'impotence,' broadly conceptualized as a sexual, social, political, and economic formation, is an important addition to our knowledge of relations of power in the colony." – Florence Bernault, Centre d'histoire, Sciences Po (Paris)
nws
Sihame El Kaouakibi dient nieuw ziektebriefje in.
ID: 202109151837
Ze is officieel in ziekteverlof en hoeft de zittingen dus niet bij te wonen om recht te hebben op haar volledige loon. Dat ziekteverlof liep af op 31 augustus, maar werd verlengd tot eind november.
DS
vervuiler 3M ontving miljoenen Vlaamse subsidies en steun
ID: 202109151228
Eens temeer: privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten.
nws
L'économiste Thomas Piketty vient de publier son nouveau livre, "Une brève histoire de l'égalité"
ID: 202109151151
TESSENS Lucas
De overheid gedraagt zich meer en meer als een dief en de automobilist is steevast het slachtoffer: verkeersbelastingen, vaste en mobiele flitspalen, trajectcontrole, ...
ID: 202109141336
En het gaat zogenaamd allemaal om onze veiligheid. Dat terwijl de wegen in een lamentabele toestand verkeren. De berijders van steps en fietsers komen langs alle kanten op je af, niet geplaagd door enig verkeersreglement. Je moet zes ogen hebben om de verkeerssituatie te overzien.
Vlaanderen is nu al een HEL voor wie met de auto rijdt.
Land: BEL
LT
Niet te missen in het Zuiderpershuis: Viewmaster - Masterview - tot 19/9
ID: 202109132307


Geselcteerd werk van Monique Gysels: Babel

Landbouwleven (sept. 2021)
Evolutie pachtprijzen: sterkste stijging in Antwerpen en Vlaams-Brabant
ID: 202109111108
Statista
20 jaar geleden: 9/11 of 11 september 2001 - hoe de wereld veranderde
ID: 202109110846


DRB
Streekkrant (Roularta) stopt eind oktober
ID: 202109101033
ENGELS Philippe
nu verschenen in vertaling: De clan Reynders
ID: 202109071851
nws
Jean-Paul Belmondo overleden. R.I.P.
ID: 202109061742
nws
Net verschenen bij EPO: Ludo De Witte, Moord in Burundi
ID: 202109061418
Op 13 oktober 1961 vermoordt een Griek eerste minister Louis Rwagasore van Burundi. De populaire leider had tot consternatie van België, dat Burundi als voogdijgebied bestuurt, net de verkiezingen gewonnen. Enkele uren na de moord kruist topambtenaar Jean-Paul Harroy in het hospitaal waar Rwagasore ligt opgebaard de moeder van de premier. Ze geeft Harroy een klinkende oorveeg. In die mep zit de overtuiging vervat van veel Burundezen: de koloniale overheid heeft de misdaad georganiseerd. Maar de rol van België wordt niet onderzocht: de raison d’état gebiedt zwijgplicht. België executeert de schutter, Burundi de vijf medeplichtigen.
Zestig jaar later biedt Ludo De Witte opening van zaken over een moord die Burundi op weg zette naar interne verdeeldheid, etnische spanningen en massamoorden. Confidenties van hoofdrolspelers en de ontsluiting van cruciale archieven leggen de Belgische rol in de moord op de charismatische leider bloot. Met op de achtergrond de slagschaduwen van Patrice Lumumba en koning Boudewijn, met bijrollen voor Paul-Henri Spaak en Etienne Davignon.
Land: BDI
nws
Brève histoire du Congo selon l'Ambassade de la R.D.C.
ID: 202109051449
Chronologie des principaux événements historiques de la R.D.C.
Chronologie des principaux événements historiques de la R.D.C.

A. Les Royaumes (du 5è au 18è siècle)

Avant l’arrivée des Européens, la Région est occupée par des populations d’origine bantoue et des Pygmées.
Les bantous sont organisés en royaumes dont les principaux sont : le royaume Kongo (15è siècle), le Royaume Luba 15ème siècle, le royaume Lunda (16è siècle), Kazembe (18è), les royaumes Kuba, Yaka, Teke, et des chefferies indépendantes chez les Mangbetu, Azandé, Mongo…

B. Les Explorations (19è siècle)

Plusieurs siècles après la découverte de l'embouchure du Fleuve Congo en 1482 par Diego Cao, le 19è siècle a permis à d'autres explorateurs de révéler au monde extérieur certaines potentialités du bassin du Congo.
Il s'agit de l'Anglais Tuckey qui remonta en 1816 le fleuve Congo jusqu'aux chutes de Yelala et inaugura ainsi la période des explorations scientifiques du 19è siècle en Afrique Centrale. Ce fut ensuite le tour du journaliste et voyageur Anglo-américain Henry Morton Stanley qui retrouva à Ujiji sur la rive du Lac Tanganyika en Tanzanie, le missionnaire et voyageur Ecossais David Livingstone le 27 octobre 1871.
C'est ainsi que, attiré par les potentialités du Congo, le Roi des Belges Léopold II créa en octobre 1882, l'Association Internationale du Congo (AIC), avec laquelle il va lancer plusieurs expéditions d’exploration et finalement créer l’Etat Indépendant du Congo (EIC) ; qui fût consacré lors de la Conférence de Berlin, organisée en 1885, en tant que propriété personnelle du Roi Léopold II.

C. Période Coloniale (de 1908 au 29 juin 1960)

La période de la colonisation débute en 1908, avec l'annexion de l'EIC, à la Belgique, qui devient le Congo Belge, période qui dura jusqu’au 30 juin 1960.
La fin de la domination belge au Congo a été précipitée par plusieurs événements externes et internes, comme la participation des soldats de la Force publique aux conflits mondiaux de 14-18 et 40-45, l’alphabétisation de la population et l’avènement d’une classe moyenne congolaise, la création de nombreux partis politiques en 1958. Ensuite, l’éclatement de troubles et émeutes à caractère revendicatif en 1959,...), sans compter à l’extérieur l’influence de la Conférence panafricaine d'Accra en 1958, le discours de Brazzaville du Général de Gaulle, ...).
Sur le plan économique, la colonie a connu un essor certain, (création de plusieurs sociétés tant étatiques que privées dans les domaines du transport, de l'agriculture et des mines), période marquée aussi, par une crise de chômage à la veille de l’indépendance.
Sur le plan socioculturel, deux faits marquants méritent d'être signalés : la création en 1954 de l'Université Lovanium de Léopoldville, l'actuelle Université de Kinshasa, la première du Congo et de l'Afrique Centrale, ainsi que celle de l'Université Officielle du Congo à Elisabethville, l'actuelle Université de Lubumbashi.
Sur le plan religieux, les églises chrétiennes traditionnelles, à savoir l'Eglise Catholique et l'Eglise Protestante, rivalisent d'ardeur pour leur implantation maximale sur l'ensemble du Congo Belge.
Un autre événement mérite d'être signalé. Il s'agit de la naissance le 06 avril 1921 à Nkamba dans la Province du Bas-Congo du mouvement religieux de Simon Kimbangu, devenu en 1959 l'Eglise du Christ sur la Terre par le Prophète Simon Kimbangu (EJCSK).

D. Période Postcoloniale (du 30 juin 1960 à nos jours)

Cette période qui s'ouvre avec l'indépendance du Congo en 1960 se subdivise en trois sous-périodes :
• La Première République (de 1960 à 1965)

• La Deuxième République (de 1965 à 1997)

• La Troisième République (de 1997 à nos jours)

1. La Première République

L'indépendance du Congo a été obtenue le 30 juin 1960, après quatre années d'effervescence nationaliste. Le Congo belge accède à l'indépendance sous le nom de République du Congo, dite "Congo Kinshasa". Joseph Kasa-Vubu est le Premier Président de la République et Patrice Emery Lumumba le premier Premier Ministre.
Quelques temps après la proclamation de l'indépendance,le 30 juin 1960, le Katanga avec Moïse Tshombe fait sécession. Entre 1961 et 1965, plusieurs troubles éclatent, marqués notamment par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961, l'intervention des Casques bleus de l'ONU (1961-1963), qui réduisent la sécession du Katanga, et celle des parachutistes belges (1964), pour mâter une rébellion d'obédience Lumumbiste.

2. La Deuxième République

Quelques dates méritent d'être retenues au cours de cette longue période de 32 ans.
Le 24 novembre 1965 : Accession de Mobutu Sese Seko à la Présidence de la République, à la suite d'un coup d'Etat.

En 1970: L'autoritarisme se renforce, avec l'instauration d'un régime de parti unique (Mouvement Populaire de la Révolution, M.P.R.).

En 1971 : La République du Congo prend le nom de Zaïre. De 1977 à 1978 : Mobutu fait appel à la France et au Maroc pour contenir de nouvelles rébellions (Kolwezi).

A partir de 1990 : Confronté à une opposition croissante et farouche, Mobutu est acculé à certaines concessions (ouverture au multipartisme, mise en place d'un pouvoir de transition) mais refuse la démocratisation complète des institutions.

En 1994 : La crise politique se double du problème de l'afflux massif des réfugiés rwandais.

3. La Troisième République

Cette période commence avec la fin de la guerre de Libération menée par Mzee Laurent Désiré KABILA.
En 1997: Les troupes rebelles, progressant d'Est à l'Ouest, prennent le contrôle du pays et contraignent Mobutu à abandonner le pouvoir.

Le 17 mai 1997: Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir et rebaptise le Zaïre en République Démocratique du Congo.

Le 02 août 1998 : Début de l'agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi.

Le 16 janvier 2001 : Assassinat de Laurent Désiré Kabila.

Le 26 janvier 2001 : Avènement à la Magistrature Suprême de Joseph Kabila Kabange, qui devient Président de la République démocratique du Congo.

Le 02 avril 2003 : Adoption de l’Acte Final du Dialogue Inter-Congolais (DIC). Le Dialogue Inter-Congolais est une rencontre des protagonistes de la crise politique consécutive à la guerre qui a déchiré la RDC depuis 1998. Il constitue la matérialisation d’un des points clés de l’Accord de cessez-le -feu conclu à Lusaka, en Zambie, les 10 et 11 juillet 1999 entre les gouvernements de la RDC, de l’Ouganda et du Rwanda, et signé en août de la même année par les groupes des rebelles congolais soutenus par ces deux derniers pays.

En adoptant l’Acte Final, les parties au DIC acceptent comme exécutoires les instruments énumérés ci-dessous, convenus à l’issue des négociations politiques et devant régir la transition en RDC.

Il s’agit :
a) des trente-six résolutions sur le Programme d'action du gouvernement, dûment adoptées par la plénière du DIC;
b) de l’Accord Global et Inclusif sur la transition en RDC ainsi que du mémorandum additionnel sur l’armée et la sécurité, signés respectivement le 17 décembre 2002 et le 06 mars 2003 à Pretoria et endossés à Sun City le 1er avril 2003;
c) de la Constitution de la transition adoptée à Sun City en République Sud-africaine le 1er avril 2003.
Le 04 avril 2003 : Promulgation de la Constitution de la Transition par le Président Joseph Kabila.
Le 07 avril 2003 : Prestation de serment de Joseph Kabila, en qualité de Président de la République Démocratique du Congo pour la période de la transition.
Le 18 décembre 2005 : Référendum sur la nouvelle Constitution. Taux de participation: 84,31%.
Le 18 février 2006 : Promulgation de la Constitution de la 3ième République.
Le 31 juillet 2006 : premier tour des premières élections présidentielle et législative par suffrage universel.
Le 29 octobre 2006 : deuxième tour des élections présidentielle par chiffrage universelle.
Le 15 novembre 2006 : La Commission électorale indépendante proclame l'élection Joseph Kabila Kabange à la majorité absolue comme premier président de la 3ième République.
Le 06 décembre 2006 : prestation de serment du Président Joseph Kabila Kabange.
Le 29 octobre 2006 : installation du Parlement.
Le 29 octobre 2006 : installation du Sénat.
Le 29 octobre 2006 : installation de la Chambre Basse.
4. L’élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

A l’issue des élections présidentielles et législatives du 30 décembre 2018, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de l’Ancien Premier ministre de la Transition et président de l’UDPS (Union pour la démocratie et le Progrès social), Etienne Tshisekedi wa Mulumba, est élu et devient le 5ème président de la République démocratique du Congo.

Cette élection marque pour la première fois dans l’histoire de la République démocratique du Congo, l’avènement pacifique d’un nouveau chef de l’Etat à la tête du pays.

(consulté 20210904)
nws
Bart Stouten (VRT-Klara) mag ook na 65 tijdelijk werken voor de openbare omroep - Gefronste wenkbrauwen bij collega's die dat niet mochten
ID: 202109011101
De uitzondering die de regel bevestigt ?
LT
Getijdenmolen in Pleudihen-sur-Rance
ID: 202108252221
Land: FRA
LT
Librairie Mobile in Bretagne (Saint-Suliac) - Bonjour, Alice !
ID: 202108241458
Land: FRA
nws
Taliban neemt nu ook Kaboel in. Een dag van schande
ID: 202108160819
Land: AFG
nws
Gouden medaille voor Belgische hockeyploeg Red Lions
ID: 202108060019
Olympische Spelen: Nina Derwael pakt goud op de brug met ongelijke leggers
ID: 202108011408
Land: BEL
DS
Tegen eind dit jaar moeten alle eigenaars van een woning in het buitenland de waarde van hun (vakantie)verblijf melden bij de Belgische fiscus. De eerste 170.000 invulformulieren zijn al verstuurd.
ID: 202107310325
Land: BEL