Category AGRICULTURE - 49 titles


ABEL Wilhelm (1974) - Crises agraires en Europe ( XIIIe - XXe siècle) (traduction de Agrarkrisen und Agrarkonjunktur - 1966)

Belgische Boerenbond (1990) - 100 jaar Boerenbond in beeld 1890-1990

BERE F. (ingénieur des Manufactures de l'Etat -tabac) (1895) - Les Tabacs

BLINK H. Dr (1902-1904) - Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland. Een studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke en agrarische toestanden, voornamelijk ten plattenlande. (2 delen = volledig!)

BLOCH Marc (1968) - Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Tome I. (1931)

BOEKEMA Frans, VAN BRUSSEL Judith (red.) (2003) - Theoretische en empirische aspecten van Plattelandsvernieuwing

BOUANT Emile (1901) - Le Tabac. Culture et industrie. Avec 104 figures intercalées dans le texte.

BUC'HOZ e.a. (1861) - Manuel historique et anecdotique du Fumeur et du Priseur. Dissertation sur le tabac et sur les bons et les mauvais effets.

COLLECTIF, STENGERS Jean, DELATTRE Jean-Luc, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette, [HOEBANX] (1985) - La Belgique rurale du moyen-age à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx.

CRUYNINGEN,P.J.VAN. (2000) - ZEEUWS-VLAANDEREN, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850.

DE GROOTE Christine (1997) - Gids voor tuinen in België (2de herziene editie)

DE JOODE Ton (1981) - Landleven. Het boerenbestaan van toen.

DE LEENHEER Prof. Dr & CAESTECKER DE Ass. Ing. K. (s.d.) - Verslag van een eerste jaar proefoogsten (1948) in het oude landschap van Veurne-Ambacht

DEVISCH Noël, VAN OUTRYVE Jacques (red.) (2008) - Waar is die boer gebleven? Landbouw als het canvas van de maatschappij.

DHAENE Leon (1986) - Boeren en Burgers. Sociale geschiedenis van het negentiende eeuwse platteland. Zingem 1796-1900.

GOOSSENS Martine, VAN DER WEE Herman (Preface) (1992) - The Economic Development of Belgian Agriculture: a Regional Perspective (1812-1846)

JANSEN H.P.H. Dr (1955) - Landbouwpacht in Brabant in de 14e en 15e eeuw

JOIGNEAUX M.P., MOREAU M.C. (1854) - Dictionnaire d'agriculture pratique (2 vol = complèt!)

JONGERDEN Joost ir, RUIVENKAMP Guido dr (1996) - Patronen van verscheidenheid. Een verkennend onderzoek naar de afname van agro-biodiversiteit in Nederland en naar diverse initiatieven om agro-biodiversiteit binnen en buiten agro-industriële productieketens te bevorderen.

KINT Ph. (Promotor: P.M.M. Klep) (1989) - Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw In Oost-Vlaanderen 1815-1850.

KLEP P.M.M. Drs (1973) - Groeidynamiek en Stagnatie in een Agrarisch Grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850.

LAGIER Rosine (2007) - Il y a un siècle ... La France paysanne

NEVEUX Hugues (1997) - Les Révoltes Paysannes en Europe. XIVe - XVIIe siècle.

PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS (1965) - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.

POUSSOU Jean-Pierre (1999) - La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles

PRIESTER Peter (1998) - Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910.

REIJNDERS Lucas (1997) - Het boerenbedrijf in de lage landen. Geschiedenis en toekomst.

REINDERS G. (1910) - Algemeene Veeteelt

RIJKAART CARETTE van Meulebeke R.K.Pr. (1905) - De eerste invoer van aardappels in Europa [zoekhulp: Eerste invoer van aardappelen in Europa]

SCHÜTZ P.R., VAN TOL G. (1981) - Aanleg en beheer van bos en beplantingen

SEGERS Cl. Ing. Agr., e.a. (1950) - L'Amélioration des prairies en Belgique

SELTENSPERGER Charles (1925) - Précis d'agriculture

SLICHER VAN BATH B.H. Prof Dr (1960) - De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)

SMETS G. abbé (prof d'agriculture à Hasselt) (1892) - La Culture du Pin Sylvestre en Campine

TAWNEY R.H., STONE Lawrence (introduction) (1967) - The Agrarian Problem in the Sixteenth Century

VAN CAUTEREN Ph. (Directeur du Journal Le Fumeur) (1904-1907) - Histoire fiscale du tabac en Belgique recueillie d'après les documents officiels. Tome I: 1838-1844 et Tome II: 1851-1883 (= complèt!)

VAN CAUTEREN Ph. (Directeur du Journal Le Fumeur) (1889) - Le tabac et ses détracteurs

VAN DER LINDEN L., LAURENT Ch. ir, STENUIT D. ir, PIOT R. ir (1953) - Verslag over het Onderzoek betreffende de Aardbeienteelt in de Noorderkempen.

VAN DER LINDEN Renaat, VANHEULE Lodewijk, VERBESSELT Jan, LAZNZN Mark (1983) - Landelijk leven in Vlaanderen

VAN DIJCK Maarten (2008) - De wetenschap van de wetgever. De klassieke politieke economie en het Belgische landbouwbeleid 1830-1884.

VAN MOLLE Leen (1990) - Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990.

VAN MOLLE Leen (1989) - Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914

VAN ZANDEN, J.L. (1985) - De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. (A.A.G. Bijdragen 25)

VAN ZEIR R. (1917) - Practische Gids voor Tabaksteelt in de Kempen en andere streken

VANDENBROEKE Chris (1975) - Agriculture et Alimentation. L'Agriculture et l'alimentation dans les Pays-Bas Autrichiens. Contribution à l'histoire économique et sociale à la fin de l'Ancien Régime.

VANDENBROEKE Chris (1975) - Agriculture et Alimentation. L'Agriculture et l'alimentation dans les Pays-Bas Autrichiens. Contribution à l'histoire économique et sociale à la fin de l'Ancien Régime.

VANDER VAEREN Julien, BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord) (1930) - De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930

VERHULST Adriaan (1990) - Précis d'histoire rurale de la Belgique

WOESTENBORGHS Bert, HERMANS Roeland, SEGERS Yves (2005) - In het spoor van Demeter. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen K.U. Leuven, 1878-2003