Search our collection of 11.942 Books

Author
Title

Search our 1.956 News Items

Book of the Day
STAES J.
De Belgische Republiek van 1790: Hare Opkomst en haar Ondergang
Softcover, genaaid, in-8, 290 pp.
Citaat: "De Oostenrijksche regeering was met den aard en de opbrengst der belastingen van ons land niet bekend en kon er ook geen controle of toezicht over uitoefenen. Reeds in 1763 kloeg graaf von Kaunitz, een der ministers van Maria-Theresia, dat sommige personen, waaronder de hertog van Aremberg [Arenberg] zich bevond, in verscheidene jaren den twintigste penning niet hadden betaald." (61) De twintigste penning was een soort overdrachtbelasting a rato van 5 procent op de waarde van verkochte onroerende goederen.
Ook toen betaalden de superrijken hun belastingen dus niet.

De auteur is niet mals voor Van der Noot en Joanna Pinaut (Madame de Bellem) en kiest de zijde van de Vonckisten.
Van der Noot werd gesteund door het laagste gepeupel, aldus Staes.
STAES J. on wikipedia
€55.0

BUY

New Arrivals
ROWSE Alfred Leslie
Homosexuelen in de geschiedenis. Over ambivalentie in maatschappij, literatuur en beeldende kunst. (vert. van Homosexuals in History - 1977)
Hardcover, linnen band, stofomslag, in-8, 387 pp., illustraties, vertalingen van de geciteerde poëzie, register. Vertaald door Mea Flothuis.
ROWSE Alfred Leslie on wikipedia
€10.0

BUY

MIRBEAU Octave
De tuin der folteringen (vert. van Le Jardin des Supplices - 1899)
Paperback, in-8, 219 pp., met nawoord. Mirbeau schreef deze gruwelijke satire als waarschuwing in een wereld , waarin politiek cynisme, moreel opportunisme, moord en wreedheid de grondslag leken - en lijken ! - te vormen van 'de gevestigde orde'.
MIRBEAU Octave on wikipedia
€10.0

BUY

LAGENDIJK Joost
Erdogan in een notendop
Pb, in-8, 176 pp. Kritisch voor de problematische president van Turkije.
Van de backcover: 'Sinds de mislukte coup van 15 juli 2016 is er over geen staatshoofd zoveel geschreven en gesproken als over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Vóór de coup al werd hij door de ene helft van de Turkse bevolking op handen gedragen en door de andere gehaat; daarna is de polarisatie alleen nog maar toegenomen. Buiten Turkije is het wantrouwen tegen zijn confronterende politiek ook enorm, zeker na de zuiveringen in onder meer het ambtenarenapparaat, het onderwijs en de media. Tienduizenden mensen werden ontslagen, op non-actief gesteld of zelfs gearresteerd. Wie is Recep Tayyip Erdogan en wat beweegt hem? In Turkije prijzen zijn aanhangers de hervormingen onder Erdogans leiding die hebben gezorgd voor economische groei, betere openbare voorzieningen en een toegenomen Turks zelfvertrouwen. Conservatieve moslims herkennen in Erdogan de man die hun waarden en opvattingen deelt en verdedigt. Daartegenover staan felle tegenstanders die in Erdogan een autoritaire leider zien die geen kritiek duldt en het niet zo nauw neemt met de persvrijheid of de rechten van de Koerden. Zij vrezen dat er in het nieuwe Turkije van Erdogan geen plaats meer is voor andersdenkenden. Joost Lagendijk beschrijft hoe Erdogan kon uitgroeien tot alleenheerser, wat zijn opvattingen zijn, waar de steun voor hem vandaan komt en waarom tegelijkertijd de weerstand tegen hem zo groot is. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk (1957) is politiek analist en publicist en woont in Istanbul.'
LAGENDIJK Joost on wikipedia
€12.5

BUY

LAGENDIJK Joost
Erdogan in een notendop
Pb, in-8, 176 pp. Kritisch voor de problematische president van Turkije.
LAGENDIJK Joost on wikipedia
€12.5

BUY

BROUWERS L. s.j.
Het Hof van Liere van patriciërshuis tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975
Pb, in-8, 91 pp., illustraties, bibliografie. Het Hof van Liere herbergde de UFSIA.
Ingevolge de opheffing van de jezuïtenorde gebeurde de uitdrijving te Antwerpen op 20 september 1773. Dezelfde procedure (voorlezing van het besluit, verzegeling, uitzetting, inventarisatie, verkoop) zou nog geen twintig jaar later gebruikt worden bij de opheffing van de kloosters (eerst door Jozef II, daarna tijdens de Franse Revolutie).
Over de verkopen van de onroerende goederen van de jezuïeten blijft Brouwers vaag: 'Verder werden eveneens het professenhuis, het convict, en de buitenverblijven der jezuïeten van Antwerpen openbaar verkocht. Het Hof van Liere echter werd niet verkocht, maar door de regering zelf in gebruik genomen.' (56)
Het Hof van Liere werd later een militair hospitaal.
BROUWERS L. s.j. on wikipedia
€20.0

BUY

WEYNS J.A.
[Belgisch Congo] Kongo: Negerleven en Negerziel uit het hart van Afrika. Een boek voor jonge en andere menschen.
Hardcover, 4to, illustraties in kleur, foto's in ZW, 77 pp.
De prachtige art deco coverillustratie werd ook gebruikt voor het boek van Louis Franck.
WEYNS J.A. on wikipedia
€35.0

BUY

SHIRER William L.
20th century Journey. The Start 1904-1930. A Memoir of a Life and the Times Volume I
Paperback, in-8, pp., illustrations, index.
SHIRER William L. on wikipedia
€10.0

BUY

ABICHT Ludo
Intelligente emotie
2de druk. Pb, in-8, 175 pp.
lijst van zijn boeken
ABICHT Ludo on wikipedia
€10.0

BUY

HITCHCOCK William I.
De bittere weg naar de vrijheid. Een nieuwe geschiedenis van de bevrijding van Europa. (vertaling van The bitter road to freedom - 2008)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 495 pp., kaarten, foto's, noten, bibliografie, register.
1944-'45: Europa wordt bevrijd. Amerikanen en Canadezen brengen kauwgom, chocola en sigaretten. De Duitsers capituleren op 8 mei in Berlijn en de Russen planten hun rode vlag op de ruïnes van het Derde Rijk. Er zit echter een vergeten schaduwzijde aan dit glorieuze verhaal. Wat gebeurde er met de 11 miljoen krijgsgevangenen en dwangarbeiders die jaren hadden vastgezeten in Duitsland? Wat waren de bevrijders met Duitsland en zijn inwoners van plan? Waarom kwam de voedselhulp aan Nederland zo laat op gang? Dit boek vertelt het andere verhaal van de bevrijding en geeft een gezicht aan hen die het slachtoffer werden van het geweld van de bevrijding. De vele verslagen van ooggetuigen en de soepele stijl van de auteur maken van dit boek een levendige en choquerende reis door bevrijd Europa.

William I. Hitchcock is een historicus, verbonden aan Yale University. Hij deed grondig onderzoek naar de bevrijding van Europa in 1945.
Recensie(s)
Waarin 'De bittere weg naar de vrijheid' zich onderscheidt van andere publicaties, is het feit dat hij niet alleen de politieke en militaire gebeurtenissen aan het einde van de oorlog beschrijft, maar diep ingaat op de humanitaire gevolgen voor de slachtoffers van het geweld van de bevrijding door de geallieerden. Wat gebeurde er met de ontelbare krijgsgevangenen in het Westen en het Oosten, de dwangarbeiders die in Nazi Duitsland verbleven, de overlevenden van de concentratiekampen, de inwoners van zowel de bevrijde als de bezette gebieden en de miljoenen vluchtelingen uit Oost- en Midden-Europa? Ook de waarnemingen en de meningen van de bevrijders worden in dit leesbare boek beschreven. Een uniek verslag van de totale verwoesting van Europa, de ontelbare doden, het onvoorstelbare menselijk leed en het begin van de Koude Oorlog. Deze nieuwe geschiedenis van de bevrijding van Europa in 1945 is een van de betere publicaties in zijn soort en geschikt voor een groot publiek.
Op de pagina's 36 en 37 worden cijfers gegeven over de burgerslachtoffers in Normandië en het Pas-de-Calais door Britse en Amerikaanse bombardementen. De bevrijding kreeg er een bittere bijsmaak.

zie ook de analyse van Peter Schrijvers over België in 1944-1945, De schaduw van de bevrijding
HITCHCOCK William I. on wikipedia
€20.0

BUY

VAN DE VOORDE HUGO, BLOMME JAN, CONINCKX DANIËL, REYCHLER LUC, NECKERS Jan, e.a.
Supermachten 2: Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
Pb, 4to, 272 pp., 21x30cm, rijkelijk geïllustreerd in kleur, kaarten, foto's. Chronologische tafels. Bibliografieën.
VAN DE VOORDE HUGO, BLOMME JAN, CONINCKX DANIËL, REYCHLER LUC, NECKERS Jan, e.a. on wikipedia
€12.5

BUY

HEARD-BEY Frauke
From Trucial States to United Arab Emirates. A Society in Transition.
Hardcover, ill. dj, in-8, 522 pp., maps, bibliographic notes, bibliography, index
HEARD-BEY Frauke on wikipedia
€25.0

BUY

BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K.
Verboden toegang. Verkenning rond het menselijk territorium (vertaling van No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973)
5de druk. Pb, in-8, 320 pp., met verklarende woordenlijst, bibliografie, index. Bakker is prof psychiatrie aan de univ van Washington, Seattle. Noot Lucas Tessens: De auteurs tonen aan dat identiteit, de veiligheid en de persoonlijke vrijheid van de mens rechtstreeks afhangen van zijn territoriale situatie. Vandaar de noodzaak om te leren 'territoria' te verwerven, te beheren en te verdedigen. De notie van het co-territorium is cruciaal omdat dat een consensus over spelregels vergt (zie p. 94). Zoiets wordt belangrijk bij migraties. De auteurs stellen onverbloemd: 'Indien men niet wenst een identiteit te verwerven die op die van iemand anders gelijkt, is het aangewezen om geen territorium met die andere te delen'. (99) De notie van het territorium is grondig onderzocht in de dierenpsychologie en baande vandaar uit zijn weg naar de sociale psychologie. Het is een beladen en dus geen vrijblijvend concept (geworden).
Bijna een halve eeuw na het verschijnen van deze studie wordt die heel actueel in het kader van het vluchtelingenvraagstuk waarmee Europa wordt geconfronteerd. Ook hier is sprake van territorialiteit, grenzen, integratie, identiteit, gedeelde waarden en normen, etc. Een speciaal probleem vormen enclaves binnen het territorium waar andere regels gelden (zogenaamde 'no go zones', deelgemeenten van Brussel, Parijs en London, het conflict tussen Armenië en Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, de Gaza-strip in Israël, privé-straten met toegangscodes, etc.). Speciale enclaves zijn gevangenissen en psychiatrische instellingen met hun specifieke en opgelegde gedragscodes. Daarbinnen wordt (in al dan niet noodzakelijke situaties) het territorium soms nog verkleind tot de isoleercel, c.q. 'prikkelarme kamer' (PAK).
Een vrij recente evolutie is de alomtegenwoordige camerabewaking van het private én het publieke territorium teneinde 'trespassing' te ontraden (vroeger gebeurde dat met een waakhond en een bordje), te detecteren, te beteugelen (ex-post via justitie) en te beëindigen (bvb. in de VS met wapens). De bewijskracht van video-opnames en het vrije gebruik van opgenomen beelden zit in een stroomversnelling: de rechtbanken aanvaarden nu ook op de openbare weg opgenomen beelden (met dashcams) om onaangepast rijgedrag te beteugelen. De publiek georganiseerde camerabewaking wordt - in het kader van terrorismebestrijding - gekoppeld aan de private camerabewaking. Daarmee hangt dan weer het privacy-dossier samen: moet de privacy van overtreders beschermd worden en in welke gevallen kan men van de algemene regel afwijken? Meer en meer speelt de virtuele ruimte een rol: hacking van databestanden, login en paswoorden, toegang tot 'content' mits betaling. Is hacking (beschouwd als een misdrijf) geoorloofd om misdrijven en misdaden binnen de private virtuele ruimte te onthullen?
Tenslotte is er de notie eigendom: kan men eigendom verwerven met het doel op dat private territorium andere regels te laten gelden?
Het boek kende meerdere drukken (in 1984 verscheen nog een 7de druk), wat het belang ervan illustreert.
BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. on wikipedia
€20.0

BUY

DE GEEST Dirk, VANFRAUSSEN Eveline, BEYEN Marnix, MESTDAGH Ilse
Collaboratie of cultuur? 1941-1944 een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd
Pb, in-8, 356 pp., enkele illustraties in ZW, bibliografie. Het boek analyseert de 4 jaargangen van Volk en Kultuur en vormt zo een baanbrekend werk voor de studie van het culturele leven tijdens WO II.
DE GEEST Dirk, VANFRAUSSEN Eveline, BEYEN Marnix, MESTDAGH Ilse on wikipedia
€10.0

BUY

DE CONINCK Douglas
Witte olifanten. De miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
Pb 198 pp. Met registers van personen en organisaties/bedrijven.
DE CONINCK Douglas on wikipedia
€10.0

BUY

Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department
Wegen in België van de Oudheid tot 1980 - Routes de Belgique de l'Antiquité à 1980 - Belgian Roads from Antiquity to 1980 -
Uitgegeven n.a.v. XVIII Congrès Mondial de la Route, Bruxelles 13-19/9/1987.
A.I.P.C.R./P.I.A.R.C.
Pb, A4, 127 pp., kaarten, (lucht-)foto's, statistieken, grafieken.
Een belangrijk historisch overzicht van de uitbouw van het wegennet in België en de aansluiting op het Europese verkeersnet. Het werk kwam nooit in de handel maar werd uitgedeeld aan de deelnemers van het Congres.
Drietalig N/F/E. Trilingue N/F/E. Trilingual N/F/E.
Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department on wikipedia
€49.0

BUY

LUYENDIJK Joris
Het kan niet waar zijn. Joris Luyendijk onder bankiers.
8ste druk. Pb, in-8, 208 pp., register. Is de financiële wereld en zijn bewoners een tijdbom ? Hoe ver gaat de hebzucht?
Op pagina honderddrieëntwintig legt Luyendijk de vinger op de wonde: de Big Four - KPMG, E&Y, Deloitte en PwC - leveren dure adviezen aan de grote banken en controleren de boeken van diezelfde banken. Maar vervolgens diept hij die oligopolie-piste niet uit. Dat merk je in het register.
LUYENDIJK Joris on wikipedia
€10.0

BUY

SAMPSON Anthony
De geldschieters: De macht van de banken en de economische crisis (vert. van The Money Lenders - 1981)
Pb, in-8, 373 pp., met bibliografische noten.
Sampson's boeken gaan overwegend over de 'big players' op de internationale scene: Groot-Brittanië (1962 en meermaals geactualiseerd), Europa (1968), Multinationals (in casu ITT)(1973), Olie (1974), Wapenhandel (1977), internationaal bankieren (1981).
Over het IMF (bedisseld in Bretton Woods) en Latijns-Amerika: "Het Fonds wilde alleen geld aan een land lenen op voorwaarde dat de regering ervan snel in de openbare uitgaven snoeide en een drastische deflatie afdwong, waardoor de lonen daalden en de werkloosheid toenam." (113)
En: "Ze (de top van het IMF) wisten dat een minister van financiën hun dikwijls zou vragen bepaalde maatregelen dwingend af te kondigen die hij zelf wel had willen, maar niet had durven afkondigen." (118) Noteer dat de EU deze rol grotendeels overnam met haar Richtlijnen over budgettaire orthodoxie en de schuldgraad.

Pagina's 170 e.v. bespreken de manier waarop Citibank geld leende aan Zaïre/Congo en dus aan Mobutu. De terugbetaling van de schuld bleef uit en dus leende men meer aan Mobutu. Het land mocht niet kapseizen. Toen de Wereldbank zich met de zaken bemoeide en een delegatie o.l.v. een Nederlands econoom stuurde, werd diens huis overvallen door soldaten en zijn twee jonge dochters verkracht. Daarna gaf de WB geen leningen meer.
SAMPSON Anthony on wikipedia
€20.0

BUY

CROWTHER Bruce
Michelle Pfeiffer: A Biography
For many years, Hollywood gave the best roles in the best movies to men, and women were merely objects, useful to have around but dispensable when the action started. But, gradually, the quality of roles began to improve and in the past dozen years a number of remarkable actresses have emerged to show audiences world-wide what they have been missing. The list is long, and it includes Michelle Pfeiffer. After playing small roles in television and a handful of undistinguished films, Michelle Pfeiffer soon made an impact. A hard-working, intelligent actress, she has consistently impressed with a succession of fine film performances which include "The Russia House", "Batman Returns", "Frankie and Johnny" and "Love Field" (for which she was nominated for an Oscar in 1993). Her co-stars have included some of the leading actors of the day, among them Al Pacino, Jack Nicholson, Michael Caine, Mel Gibson, Sean Connery and Daniel Day Lewis In this biography, Bruce Crowther examines the career of this exceptional young actress, discussing all her film roles. He also takes a long look at the difficulties faced by someone who is young and beautiful and involved in an industry which has all too often abused youth and beauty.
CROWTHER Bruce on wikipedia
€25.0

BUY

NN
Nibelungenlied naar den Middel-Hoogduitschen tekst en in de oorspronkelijke versmaat vertaald door J.M. Brans met 25 illustraties van E. Wiethase
Hardcover, grote in-8, 444 pp., ill.
Het Nibelungenlied (oorspronkelijk Die Nibelunge Not) ontstond in Oostenrijk in de eerste jaren van de 13de eeuw. De naam van de dichter bleef onbekend. Hoofs gedicht waarin heldenmoed, minnedrank, bloedbroederschap, bedrog, list, magische onoverwinnelijkheid, moord, trouw en ontrouw, gedaanteverwisseling, jaloezie en hoogmoed, vernedering, materialisme (de schat) versus eer (ridderschap), gemengd worden tot een epos dat in zijn essentie actueel blijft. De tragische held (Sigfried) gaat tenonder aan de kuiperijen van vrouwen (Brunhilde, Kriemhild) en rivalen (koning Gunther, de intrigant Hagen). De trouw aan de koning drijft de held zo ver dat hij deelneemt aan bedrog en zo verglijdt van onschuldige naar mededader.
Want zijn ook wij niet allen volgers van leiders die ons deelachtig maken aan de misdaden door hen beraamd en schaamteloos uitgevoerd door de banale gewetenlozen, die eens - zoals wij - de onschuld van kinderen bezaten? En wacht er ons een beloning aan het eind van het dwaalspoor dat men het leven noemt? Of gaat het licht plots uit aan de zevende statie en zijn we dan niet meer in staat om nog even om te kijken in verwondering? Zullen we de tijd hebben om te smeken om vergiffenis? Voor wat eigenlijk?
NN on wikipedia
€30.0

BUY

MAGRIS Claudio
Blindelings (vertaling van Alla Cieca - 2005)
Pb, in-8, 346 pp. Uit het Italiaans vertaald door Anton Haakman en Linda Pennings.
Blindelings is een roman en hij dompelt u onder in de geschiedenis van de 20ste eeuw.
"De meest infame klacht is dat ik niet geloof. Je moet geloven. In God, in de Partij, in de Vlag. Er is geen plaats voor wie niet gelooft en die kun je net zo goed uit de weg ruimen." (233)
MAGRIS Claudio on wikipedia
€10.0

BUY

GODFROID Stéphane, SURDIACOURT Dirck, DE MIL Josiane, GERAIN Lucrèce, VAN DER STRICHT Marianne
Lucifersbedrijven te Geraardsbergen
Pb, geïllustreerde stofwikkel, in-8 square, 161 pp., oude foto's, kadastrale plannetjes die de evolutie van de bebouwde percelen illustreren, groot uitslaand plan van Geraardsbergen met situering van de 18 bedrijven, bronvermelding, registers, résumé en français. Voorbeeldige sector- en bedrijfsstudie op basis van intensief archiefonderzoek.
GODFROID Stéphane, SURDIACOURT Dirck, DE MIL Josiane, GERAIN Lucrèce, VAN DER STRICHT Marianne on wikipedia
€20.0

BUY

LLYWELYN Morgan, SCOTT Michael
Ireland, A Graphic History
Pb, small 4to, ca. 200 pp., ill.
LLYWELYN Morgan, SCOTT Michael on wikipedia
€10.0

BUY

JORIS Lieve
Het uur van de rebellen
3de druk. Pb, in-8, 256 pp.
Achtergrond: de oorlog in Oost-Congo.
JORIS Lieve on wikipedia
€7.5

BUY

COETZEE J.M.
Portret van een jongeman (vert. van Youth - 2002)
Pocket, 217 pp.
Coetzee (Kaapstad, 1940) ontving in 2003 de Nobelprijs voor Literatuur
COETZEE J.M. on wikipedia
€5.0

BUY

ZEMMOUR Eric
Le suicide français. Les 40 ans qui ont défait la France.
Pb, grand in-8, 534 pp.
Zemmour a des comptes à règler avec les soixante-huitards: 'Nos élites politiques, administratives, médiatiques, intellectuelles, artistiques, héritières de mai 68, s'en félicitent. Elles somment la France de s'adapter aux nouvelles valeurs. Elles crachent sur sa tombe et piétinent son cadavre fumant. Elles en tirent gratification social et financière. Elles ont désintégré le peuple en le privant de sa mémoire nationale par la déculturation, tout en brisant son unité par l'immigration. (...)'

Sur le couplage de l'ISF et le RMI:
'Les spécialistes de la dépense publique avaient souri avec mansuétude: ils savaient, eux, qu'il est interdit d'affecter une dépense à une recette.' (307)
ZEMMOUR Eric on wikipedia
€12.5

BUY

DELCOURT Marie, CHASTEL André, WATERHOUSE E.K., FIERENS Paul, e.a.
l'Europe Humaniste (Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 15/12/1954 - 28/2/1955)
Catalogue, in-8, 309 pp., 142 planches, 367 items dans ce catalogue.
DELCOURT Marie, CHASTEL André, WATERHOUSE E.K., FIERENS Paul, e.a. on wikipedia
€10.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914
Tweede herziene druk. Pb, in-8, 236 pp. +12 pp zw/w foto's. Noot LT: het imprimatur is van Vic. Gen. Leo Suenens. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams jezuïet, priester en historicus.

VAN ISACKER Karel s.j. on wikipedia
€14.2

BUY

WATSON Peter
Grondleggers van de moderne wereld. Een geschiedenis van de 20e eeuw. [verscheen in 2001 onder de titel Wrede Schoonheid, in 2005 als Grondleggers van de Moderne Wereld, in 2006 als Mensen en ideeën van de 20e eeuw 1900-2000]
5de druk. Pb, 886 pp. Met bibliografische noten en index. Behandelt de grote denkers i.v.m. taal, godsdienst, kunst, politiek, economie en wetenschap.
WATSON Peter on wikipedia
€10.0

BUY

GREENE Robert, ELFFERS Joost
De 48 wetten van de macht. Een Joost Elffers boek
Paperback, grote in-8, 516 pp.
Van de backcover:
Tolstoi heeft de paradox van de macht ooit beeldend onder woorden gebracht: 'Ik zit op iemands rug en dwing hem mij te vervoeren. Niettemin verzeker ik mezelf en anderen ervan dat ik vreselijk met hem te doen heb en op allerlei mogelijke manieren probeer zijn last te verlichten - behalve door van zijn rug af te gaan.'
Macht is een belast begrip, waarover in onze tijd alleen in besmuikte termen gesproken lijkt te kunnen worden. Maar intussen is het verschijnsel op zichzelf wel buitengewoon werkzaam in alle mogelijke verhoudingen, van politieke en economische tot sociale en relationele. Het is opvallend dat er eigenlijk nooit een veelomvattende en vrijpostige handleiding over de uitoefening van macht geschreven is. Er zou aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis, de filosofie, de literatuur, de hofcultuur enz. een fascinerend leerboek van de macht te schrijven zijn.Dat is precies wat Robert Greene in samenwerking met Joost Elffers heeft gedaan in De 48 wetten van de macht. Zonder enige gêne beschrijft hij een groot aantal wetten die bepalen hoe macht wordt verworven, uitgeoefend en gehandhaafd. Hij licht elke wet toe met aan alle tijden en plaatsen ontleende voorvallen, en maakt duidelijk waartoe zowel naleving als overtreding van de wet leidt. Elk hoofdstuk is bovendien voorzien van flankerende citaten uit de wereldliteratuur en de filosofie - wat de wetten een extra spirituele dimensie geeft. Het resultaat is een leerboek voor kleine en grote machthebbers, al dan niet in spe, en een uiterst afwisselend leesboek voor eenieder die om historische, sociologische, filosofische of zuiver persoonlijke redenen in macht geïnteresseerd is. En zelfs de literatuurliefhebber kan er zijn hart mee ophalen - er is geen enkele wet die verbiedt dat hij het boek ironisch opvat.
GREENE Robert, ELFFERS Joost on wikipedia
€15.0

BUY

SLICHER VAN BATH B.H. Prof Dr
De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)
Aula-paperback, in-8, 416 pp., bibliografische noten, bibliografie, vele tabellen. Noot Lucas Tessens: over de verdeling van het grondbezit (p. 340-356) doet de auteur opmerkelijke uitspraken en wijst op het niet eenduidige begrip "eigendom"; hij wijst op een aantal methodologische problemen (bvb. grondbezit als % van opp. cultuurgrond of gehele opp. ?); hij opent zowaar een polemiek omtrent dit onderwerp en verwijt sommige van zijn collegae vooringenomenheid, waarvan hij zelf overigens niet vrij te pleiten is. Volgende uitspraak komt ons bijzonder kortzichtig voor: "(...) de kennis van de verdeling van het grondbezit draagt weinig bij tot een inzicht in de plattelandssamenleving, omdat de verpachters in veel gevallen geen deel uitmaken van die samenleving." (p. 341) In de zakenwereld zou kennis over het aandeelhoudersschap dus niet relevant zijn omdat aandeelhouders geen deel uitmaken van het zakenleven! Deze stelling lijkt ons onhoudbaar. Bovendien zal ze een (gewilde?) rem hebben gezet op Nederlands onderzoek naar de eigendomsverhoudingen in de landbouw. Slicher (1910-2004).
SLICHER VAN BATH B.H. Prof Dr on wikipedia
€10.0

BUY

COLL.
Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor de staat, 1948-1973
Catalogus van de tentoonstelling in het Museum Dhondt-Dhaenens i.s.m. KMSKA.
Pocket, 205 pp., illustraties in kleur.
Kunstenaars in de tentoonstelling:
Jan Stobbaerts,
Henri De Braekeleer,
Valerius De Saedeleer,
Jakob Smits,
James Ensor,
Léon Spilliaert,
Henri Evenepoel,
Rik Wouters,
Hippolyte Daeye,
Gustave Van de Woestyne,
Jean Brusselmans,
Edgard Tytgat,
Gust. De Smet,
Albert Servaes,
Frits Van den Berghe,
Constant Permeke,
Henri-Victor Wolvens,
George Grard,
Jan Burssens,
Edgar Degas,
Marino Marini,
Giacomo Manzù,
Ben Nicholson,
Bart Lodewijks,
Jacqy duVal,
Oleg Matrokhin.
COLL. on wikipedia
€10.0

BUY

KERCKHAERT Noël
400 jaar Ooidonk [kasteel van Ooidonk]
Hardcover, stofwikkel, 4to, 142 pp. Geïllustreerde schutbladen, illustraties in kleur, plans, bibliografie, lijst der intekenaars. Geschiedenis van dit kasteel te Bachte-Maria-Leerne (nabij Deinze in Oost-Vlaanderen). Postume uitgave want Kerckhaert (°26/12/1925) overleed op 10/11/1994. Het kasteel, opgetrokken in 16de eeuwse Vlaams-Spaanse renaissancestijl, behoorde toe aan de volgende families: de Montmorency, della Faille (vanaf 1592), du Bois de Nevele, t'Kint de Roodenbeke. Deels gebaseerd op archiefonderzoek (familiearchief della Faille, Nijvel; familiearchief t'Kint de Roodenbeke, Ooidonk, Deinze; Rijksarchief Gent; Stadsarchief Gent) waarin ook de geschiedenis van de streek (heerlijkheid Nevele) werd verwerkt. Interessant is de manier waarop Maarten della Faille het goed in handen kreeg: door het gericht inkopen van schuldvorderingen. Dat blijft tot op vandaag een manier om een verzwakte tegenstander klein te krijgen.
KERCKHAERT Noël on wikipedia
€40.0

BUY

VAN EEGHEN I.H. Dr
De Gilden: Theorie en Praktijk
2de druk. Paperback, in-8, 150 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Wat oubollig in het taalgebruik.
VAN EEGHEN I.H. Dr on wikipedia
€10.0

BUY

DUPUIS H.M. prof dr, NAAKTGEBOREN C. dr, NOORDAM D.J. dr, SPANJER J. dr, VAN DER WAALS F.W. drs
Een kind onder het hart: verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu
2de druk. Pb, grote in-8, 212 pp., illustraties, noten, bibliogafie, register/index.
Dit werk maakt duidelijk dat de kennis over de bevruchting en het baren van kinderen heel recent is verworven.
DUPUIS H.M. prof dr, NAAKTGEBOREN C. dr, NOORDAM D.J. dr, SPANJER J. dr, VAN DER WAALS F.W. drs on wikipedia
€10.0

BUY

DESPRIET Philippe
Geschiedenis van Frans-Vlaanderen. Van de oudste tijden tot de oorlog van 1870-1871.
Pb, 8vo, 216 pp. Illustraties en kaartjes in ZW, bibliografie. Standaardwerk. Op p. 196-201 bespreekt de auteur de verkoop van nationale goederen tijdens de Franse revolutie (met cijfermateriaal): afbraak van kerken, verbranding van kerkelijke kunstschatten, ... Zeer terecht noemt hij deze periode cruciaal voor het ontstaan van een nieuwe gefortuneerde burgerklasse.
DESPRIET Philippe on wikipedia
€15.0

BUY

KURLANSKY Mark
Zout, een wereldgeschiedenis (vertaling van Salt. A World History - 2002)
5de druk. Pb, in-8, 413 pp., illustraties in ZW, bibliografie, register. Uit het Amerikaans vertaald door Jos den Bekker. Aangeraden door NY Times Book Review.
Kurlansky bespreekt op p. 198 de gehate Franse zoutbelasting - de gabelle - die een heel gewoon product duur maakte en de smokkel ervan winstgevend.
KURLANSKY Mark on wikipedia
€12.0

BUY

LAMPO Jan
Matrozenpaleis. Internationaal Zeemanshuis Antwerpen 50 jaar
Pb, 4to carré, 32 pp., illustraties.
Goed gedocumenteerd werk over het Zeemanshuis, zowel over het oude (1884-1954) als het nieuwe (1954-).
Het IZA werd in 2013 afgebroken.
LAMPO Jan on wikipedia
€10.0

BUY

VANDELOO Jos
De beste verhalen van Jos Vandeloo
Pb met flappen, in-8, 343 pp.
Verhalen gekozen en ingeleid door Johan Diepstraten.
Inhoud:
Jos Vandeloo en de menselijke onmacht (door J. Diepstraten)
Les Hollandais sont là (1985),
Weinig verkeer vannacht,
Ook het paradijs heeft zijn zwakke plekken,
Het model,
Gezonde zeelucht,
De vrouw van de soldaat,
Het onderzoek,
Een bezoek aan het begijnhof,
Verzamelpunt Mechelen,
De weduwe,
De man met de lork,
De jongen uit Marokko,
De 10 minuten van Stanislao Olo,
Black Basilius,
Een mannetje uit Polen,
Als een oude poes,
Een avond in het voorjaar,
Hoe laat is het meneer?,
De grap,
Ergens aan zee,
De tocht,
De muur (1958)
VANDELOO Jos on wikipedia
€10.0

BUY

PRIGOGINE Ilya, STENGERS Isabelle
Tussen tijd en eeuwigheid. De nieuwe plaats van de mens in de natuurwetenschap. (vert. van Entre le Temps et l'Eternité - 1989)
Pb, in-8, illustraties, bibliografie, index/register.
Kernidee: niets is af, alles is in wording.
PRIGOGINE Ilya, STENGERS Isabelle on wikipedia
€12.5

BUY

KLEIN Richard
La villa Cavrois [Mallet-Stevens]
Parution : juillet 2015, 24 x 26 cm – 72 pages – broché avec rabats
ISBN 978-2-7577-0423-3 (français)
L'étude de l'histoire de la villa Cavrois, (Robert Mallet-Stevens architecte) s'étend de 1925 à 2001. Le contexte local de la commande, l'histoire détaillée de la conception et de l'édification, l'analyse de l'édifice et de sa situation dans le contexte des années trente mettent en évidence la dimension manifeste de la réalisation ainsi que la stratégie professionnelle de Robert Mallet-Stevens dans le Nord de la France. L'usage de l'édifice est étudié dans une durée (1939-1985) qui comprend son occupation militaire, ses transformations, la réception familiale et l'historiographie. Le processus de patrimonialisation (1986-2001) comprend, de manière simultanée, la reconnaissance historique, un changement de propriétaire, la dispersion du mobilier, la dégradation matérielle et les premières protections administratives. Les aléas politico-administratifs du dossier ainsi que l'étude du caractère patrimonial de sa réception terminent le récit qui s'achève avec l'achat de l'édifice par l'État. Le récit ne néglige ni le maître de l'ouvrage ni les usagers en impliquant tous les faits et les acteurs proches et lointains de l'oeuvre proposant ainsi des perspectives méthodologiques sur l'histoire de l'architecture.
KLEIN Richard on wikipedia
€15.0

BUY

KEHLMANN Daniel
Het meten van de wereld (vert. van Die Vermessung der Welt - 2005)
2de druk in het Nederlands. Pb 289 pp. Filosofische avonturenroman over de ontmoeting tussen Alexander von Humboldt en Carl Friedrich Gauss. Beiden hadden het plan opgevat om de wereld op te meten. In 1828 ontmoeten ze mekaar op een conferentie in Berlijn. Een vrolijk en leerzaam boek, de verrassing van 2005. In een interview met de auteur (De Morgen, 12/4/2006) zei Kehlmann: "Op het einde van zijn leven laat de schrijver Gauss de bedenking maken dat een opgemeten landschap nooit meer hetzelfde zal zijn als voorheen. Het is zijn magie en poëzie kwijt. Door wetenschap en technologie heeft de mens zijn stempel op de wereld gedrukt en heeft hij hem veranderd en zelfs lang nadat hij uitgestorven zal zijn, over 40.000 jaar of zo, zal de radioactieve straling die hij opgewekt heeft nog steeds aanwezig zijn." Commentaar Lucas Tessens: Kehlmann raakt hier een essentieel punt: de verveling in de totaal geconditioneerde en te kleine materiële wereld waarin de enige onzekerheid het tijdstip van de zelfvernietiging is; de fascinatie van de wetenschappelijke vooruitgang is weggeëbd en de enige uitweg blijkt poëzie en kunst te zijn, werelden zonder grenzen. Zie ook ons nummer 201404151655 , boek met identieke titel van GUEDJ.
KEHLMANN Daniel on wikipedia
€10.0

BUY

FLORES D'ARCAIS Paolo
La politique, l'existence et la liberté. Hannah Arendt
Pb, in-8, 198 pp. Avec bibliographie.
Sur les dangers de la théorie du 'moindre mal': "Seules la cohérence et l'intransigeance dans la lutte contre toutes les injustices, contre tous les maux politiques et sociaux, peuvent nous sauver du danger du totalitarisme, qui menace toujours nos fragiles démocraties." (30)
La critique est donc un devoir permanent. Prenons pour exemples la situation en Turquie ou aux Etats Unis, mais aussi dans l'Union Européenne et sur le plan mondial.
FLORES D'ARCAIS Paolo on wikipedia
€15.0

BUY

VAN VELTHOVEN Harry
Scheurmakers & Carrièristen. De opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten 1890-1914.
Hardcover, grote in-8, 341 pp., illustraties (politieke cartoons), bibliografie, personenregister.
Frequent voorkomende namen: Beernaert, de Broqueville, Carton de Wiart, Van Cauwelaert, Edward Coremans, Adolf Daens, Pieter Daens, Joris Helleputte, Adelfons Henderickx, Léon Mabille, Michel Levie, Désiré Mercier, Alfons van de Perre, Prosper Poullet, Jules Renkin, Martin-Hubert Rutten, Franz Schollaert, Arthur Verhaegen, Charles Woeste, ...
VAN VELTHOVEN Harry on wikipedia
€20.0

BUY

BUYSSE Cyriel, VAN DOORSLAER Luc (inleiding en samenstelling)
Reizen van toen - Met de automobiel door Frankrijk. De vrolijke tocht. Per auto. De laatste ronde. Super-indrukken van Parijs in 1923. Rivièra-impressies.
Pb, 304 pp. Bundeling van de Franse reisverhalen van autofanaat Buysse. Tussen haakjes vermelden we het jaar van de eerste uitgave:
De vrolijke tocht. (1911)
Per auto. (1913)
De laatste ronde. (1923)
Super-indrukken van Parijs in 1923. (1923?)
Rivièra-impressies. (1932)
In deze reisvertellingen leren we bepaalde opvattingen van Buysse kennen. Zo haat hij Parijs en de Amerikanen die er verblijven. Ook zijn relatie met Maeterlinck komt in de inleiding van LVD uitgebreid aan bod. Tenslotte leert dit boek dat reizen een esthetische beleving moet zijn en hoe ver het-zich-verplaatsen verwijderd is van écht reizen.
BUYSSE Cyriel, VAN DOORSLAER Luc (inleiding en samenstelling) on wikipedia
€15.0

BUY

YOUNG-BRUEHL Elisabeth
Anna Freud - Biografie
Dikke pb, grote in-8, 464 pp., met foto's, bibliografische noten, bibliografie, index.
Anna Freud (1895-1982).
Young kreeg exclusief toegang tot het persoonlijke archief van Anna Freud.
In deze biografie komt ook de controverse met Melanie Klein uitgebreid aan bod.
Eerder schreef Young de opgemerkte biografie van Hannah Arendt.

P.S. Het ideeëngoed van de Freuds is inmiddels ondergesneeuwd geraakt en vervangen door een verregaande medicalisering van de psychiatrie. Dat is winstgevender dan luisteren naar een patiënt.
Het lijkt ons een redelijke hypothese te stellen dat het doorzetten van de psychogenie (de individuele benadering, waaronder de Freudiaanse) een opstap zou kunnen zijn naar de sociogenie (maatschappelijke factoren). Dat er dan ook maatschappijkritische vragen moeten gesteld worden (stress, burnout, drugs, crimineel gedrag, ...) lijkt ons evident. Maar net dat willen de politieke (on-)verantwoordelijken vermijden. Psychiatrie wordt - zoals andere wetenschappelijke disciplines - omgeven door machtsfactoren en geld.
Niet de wereld, maar u bent gek !
YOUNG-BRUEHL Elisabeth on wikipedia
€12.5

BUY

TACK Guido, VAN DEN BREMT Paul
Bossen van Vlaanderen
Groot 4to, 320 pp. Overvloedig geïllustreerd met foto's en kaarten.
TACK Guido, VAN DEN BREMT Paul on wikipedia
€50.0

BUY

MOULIN Léo
La vie quotidienne des religieux au Moyen Age (Xe - XVe siècle)
Pb, in-8, 378 pp, index, bibliographie, chronologie, cartes.
Sur l'exploitation des terres et la propriété, consulter les pages 258 s.
Un ouvrage vulgarisant et parfois technique, ce qui le rend un peu déséquilibré.
MOULIN Léo on wikipedia
€10.0

BUY

FINKIELKRAUT Alain
De verloren beschaving (vertaling van L'Humanité perdue - 1997)
Pb, in-8, 159 pp.
FINKIELKRAUT Alain on wikipedia
€10.0

BUY

DEUTSCHKRON Inge
Ich trug den gelben Stern
Pocket, 198 pp. Mit 19 Abbildungen.
Inge Deutschkron (°23. August 1922 in Finsterwalde) ist eine deutsch-israelische Journalistin und Autorin.
DEUTSCHKRON Inge on wikipedia
€10.0

BUY

Ministerie van Openbare Werken - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 DEC. 1968 (Feestbundel)
Pb, 4to, 110 pp. + uitslaande kaart van het zeekanaal, plannen van de sluizen en tunnels, foto's, lijst van de aannemers betrokken bij de modernisering van het Zeekanaal naar Gent (Jan De Nul, Gentsche Bouwwerken, Entreprises Ackermans en van Haaren, Decloedt, Van Laere, ...)
Ministerie van Openbare Werken - Ministerie van Verkeer en Waterstaat on wikipedia
€25.0

BUYles jeunes: s'adapter en se repliant sur soi
'Ik zit op iemands rug en dwing hem mij te vervoeren. Niettemin verzeker ik mezelf en anderen ervan dat ik vreselijk met hem te doen heb en op allerlei mogelijke manieren probeer zijn last te verlichten - behalve door van zijn rug af te gaan.' (Tolstoi)
wanneer je wel klaar bent met het verleden, dan is daarom het verleden nog niet klaar met jou (Anderson, Magnolia, 1999)
boerenwijsheid
Er zijn twee grote domheden. Vertrekken waar het goed is en blijven waar het slecht is.
Uilenspiegel kan slapen,
gelijkt en gekist,
en naar 't kerkhof gedragen worden,
maar sterven kan hij niet.
De heersers kennen alleen zich zelf het recht toe zich van anderen te onderscheiden, hetzij individueel, hetzij collectief.
wetenschap
LT
de duisternis verspreidt zich met lichtsnelheid
LT
il y a ceux qui restent et il y a ceux qui reviennent
et puis il y a ceux qui partent
pour ne plus revenir
Articles
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
HOW THIS SITE WORKS: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
Edited:201807320504
Nieuws
Turks-Duitse schrijver Dogan Akhanli in Spanje aangehouden op verzoek van Turkije. Nu voorwaardelijk vrijgelaten.
Edited:201708201529
LT
Erdogan bemoeit zich nu ook met de Duitse verkiezingen
Edited:201708180050
De Turkse diaspora en de dubbele nationaliteit leidt tot een inmenging van de Turkse president in de binnenlandse aangelegenheden van de Bondsrepubliek.
en wat als godsdienstigheid nu eens een psychische aandoening blijkt te zijn?
Edited:201708171242
LT
rector KU Leuven wil bijlessen voor eerstejaars
Edited:201708171116
Luc Sels denkt in de eerste plaats aan wiskunde.
Het zou goed zijn ook aardrijkskunde en geschiedenis bij te spijkeren want daar wringt meer dan één schoentje.
Een beetje kunst en literatuur kan ook geen kwaad.
Universitas ...
LT
Oud-Heverlee, Zoete Waters: processie OLV van Steenbergen: Jezus Christus draagt het kruis
Edited:201708151200
LT
De romaanse toren van het Sint-Annakerkje van Oud-Heverlee, Vlaams-Brabant
Edited:201708151145

Van dit kerkje uit de 11de eeuw is enkel de toren bewaard.
In 1758 sloopte men het hoofdgebouw.
Buitenrestauratie in 1992.
Binnenrestauratie in 2001.
De Sint-Annakerk is bij de KB's van 25/3/1938 en 26/2/1980 wettelijk beschermd als monument.
Manifestatie haatgroepen in Charlottesville (Virginia, USA): Heil Trump
Edited:201708141050
Nieuws
Manifestatie tegen massatoerisme in Barcelona: Our Home is not Your Home
Edited:201708141049
Libération
Trump wil nu ook militair ingrijpen in Venezuela
Edited:201708121209
eieren: als de productie massaal is, is de vergiftiging mondiaal en moet de leugen dat ook zijn
Edited:201708120050Eerst eten we hun vergif en daarna gaan we hun verlies bijpassen.
De logica is steeds dezelfde: privatisering van de winsten, collectivisering van de verliezen.

Erg is het wanneer het Voedselagentschap (FAVV) zegt te hebben gezwegen omdat er een gerechtelijk onderzoek van het parket loopt. Wie heeft die larie in de nek gedraaid van de ongelukkige woordvoerster?

En ik hoor de advocaat van de betichte (binnen een jaar of acht) al pleiten: "Mijn cliënt is aan dit proces moeten beginnen in een sfeer van verdachtmaking door de media. Ik eis de vrijspraak." Vrijspraak. Baf!
Dan wordt er beroep aangetekend door het OM. Dan stilte. En dan verjaart de zaak.
Tegen die tijd bent u langzaam doodgegaan aan asbestose en fijn stof uit versjoemelde diesels.
LT
De Abdij van Tongerlo - De Oude Hoeve
Edited:201708071606
LT
De Abdij van Tongerlo - Zicht op de abtswoning
Edited:201708071601


Het classicistische abtshuis - of moeten we van een abtspaleis spreken? - werd opgericht in de periode 1725-1728.
Het waren de jaren toen Tongerlo als absolute grootgrondbezitter met haar geld geen blijf wist. De architecten deden goede zaken.
zie onze nota over de ligging van de gronden van de abdij
Hoogste inkomens in België groeiden fors in periode 1985-2013
Edited:201708071226
De laagste inkomens groeiden veel trager. Dat blijkt uit een studie van Wim Van Lancker (UA).
Commentaar LT: Dat is allemaal wel interessant om weten maar het zou relevanter zijn de vermogensongelijkheid te onderzoeken. Het vermogen zorgt immers voor de dominantie in de betrekkingen en dat op lange termijn.

De tekst van Van Lancker vindt u hier
news
wet 308 afgeschaft in Jordanië: geen pardon meer voor verkrachter die met slachtoffer wil trouwen
Edited:201708071056
Rwanda: Kagame wint verkiezingen met 99 procent
Edited:201708061141
Frans Verhas
De tortelduif - 1880
Edited:201708041515
LT
etalage Singer in Gent: 'Noaje? G'hoat euwe kleine beter gebreeên, ge kost hem tons nog uittrekken'
Edited:201708041446
Frits Van den Berghe
Portret van Edward Anseele - 1932
Edited:201708041417
Zuhal Demir doet afstand van Turkse nationaliteit
Edited:201708041417
Zuhal Demir is Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid in de Belgische federale regering.
Emile Claus
Rokende Arabier - 1879
Edited:201708041405


Tentoonstelling OER te Gent
Emile Claus
De hooister - 1896
Edited:201708041359


Gent, Tentoonstelling OER
LT
Het geboortehuis van Edward Anseele te Gent
Edited:201708041332
LT
etalage optiek te Gent
Edited:201708041216
Belfius licht klanten in over begrotingsakkoord 2018
Edited:201707291156
Beste klant

In het begrotingsakkoord 2018 van gisteren werden een aantal beslissingen genomen rond sparen en beleggen. We informeren u graag nu al over de grote lijnen en houden u op de hoogte van verdere details.
De aangekondigde maatregelen:
Effectenrekeningen: invoering van een jaarlijkse abonnementstaks van 0,15% op effectenrekeningen met een waarde van 500.000 euro en meer per belastingplichtige. Pensioensparen en levensverzekeringen zijn niet onderworpen.
Spaarrekeningen: een verlaging van het vrijgestelde bedrag van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen tot 940 euro (momenteel 1.880 euro).
Aandelen: vrijstelling van roerende voorheffing op de 1e schijf van 627 euro aan dividenden uit aandelen (fiscaal voordeel van 188 euro).
Pensioensparen: keuzemogelijkheid voor een nieuw regime waarbij jaarlijks tot 1.200 euro kan worden gespaard aan een fiscaal voordeel van 25%. Dit geeft een totaal fiscaal voordeel van maximaal 300 euro of 18 euro meer dan in de bestaande regeling die eveneens blijft bestaan (nl. 30% op maximum 940 euro of 282 euro fiscaal voordeel).
Deze maatregelen gaan pas in vanaf 2018.
We volgen dit voor u op de voet en houden u verder op de hoogte.
Hebt u vragen? Uw financieel adviseur staat voor u klaar.

Vriendelijke groeten

Dirk Vanderschrick
Lid van het directiecomité van Belfius
Rik Wouters
Silhouetten van vrouwen, 1920
Edited:201707280133


KMSKA, in bruikleen voor tentoonstelling Museum Dhondt-Dhaenens, 2/7 - 1/10/2017
Aristide Maillol
Vrouw met krab, 1930
Edited:201707280129
Hippolyte Daeye
Sereniteit, 1932
Edited:201707280008
US-senaat stemt 50/50 voor opening debat Obamacare
Edited:201707260142
Bart De Wever contra De Standaard en Bart Brinckman
Edited:201707252315
"Wie de voormalige kwaliteitskrant De Standaard regelmatig leest - wat ik helaas niemand nog kan aanbevelen - zal vastgesteld hebben dat de heer Bart Brinckman van deze krant een vrijgeleide heeft om een persoonlijke vendetta te voeren jegens mij."
Helemaal ongelijk heeft De Wever niet: er schort iets aan de journalistieke stijl van De Standaard en Brinckman vormt het exponent. Tijd voor de krant om zichzelf in vraag te stellen.
Amnesty Int
Amnesty International nagelt dictatuur in Turkije en het stilzwijgen van de EU aan de schandpaal
Edited:201707251205
Dit is een samenvatting van de stellingname van Amnesty:
An attempted coup prompted a massive government crackdown on civil servants and civil society. Those accused of links to the Fethullah Gülen movement were the main target. Over 40,000 people were remanded in pre-trial detention during six months of emergency rule. There was evidence of torture of detainees in the wake of the coup attempt. Nearly 90,000 civil servants were dismissed; hundreds of media outlets and NGOs were closed down and journalists, activists and MPs were detained. Violations of human rights by security forces continued with impunity, especially in the predominantly Kurdish southeast of the country, where urban populations were held under 24-hour curfew. Up to half a million people were displaced in the country. The EU and Turkey agreed a “migration deal” to prevent irregular migration to the EU; this led to the return of hundreds of refugees and asylum-seekers and less criticism by EU bodies of Turkey’s human rights record.

vergelijk met het Bruinboek van 1933
Poolse president stelt veto tegen nieuwe justitiewet
Edited:201707241600
VOSKUIJL Gijs
Vrouwtje van Stavoren met pakhuizen (1947)
Edited:201707240111


potlood.
Het joodse kleed gebruikte Volkuijl meerdere keren in zijn prenten.
LT
De hoofdkerk van Veere
Edited:201707231430
Historicus Max Gallo (1932-2017) overleden. R.I.P.
Edited:201707181146
Nieuws
'Wij zullen hun kop afrukken', zegt Erdogan in speech met hoog testosterongehalte.
Edited:201707171043
De Turkse president bepleit nogmaals het herinvoeren van de doodstraf.
Wraakzucht leidt zijn gedachte.
Massatoerisme vernietigt eigenheid van Barcelona, Venetië, Dubrovnik en andere steden aan de Middellandse Zee
Edited:201707121004
Cruiseschepen zorgen voor overlast.
Arte
Op Arte-TV is de avond gewijd aan de toestand in Turkije
Edited:201707112305
Kritische reportages bestempelen het regime van Erdogan als totalitair en laten de intellectuelen die gevlucht zijn aan het woord.
In Turkije zijn duizenden opposanten opgesloten.
Congo: verkiezingen onwaarschijnlijk dit jaar
Edited:201707111126
nieuws
F-16 vervangen. Nog drie kandidaten: F-35, Rafale, Eurofighter Typhoon
Edited:201707111116
Geert Versnick weg uit politiek na rits schandalen (Optima, Bangkok, ...)
Edited:201707111113
NN
Raamscherm (jali) met geometrisch motief - Zandsteen - rond 1605-1627
Edited:201707101132


Een 'jali' is een opengewerkt stenen scherm dat in de islamitische architectuur en vaak in India werd gebruikt. Het beschermt tegen nieuwsgierige blikken en laat de lucht door het open traliewerk circuleren.

Louvre, Lens.
NN
Alexander Severus: Romeins keizer (222-235)
Edited:201707101126


Marmer.
Louvre Lens.
News
Justitie Frankrijk wil Eternit-zaak zonder gevolg klasseren. Asbest-slachtoffers protesteren in Valenciennes.
Edited:201707091305
news
grootste anti-Erdogan betoging in Istanboel
Edited:201707090223
symboolfunctie E.P. in Straatsburg hindert efficiëntie-oefening
Edited:201707060132
De Fransen - en zeker Macron - lossen Straatsburg niet als vestigingsplaats voor Europees Parlement.
Nieuws
Lijkdienst voor Helmut Kohl in Europees Parlement
Edited:201707011361
Ik vraag me dan af: welk precedent wordt hier gecreëerd? Voor welke staatshoofden en regeringsleiders zal dit nog worden toegepast?
La Voix du Nord
Le parquet de Paris estime qu’il est impossible de dater le début de l’intoxication des victimes, donc d’établir les responsabilités. Une décision qui pourrait ouvrir la voie à des non-lieux dans la vingtaine de dossiers qu’instruit le pôle de santé publique de Paris, dont celui, emblématique, d’Eternit Thiant.
Edited:201706281139
Jos De Groote
De Steendraagster
Edited:201706241537
brons en steen
20x20x75
Open Deur Academie Berchem
News
Erdogan bant evolutietheorie van Darwin in middelbare scholen
Edited:201706230339
Er komt ook minder aandacht voor de seculiere erfenis die Ataturk naliet en waarmee de Turkse grondwet doorweven is.
LT
Hoeden in Rüdesheim
Edited:201706191961
LT
Der Mann am See in Reifnitz
Edited:201706180835
LT
Kroatië - Split - De laatste stenen getuigen van het joego-communisme
Edited:201706061432
Karlovac - Kroatië
Edited:201706021905
De rode parapluus beschermen nog een beetje ...
LT
Three women in Passau
Edited:201706012215