Search our collection of 11.911 Books

Author
Title

Search our 1.855 News Items

Book of the Day
HIMPE Anne
De Beweging in Huis. Vlaamse huizen tijdens het Interbellum.
Pb, 4to, 271 pp., illustraties in ZW en kleur, foto's, bibliografie, chronologie van de stichtingen van de Vlaamse Huizen. Volume 8 in de serie "Bijdragen Museum van de Vlaamse sociale strijd". Interessant en origineel werk, gebaseerd op archiefonderzoek.
Uit de knappe inleiding (Verantwoording) citeren wij:
"De Vlaamse Huizen kaderen in een evolutie die historisch belangrijk is. Zij kwamen tot stand op het ogenblik dat het uit de 19de eeuw daterende cultuurflamingantisme door het dramatisch frontleven in de Ijzervlakten en de naoorlogse anti-flamingante hetze resoluut in nieuwe banen geleid werd. Uit die radicalisering werd het Vlaams-nationalisme als politieke realiteit geboren en als dusdanig van de jaren twintig af tegen de vele liberale, katholieke en socialistische personaliteiten, die de Vlaamse zaak in hun ogen minimaliseerden tot een min of meer fatsoenlijke taalwetgeving in het kader van een unitaire staat. Zij waren ervan overtuigd dat het 100-jarig België afdoende bewezen had de emancipatie van de Vlaamse bevolking niet te kunnen of willen realiseren."
En "Het aantal vermelde lokalen in het hele Vlaamse land steeg voortdurend, van 40 in 1929, naar 161 in 1930, 183 in 1931, 284 in 1932, 287 in 1933 en 309 in 1934." (p. 19)
Het mag verwondering wekken dat aan het thema van de Vlaamse Huizen niet eerder een diepgaand historisch onderzoek werd besteed, temeer omdat hier sprake is van een belangrijk netwerk waar de Vlaamse publieke opinie werd gevormd.
In het Woord Vooraf worden twee projectmedewerkers genoemd: Anne Himpe en Veerle Schiltz. Waarom de naam van de tweede niet werd opgenomen op de titelpagina, is onduidelijk.
HIMPE Anne on wikipedia
€20.0

BUY

New Arrivals
CONNEAU Theophilus [Canot]
Logboek van een slavenhaler. Het originele manuscript uit 1853 van kapitein Theophilus Conneau (vert. van A slaver's log book - 1853)
1ste druk. Pb, in-8, 392 pp. Vertaling: Walter Penn.
Théodore (Théophile) Conneau (1804-1860) was de broer van Henri Conneau (1803-1877) de hofarts van Napoleon III (1808-1873).

Portail esclavage

"L’esclavage est la condition sociale de l’esclave, un travailleur non libre et généralement non rémunéré qui est juridiquement la propriété d'une autre personne et donc négociable, au même titre qu’un objet. Au sens large, l’esclavage est le système socio-économique reposant sur le maintien et l’exploitation de personnes dans cette condition."

CONNEAU Theophilus [Canot] on wikipedia
€12.5

BUY

ROUSSEAU Jean-Jacques
Les Confessions - Rêveries du promeneur solitaire

Hardcover, jq, emboîtage, in-8, 798 pp.
Préface, variantes, bibliographie et notes par Louis Martin-Chauffier.
ROUSSEAU Jean-Jacques on wikipedia
€15.0

BUY

MERTENS Peter
Graailand. Het leven boven onze stand.
4de druk. Met een voorwoord van Marc Van Ranst. Pb, in-8, 403 pp.
Hier volgt de tekst van de PVDA t.g.v. de lancering op 19/12/2016:
Eindelijk is het er. De lang verwachte opvolger van 'Hoe Durven Ze'. Maandenlang schreef Peter Mertens aan zijn nieuwe boek. Van dure waterprijzen tot drie-euro-maaltijden in rusthuizen. Van de gettocultuur in de Wetstraat tot de zelfbediening van graaiers zoals Barroso en De Gucht. Van flexverslaving tot arbeid 4.0. Van Panamese postbusbedrijven tot Trumpiaanse verkiezingen. Van sociale dumping tot de tragedie van de trojka.
Mertens gooit geen steen in de kikkerpoel, maar meteen een hele muur. Over de graaicultuur, over het establishment, over de crisis. Maar ook over de New Kids in Town, over verzetscultuur, over herverdeling van rijkdom en arbeid, over het vuur van Bernie Sanders en over de politiek van de hoop.
Een boek dat brandt in de handen.
MERTENS Peter on wikipedia
€22.0

BUY

PICAVET Robert
Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
Pb, in-8, 325 pp., bibliografische noten. Picavet (ere-griffier van de provincie Antwerpen, °25/5/1913 +3,/2/2007) besteedt nogal wat aandacht aan de merkwaardige geschiedenis van IMALSO. Verder zijn er enkele interessante bladzijden over het regentschap van Karel. Terugblikkend naar het koninkrijk van Willem I merkt de auteur raak op dat diens monarchie constitutioneel was terwijl de Belgische monarchie van het parlementaire type is. (pp. 277 e.v.) Het taalgebruik is vrij gezwollen.
PICAVET Robert on wikipedia
€12.0

BUY

DE BENS Els
De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen
Hardcover, in-8, 455 pp., illustraties, grafieken, tabellen, bibliografie.
DE BENS Els on wikipedia
€20.0

BUY

DE LATTIN Amand
Contacten met vroeger Antwerpen. Gebeurtenissen, geplogenheden, markante figuren
Pb, in-8, 269 pp., illustraties. Hoofdstuk XXIX bevat de criminele kroniek.
In Hoofdstuk XXXII rekent De Lattin af met drie archivarissen/historici: Floris Prims (Antwerpen), kanunnik Jos. Janssen (Turnhout), Lodewijk Philippen (archivaris van de COO te Antwerpen). De eerste twee noemt hij zelfgenoegzaam en te snel werkend. Philippen was een nauwgezet historicus.
DE LATTIN Amand on wikipedia
€12.5

BUY

BARRY Joseph
George Sand ou le scandale de la liberté (traduction de Infamous Woman: The life of George Sand)
Poche, 572 pp.
BARRY Joseph on wikipedia
€10.0

BUY

HOBSBAWM E.J.
Industry and Empire
Pocket, 384 pp., illustrations, 52 diagrams, index.
The Guardian called it a masterly survey.
In a footnote on page 200 Hobsbawm (1917-2012) states: 'The farm-labourers wanted good wages, not land.' This is a bit surprising.

other books by Hobsbawm
HOBSBAWM E.J. on wikipedia
€10.0

BUY

MEGANCK Wolf
De latere 'Kalmthoutse school': 1900-1950. Kunstschilders Hendrik en Paul Ceulemans
overdruk uit Calmpthoutania, 68ste jg, nummer 3, 2016, pp. 81-90.
Deze overdruk werd gerealiseerd voor de tentoonstelling 'De Gebroeders Hendrik en Paul Ceulemans', Galerie Arboretum Kalmthout, van 4 tot 26 maart 2017.

MEGANCK Wolf on wikipedia
€5.0

BUY

LEENDERS Karel
Sporen in het landschap. Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal.
Erfgoedgids nr 14. Pb, in-8, 88 pp., illustraties, kaartjes, foto's, plans, kaarten, bibliografie.
In de streek tussen Wuustwezel en Roosendaal zijn tussen 1250 en 1750 uitgestrekte veengebieden weggegraven om er turf van te maken die uiteindelijk vooral verbrand werd in de steden Brugge, Gent en Antwerpen. Met de turf werden woningen, boerderijen, kloosters verwarmd, er werd bier mee gebrouwen en er werden stenen mee gebakken. De benodigde grote hoeveelheden werden vooral per schip vervoerd. In de streek ten noorden van Wuustwezel zien we nog steeds de kilometerslange turfvaarten waarlangs de turf eerst naar Bergen op Zoom, Roosendaal, Oudenbosch, Leur en zelfs Breda gebracht werd. Daar werd de turf op zeewaardige schepen geladen voor de reis naar de grote steden waar turfdragers het laatste stukje transport verzorgden. In de turfgebieden zelf zijn er nog sporen van de talloze zijvaarten, al is het maar in de vorm van rare knikjes in de weg, boomrijen en kromme sloten. De turfgraverij deed ook enkele dorpen en gehuchten ontstaan. Soms hebben die een duidelijke naam (Nieuwmoer, Vaartkant), soms een minder doorzichtige (Rucphen, Schijf). Ook wonderlijke straatnamen als “Ziel” en “Venetië” gaan terug op de al lang afgesloten turftijd. Deze erfgoedgids vertelt u er de achtergronden van en toont u, in de talrijke fraaie foto’s van Stefan Dewickere, de vensters in het landschap waardoor u er nog een glimp van kunt opvangen.

zie het standaardwerk van Leenders: Verdwenen venen
LEENDERS Karel on wikipedia
€20.0

BUY

DOSTOJEWSKI F.M. [DOSTOJEVSKI]
De Gebroeders Karamazow (1880)
Hardcover, goudopdruk op cover en rug, gebonden, in-8, 672 pp. Onverkorte vertaling uit het Russisch door Dr A. Kosloff.

Leestip: het hoofdstuk over de Grootinquisiteur (boek 5, hoofdstuk 5).
De grootinquisiteur van Sevilla is het beroemdste hoofdstuk van De gebroeders Karamazov en wordt algemeen beschouwd als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. In een lange monoloog (gesitueerd in de 16de eeuw) verdedigde de grootinquisiteur van Sevilla tegenover de even weergekeerde Jezus Christus het idee dat alleen de principes van de duivel leiden naar de universele eenwording van de mensheid: Geef de mens brood, beheers zijn geweten en heers over de wereld. Jezus beperkte zich tot een kleine groep van uitverkorenen; de katholieke kerk echter heeft zijn werk verbeterd en richt zich al eeuwen naar alle mensen. De kerk heerst over de wereld in naam van God, maar met de principes van de duivel. Jezus maakte de fout om een te hoge dunk van de mens te hebben.
We laten de 90-jarige Grootinquisiteur aan het woord:
"Geen wetenschap zal hun ooit genoeg brood geven zolang ze vrij blijven, maar zij zullen ten slotte zelf hun vrijheid aan onze voeten leggen en tegen ons zeggen: 'Maak ons tot slaven, maar geef ons te eten.'. Zij zullen eindelijk zelf inzien, dat vrijheid voor iedereen en het dagelijks brood voor allen onverenigbaar is." (220)
"Zij zullen vol verering tot ons opzien en ons voor goden houden, omdat wij, hun leiders, bereid zijn de vrijheid te dragen, die vrijheid, waarvoor zij bang zijn, en omdat wij over hen willen heersen - zo zwaar zal de vrijheid hun vallen." (220)
"Er bestaat namelijk voor de mens geen eindelozer en kwellender zorg dan zodra hij vrij is, zo gauw mogelijk iemand te vinden voor wie hij zich kan neerbuigen." (220)
"O, wij zullen hen er wel van weten te overtuigen, dat ze eerst dan werkelijk vrij zullen zijn, als ze hun vrijheid aan ons opofferen en zich aan ons onderwerpen." (225)
DOSTOJEWSKI F.M. [DOSTOJEVSKI] on wikipedia
€12.5

BUY

DOSTOJEWSKI F.M. [DOSTOJEVSKI]
De Speler (1867)
Hardcover, kleine in-8, 263 pp. Vertaald door Antoon Van Acker.
"De loop van de geschiedenis heeft ertoe geleid, dat de eigenschap om kapitaal te verwerven in de catechismus van de beschaafde Westeuropeaan als de eerste deugd staat aangeschreven. Een Rus daarentegen is onbekwaam om rijkdom te verzamelen en smijt het geld zelfs zin- en smaakloos door deuren en vensters buiten." (45)

FMD (1821-1881)
DOSTOJEWSKI F.M. [DOSTOJEVSKI] on wikipedia
€10.0

BUY

PLUYM Walter, PLUYM Jan
Goud op drift. De naziroof van 198 ton Belgisch goud.
Paperback, in-8, 432 pp., illustraties, foto's, tabellen, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Goud op drift leest als een politieke thriller: van dag tot dag volg je het goudspoor. Van de start van het transport tot het laatste klompje goud – pas in 1997 – terug werd bezorgd aan de Belgische staat. Het rijkelijk geïllustreerde boek werpt ook licht op de rol van een zwakke regering, de demarches van koning Leopold III en de gouverneurs van de Nationale Bank en de minister van Financiën Gutt.

Walter Pluym is onderzoeker bij de Nationale Bank van België.

zie ook het boek van Jean Ziegler (1997) en de historie van de NBB door Pluym
PLUYM Walter, PLUYM Jan on wikipedia
€15.0

BUY

KOONS Jeff, HOLZWARTH Hans Werner
Jeff Koons
Hardcover, stofwikkel, 4to, 96 pp., illustraties en foto's in kleur, bibliografie.
KOONS Jeff, HOLZWARTH Hans Werner on wikipedia
€12.5

BUY

GOETGHEBEUR Walter
Spermalie, één grote familie; Zusters der Kindsheid van Maria Ter Spermalie.
hardcover, stofwikkel, linnen band, gebonden, 352 pp., zw-foto's, bibliografie, index/register.
Stichting in 1200 als Cisterciënserinnenabdij (Bernardinen), onder de benaming Nieuwland (Nova Terra), gelegen te Honkevliete, een gehucht van Slijpe (nu deelgemeente van Middelkerke). In 1241 werd de abdij overgebracht naar Spermalie, een domein gelegen in Sijsele (nu deelgemeente van Damme), en werd toen O.L. Vrouw van Nieuw Jerusalem, maar Spermalie bleef de volkse benaming. In 1578 werd de abdij door de Geuzen volledig verwoest en de kloosterlingen zochten beschutting binnen Brugge. Ze kochten er de voormalige residentie van de Abdij ter Duinen in de Snaggaardstraat. In 1796 werd de abdij geconfisqueerd (nationale goederen). De uitdrijving gebeurde op 12/11/1796. Op 14/3/1796 (dus vóór de uitdrijving) was de abdij voor 76.000 pond verkocht aan Jean-Baptiste Paulée (Paris). De verdere doorverkopingen vindt men in voetnoot 39 op p. 45.
In 1836 werd een nieuw klooster gesticht binnen Brugge onder dezelfde benaming 'Spermalie', Zusters van de Kindsheid van Maria. Stichter: Charles Louis Carton (°1802). Het grootste gedeelte van het boek gaat over dit klooster.
In 1952 werd de befaamde hotelierschool opgericht als afdeling van Spermalie.
Op p. 300 een overzicht van de 10 opgerichte vzw's (1922-1978). Op p. 286 een grondplan van Spermalie te Brugge, begrensd door Snaggaardstraat, Gotje, Potterierei, Oliebaan (met hoeve Cortvriendt).
GOETGHEBEUR Walter on wikipedia
€15.0

BUY

PETERS Pierre-Jean
Rien à signaler
Broché, in-8, 322 pp.
Journal personnel de la 1ière Guerre Mondiale, du 5 Août 1914 au 31 Août 1918.
De la page 31 (5/8/1914): "Tout le monde est triste ici, les figures se sont assombries, les gens circulent silencieusement dans les rues; l'angoisse, l'incertitude sur l'issue de cette lutte inégale pèsent lourdement sur les coeurs. (...) Beaucoup de personnes pleurent. Je suis triste également, infiniment triste quand je pense à Luce, à Louise et à Jeanny."
Note LT: Il n'y a donc pas question de partir en guerre en chantant, comme certains historiens veulent laisser croire.

L'Odysée de Peters pendant la guerre:
Sclayn > Wartet > Vedrin > Champion > Bouge > Wartet (Haie-du-Loup) >
Champion > Beez > Bonnine > Gelbressée > Bonnine > Champion > Wartet > Bioul > Couvin > Bourlers > Signy-le-Petit > Auvillers-les-Forges > Champlin > Aouste > Liard > Laon (en train vers Rouen) > La Fère > Jussy > Ham > Nesle >
Chaulnes > Villers-Bretonneux > Amiens > Darnetal > Rouen (28/8/1914) > Petit-Quéville > Petit-Couronne > Saint-Jacques > Rouen > Darnetal > Saint-Jacques > Quiévreville > Darnetal > Rouen > Le Havre (en train) >En bateau direction Folkestone >En bateau vers Ostende > Zeebrugge (en train) > Brugge > Gand/Gent > Lokeren > Hamme (salle Concordia) > Sint-Niklaas > Beveren-Waas > Vrasene > Haasdonk > Burcht > Kontich > Waarloos > Putte (près de Malines/Mechelen) > Rijmenam > Kontich > Elversele > Sombeke > Sint-Niklaas >Elversele > Sombeke > Sint-Niklaas > Hamme > Grimbergen > Dendermonde (en feu et ruines) > Sint-Gillis > Lebbeke > Opwijk > Lebbeke > Dendermonde > Hamme > Moerzeke > Hamme > Elversele > Sombeke > Waasmunster > Lokeren > Sinaai > Wachtebeke > Sleidinge > Aalter > Brugge > Oostende > Gistel > Westkerke > Gistel > Ichtegem (13/10/1914) > passage de l'Yser (15/10/1914) > Stuivekenskerke (hameau de Kaaskerke) > Diksmuide > Oostkerke > Lampernisse > Keiem > Stuivekenskerke (cabaret Lettenburg)(25/10/1914) > Oostkerke (26/10/1914) ... et puis ce sont les tranchés qui l'attendent. On parle de 'secteurs': secteur Pervijze, cantonnement de repos à Wulveringem, secteur de Nieuwpoort, secteur 'de Drie Grachten', secteur Ramskapelle, ...
'Le vendredi 24 septembre 1915 je suis parti pour le camp d'instruction des mitrailleurs à Criel-sur-Mer. J'y suis resté jusqu'au samedi 5 février 1916.' (p. 231)

A la page 23 nous lisons une vieille coutume pratiquée à Hasselt: "Quand un homme, même marié, rendait trop souvent visite à une femme, il risquait de se voir 'poser un tram'. Un farceur - ou un jaloux - porteur de deux seaux légèrement troués à leur fond (remplis de chaux liquide et tenus éloignés du corps par un cerceau) traçait à travers les rues deux lignes blanches parallèles figurant les rails d'un tram ... chemin dénonciateur reliant les habitations des deux coupables."


PETERS Pierre-Jean on wikipedia
€20.0

BUY

HARL Kenneth W. Professor (Tulane University)
The World of Byzantium Part 1 & 2 (complete). Lecture transcript and course guidebook.
Paperback, in-8, 268 + 262 pp., bibliographical notes, bibliography, index, timeline/chronology, glossary, biographical notes.
Contains 24 lectures:
PART I:
1. Imperial crisis and reform
2. Constantine
3. State and society under the Dominate
4. Imperial Rome and the Barbarians
5. The rise of Christianity
6. Imperial Church and Christian dogma
7. The friends of God - Ascetics and monks
8. The fall of the western empire
9. The age of Justinian
10. The reconquest of the west
11. The search for religious unity
12. The birth of christian aesthetics and letters
PART II:
13. The emperor Heraclius
14. The christian citadel
15. Life in the Byzantine Dark Age
16. The iconoclastic controversy
17. Recovery under the Macedonian Emperors
18. Imperial Zenith - Basil II
19. Imperial collapse
20. Alexius I and the First Crusade
21. Comnenian emperors and crusaders
22. Imperial exile and restoration
23. Byzantine letters and aesthetics
24. The fall of Constantinople (1453)
HARL Kenneth W. Professor (Tulane University) on wikipedia
€13.5

BUY

ROTTIER Honoré, ARNOLDUS Henri, VERPOEST Luc (intro), DIERICKX Myriam (tekeningen en plattegronden)
Onderdak. 5000 jaar wonen in de Lage Landen.
Hardcover met geïllustreerde stofwikkel. Small in 4°, 272 pp. Uitvoerig geïllustreerd. Eerste uitgave. Chronologisch opgebouwd werk: Eerste nederzettingen, de romeinse woning, Middeleeuwen, renaissance en barok, woningnood en volkshuisvesting. Met verklarende woordenlijst, bibliografie, illustratieverantwoording, register van namen en plaatsen. Honoré Rottier (°1940) is planoloog en doceerde aan de Academie voor Bouwkunst te Maastricht. Noot LT: Rottier wijst op de radicale breuk in de stadsgezichten als gevolg van de industriële revolutie in de 19de eeuw > verstedelijking voltrok zich in België veel vroeger dan in Nederland.

raadpleeg het Charter van Athene (1933) over volkshuisvesting en de functies van de stad


zie ook Rondreis door Middeleeuws Vlaanderen (1996)
ROTTIER Honoré, ARNOLDUS Henri, VERPOEST Luc (intro), DIERICKX Myriam (tekeningen en plattegronden) on wikipedia
€20.0

BUY

DE HERDT René, DE GRAEVE Bie
Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914
2de druk. Pb, 4to, 136 pp., zw-foto's, bibliografie (waarin we belangrijke studie van Seebohm Rowtree missen). Begeleidde de tentoonstelling in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent (1979). De catalogus bevat 226 items.
België, toen toch de meest geïndustrialiseerde staat ter wereld, was in de 19de eeuw de laatste natie om wettelijke maatregelen inzake de kinderarbeid te nemen. (de wet van 1884) In 1848 was reeds een wetsvoorstel voorgelegd, maar eens de storm over, weer vlug vergeten. Een nieuwe enquête naar de arbeidsomstandigheden in 1869 toonde dat kinderarbeid nog massaal was. De wet van 1889 BEPERKTE de kinderarbeid en gold enkel voor de industrie, niet voor de huisarbeid en de landbouw.
Noot LT: Zelf hebben wij in de Kempen nog veel kinderarbeid gezien in de jaren zestig van de 20ste eeuw; kinderen van boeren werden vanaf hun tiende jaar ingezet in het landbouwbedrijf, weliswaar na de schooluren. Controle was onbestaand.
DE HERDT René, DE GRAEVE Bie on wikipedia
€12.5

BUY

DE LOECKER Jean-Paul, VAN VEEN Joke, DE ROOCK André, e.a.
De boerentram. Feiten rond het tramverkeer vanuit het Station van Leerbeek.
5de druk. Pb, in-8 square, 166 pp., boordevol foto's in ZW, bevat de lijst van de personeelsleden van stelplaats Leerbeek.
Het betreft hier de lijn Brussel-Leerbeek-Edingen.

wikipedia heeft uitgebreide info over de NMVB
DE LOECKER Jean-Paul, VAN VEEN Joke, DE ROOCK André, e.a. on wikipedia
€15.0

BUY

STEINBECK John
Les raisins de la colère (trad. de Grapes of Wrath - 1939)
Poche, 639 pp. Traduit de l'américain par Marcel Duhamel et M.-E. Coindreau.
En couverture: Photo de Dorothea Lange.
STEINBECK John on wikipedia
€7.0

BUY

WEIR Stephen
Les pires décisions de l'histoire et les gens qui les ont prises (traduction de History's worst decisions and the people who made them - 2008)
Broché, in-8, 256 pp., illustrations, cartes en couleurs, notes bibliographiques, bibliographie, index.

L'auteur distingue 10 motivations:


Quelques exemples:
Léopold II et le Congo, Nicolas II et Raspoutine, le Titanic, Gavrilo Princip, le désastre des Dardanelles, bataille de la Somme, la Ligne Maginot, Winston Churchill et la carte de l'Irak, Staline et les grandes purges, Shenton Thomas et la chute de Singapour, Suhrawardy et la famine au Bengale, les cacahuètes de Wakefield, Mohammad Mossadegh et la démocratie en Iran, Maralinga en Australie, la crise de Suez, Thalidomide (labos Grünenthal), le Sida/Aids et les chimpanzés au Congo, Mao et le grand bond en avant, agent Orange au Vietnam, Jim Jones et les suicides collectifs, l'Union Carbide et Bophal, Robert Maxwell et les fonds de retraite du Groupe Mirror, Tchernobyl, Oussama Ben Laden et la CIA, les inondations au Bangladesh, Lockheed Martin et Columbine, Robert Mugabe et l'expropriation des terres au Zimbabwe, Wall Street et Enron, le tsunami de 2004.
WEIR Stephen on wikipedia
€10.0

BUY

STEPHANY Pierre
Les dessous de la Régence 1944-1950 [Charles de Belgique]
Broché, in-8, pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.

• Léopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),
• Léopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),
• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),
• Léopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdication) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 +Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 +Brussel/Bruxelles, 20020617) ,
• régent Charles (19031010-19830601; 19440920-19500720),
• Baudoin/Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),
• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),
• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Uccle, 19730120)
STEPHANY Pierre on wikipedia
€10.0

BUY

RABELAIS
Oeuvres complètes
Hardcover, jq, in slipcase, in-8, xxiii + 1033 pp. Bibliothèque de la Pléiade, n° 15.
Texte établi d'après les dernières éditions revues par Rabelais, introduction, notes, commentaires, éclaicissements, variantes, traduction des oeuvres et des citations grecques et latines, bibliographie complète par Jacques BOULENGER. Edition revue et complétée par Lucien SCHELER.
RABELAIS on wikipedia
€15.0

BUY

LAMBIN Francis
De Belgische Nijverheid. Eerste en tweede boek.
uit het Frans vertaald door H. Plas. Ingekleefde prenten, 315 chromo's en 27 landkaarten in Deel I en 373 cjromo's en landkaarten in Deel II). Hardcover, 224 + 239 pp. Met talrijke schema's van productieprocessen. Kaartjes. Steengroeven en steenkool. Metalen, ertsen, siderurgie (groevewinning, schroot, ertsbereiding, ertsbehandeling, gietijzer, staal, gelegeerd staal, het walsen, het gieten, stalen buizen, draadtrekken, gereedschappen en gereedschapsmachines, mechanische constructie, drijfmachines, scheepsbouw, metaalconstructie, ijzervoorraden. Met bibliografie.
Geeft een goed beeld van het belang en de kracht van het Belgische industriële weefsel aan het begin van de sixties. Vijftien jaar later startte de verbrokkeling en de afbouw (mijnen, staal, tekstiel, scheepsbouw, ...).
LAMBIN Francis on wikipedia
€15.0

BUY

PACKARD Vance
De Statuszoekers (vert. van The Status Seekers - 1959)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 249 pp.
Wat na zovele jaren opvalt is dat Packard (1914-1996) heel raak de maatschappelijke evolutie beschreef en zelfs kon voorspellen. Hij doorzag de leugens van een gemanipuleerde wereld, het futiele van 'verwachte' gedragingen en (consumptie-)patronen. In de Statuszoekers doorprikt hij al op de eerste bladzijden een mythe: de USA was geen klassenloze maatschappij aan het worden, integendeel.
Bepaalde passages (bvb. over sexualiteit en trouwen) zijn hilarisch, ook al zijn ze gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Grapjassen zouden hieruit kunnen besluiten dat de mens een lachwekkend wezen is. Wat niet eens zo gek is ...
Over verkiezingen: "Rockefeller (...) wrong zich in vreemde bochten en hij probeerde zich op een bijna schandalige manier los te maken van zijn republikeinse etiket en van de nationale politiek en de leiders van zijn partij. In sommige van zijn advertenties werd zelfs niet vermeld dat hij toevallig de kandidaat van de republikeinse partij was. Hij deed gewoon mee als Nelson Rockefeller." (163) Het is niet uitgesloten dat het campagne-team van Donald TRUMP deze passage ter harte heeft genomen.
PACKARD Vance on wikipedia
€10.0

BUY

ZIEGLER Jean
Hitlers bankiers. Het verbijsterende verhaal: hoe Zwitserse bankiers het roofgoud van Hitler heelden, witwasten en zodoende de Duitse oorlogsmachine draaiende hielden
Paperback, in-8, pp., bibliografische noten.
Ziegler is hoogleraar sociologie aan de univ van Genève en lector aan de Sorbonne.
In dit boek levert Ziegler het bewijs: Zwitserland was geen neutraal land tijdens WO II.
Overigens maakt Ziegler de juiste analyse door de goede vragen te stellen:
is een land neutraal alleen omdat het geen soldaten in de strijd gooit?,
hoe en door wie wordt een oorlog gefinancierd?,
wie plundert en wie is het slachtoffer?,
waar komen de wapens vandaan?,
waar komen de grondstoffen voor de wapens vandaan?,
wie stockeert de buit en waar gebeurt dat?,
hoe is de roof administratief georganiseerd?,
wat gebeurt er na de oorlog?,
...
Onderzoekers en gedreven journalisten kunnen uit dit boek heel wat leren.
ZIEGLER Jean on wikipedia
€15.0

BUY

NESNA Hans (pseudoniem Jansen J.P.), KLEIN A. (foto's), PRESSER S. (foto's)
Zoo leeft Duitschland op de puinhopen van het Derde Rijk
Hardcover, in-8, 270 pp., foto's in ZW.
Vroeg journalistiek relaas over de leefomstandigheden van de verslagen Duitsers. Knap geschreven. Merkwaardig hoe mensen toch de kracht vinden om te overleven in mensonterende omstandigheden. De zwarte markt bloeit.
"Tegen de muur geleund staat een eenzame vrouw. Zij rookt, en wacht geduldig op een man, een vreemde, die evenals zij, alleen is. En als even later die man komt, behoeven zij elkaar alleen maar even aan te kijken, dan glijdt er al een vluchtige glimlach van begrijpen om beider lippen; een paar handen grijpen naar elkaar, en zij dansen, dicht tegen elkaar; twee hongerige lichamen." (p. 55) Je voelt hier de hand van de scenarioschrijver-regisseur van een 'film noir'.

De gehele Duitse bevolking heeft schuld aan de oorlog, zo poneert de auteur.
Een toevallige (?) voorbijgangster wordt gefotografeerd en het onderschrift luidt: 'Nazi-meisje ...'.


Jansen overleed op 2 december 1958 op 61-jarige leeftijd. Bron: Boekengids. Jaargang 37(1959).
NESNA Hans (pseudoniem Jansen J.P.), KLEIN A. (foto's), PRESSER S. (foto's) on wikipedia
€15.0

BUY

HOOZEE Robert, TAHON-VANROOSE Monique (red.)
Het landschap in de Belgische kunst 1830-1914
Gebrocheerd, kleine 4to, 321 pp., ill. in ZW en kleur, bibliografie, lijst van tentoonstellingen, Résumé en français, Summary in English. Catalogus bevat 289 items.
Verboeckhoven, De Noter, Fourmois, Lamorinière, Huberti, Boulenger, Louis Artan, Rops, Degreef, Verheyden, Courtens, Vogels, James Ensor (duinen), Van Rysselberghe, Van de Velde, Evenepoel, Van den Abeele, Frederic, Emile Claus, e.a.
HOOZEE Robert, TAHON-VANROOSE Monique (red.) on wikipedia
€20.0

BUY

Adriaenssens Sara , Verheyen Kris
Oude bossen van de Antwerpse Kempen
Hardcover, 4to, 252 pp., rijkelijk geïllustreerd, belangrijke bibliografie.

De Antwerpse Kempen is een regio die vooral bekend staat om zijn duinen, heides en dennenbossen. Maar is dat altijd en overal zo geweest? En hoe zag de streek er in het verleden dan wel uit? Welke eeuwenlange natuurlijke en culturele processen hebben dit landschap gekneed tot wat het vandaag is?

Drie uitzonderlijke oude bosgebieden helpen deze vragen mee te beantwoorden. Een interdisciplinaire studie van het Zoerselbos, Grotenhout en Peerdsbos levert belangrijke inzichten op in het bosverleden van de Antwerpse Kempen. Telkens wordt nagegaan hoe de bossen doorheen de eeuwen gebruikt en beheerd werden en welke invloed de mens op het bos had. Bovendien vertellen deze gebieden, in het verleden beheerd door monniken, kloosterzusters of edele heren, ons meer over de levenswijze en de denkwereld van de mensen in deze regio.
In samenwerking met Kris Verheyen (Ugent), raadpleegde Sara Adriaenssens (VUB/Ugent) oude archieven. Ze trok het veld in, op zoek naar getuigenissen, kaarten, oude foto’s en zichtbare overblijfselen van menselijke activiteiten in het bos. Het boek levert ook inzichten voor het hedendaagse bos- en landschapsbeheer en is bijgevolg een onmisbaar werk voor beheerders en beleidmakers. Bovendien is dit een interessant kijk- en leesboek voor iedereen met een hart voor historische landschappen.
Dit boek kwam tot stand dankzij de steun van: Provincie Antwerpen - Agentschap voor Natuur en Bos - Vrije Universiteit Brussel - Universiteit Gent.
Noot LT: Het boek heeft ook aandacht voor de eigendomsgeschiedenis van de bossen en de massale transfert tijdens de Franse Revolutie (verkoop van de nationale goederen). Uiteraard konden enkel de grootgrondbezitters zich de aankoop veroorloven en alzo hun vermogen aandikken. Sommige kaartjes zijn revelerend wat dat betreft.
Voor het ZOERSELBOS worden volgende namen van eigenaars gegeven (situatie 1835, p. 28): Van Den Broek, de Antwerpse advocaat Jean-Baptiste Claes, G. Decartens, Nicolas De Cock, De Cock en De Gorter, Cornelissen, De Bosschaert, Simon Goyvaerts, Brants & Willems, J.F. Vermeulen, Gemeente Zandhoven.
De eigendomsgeschiedenis van het PEERDSBOS is tamelijk eenvoudig en de aantasting van het domein, in handen van de Burgerlijke Godshuizen, door privé-personen is minimaal geweest. Namen van enkele kopers: baron van Havre, Armand Reusens (burgemeester van Brasschaat), Robert Osterrieth, de vennootschap Anvers-Campine, de NV Anvers-Donck.
Het GIERLEBOS of GROTENHOUT kende meerdere verkopen na de Franse Revolutie (zie de tijdlijn op p. 101).
Het boek is zeker en vast een aanwinst voor de bosgeschiedenis en verdient navolging, zo menen wij. met POPPkad-applicatie van de UGent valt er veel te doen

zie ook: De bossen van Vlaanderen
Adriaenssens Sara , Verheyen Kris on wikipedia
€25.0

BUY

VAN DER AA Manu, e.a.
Kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) en de Avant-Garde
Pb met flappen, in-8, 176 pp., rijkelijk geïllustreerd, met chronologie.
Opvallend is dat de verzameling Van Hecke twee maal geliquideerd werd, een eerste keer in 1933 en de tweede keer in 1948, om het couturehuis Norine van zijn echtgenote te redden. In 2008 veilde Bernaerts het archief Van Hecke.

meer over van der Aa
VAN DER AA Manu, e.a. on wikipedia
€12.5

BUY

DAENS Pieter
Priester Daens. Volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel. Zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking. Aangehaald en beschreven door zijn broeder Pieter Daens. Volksvertegenwoordiger voor 't Arrondissement Aalst.
Facsimilé-uitgave. Gebrocheerd, stofwikkel, in-8, 220 pp. + aanhangsel. De oorspronkelijke uitgave is die van 1909.

Priester Daens = Adolf Daens (18 December 1839 – 14 June 1907)
DAENS Pieter on wikipedia
€15.0

BUY

DE KEYZER Diane
Met madame aan zee: meesters en meiden in de villa's aan de Belgische kust (1900-1940).
Softcover, 126pp., 22x17cm., talrijke ills. in z/w.
In de achttiende eeuw vonden de Engelsen het kusttoerisme uit en ze exporteerden het over het Kanaal naar Oostende. De koninklijke familie kreeg de smaak van de gezonde zeelucht te pakken en in het zog van de gekroonde hoofden volgde de gegoede burgerij. Ieder jaar kwam er meer welvarende toeristen, tot de Eerste Wereldoorlog als dat moois verwoestte. Na de oorlog bouwden ze er villa's, nog mooier, nog grootser. In de jaren twintig en dertig was het goed leven in de buurt van strand en zeewater. Het bruine kleurtje dat vroeger het voorrecht was voor het gewone volk, werd voortaan opgeëist door wie de centen had om te zonnen. Van hetzelfde decorum van villa's en zonnebruin maakten ook de grootouders van Diane De Keyzer deel uit, toen ze in 1930 in de villa 'Jeanne' op de dijk van Heyst-sur-Mer hun intrek namen. Zij waren er niet heer en meester, maar meid en knecht. Nog vóór de Tweede Wereldoorlog de fraaie kustlijn voor een tweede keer belaagde, proefden zij van wat nu tot het voltooide verleden tijd behoort. Het enige wat blijft, is de nostalgie over wat er ooit stond waar nu hoogbouw naar de massa lonkt.
DE KEYZER Diane on wikipedia
€12.5

BUY

LOGISTER Wiel
Dante: dichter - mysticus - pelgrim. De spiritualiteit van de Divina Commedia.
Paperback, in-8, 251 pp., ingekleefd portret van Dante door Boticelli, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Dante Alighieri (°Florence, 1265 +Ravenna, 13/9/1321).

In 1291 nemen de Mamelukken Akko (Acco) in, het laatste bolwerk van de kruisvaarders in Palestina. Daarmee komt een eind aan de massale toevloed van pelgrims in het Heilig Land. De pelgrimage verplaatst zich naar de graven van Petrus en Paulus in Roma. (...)
Paus Bonifatius VIII speelt handig in op de situatie en roept het jaar 1300 uit tot een heilig jaar. De paus bepaalt dat deelname aan de plechtigheden een volle aflaat oplevert en dat de gelovigen dus rechtstreeks naar de hemel gaan. Het pelgrimtoerisme in Rome 'boomt' dan ook. Als Dante rond 1308 aan de Commedia begint, dateert hij zijn visionaire reis door de Hel, over de Louteringsberg en in de Hemel exact in dat jubileumjaar 1300.
De hoofdstukken over de klassieke zondeleer zijn bijzonder interessant. Wie in de Hel terechtkomt heeft dat aan zichzelf te danken en er valt niet af te dingen op de straf.

Divina Commedia
LOGISTER Wiel on wikipedia
€20.0

BUY

MUSSCHOOT Dirk
100 jaar Titanic. Het verhaal van de Belgen en de Nederlanders
2de, herziene druk, Luxe-uitgave, hardcover, 4to, oblong, 264 pp., ill., bibliografie.
Journalist Dirk Musschoot is de expert in de lage landen over het lot van de Belgische en Nederlandse passagiers op de Titanic. Al meer dan 25 jaar consulteert hij hierover archieven en bronnen in binnen- en buitenland. Het verhaal van 27 Belgen en drie Nederlanders werd nooit zo volledig verteld. De meeste Belgen waren arme werklui, op zoek naar een beter leven in Amerika. Een van de Nederlanders die mee reisde was George Reuchlin , directeur van de concurrerende Holland-Amerikalijn. Meer dan 300 unieke en vaak nooit gepubliceerde illustraties brengen hun lot op een ontroerende manier in beeld. Van originele postkaarten, brieven en foto's tot en met een authentieke 'body tag'. Een geïllustreerde opvolger van de bestseller Vlamingen op de Titanic.
MUSSCHOOT Dirk on wikipedia
€18.5

BUY

REYMOND William
Coca-Cola. Het verboden onderzoek. Onthullingen over het bekendste bedrijf ter wereld. (vertaling van Coca-Cola : l'enquête interdite - 2006)
Paperback, in-8, 430 pp., illustraties, bibliografische noten, index/register.
120 jaar na de uitvinding wordt Coca-Cola één miljard keer per dag verkocht. 94% van de mensen in de wereld kent het logo, 7.000 flesjes cola worden er per seconde gedronken in 200 landen. Naast water is Coca-Cola het meest gedronken drankje ter wereld.
REYMOND William on wikipedia
€10.0

BUY

DEVENT Georges
Zee en duinen. Kusttoerisme in de 19de eeuw.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 248 pp., rijkelijk geïllustreerd (gekleurde postkaarten, sepia-foto's, schilderijen, stratenplans & kaartjes, etsen, franstalige porceleinkaarten van etablissementen zoals hotels en restaurants, affiches, ...), met bibliografische verwijzingen bij elk hoofdstuk. Avec Résumé en français.
De Panne, Koksijde - Oostduinkerke, Nieuwpoort, Middelkerke - Westende - Lombardsijde, Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist-aan-Zee, Duinbergen, Knokke.

Dit werk wil uitdrukkelijk een visueel complement zijn bij de studies van Marc Constandt. De verzameling prenten van Georges Devent (wel degelijk aan elkaar geschreven en NIET DE VENT zoals op de stofwikkel vermeld is) mag uniek genoemd worden.DEVENT Georges on wikipedia
€45.0

BUY

GABRIËLS Juliane Dr
Het Nederlandse ornament in de Renaissance. De geest der vormen.
Hardcover, in-8, 206 pp. + 40 buitentekstplaten, ill.
GABRIËLS Juliane Dr on wikipedia
€15.0

BUY

VORLÄNDER Karl
Geschiedenis van de wijsbegeerte (3 delen = volledig!)
Pockets, 176 + 231 + 224 pp., bibliografie, registers.
Karl Vorländer (* 2. Januar 1860 in Marburg; † 6. Dezember 1928 in Münster (Westfalen)) war ein deutscher Gymnasialprofessor in Solingen. Er befasste sich mit der Geschichte der Philosophie und vertrat als Kantforscher die Marburger Schule. (src=wiki)
VORLÄNDER Karl on wikipedia
€15.0

BUY

LYOTARD Jean-François
Heidegger en 'de joden'
Paperback, in-8, 136 pp., bibliografische noten, bibliografie.
Centraal thema: Welke lering moet de westerse filosofie trekken uit het feit 'Auschwitz'?
LYOTARD Jean-François on wikipedia
€10.0

BUY

Knack
Het Oude Egypte. Van de piramiden tot Cleopatra. Alle kunstwerken van een grote beschaving.
Paperback, in-8, 144 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Knack on wikipedia
€10.0

BUY

PALLENBERG Corrado
De financiën van het Vaticaan (vert. van Vatican Finances)
pb, in-8, 189 pp., register
PALLENBERG Corrado on wikipedia
€10.0

BUY

TIMMERMAN Georges
De doofpotten. De sabotage van het Hoog Comité van Toezicht. Exclusief: De schriftjes van Leo Delcroix.
Pb 198 pp. Met facsimile van bezwarende documenten. Met index der persoonsnamen. Over fraude en corruptie met overheidsgeld, een materie waar in België het HCT, een zeer speciale politiedienst, bevoegd voor is. GT biedt in dit boek een ontluisterende blik in de interne keuken: gewezen PSC-voorzitter die 1 miljoen uit de partijkas haalde, corruptie op het kabinet van premier Jean-Luc Dehaene, het villaverhaal van minister Karel Pinxten en, naast zoveel meer, de onthullende schriftjes van Leo Delcroix. GT (1953) is redacteur bij De Morgen. Hij publiceerde In Brussel mag alles (1991) en De uitverkoop van Antwerpen (1993) en is co-auteur van De zaak Raoul Stuyck (1996). Hij werkt nu voor Apache.
TIMMERMAN Georges on wikipedia
€25.0

BUY

OWUSU Heike
Symbolen van Afrika
Pb, in-8, 319 pp., illustraties in ZW, bibliografie, index
OWUSU Heike on wikipedia
€10.0

BUY

EHRENBURG Ilya
Ons dagelyksch brood [Ons dagelijks brood] (vertaling van Chljeb nasj nassoesjnyi - 1933)
Hardcover, kleine in-8, 143 pp. Bandontwerp van R. Huysmans-Kooyman.
"In Duitsland behoort de grond toe aan rijke hereboeren. De vijf miljoen kleine boeren hebben 1.588.000 hectaren grond. De zeven grootgrondbezitters hebben 772.550 hectaren. Ieder van die heren heeft evenveel grond als 350.000 boeren; 40% boeren zijn landarbeiders." (99-100)
Van de slotpagina: "Waarvoor zouden ze er om vragen? Niemand geeft het hun. Ze moeten het stelen of sterven. De lichten van de stad gaan uit; de ochtendnevel komt op. Om de steden heen ligt bouwland; die aarde, die de mensen vroeger 'moeder' noemden, waar ze dode mensen en levende graankorrels in legden. De aarde is met nevel bedekt en zwijgt. Ze is in stukken verdeeld, in landerijen, in hectaren. Afscheidingen en grenzen doorsnijden haar. En voor die aarde staan de mensen klaar om elkaar dood te slaan. Op die aarde groeit graan, maar niemand heeft het nodig. De mensen spelen het niet klaar, om dat graan te verdelen. Enkelen sterven van overvloed, anderen hebben geen korst brood. De zon gaat op. Een rose licht doorglanst de nevels. Een nieuwe dag begint, maar hij brengt geen blijdschap en geen rust. De aarde is vervloekt. Het werk van de mens is vervloekt. En vervloekt, driemaal vervloekt is het dagelijks brood."

wij verkiezen de Engelstalige biografie van wiki

zie ook het werk van Dan Morgan, Merchants of Grain (1980)
EHRENBURG Ilya on wikipedia
€12.5

BUY

DI PRIMA Diane
Revolutionaire brieven
Pb, in-8, 80 pp. Bevat de 63 brieven in dichtvorm.
bio
DI PRIMA Diane on wikipedia
€10.0

BUY

CAMUS Albert
Essais. L'Envers et l'endroit - Noces - Le mythe de Sisyphe - Lettres à un ami Allemand - Actuelles I (1944-1948) - L'Homme révolté - Actuelles II (1948-1953) - L'Eté - Chroniques Algériennes (1939-1958) - Réflexions sur la guillotine - Discours de Suède - Essais critiques - Textes complémentaires
Introduction par R. Quilliot. Textes établis et annotés par R. Quilliot et L. Faucon. Hardcover, jq, in slipcase, in-8, xiv + 1975 pp. Bibliothèque de la Pléiade, n° 183.
CAMUS Albert on wikipedia
€60.0

BUY

CANETTI Elias
Massa en Macht (vertaling van Masse und Macht, 1960)
3de druk. Pb, 8vo, 547 pp. Met bibliografie. Vertaald door Jenny Tuin. In 1960 verscheen van de hand van Canetti de sociaal-psychologische studie Masse und Macht, waarvan de grondgedachten hem eertijds door de dreigende opkomst van het nazisme werden ingegeven. In heldere en toch poëtische taal geeft Canetti een uiteenzetting over de wisselwerking tussen de mensenmenigte en de macht van de uit die menigte voortgekomen leider. Canetti (1905-1994) mogen we de Machiavelli van de 20ste eeuw noemen. Machthebbers hebben er hoegenaamd geen belang bij dat dit werk 'common knowledge' wordt. Het stukje over het geweld van de jager en de macht van de herder is magistraal. (p. 223) In 1993 verzette C. zich tegen een toneeluitvoering van zijn werk door De Balie/Amsterdam.

meer boeken van Canetti

CANETTI Elias on wikipedia
€60.0

BUY

WINOCK Michel
La Belle Epoque. La France de 1900 à 1914
Poche, 432 pp., qqs planches en NB et en couleurs, annexes, gouvernements, bibliographie, index.
De la page 384: "Jean-Jacques Becker, dans sa thèse sur l'opinion en 1914, a montré que, contrairement à la légende, les Français n'ont nullement été enthousiasmés par la déclaration de guerre."
Dans la dernière phrase l'auteur met en doute la notion même de la Belle Epoque: "La France, dans le camp des vainqueurs, sortie exsangue des combats, aux prises avec la crise économique, la montée des forces révolutionnaires, la reconstruction de son économie, eut alors quelque raison de croire qu'avant ce fut une "Belle Epoque".

bio sur wiki
WINOCK Michel on wikipedia
€20.0

BUY

DELVIGNE Rob (red.)
100 boeken die geschiedenis maakten 1892-1992
Pb, 4to, 126 pp., ill.
Zoals elke lijst is ook deze discutabel maar een goede introductie om uiteindelijk tot uw eigen lijst te komen.
DELVIGNE Rob (red.) on wikipedia
€10.0

BUYLT
de duisternis verspreidt zich met lichtsnelheid
LT
il y a ceux qui restent et il y a ceux qui reviennent
et puis il y a ceux qui partent
pour ne plus revenir
Erdogan
'Als de Europese Unie zegt dat er voor een Turkije mét de doodstraf geen plaats is, dan is dat maar zo.'
taalmode van het moment: een tandje bijsteken. Maar hoe doe je dat met een mond vol tanden?
Michel Winock
Jean-Jacques Becker, dans sa thèse sur l'opinion en 1914, a montré que, contrairement à la légende, les Français n'ont nullement été enthousiasmés par la déclaration de guerre.
CENDRARS Blaise (1887-1961)
Alleen de daad werkt bevrijdend en ideeën zijn mislukte daden.(Emmène-moi au bout du monde! ... - 1956)
LT
il y a ceux qui restent
et il y a ceux qui ne partent pas
LT
Le passé immédiat efface le passé lointain.
LT
internet: le refuge virtuel des impuissants ?
Articles
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
HOW THIS SITE WORKS: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
Edited:201706300730
privatisering BELFIUS ? OK als Arco-aandeelhouders kunnen cashen, zegt CD&V
Edited:201704271605


Of hoe je met geld van de Staat aan partijpolitiek doet.
LT
Schauvliege en Roundup: boeren mogen verkankeren, particulieren niet. Het is maar hoe je't bekijkt.
Edited:201704271458

Henk en Marie-Jeanne hebben een klein landhuis op 'den buiten' waar zij op zaterdag en zondag met de kinderen vertoeven. Voor de goede lucht.
Op het terras onkruid verdelgen met Roundup? Geen sprake van en strafbaar.
Op het naastgelegen veld kweekt boer Frans savooien en hij spuit Roundup dat het een lieve lust is.

Vergis u niet: in België noemt men dit 'beleid' !
LT
Macron en Le Pen in tweede ronde voor presidentsverkiezingen
Edited:201704232001source: Ministère de l'Intérieur


Onze pronostiek van 5 februari is uitgekomen. Zie ons bericht

De parlementsverkiezingen van 11 en 18 juni 2017 zullen duidelijk maken in hoeverre het politieke landschap van Frankrijk is hertekend.
In ieder geval is het klaar dat Frankrijk nu ook een centrumpartij kent, 'En Marche'. Niet toevallig zitten de initialen van Emmanuel Macron erin. De aanduiding van een premier én de samenstelling van de nieuwe regering zijn evenementen van cruciaal belang om tot een gefundeerde evaluatie te komen.
Het uiteenspatten van de Parti Socialiste is een kwestie van weken. Aan de rechterzijde is de rol van Fillon uitgespeeld en moeten Les Républicains op zoek naar nieuwe, jongere kopstukken zonder boter op het hoofd. Bij die keuze lijkt het gespin van Sarkozy door een meerderheid te worden afgewezen.
Met een opvallend resultaat (19,58%) trekt Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) een wissel op de toekomst en het is niet uitgesloten dat hij in 2022 de tweede ronde haalt. Hij zal dan 71 zijn. Zijn analyse van de socio-economische toestand van Frankrijk wordt door vriend en vijand gedeeld, zijn gedurfde oplossingen vinden minder gehoor. Hij is een gevreesd 'debater' en een uitzonderlijk spreker. In zijn manier van doen ontdek je trekjes van Coluche maar hij maakt foutloos de overgang van spot naar ernst. Vaak in verontwaardiging en uitstekend gedocumenteerd.
Als de nieuwe president er niet in slaagt binnen het jaar resultaten te boeken die opnieuw hoop brengen bij de Fransen, dan is de tijd rijp om de oplossingen van Mélenchon uit te proberen.

Programme Mélenchon 2017
LT
een misdadig plan: BELFIUS privatiseren
Edited:201704201124
Zonder verpinken wordt een misdadig plan gelanceerd: het winstgevende BELFIUS privatiseren.
Maar ja, dat past in de perfide neo-liberale logica 'privatisering van de winsten, collectivisering van de verliezen'.
Turkije: uitslag van het referendum van 16/4/2017 - geografische verdeling
Edited:201704172153
Geen echte scheiding tussen kerk en staat
Edited:201704171224
De Belgische Grondwet bepaalt:
Art. 181.
§ 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.
§ 2. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.
Stemt Turkije vandaag voor de dictatuur ?
Edited:201704160101
JA: 51 %
Daarmee is Turkije een verdeeld land.

LT
naar een open conflict tussen de USA en Noord-Korea ?
Edited:201704131245
Een armada met het vliegdekschip USS Carl Vinson vaart richting Noord-Korea.locatie US Fleet

status 201704150140
ICIJ
The Center for Public Integrity has won a 2017 Pulitzer Prize in the category of explanatory reporting for the “Panama Papers,” a project of the International Consortium of Investigative Journalists.
Edited:201704110143
PEETERS Koen
De mensengenezer
Edited:201704070961
De Bezige Bij
256 pp.
19,99 EUR
Over zijn nieuwe boek: "Ik geloof dat de mens een sympathiek defect wezen is, getekend door Eros en Thanatos en dat er - helaas voor ons - amper progressie is. Elke generatie begint opnieuw met het uitvinden van de mensheid en elke cultuur, ook de westerse, heeft zijn gebreken. Toch zijn er mensen die dat inherente gebrek op een juiste manier kunnen bolsteren, waardoor ze meer zichzelf zijn en anderen naar hen luisteren. Geen grote wereldverbeteraars dus, maar kleine mensengenezers." (Sdl, 6, 7/4/2017)
LT
16de eeuw
Edited:201704052339
Magnette: geen wapenembargo tegen Saoedi-Arabië
Edited:201703282122
P.M.: het Waalse gewest is hoofdaandeelhouder van FN Herstal.
Françoise Jonckheere wint postuum proces tegen Eternit
Edited:201703282051
De verantwoordelijkheid van Eternit staat vast, aldus het vonnis in hoger beroep. De rol en financiering van het Asbestfonds staat nu ter discussie.

lees het artikel van De Morgen
Turkey Tourist Arrivals Forecast 2016-2020
Edited:201703261315
Tourist Arrivals in Turkey is expected to be 1630000.00 by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate Tourist Arrivals in Turkey to stand at 1240000.00 in 12 months time. In the long-term, the Turkey Tourist Arrivals is projected to trend around 1220000.00 in 2020, according to our econometric models.


source: tradingeconomics.com
Trump trekt wetsvoorstel om Obamacare af te schaffen in
Edited:201703242148
Nieuws
Zeebrugge: paspoortcontrole aan Carrefour-supermarkt ter discussie
Edited:201703231202
De uitbater voerde een identiteitscontrole in na een golf van diefstallen in zijn winkel. Toegang weigeren kan - aldus de Privacycommissie - als er een gegronde reden voor bestaat.zie ook onze bemerkingen bij 'Verboden Toegang'
TF1
Groot debat tussen de 5 presidentskandidaten op TF1
Edited:201703212100
De drie verliezers: Fillon, Macron, Hamon
De twee winnaars: Mélenchon, Le Pen
Althans, zo zagen wij het. Inderdaad, slechts twee van de vijf kandidaten konden scoren op duidelijkheid en zij gaven ook de indruk meer met de kiezer dan met zichzelf bezig te zijn. 'Le parler-vrai' van Mélenchon haalt het.
Erdogan
“Als Europa zo doorgaat, kunnen Europeanen over de hele wereld niet meer veilig over straat”
Edited:201703211561
Vera Lynn 100
Edited:201703201342
LAMMENS Hilde (1956)
Marche (Italy) - 2017
Edited:201703191431
olie op doek
ERDOGAN
'Neem niet drie, maar vijf kinderen'
Edited:201703171265
Die boodschap had Erdogan vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst in het westen van Turkije aan landgenoten die in Europa verblijven. Volgens de Turkse president kunnen Turken zo hun invloed vergroten.
'Daar waar u werkt en woont, daar is nu uw vaderland. Richt meer bedrijven op. Stuur uw kinderen naar betere scholen. Laat uw familie in betere wijken wonen. Stap in de beste auto's. Ga in de mooiste huizen wonen', zei Erdogan nog.
Nederland kiest voor Realpolitik - PVDA weggevaagd
Edited:201703152333
News
François Fillon officieel in staat van beschuldiging gesteld
Edited:201703151037
Mieke Van Hecke (70) gaat Gentse CD&V-lijst trekken
Edited:201703151026
Tja ... als niemand anders het wil doen ...

Nederland - Turkije: rellen in Rotterdam; diplomatieke taal ver zoek
Edited:201703122258
wiki
PAN renaît
Edited:201703111267
PAN était un hebdomadaire satirique belge en langue française paraissant le mercredi à Bruxelles. Le 11 mars 2017, son propriétaire a annoncé sa reparution à partir du 15 avril 2017. Il paraîtra désormais le vendredi.

Créé en 1945 sur le modèle du Canard enchaîné dont il avait gardé les couleurs, le rouge et le noir, mais en quatre pages seulement, Pan paraissait le mercredi et abordait avant tout les questions politiques belges sous l'angle de la satire. Au contraire du Canard, toutefois, les journalistes de Pan ne signaient leurs articles que d'un pseudonyme - comportant le mot "pan" (Pandémonium, Pantalon, Pandecte, Pan Bagnat, etc.) Parmi les fondateurs, le chansonnier Léo Campion, libre-penseur, anarchiste et franc-maçon. Mais celui-ci dut assez vite se séparer du journal, sa carrière de chansonnier l'emmenant à Paris.

Cependant, en partant, Léo Campion léguait à Pan un esprit irrévérencieux qui ne quitta jamais le journal. Malgré cela, ou sans doute à cause de cela, les hommes politiques se plongeaient tous les mercredis dans les quatre pages de Pan où foisonnaient les caricatures, les plaisanteries et les jeux de mots (certains inspirés par le dialecte bruxellois, ce qui les rendait compréhensibles d'une catégorie restreinte d'initiés). Dans ses dernières années, Pan dut affronter une dissidence qui se mit à publier Père Ubu. Sans doute, pour garder sa prééminence, Pan se mit alors à organiser chaque année la cérémonie de remise des "Pandores", des prix qui allaient aux diverses têtes de turc que le journal s'était choisies. C'est de bonne grâce que les victimes se pressaient à cette parodie des Oscars et autres Césars, car être cité dans Pan était un brevet de célébrité. Ce phénomène est le même que celui qui faisait se précipiter la classe politique et le public sur le Pourquoi Pas?, autre hebdomadaire satirique, représentatif d'une presse belge qui n'avait pas encore subi l'influence du style "international".

En 2004, Pan fut racheté par Dominique Janne. Il se sépara rapidement du rédacteur en chef André Gilain, et le journal redéfinit sa ligne éditoriale avec l'arrivée de Nicolas Crousse, un ex-journaliste du quotidien progressiste Le Matin disparu en 1998. Par la suite, Crousse laissera sa place de rédacteur en chef à Thomas-Pierre Gerard.

Le 14 mai 2010, l'hebdomadaire belge Trends-Tendances annonçait le rachat de Pan par son concurrent Père Ubu et la fusion des deux titres en un seul, à savoir Père Ubu, sous le slogan "Père UBU, l'hebdo qui fait PAN dans le mille tous les jeudis". Le titre se modifia ensuite en "Père Ubu - Pan"

Le 11 mars 2017, le propriétaire des marques Père Ubu et Pan a annoncé qu'il mettait fin à l'hebdo Ubu-Pan qu'il n'était « jamais parvenu à débarrasser […] de cette image d’extrême droite anti-PS et anti-immigrés » et qu'il relançait le magazine PAN, désormais aussi en numérique, à partir du 15 avril, sous la direction de l'écrivain, blogueur, chroniqueur et scénariste Marcel Sel.

voir notre collection Pan et le livre sur l'histoire de Pan


Pan selon le CRISP
Nieuws
België/Gent: een huis kraken is geen inbraak.
Edited:201703111209
Gevolg: u kunt maar beter niet meer op reis gaan.

Burgemeester Termont beweert dat hij niks kan doen.
Dan kan je maar beter opstappen, zou ik zo denken.
Als zijn huis gekraakt wordt, gaat hij dan op een camping wonen?

De stelling van de burgemeester is er een van plat legalisme: als er geen wet over bestaat dan kan ik niks doen. Hij vergeet dat het zijn wettelijk voorgeschreven taak is de orde te verzekeren en de veiligheid van de burgers te garanderen. Voor elk optreden zich willen laten indekken door een uitspraak van de rechterlijke macht (in dit geval de vrederechter) getuigt niet van politieke moed.

In de berichtgeving over deze zaak wordt zonder enige bewijsvoering geponeerd dat de krakers het slot van de woning niet hebben geforceerd. Welk type onderzoek werd er gedaan om die bewering hard te maken?


PARIS HAUSSMANN: MODÈLE DE VILLE: EXPOSITION DU 31 JANVIER AU 7 MAI 2017Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal
Edited:201703110028
Commissaires scientifiques invités :
LAN - Benoit Jallon et Umberto Napolitano; FBC - Franck Boutté

Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, a profondément transformé Paris, dessus, dessous, au centre et à sa périphérie. Son nom incarne par extension un siècle de travaux qui déterminent aujourd’hui encore l’organisation urbaine de la ville et l’identité de la capitale. Mais qui penserait aux tracés du Second Empire comme réseau exemplaire de la mobilité ? À l’îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durable ? À l’immeuble haussmannien comme archétype de la flexibilité ? La manifestation Paris Haussmann analyse et révèle le potentiel du modèle urbain parisien dans son actualité au regard des enjeux et des défis de la ville de demain.

en savoir plus


quelques livres sur Haussmann
Echo
l'Echo start reeks over het vermogen van de adel
Edited:201703091116
l'Echo start reeks over het vermogen van de adel

Er verschijnt bij Racine ook een boek over de business van de adel:
Noblesse is business. Une vaste enquête menée au coeur du patrimoine et des réseaux de la noblesse belge par Serge Quoidbach, Michel Lauwers et Nicolas Keszei


zie ook het referentiewerk van professor Paul Janssens
FILLON François
Fillon blijft gaan - LR schaart zich unaniem (?) achter hem
Edited:201703070013
Een en ander mag niet verwonderen: het campagnegeld - zo'n 6 miljoen euro - is immers opgesoupeerd.
DIX Otto
Otto Dix. Der böse Blick. Tentoonstelling tot 14 mei in K20 in Düsseldorf.
Edited:201703062021
Flandern, 1934


Ook het Zeppelinmuseum in Friedrichshafen stelt Otto Dix tentoon tot 23/4.

meer van en over Otto Dix
TESSENS Lucas
Optreden van Potingue in een Antwerpse huiskamer
Edited:201703042111
Een ontdekking was het: een optreden van het trio van Potingue. Zomaar in een huiskamer neerstrijken en een concert van de bovenste plank brengen. Een aandachtig publiek voor bossa, jazz, Antwerps chanson (ja, dat bestaat), Charles Trenet, Sting (Fragile), en nog veel meer.

Met veel genoegen geven we de website van Potingue mee: Potingue
Klik ook eens door naar hun nummers op Soundcloud.

Hieronder de lyrics van 'Schoon', een ode aan de muziek én aan het Aantwaarps.

De Wannes luistert zeker mee.
France: Fillon mis en examen: la déconfiture jusqu'au bout. C'est un complot et un assassinat politique, déclare-t-il
Edited:201703011609
CLAUDEL Philippe
Inhumaines
Edited:201703010524
Vient de paraïtre aux Editions Stock
Collection : La Bleue
Parution : 01/03/2017
176 pages
Format : 137 x 215 mm
EAN : 9782234073388
Prix: 16.50 €
Résumé (Archambault.ca):
« Le rire contre les armes. Et l'ironie pour se moquer de nous. L'homme est sans doute le seul animal à commettre deux fois les mêmes erreurs. Il est aussi l'unique à fabriquer le pire et à le dépasser sans cesse. À observer le monde comme il va, on hésite alors entre les larmes et le rire. J'ai choisi dans Inhumaines de m'affubler d'un nez rouge, d'exagérer le vrai pour en saisir l'atroce. Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de notre société en la croquant de façon grotesque, ce qui permet de s'en moquer, en espérant contribuer à la corriger aussi, même si je n'ai guère d'illusion sur ce point : restons modeste. En 2000, j'avais déjà écrit un roman, J'abandonne, sur la vulgarité de notre monde et sa bêtise. Cela ne me faisait pas rire à l'époque, et le texte était serré comme un coup de poing. Avec le temps, j'ai préféré l'humour et la satire, comme dans Le Paquet ou dans L'Enquête, pour dire comment nous allions droit dans le mur, un mur plus solide que nos pauvres caboches. Je suis convaincu qu'il est des situations où la littérature doit se transformer en papier de verre pour décaper les cervelles : cela fait un peu mal au début mais cela chatouille aussi. Et après tout, à mon très petit niveau, je ne fais avec ce roman de moeurs que m'inscrire dans un sillon tracé depuis longtemps par des aînés prestigieux, Pétrone, Rabelais, Molière, Voltaire, Villiers de L'Isle-Adam, Jarry, l'Apollinaire des romans érotiques et absurdes, Georges Fourest, les Surréalistes, Ionesco, Roland Topor, Pierre Desproges et bien d'autres qui se sont servis de l'outrance et de la farce pour transcrire nos errements, et amuser leur public en le déshabillant. Bien des peintres et graveurs aussi m'ont inspiré depuis longtemps, qui ont su se pencher sur les monstres : Jérôme Bosch, Brueghel, Jacques Callot, Monsu Desiderio, Füssli, George Grosz, Alfred Kubin, Otto Dix, le Topor dessinateur, Reiser, Jean Rustin, Cardon, sans oublier la joyeuse bande du mythique Hara-Kiri. Et dans le cinéma, comment ne pas citer Dino Risi et ses propres Monstres, mais aussi plus près de nous le devenu culte désormais C'est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant est totalement volontaire. J'ai simplement forcé un peu le trait. À peine. Et je n'ai d'autre ambition que faire rire, même jaune, à nos propres dépens, à commencer par les miens. Inhumaines est à la vérité ce que le palais des glaces est au réel : exhibant un reflet convexe, parfois concave, rétréci ou agrandi, même s'il déforme, il ne ment jamais. »
België: politiek: mandaten 2016
Edited:201702251403
France: Fillon: ouverture d'une instruction judiciaire
Edited:201702251229
De Redactie
De Turkse activiste Fehriye Erdal is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar voor haar betrokkenheid bij drie moorden in Turkije in 1996.
Edited:201702201521
De Turkse activiste Fehriye Erdal is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar voor haar betrokkenheid bij drie moorden in Turkije in 1996. Erdal is al jaren spoorloos en was niet op haar eigen proces aanwezig.
Fehriye Erdal (39) was jarenlang lid van de extreemlinkse groep DHKP-C, die ijverde voor een communistische Turkse staat. In 1996 heeft die groepering in Istanbul twee zakenmannen en een secretaresse vermoord. Erdal zou daarbij betrokken geweest zijn, als brein achter de moorden. Zij werkte bovendien in het bedrijf waar de moord werd gepleegd en zou de daders daar hebben binnengelaten.

In 1999 werd ze daarom in ons land opgepakt, maar enkele jaren later kon ze vluchten, ondanks toezicht van de Belgische Staatsveiligheid. Sinds 2006 is ze spoorloos. Vandaag heeft de rechtbank van Brugge haar bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter heeft ook haar onmiddellijke aanhouding bevolen. Tegen Erdal loopt een internationaal aanhoudingsbevel. Of ze nog leeft, is niet geweten.

Protest

Tegen de uitspraak in Brugge werd geprotesteerd door een tiental activisten van de Turkse politieke partij Front Populaire. Ze vinden het niet kunnen dat het proces tegen Erdal in België werd gevoerd. Volgens hen is enkel Turkije hiervoor bevoegd. Hun korte protestactie is zonder incidenten verlopen.

zie ook het bericht van 7 februari 2008
LT
zicht vanuit De Singel
Edited:201702181615
gezien in De Singel op 18/2/2017
Edited:201702181602
gezien in De Singel op 18/2/2017
Edited:201702181601
DAOUD Kamel
Mes Indépendances
Edited:201702171327

Février, 2017 / 14,5 x 24,0 / 480 pages / ISBN 978-2-330-07282-7 / prix indicatif : 23,90 €
Journaliste depuis une vingtaine d’années, Kamel Daoud a tenu pendant quinze ans dans Le Quotidien d’Oran la chronique la plus lue d’Algérie, tout en collaborant à divers médias en ligne et en écrivant occasionnellement pour la presse étrangère. Concernant la période 2010-2016, il a ainsi signé près de deux mille textes – d’abord destinés au public algérien puis, sa notoriété grandissant, de plus en plus lus dans le monde entier –, dont cent quatre-vingt-deux ont été retenus pour ce recueil. Ce rythme effréné donne son souffle et son esthétique à l’ensemble.
Qu’il brocarde l’islam politique ou la déliquescence du régime algérien, qu’il embrasse l’espoir suscité par les révolutions arabes ou qu’il défende la cause des femmes, c’est d’une plume originale, imagée, percutante et engagée. Car Kamel Daoud a érigé la chronique en exercice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains tout en s’interrogeant jour après jour, avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.
paru chez Actes Sud

voir notre note du 25/2/2016
Macron
De passage en Algérie, Emmanuel Macron a affirmé, le 15 février, que la colonisation était un « crime », un « crime contre l’humanité ».
Edited:201702151933
« Je ne regrette pas mes propos de novembre dernier car ils ont été sortis de leur contexte. J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La barbarie fait partie d’un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes », a-t-il précisé.

« En même temps, ajoute-il, il ne faut pas balayer ce passé ». « La France a installé les droits de l’homme en Algérie, mais elle a oublié de les lire. C’est une jolie formule qui vaut pour l’Algérie pour expliquer cette période. Il y a eu des crimes terribles, de la torture, de la barbarie ».voir aussi
Emile Friant (1863-1932), le dernier naturaliste? (Nancy)
Edited:201702150209
ROGISTER Victor
Maison à Liège
Edited:201702141058
Victor Rogister, né le 10 janvier 1874 à Verviers et mort le 23 juin 1955 (à 81 ans) à Liège, est un architecte belge de la période Art nouveau.
Publifin en Publipart: graaien aan deze en gene zijde van de taalgrens
Edited:201702130356


zie ons eerder bericht over Publifin

Zoals verwacht heeft de Open VLD maar één perfide remedie: verkoop toch die boel, kraait Gwendolyn Rutten triomfantelijk. Ook dat is natuurlijk graaien.
BUYSSE Martine
Man driving his car
Edited:201702130350


Potloodtekening.
De talentrijke Martine Buysse woont in Damme.
Paris brûle-t-il? Non, mais les faubourgs oui
Edited:201702080913
Le Canard Enchainé
opzegvergoeding van 45.000 Euro voor Penelope Fillon, kwaakt Le Canard
Edited:201702080912
Een interessante site over Franse films
Edited:201702080310
Conrad, Joseph (Introduction By Richard Curle)
Joseph Conrad's Diary of His Journey Up the Valley of the Congo in 1890
Edited:201702071535
London: Strangeways, Printers, 1926. First Edition. Hard Cover. Privately printed and limited to 100 copies. Green cloth cover with printed paper spine label. 35 deckle-edge pages with photo frontispiece of an actual diary page. Protective tissue present. Light wear. Minor sunning to spine; label chipped. Clean pages. Owned by famed book collector Waring Jones, whose signature (in ink) and edition annotation (in pencil) are on the front free endpaper. Very Good. Item #008154

This is the foundation of Conrad's masterpiece, The Heart of Darkness.

Price: $600.00

link to the website of our collegue
Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy renvoyé en procès dans l'enquête sur le financement de sa campagne de 2012
Edited:201702071118
Elio Di Rupo heeft op Twitter aangekondigd dat de PS vragende partij is voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de Publifin-affaire.
Edited:201702070300
France: Fillon prend l'ascenseur pour ... l'échafaud
Edited:201702062317


et ça continue ...

Poincaré Henri (1854-1912)
la pensée
Edited:201702060009