Search our collection of 12.014 Books

Author
Title

Search our 2.336 News Items

Book of the Day
ABSILLIS Kevin
Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
Vuistdikke pb, in-8, 688 pp., interessant fotokatern (32 pp., niet gepagineerd), enkele grafieken over het boekenvak, bibliografische noten, bibliografie, personenregister en register van uitgeverijen en drukkerijen.
Angèle Georgette Ghislaine barones Manteau (Dinant, 24 januari 1911 - Aalst, 20 april 2008) was een Belgische uitgeefster. Zij kende haar grote opgang tijdens WO II, toen de toelevering van papier problematisch was. Door haar goede contacten met de Duitse overheid kon zij hoge productiecijfers halen.

Op p. 132-133 leest men iets over de vertaling van de bestseller 'Kaputt' .
Op p. 183 e.v. worden de ingrepen op de 'De Huid' van Malaparte besproken.

Lees op p. 506 hoe Jos Vandeloo dacht over AM.

zie ook het boek van Greta Seghers (uitverkocht)

in memoriam door L.P. Boon Centrum
ABSILLIS Kevin on wikipedia
€20.0

BUY

New Arrivals
VAN REYBROUCK David
Congo, een geschiedenis
20ste tot 25ste druk. Pb, grote in-8, coverfoto van Nkasi door Stephan Vanfleteren, 680 pp., kaartjes, bibliografische noten, verantwoording der bronnen, uitgebreide bibliografie, index. Onze kritiek op de eerste druk (verbeteringen werden aangebracht in latere drukken): in de index komt de UMHK wel voor (p. 134 en 365) maar de Union Minière - alhoewel meerdere keren vermeld in het boek - ontbreekt; sommige historische feiten zijn foutief gedateerd (bvb. de dood van Hammarskjöld); de opgevoerde dader van de diefstal van Boudewijn's sabel blijkt niet de echte dader te zijn. De nummering van de eindnoten per hoofdstuk bemoeilijkt de consultatie van het bronnenmateriaal. Interessante mix van geschiedenis en knap literair reportagewerk. Het boek werd in de markt gezet met een oplage van 12.000 ex., begeleid door een groots opgezette marketingcampagne. Bekroond werk.
Maar ... U moet beslist de vernietigende kritiek van J.P. Van Rossem eens lezen
VAN REYBROUCK David on wikipedia
€13.5

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. Ten Cate.
3de druk van deze Nederlandse vertaling. Pb, 8vo, 344 pp. Curzio Malaparte (1898-1957), eerst fascist, keerde zich later fel tegen Mussolini en Hitler. Nog tijdens de oorlog schreef hij het weergaloze 'Kaputt', over het verwoeste Europa. Een boek vol ijzingwekkende beelden en onverwachte perspectieven op het fascisme. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog had CM republikeinse sympathieën. Vervolgens was hij fervent fascist, maar in de jaren dertig stond hij alweer bekend als gevreesd criticus van het regime. Tijdens de eerste oorlogsjaren verwierp hij het fascisme en gaf hij openlijk uiting aan zijn vertwijfeling, zijn desoriëntatie en zijn woede over Mussolini en wat die met de Italianen had gedaan. (bron: Trouw, 16/7/2005). Bepaalde passages, bvb. hoofdstuk XV over pogroms in Soroca in Roemenië, zullen decennia later bevestigd worden door officiële rapporten (zie o.m. International Commission on the Holocaust in Romania, die het mededaderschap van Roemenen benadrukt). full report
Het boek benadrukt het culturele en morele verval van het eens zo toonaangevende Europa. De Amerikaanse troepen betreden een continent waarvan zij de betekenis niet snappen. Dat leidt tot clowneske situaties die met veel ironie worden beschreven.
Italiaanse uitgaven (niet exhaustief): 1944, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1966, 1972, 1979).
Tot nu toe konden wij vertalingen opsporen in volgende talen: Frans (1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1962, 1963, 1965, 1967, 1970), Spaans (Buenos Aires: 1950, 1958, 1962), Nederlands (s.d., 1946, 1968, 1972, 1983, Oorlogsdomein: 2005), Engels (1946, 1948, 1966), en Duits (1982). Zo te zien kwam de Duitse vertaling laat op de markt.
MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich] on wikipedia
€15.0

BUY

Comité International de la Croix-Rouge
Les Conventions de Genève du 12 août 1949

Pb, in-8, 251 pp. Textes complets.
Comité International de la Croix-Rouge on wikipedia
€9.5

BUY

ADRIAENS Manu, MARY Tony (woord vooraf)
Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen
Paperback (bestaat ook in een hardcover-editie), 4to, 240 pp., illustraties (850 foto's), bibliografie.
Kritiek LT: OK, dit is een boek om de VRT in de bloempjes te zetten, maar als je in het chronologisch overzicht (p. 12-16) zelfs de komst van VTM (1989) niet vermeldt, dan ben je toch wel heel erg aan het navelstaren. Het is wel een prettig kijkboek geworden. Joke Van Cauwenberge van de VRT-persdienst verdient daarvoor alle lof.
ADRIAENS Manu, MARY Tony (woord vooraf) on wikipedia
€15.0

BUY

AUZIAS Dominique, THIRION Caroline
République démocratique du Congo. 2015 Petit Futé (country guide) Edition française

Pb, in-8, 528 pp., illustrations, cartes, chronologie, fiche technique, régistre/index.
Informations complètes et critiques.
A la page 245 vous trouverez le code pour la version numérique gratuite de ce guide.

AUZIAS Dominique, THIRION Caroline on wikipedia
€30.0

BUY

NYS Herman
Geneeskunde: Recht en Medisch handelen
Paperback, in-8, 577 pp., index/register.
NYS Herman on wikipedia
€15.0

BUY

DE BLOIS M., RIJPKEMA P.P.
Grondslagen van het recht 1+2: 1. Hoofdlijnen, 2. Achtergronden
Pb, in-8, 366 + 334 pp., schema's, bibliografie, register/index.
DE BLOIS M., RIJPKEMA P.P. on wikipedia
€15.0

BUY

LAMERS Han (edit.)
Op zoek naar Utopia. Tentoonstellingsgids Museum M te Leuven 20/10/2016 - 17/1/2017
Speciale uitgave van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Pb, 4to, 40 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur.
Hulde aan Thomas More en zijn Utopia.
meer Utopia
LAMERS Han (edit.) on wikipedia
€10.0

BUY

INDEKEU Bruno (red.)
Over Papen, Geuzen en Smousen. Historiek van de katholieke, protestantse en joodse geloofsgemeenschappen te Lommel in de 17de en 18de eeuw.
Pb, A4, 96 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten.
INDEKEU Bruno (red.) on wikipedia
€10.0

BUY

OTTOMER Tanguy
't Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen
4de druk. Pb met flappen, in-8 square, 188 pp., rijkelijk geïllustreerd.
Ottomer (1981) is stadsgids.
Bevat de foto van de ijsblokken waarmee Panamarenko op 6 juli 1968 het Conscienceplein versperde. En Pana had weer eens gelijk! Dit plein moest geen parking zijn, geen doorgang voor de wagen van zuster Aline, maar leven!

Kritiek: de pagina-opmaak is wel leuk maar de scanning van het fotomateriaal laat te wensen over; ook de kleuren zijn vaak overgesatureerd.
OTTOMER Tanguy on wikipedia
€20.0

BUY

CAMPERT Remco, GEERAERTS Jef, BLAMAN Anna, e.a.
Aan zee. Sfeervolle strandverhalen van -
Pb, in-8, 232 pp., bibliografie
CAMPERT Remco, GEERAERTS Jef, BLAMAN Anna, e.a. on wikipedia
€10.0

BUY

JAYAT Sandra
Exposition Catalogue Venezia 3/9 - 3/10/1991
Large 4to, 164 pp., ill. en couleurs. Textes en FR/EN/IT
Sandra (1940) est la fille de Django Reinhardt.

JAYAT Sandra on wikipedia
€12.5

BUY

ANDREWS Richard, SCHELLENBERGER Paul
De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
4de druk. Paperback, in-8, 463 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
ANDREWS Richard, SCHELLENBERGER Paul on wikipedia
€12.5

BUY

TIELEMAN Dirk
De durvers van de jaren 60. Kroongetuigen over de welvaartsstaat na de sluiting van Ford Genk
Pb met flappen, in-8, 205 pp., foto's in ZW en kleur.
Van de achterflap:
Op 24 oktober 2012 kondigde Ford de sluiting aan van de vestiging in Genk. Die beslissing viel dag op dag 50 jaar na de eerstesteenlegging. De sluiting lijkt het einde van de spectaculaire economische groei in Vlaanderen, geruime tijd een van de rijkste regios ter wereld. De welvaartsstaat werd tijdens die economische boom geboren en de overheid, bedrijven, banken én burgers staken zich een halve eeuw lang in de schulden. De nieuwste generatie Vlamingen klampt zich meer dan ooit vast aan de voorspoed van het verleden. Na meer dan 40 jaar journalistiek maakt Dirk Tieleman in De durvers van de jaren 60 een balans op van 50 jaar Vlaamse welvaartsstaat met enkele bevoorrechte kroongetuigen, onder wie kernfiguur Louis Croonen, die mee aan de wieg stond van Ford Genk. Andere getuigen zijn Humogoeroe Guy Mortier, Fortisboegbeeld Kathleen Steel en HR-expert Jan Denys, die elk vanuit hun eigen wereld hun licht laten schijnen op Vlaanderen toen en nu. Ook aan het woord is gewezen CVP-minister Luc Dhoore, die voor het eerst on the record mee schuldig pleit voor de crisissen die volgden op de jaren van overvloed. Want bij het begin van de jaren 70 waren er de eerste tekenen van verval: de koolmijnen en staalfabrieken gingen dicht, de textielindustrie week uit naar goedkopere landen en de autoassemblage werd in vraag gesteld. Terwijl Louis Croonen Ford mee naar Genk bracht, toont De durvers van de jaren 60 aan hoe Vlaamse politici, bankiers en vakbonden mee een klimaat creëerden waardoor de autoreus wel uit Genk weg móést trekken.
Commentaar LT: In feite betreft het hier de memoires van Louis Croonen. Vandaar ook 'Croon'-getuigen (sic); zie ook p. 126 voor een verklaring van de subtitel.
Onzorgvuldig op sommige punten, bvb. het ontslag van Hugo Camps bij het Belang van Limburg (p. 89). De voorbereidingen voor VTM gaan terug tot 1984 en beginnen niet in 1986, zoals Tieleman stelt. (p. 143) Door die verkeerde datering krijgt Croonen onterecht een groter gewicht in de voorbereidingen.
Voor de goede orde hier een overzicht van de carrière van Croonen: Altiora (1959-1963), BvL (1963-1971), Paribas (cfr. lening aan De Standaardgroep p. 97-98), De Koerier en De Krant (1973), Prominvest (1975-1980), Generale Bank (1980-1985), Editions Mondiales/ex-Dupuis (maart 1986 tot 1995).
TIELEMAN Dirk on wikipedia
€25.0

BUY

TIMMERMAN Georges
De uitverkoop van Antwerpen


Pb, in-8, 160 pp., foto's in ZW, index en bibliografie.

Op het einde van de jaren zestig kwam de uitverkoop van Antwerpen op gang en dat proces gaat onverminderd door. Een lange litanie van verkwanseling van stadsgronden en overheidspatrimonium aan bouwpromotoren, metrobouwers, aannemers en vastgoedmakelaars. Dat leverde een zeldzaam schouwspel op van grof winstbejag en van kortzichtig bestuur.
De stadskas is leeg, ondanks de uitverkoop. Beleggers, immobiliëngroepen en projectontwikkelaars daarentegen stellen het goed. Dit boek meet de schade, legt de MECHANISMEN bloot en maakt een voorlopige balans op.
Naar het voorbeeld van de analyses van Walter De Bock brengt het boek ook acht verhelderende schema's en tabellen die de verwevenheid tussen de spelers blootlegt:
1. Aandeelhoudersstructuur van Interbuild
2. GIMV-filialen voor alternatieve financiering
3. Betaalparkings in Antwerpen (Beheercentrale en De Pauw/Blaton)
4. Overheidsinbreng renovatie Sportpaleis
5. Juridisch-financiële montage rond Brunoord (Credicom & Van Laere)
6. Project 'Punt aan de lijn' (Metropolis aan de Noorderlaan)
7. Aandeelhoudersstructuur holding Van Wellen
8. Structuur Presas (Amos, GIMV, Pensioenfonds Stad Antwerpen, M 2000, Besix, TRB)
Georges Timmerman (1953) is journalist bij de krant De Morgen. Hij is auteur van de bestseller In Brussel mag alles. Geld, macht en beton (EPO, 1991). De foto's in dit boek zijn van Gerrit Op de Beeck.

TIMMERMAN Georges on wikipedia
€30.0

BUY

CATHERINE Lucas
Manyiema. De enige oorlog die België won.
In-8, 139 pp., zw/w foto's en illustraties, kaartje Met bibliografie na elk hoofdstuk. Noot LT: Over de oorlog (strafexpedities) die Kongo Vrijstaat (Etat Indépendant du Congo) in 1884 voerde tegen de Arabische slavenhandelaars. In feite ging het om de macht over de ivoorhandel. Manyiema ligt in Oost Congo (Kasongo, rivier Lualaba). LC trekt een aantal parallellen met situaties die vandaag nog bestaan en wijst op de functie (het misbruiken) van propaganda bij het veroveren van economische machtsposities in de geopolitieke context (anti-slavernijcampagnes, mensenrechten, vestigen van democratische regimes, anti-imperialisme, verwerpen van kolonialisme, ...)(p. 78). LC synthetiseert wat andere auteurs (Hochschild, Delathuy/Marchal, Vangroenweghe, e.a.) uitvoerig beschreven en durft stellingen innemen.
CATHERINE Lucas on wikipedia
€15.0

BUY

GERARD-LIBOIS Jules
Sécession au Katanga
Broché In-8 363 pp. Index, cartes, maps. Note LT: achevé d'imprimer en décembre 1963. "Est-ce l'UMHK qui fit la sécession ou M. Tshombe qui sauva l'UMHK?" > symbiose étroite, paiement de taxes au Katanga et pas à Léo, plan Rothschild pour la confédération congolaise (p. 321-324) GERARD-LIBOIS Jules: 3/12/1923-26/12/2005
GERARD-LIBOIS Jules on wikipedia
€30.0

BUY

CORNET René
Katanga. Le Katanga avant les Belges et l'expédition Bia-Francqui-Cornet

Prix FOA de la Société de Géographie de Paris (1945). Troisième édition revue et augmentée, 394 pp. Illustré et photos, cartes. Bibliographie.

CORNET René on wikipedia
€25.0

BUY

Vijftigste verjaardag van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898-1948
Softcover, in-8, 88 pp. + 2 uitslaande kaarten.
on wikipedia
€15.0

BUY

DE MOOR Marc
Werken met innovatieve materialen: koudhardende kunststoffen
Gesigneerd door de auteur. Pb, 4to, 148 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie.
Een uniek boek van een expert terzake.
DE MOOR Marc on wikipedia
€45.0

BUY

WALLINGA T.
Geschiedenis van het privaatrecht
Cursustekst, 102 pp. eenzijdig bedrukt.
In zijn inleiding verwijst Wallinga naar het boek van Jan Hallebeek.
WALLINGA T. on wikipedia
€5.0

BUY

DE BRAEKELEER Catherine
Laurent-Benoît DEWEZ 1731-1812 [architecte]
Pb, in-8 square, 138 pp., illustrations, bibliographie. Texte en français.
Laurent-Benoît Dewez, baptisé le 14 avril 1731 à Petit-Rechain (Belgique) et mort le 1er novembre 1812 à Grand-Bigard (Belgique), est un célèbre architecte des Pays-Bas autrichiens du xviiie siècle. Grand maître du style néo-classique il se distingue particulièrement dans l'architecture religieuse.
Sa première commande importante, la reconstruction de l'abbaye d'Orval, s’explique par ses liens familiaux avec l’abbaye et par l’intervention de son protecteur, Dom Nicolas Spirlet, futur abbé de Saint-Hubert, bien introduit auprès du gouvernement autrichien. Elle contribue à asseoir sa réputation au sein de la clientèle monastique. Laurent-Benoît Dewez sera associé à la transformation de nombreuses autres abbayes, dont : Saint-Martin de Tournai, Heylissem, Affligem, Floreffe, Forest, Ninove, Gand, Vlierbeek, Dieleghem et Gembloux. Il est également retenu pour reconstruire l’église de l’abbaye du Chapitre Noble à Andenne, l'abbatiale de l'abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux, la collégiale de Harelbeke et pour remanier le frontispice de l’église abbatiale de Villers. En dehors des commandes religieuses, Dewez est sollicité par Julien Depestre qui cherche à matérialiser sa notoriété par la construction d’une demeure prestigieuse à Seneffe à laquelle participera également Ghislain-Joseph Henry (1754-1820).
src: wiki
DE BRAEKELEER Catherine on wikipedia
€15.0

BUY

KEYMOLEN Denise, COENEN Marie-Thérèse, SMET Miet
Stap voor stap: Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België
Pb, in-8, 128 pp., ill., bibliografie. Veel afbeeldingen van brochures en boeken van vroegere feministen.
KEYMOLEN Denise, COENEN Marie-Thérèse, SMET Miet on wikipedia
€5.0

BUY

Archives d'Architecture Moderne
Het HUIS in woorden - Deel I: Exterieur
Hardcover, in-8 square, 130 pp., rijkelijk geïllustreerd, woordenlijst, index van architecten en schrijvers. Geeft een goed zich op de evolutie van gevels in België. Begeleidde de gelijknamige tentoonstelling.
Archives d'Architecture Moderne on wikipedia
€15.0

BUY

SAX Aline
De gebroken harp
Paperback, in-8, 2005 pp. Speelt zich af in Dublin in 1916.
SAX Aline on wikipedia
€10.0

BUY

VAN WERVEKE H. Prof Dr
Een Vlaamse graaf van Europees formaat - Filips van de Elzas
PB, in-8, 94 pp., ill., bibliografie.
Voert ons terug naar de 12de eeuw.
VAN WERVEKE H. Prof Dr on wikipedia
€10.0

BUY

BOLLE Jacques, VAN LEEMPUT L.
Katanga - Kasai
SC, in-8, ca. 50 pp., foto's, statistieken, schemas, kaarten, lijst van de belangrijke maatschappijen.
BOLLE Jacques, VAN LEEMPUT L. on wikipedia
€10.0

BUY

Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
Kunst van de 20ste eeuw. Catalogus.
Pb, 4to square, 309 pp., ill.
Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam on wikipedia
€10.0

BUY

MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires)
Le Putsch de Stanleyville
Softcover, 4to, 32 pp.

On ajoute une bio de Mauroy (1894-1956)
MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires) on wikipedia
€10.0

BUY

VAN HOVE Eric
Jubileumboek 1884-1984 S.S. Michiel-Pieter Antwerpen
Pb, in-8, 240 pp., rijkelijk geïllustreerd, met statistieken over doopsels, begrafenissen, kerkbezoek (forse neergang vanaf eind jaren zestig), etc. De kerk staat aan de Amerikalei (Antwerpen-Zuid).
Bevat een interessante sociologische doorlichting van de parochie, die ook een hoge concentratie allochtonen huisvest, met name aan de Brederodestraat en omliggende. Gebruikt inwoneraantallen per huizenblok.
VAN HOVE Eric on wikipedia
€12.5

BUY

DE SELYS Gérard
De kraak van de eeuw. Dossier privatiseringen (vert. van Privé de public - 1996)
Vertaald uit het Frans door Tineke Jager. Pb, 270 pp. De nadruk ligt op de privatisering van de telefoonmaatschappijen. De privatiseringsgolf van de jaren 80-90 was een maffieuze montage, een bewuste strategie om de kroonjuwelen van de staten te roven.

zie onze analyse in het Katanga-model
DE SELYS Gérard on wikipedia
€15.0

BUY

SAYERS & KAHN
De grote samenzwering
Pb, in-8, 480 pp., ill.
Dit boek onthult hoe de kapitalistische wereld de uitdaging van het socialisme beantwoordde: samenzweringen, spionage, complotten, sabotage, gewapende ingrepen en oorlog.
Enkele namen: Deterding, Shell, Krupp, Rothschild, Churchill, Hitler, Trotsky, ...
SAYERS & KAHN on wikipedia
€12.5

BUY

TURF Jef
Memoires. Van kernfysicus tot Vlaams communist
Pb, grote in-8, 280 pp., foto's.
De laatste paragraaf is een oproep tot revolte, alsof we Albert Camus uit het graf horen roepen.
Jef Turf over de islam:
"Godsdienstvrijheid moet tot elke prijs behouden blijven, voor zover ze niet in strijd is met onze wetgeving. Dit betekent niet dat men de islam niet mag bestrijden. Integendeel. Nu er eindelijk stappen gezet zijn waardoor het katholieke obscurantisme aan banden gelegd wordt, nu het duidelijk is dat Vlaanderen geen voorbeeldig wingewest meer is voor katholieke zieltjes, zou het onbegrijpelijk zijn de poort wijd open te zetten voor het islamitische obscurantisme. Zij mogen moskeeën bouwen voor eigen gebruik, maar niet met ons geld. Het moet duidelijk zijn dat ons land een lekenstaat is, met scheiding tussen kerk en staat.
Dit leidt ook tot een herziening van de verhouding tussen ons land en de Kerk van Rome. Het is redelijk die scheiding hard te maken en de bestaande dubbelzinnigheden weg te werken. Godsdienst is een persoonlijke aangelegenheid, en wie deel wil uitmaken van een of andere kerk moet ook de verantwoordelijkheid dragen om die Kerk te financieren. Kirchensteuer dus, voor Rome, voor de islam en voor de joden."

Noot Lucas Tessens: Dat is ook mijn mening. Ik heb Jef Turf in de jaren 80 vrij goed gekend en wij deelden vele standpunten, hij als modern marxist, ik als dertiger en zoekend naar antwoorden. Hij schitterde toen door helder taalgebruik en die zeldzame gave is hij niet kwijt geraakt. Ik ben nog steeds fier dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de (weliswaar mislukte) poging om de Rode Vaan van de ondergang te redden. Als secretaris-generaal van de Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW) kon ik in 1987 de leden-uitgevers overtuigen om te gaan adverteren in de Rode Vaan. Zo hebben bvb. TV-Ekspres, Humo en Knack in het voorjaar van 1987 geadverteerd in de RV. Dat was nog nooit vertoond. De motivatie was echter: los van de gezindheid van een blad is het goed om de persvrijheid te steunen. Ik denk niet dat het vandaag nog zou kunnen.
De stellingen die Jef Turf durft in te nemen tegenover de zogenaamd 'linkse' intelligentia en zelfverklaarde 'cultuurdragers' (hij noemt bij name: Tuymans, Lanoye, Goossens, Hemmerechts) zijn verfrissend. Het is belangrijk dat net Jef Turf die stellingen verwoordt omdat niemand kan ontkennen dat hij de VERSTARRING VAN HET DENKEN steeds heeft bestreden, daarbij vaak zijn eigen comfort in de waagschaal leggend. Hij verwoordt het ook zelf: "Mijn leven lang heeft men vanuit verschillende invalshoeken getracht mij te censureren, steeds heb ik elke censuur geweigerd. En dan wordt het leven moeilijk!" (172)
Van dat kaliber lopen er in Vlaanderen niet veel mensen rond.
zie ook de schitterende scriptie van Susan De Coninck
TURF Jef on wikipedia
€20.0

BUY

CASO Paul
Rik Slabbinck
Poche, 104 pp., ill. en couleurs et NB, bibliographie.
Rik Slabbinck
CASO Paul on wikipedia
€10.0

BUY

VOORHOEVE H.C. Dr
De jacht op de bleke microbe. De geschiedenis van de syphilis.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 212 pp.
VOORHOEVE H.C. Dr on wikipedia
€10.0

BUY

RENS Lieven
Acht eeuwen Nederlandse Letteren van Van Veldeke tot vandaag
Paperback, in-8, 176 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Lieven Rens was de privé-secretaris van Theo Lefevre. Doceerde sinds 1965 aan de UFSIA.
RENS Lieven on wikipedia
€10.0

BUY

BLOMMAERT Stefan
Warme oorlog, koude vrede. Verhalen uit Rusland en de Balkan
Paperback, in-8, 343 pp., kaartjes Rusland en ex-Joegoslavië.
BLOMMAERT Stefan on wikipedia
€10.0

BUY

VANDER VAEREN J., BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord)
De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930
Softcover, in-8, 154 pp.
Noot LT: De chronologie doorheen het werk geeft een uitstekend overzicht van de maatregelen die op landbouwgebied genomen werden. De bibliografie geeft een goed overzicht van de boeken die tot dan toe belangrijk waren voor de studie van de landbouwgeschiedenis.
De TABELLEN met de dalende prijzen van tarwe in de periode 1860-1913 verklaren de armoede op het Vlaamse platteland. De dalende prijzen vanaf 1881 waren het gevolg van massale import van graan uit Canada, de USA, Argentinië, Rusland en de Donaulanden. Daarbij moeten wij de vraag stellen welke import- en douane- politiek er door de regeringen gevoerd werd.
De maatregelen werden op binnenlands vlak gehouden: scheikunidge meststoffen, veeteelt aansporen, een korps van staatslandbouwkundigen die voordrachten hielden, ...
De crisis in de landbouw bracht de landvlucht op gang.

Pro Memorie: een kwintaal = 100 kilogram
VANDER VAEREN J., BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord) on wikipedia
€50.0

BUY

MARQUEZ Gabriel Garcia
De kolonel krijgt nooit post (vertaling van El colonel no tiene quien le escriba - 1961)
Pocket, 98 pp.
MARQUEZ Gabriel Garcia on wikipedia
€5.0

BUY

MULISCH Harry
Het theater de brief en de waarheid. Een tegenspraak
1st. Hardcover, 85 pp., boekenweekgeschenk 2000.
Noot LT: Citaat van p. 85 (uit de verantwoording): "Mijn verhaal is niet waar of onwaar, zoals een feitenverslag, - als literair verhaal is het zijn eigen feit."
In 1947 schreef Boris Vian in zijn voorwoord bij L'écume des jours: "l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre."
Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927 - Amsterdam, 30 oktober 2010)
MULISCH Harry on wikipedia
€5.0

BUY

DE NAVE F. dr
De Boekillustratie ten tijde van de Moretussen
DE NAVE F. dr on wikipedia
€11.5

BUY

DE WOLF Maurice
Brieven uit Ierland. Belevenissen van een schacht die in het jaar 1945, laatste jaar van oorlog en geweld, overzee naar Ierland trok.
Pb, 4to, 84 pp., overvloedig geïllustreerd.
DE WOLF Maurice on wikipedia
€10.0

BUY

BERTEN Ignace, LUNEAU René (sous la direction de -)
Les rendez-vous de Saint-Domingue (1492-1992)
Paperback, in-8, 365 pp. Livre en préparation de la réunion à Saint-Domingue en 1992 de l'assemblée des évêques latino-américains, autour du pape Jean-Paul II.
Sur l'Amerique Latine: "Il n'est donc pas étonnant que les pays qui montrent les indices les plus élevés de concentration du revenu (indice de Gini) présentent aussi les indices les plus élevés de pauvreté et d'indigence. C'est le cas du Guatemala (67,1 % de la population est pauvre), du Pérou (51 %) et du Brésil (40,1 %)." (247)
A relire: Evangile et idéologies (268 s.)
BERTEN Ignace, LUNEAU René (sous la direction de -) on wikipedia
€10.0

BUY

GISCARD d'ESTAING Antoine
Léopold III. Un roi dans la tourmente.
Hardcover, jq ill., in-8, 327 pp., photos, notes bibliographique, index des personnes.
S'il fut un monarque controversé, tantôt adulé, tantôt vilipendé... ce fut bien le Roi Léopold III. Des centaines de livres ont été publiés qui tentèrent de cerner la personnalité et l'action du souverain. La particularité de l'ouvrage que nous proposons est qu'il fut écrit par un Français, Antoine Giscard d'Estaing, juriste de formation qui cultiva toute sa vie une passion pour l'histoire, particulièrement celle des jours sombres des années 30 aux années 40. L'auteur, de par sa nationalité, a pu s'élever au-dessus des querelles partisanes qui ont secoué et qui secouent encore le royaume des Belges. Même si l'auteur ne parvient pas toujours à démêler l'inextricable écheveau de imbroglio politique belge, ce regard extérieur ne manque pas de pertinence. A propos de Léopold III et de la Belgique dans la tourmente, nous sommes loin des affirmations à l'emporte-pièce, supputations sans fondements et autres élucubrations dont sont coutumiers nos amis et voisins d'outre-Quiévrain.

Aux heures critiques de mon règne - qui en compte tant -, je n'ai jamais obéi qu'à ma conscience de souverain, écrivait Léopold III en 1946. Ce sont ces heures critiques que ce livre tente de faire revivre et d'expliquer; la mort tragique d' Albert 1er et celle de la reine Astrid, la politique d'indépendance de 1936, l'invasion nazie de 1940, la rupture du roi avec ses ministres, la disgrâce de Henri Baels en mai 1940 (139,144,147,242,263), la capitulation et l'accusation de trahison lancée de Paris et de Londres, la rencontre avec Hitler à Berchtesgaden, les quatre années de captivité à Laeken, le remariage du roi prisonnier, la déportation de la famille royale en 1944, la douloureuse question royale qui déchira le pays pendant sept ans. Les séquelles de cette longue tourmente sont encore visibles aujourd'hui dans le fragile équilibre de la Belgique fédérale. L'originalité du récit tient souvent à la comparaison des événements évoqués avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, surtout en France. Une analyse nouvelle de cette période de l'histoire de Belgique qui fait un rapprochement original avec le conflit entre Pétain et de Gaulle (CFLN/GPRF).
GISCARD d'ESTAING Antoine on wikipedia
€10.0

BUY

MANDEL Ernest
Inleiding tot het marxisme
Tweede herziene uitgave. Wrapper met flappen, small in-8, polycopie, 229 pp.
MANDEL Ernest on wikipedia
€10.0

BUY

VAN DER WAETEREN Th.
De entropie van het ei. Liber pro amicis.
Paperback, in-8, pp., illustraties.
Kan een machine denken?
De toekomst van de automobiel.
Inspererende teksten in verstaanbare taal.
Prof. ir. Theodoor "Theo" Van der Waeteren (°Zwijndrecht,8/5/1930 +Zwijndrecht 24/10/2012) studeerde in 1954 af als Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig ingenieur. Als CRB (Commission for Belgian Relief) fellow studeerde hij nog een jaar aan CalTech, waar hij een Master of Science behaalde in Electrical Engineering met een specialisatie in servo- en regeltechniek. Na zijn legerdienst werd hij in 1957 assistent aan de KU Leuven, maar in datzelfde jaar nog werd hij benoemd tot docent aan de Speciale Scholen, dat wil zeggen op 27-jarige leeftijd! Zijn leeropdracht bestond in het beheer van dit instituut als opvolger van prof. Coppens en het geven van alle practica in verband met toegepaste Thermodynamica, onder andere verbrandingsmotoren, turbines, pompen, compressoren, enz. Daarnaast gaf hij verschillende cursussen in het Frans en in het Nederlands. Hij heeft tijdens zijn lesopdracht tevens de functie van voorzitter van het Departement Werktuigkunde bekleed en was verantwoordelijk voor de uitbouw van de afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie. Prof. Van der Waeteren onderhield vele contacten met verschillende instituten in binnen- en buitenland (m.n. Congo en Indonesië) en was lid van de Koninklijke Academie van België (comité voor mechanica), commissies bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, mede-stichter en voorzitter van het Genootschap Werktuigkunde van de KVIV, lid van het Genootschap Akoestiek van het KVIV, bestuurslid van het IBRA, de Belgische Vereniging van Werktuigkundigen en voorzitter van het Belgisch Detonatiecomité.
VAN DER WAETEREN Th. on wikipedia
€10.0

BUY

VORLAT Emma
Mens & Maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968)
Paperback met flappen, in-8, 236 pp., bio- en bibliografie van de geciteerde auteurs.
In het slot stelt Vorlat de vraag: de kunstenaar als aanklager van wantoestanden of als aanbieder van een catharsis?
VORLAT Emma on wikipedia
€10.0

BUY

UYTTERHOEVEN Rik, VAN DEN HEUVEL Herman
Twee eeuwen Zusters van Liefde 1794-1994.
Pb, 4to, 76 pp., ill., bibliografie
UYTTERHOEVEN Rik, VAN DEN HEUVEL Herman on wikipedia
€10.0

BUY

VERMEULEN Urbain
De fundamenten van de Islam. Over koran, kaliefen en kruistochten. Lessenreeks.
PDF-file, 10,5 MB, wordt u aangeleverd via e-mail.
In 2008 gaf Professor Vermeulen een reeks van zes lessen over de islam aan leden van het Davidsfonds.
De syllabus telt 66 pagina's.
Les 1: Het leven van Muhammad
Les 2: De geschiedenis van de islamwereld
Les 3: De bronnen van de islam
Les 4: Islamitische godsdienst
Les 5: Het islamitisch recht
"Het islamitisch recht vormt de kern en de essentie van het islamitisch systeem. De islam is een totalitair allesomvattend systeem dat elk facet van het leven van de mens in relatie tot zichzelf, de naaste, de samenleving en tot God regelt." (5/1)
Les 6: Het islamitisch fundamentalisme
Over Sadat: "De binnenlandse politiek tijdens de jaren zeventig was er in verschillende landen op gericht het islamitisch fundamentalisme tot bondgenoot te nemen. Het belangrijkste voorbeeld is zonder twijfel president Sadat van Egypte die, na het overlijden van Nasser in 1970, de steun van de (verboden) Muslimbroederschap zocht om zijn linkse opponenten (en ideologische erfgenamen) te elimineren." (6/9)
Over Saoedie-Arabië: "Saoedie-Arabië waar de Wahhabitische interpretatie van de islam de officiële doctrine is, heeft met de petroleumdollars steeds actief de fundamentalistische beweging in de andere Arabische landen gesteund." (6/9)
Hieronder vindt u de volledige inhoudstafel.


zie onze nota over Vermeulen
VERMEULEN Urbain on wikipedia
€10.0

BUY

KERCKHAERT Noël, VAN DORPE Frantz, e.a.
De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst.
Hardcover, linnen met omslag, 4to, viii + 403 + 5 pp., illustraties, kaarten. Gesigneerd door de burgemeester en schepenen. Exemplaar aangeboden aan Cor Ria Leeman, laureaat Grote Prijs van het Jeugdboek van de Stad Sint-Niklaas 1978. Verschenen t.g.v. het 750-jarig bestaan van de stad. Met bijdragen van o.a. V. Dubois, Et. de Cuyper, R. van der Linden, D. de Moor, G. Quakelbeen. De bijdrage van André van Landegem bevat een groot aantal biografieën van bekende inwoners van Sint-Niklaas. (pp. 297-400) Ook de lijst van Burgemeesters en Dekens.
KERCKHAERT Noël, VAN DORPE Frantz, e.a. on wikipedia
€25.0

BUY

CLAEYS Manu
Stilstand: Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier.
Vuistdikke paperback, in-8, 552 pp., kaartje.
Kritiek: bevat geen index/register wat de consultatie bemoeilijkt. Ik heb niet heel het boek gelezen maar in de inhoudstafel vind ik niks terug over de Liefkenshoektunnel; nochtans zou het verplichte gebruik van de LHT voor vrachtwagens, komende van het noorden over de A12, de Antwerpse ring danig kunnen ontlasten. Ondertussen is de overkapping van de Ring (in feite een autostrade DWARS DOOR DE STAD) goedgekeurd. Waar men dan met de uitlaatgassen blijft is mij een raadsel. Andere vraag: gaat men bovenop de overkapping gebouwen zetten? Zoja, dan komt de beton-lobby voor de tweede keer aan zijn trekken.
Van de achterflap:
Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Dit boek geeft antwoorden op die vraag. Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest. Gemeten aan tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit 's lands belangrijkste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte. In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Als een Grieks koor becommentarieert hij in real time de gebeurtenissen, reageert hij op politieke communicatie, hekelt hij het gebrek aan transparantie en burgerinspraak, informeert hij over alternatieven, roept hij op tot actie.

zie ook aanverwante werken
CLAEYS Manu on wikipedia
€15.0

BUY

FRALON José-Alain
Boudewijn: De man die geen koning wilde zijn.
Hardcover, stofwikkel, in-8, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

Situering binnen de Belgische monarchie:
• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),
• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),
• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),
• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617),
• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),
Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),
• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),
• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
FRALON José-Alain on wikipedia
€10.0

BUY

BROWN Dee
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier - De ondergang van de indianen in Noord-Amerika (vert. van Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West - 1970)
Pb, in-8, 480 pp., ill. Non-fictie.
Het gaat hier over een verschrikkelijke episode uit de recente Amerikaanse geschiedenis: de genocide op de Indianen om hun grond te kunnen afpakken.
Niet toevallig in 1970 kwam de film 'Little Big Man' van Arthur Penn (1922-2010) uit; Penn verklaarde dat de film commentaar levert op de Amerikaanse genocide 'depicting events closest to The Holocaust'.
Hollywood had tot dan toe op grote schaal aan geschiedenisvervalsing gedaan door ontelbare 'westerns' te produceren waarin de Indianen steevast als slecht, wreed en bloeddorstig ten tonele werden gevoerd.
Vandaag lijdt Amerika aan amnesie.

BROWN Dee on wikipedia
€11.5

BUY

SCHLINK Bernhard
De vrouw op de trap
Hardcover, stofwikkel, in-8, 219 pp.
SCHLINK Bernhard on wikipedia
€10.0

BUY

TAHON Eva
Brugse kunstenaars uit de zestiende eeuw in Vlaamse musea
Nummer OKV 1998, 4to, 40 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur
TAHON Eva on wikipedia
€10.0

BUY

VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul
750 Jaar Havenkranen in Antwerpen
Hardcover, 4to, 155 pp., illustraties, plannen en foto's in ZW en kleur, bibliografische noten.
VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul on wikipedia
€20.0

BUY

Europalia Arts Festival 6/10/2015 - 31/1/2016
Programmabrochure, 140 pp., ill.
on wikipedia
€10.0

BUY

DICKENS Charles
Twee steden (vertaling van A Tale of Two Cities - 1859)
Pb, stofwikkel, in-8, 400 pp.

click here for the english version
DICKENS Charles on wikipedia
€10.0

BUY

JONCKHEERE Karel
Kongo zonder buks of boy [zoekhulp: Congo zonder buks of boy]
Hardcover, stofwikkel, in-8, 226 pp., enkele foto's. Reisverhaal.

bio- en bibliografie
JONCKHEERE Karel on wikipedia
€10.0

BUY

DESJARDIJN Dave
301 Lithoos 1802-1981
Hardcover, stofwikkel, 4to, 331 pp., illustraties in ZW, 301 items, index.
DESJARDIJN Dave on wikipedia
€15.0

BUY

DESJARDIJN D.
Grafiek in Nederland - De negentiende eeuw
Hardcover, stofwikkel, 4to, 232 pp., illustraties in ZW, 225 items, index.
DESJARDIJN D. on wikipedia
€15.0

BUY

DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr
Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg.
Luxe-uitgave, hardcover, stofwikkel, in-8, 734 pp., illustraties in ZW en kleur, bibliografie, index.
Noot LT: Bevat een interessante maar veel te beknopte bijdrage (343-377) van Dr Régis de la Haye over de Franse Tijd (1794-1814) en het Luiks en Akens intermezzo (1801-1840). Hieruit: "De rol van de grote kloosters is op het einde van de 18de eeuw feitelijk uitgespeeld. De kritiek op de kerk, vooral op haar rijkdom, betreft, begrijpelijk, vooral de grote abdijen met hun commenditaire abten en de rijke kapittels, die in feite 'beleggingsmaatschappijen', 'pensioenfondsen' zijn geworden, met rijke inkomsten en weinig spiritualiteit." (345)

zie ook het standaardwerk over het Bisdom Gent en het boek van Hervé Hasquin over het Frans Bewind
DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr on wikipedia
€25.0

BUY

OLDEKALTER Jos (samenstelling)
Ad fundum. Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ... en hun betekenis
Paperback, in-8, 288 pp. Bevat 2000 spreekwoorden, gezegden en citaten.
Het lijfboek van Bart De Wever ?
OLDEKALTER Jos (samenstelling) on wikipedia
€10.0

BUY

MÜLLEJANS-DICKMANN Rita
Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm. Spätmittelalterliche Holzskulptur zwischen Maas, Rur und Wurm. (+ CD ROM)
Paperback, in-8, 155 pp., illustraties in kleur, kaarten, bibliografische noten, CD ROM.
MÜLLEJANS-DICKMANN Rita on wikipedia
€12.0

BUY

VAN LIEBERGEN Léon (samenstelling)
Walter Pompe, beeldhouwer 1703-1777. Catalogus van de Tentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden 13/10 - 9/12/1979
Paperback, in-8, 128 pp., illustraties; Ca. 300 items in deze catalogus.
VAN LIEBERGEN Léon (samenstelling) on wikipedia
€12.0

BUY

Württembergisches Landesmuseum Stuttgart
Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons. Band 1. Katalog + Band 2. Aufsätze.
Hardcover, 4to, 1271 + 759 S., ill., Index.
Erschienen anlässlich einer Ausstellung zum 125jährigen Bestehen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart - Volker Press Südwestdeutschland im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons - Volker Press König Friedrich I. - der Begründer des modernen Württemberg - Hansmartin Schwarzmaier Vom Empire zum Biedermeier: Der badische Hof nach dem Tod Großherzog Karl Friedrichs - Paul Sauer Heiraten aus Staatsräson. Napoleon und seine Beziehungen zu den Regentenhäusern Badens, Württembergs und Hohenzollerns - Wilfried Schöntag ".daß die Rheinbunds-Acte das Fürstenhaus größer, mächtiger und reicher - das Land aber unfreier und ärmer gemacht hat." Die Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen im Zeitalter Napoleons - Bernd Wunder Die Entstehung des modernen Staates in Baden und Württemberg - Volker Press Die Reichsstädte des Schwäbischen Reichskreises zwischen Revolution und Mediatisierung - Hermann Schmid Die Säkularisation und Mediatisation in Baden und Württemberg - Thomas Schulz Die Mediatisierung des Adels - Willi A. Boelcke Reformen, Konjunkturen, Krisen. Frühe Anfänge der modernen Wirtschaftsgesellschaft - Rolf Walter Commerz, Contrebande und Continentalsystem. Die Wirtschaft Südwestdeutschlands in napoleonischer Zeit - Hermann Schäfer Der Beginn der Industrialisierung - erste Fabrikzentren in Mülhausen, Lörrach und St. Blasien - Harald Witthöft Die Vereinheitlichung von Maß und Gewicht in Baden und Württemberg in Napoleonischer Zeit - Siegfried Fiedler Das Militärwesen Badens in der Zeit Napoleons - Günter Cordes Das Württembergische Heerwesen zur Zeit Napoleons - Gustav Adolf Benrath Die Evangelische Kirche in Baden 1771-1821 - Gerhard Schäfer Die Evangelische Landeskirche und der säkulare Staat von König Friedrich I. von Württemberg - Joachim Trautwein Freiheitsrechte und Gemeinschaftsordnung um 1800. Pietismus und Separatismus in Württemberg - Gerhard Kaller Die badischen Hochschulen - Uwe Jens Wandel Das Hochschulwesen Württembergs 1789-1816 - Otto-Joachim Grüsser Vom "Tollhaus" in Ludwigsburg zur Königlichen Heilanstalt Winnenthal. Psychiatrie in Württemberg im Spannungsfeld von Aufklärung und Romantik - Klaus Merten Nikolaus Friedrich von Thouret als württembergischer Hofbaumeister 1798-1817 - Verena Schnekenburger Giovanni Salucci (1769-1845) Daten zu seinem Leben und Wirken im Zeitalter Napoleons Angaben zu seinen frühen Werken im Königreich Württemberg - Gerhard Everke Das Karlsruher Ständehaus - Elisabeth Szymczyk-Eggert Gartengestaltung in Württemberg und Baden um 1800 - Hans Westhoff und Roland Hahn Die "Calwer Tapeten" und ihre Restaurierung - Wolfgang Wiese Johannes Klinckerfuß und die Stuttgarter Hofmöbelkunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts - Rosemarie Stratmann-Döhler Die Ausstattung der badischen Schlösser und die Situation der Möbelschreinerei in Karlsruhe und Mannheim in der Empirezeit - Hermann Mildenberger Johann Baptist Seele und die Stuttgarter Malerei um 1800 - Erika Rödiger-Diruf Friedrich Rottmann -Universitätszeichenmeister in Heidelberg - Anita Auer Klassizistische Damenmode in Baden und Württemberg - Volker Saftien Von der höfischen Tanzkultur zum Tanzgeschmack des Biedermeier - der Umbruch sozioästhetischer Werte - Heinz Becker Die Oper in Stuttgart um 1800 - Walther Dürr Johann Rudolf Zumsteeg und Schubert. Von der "schwäbischen Liederschule" zum romantischen Klavierlied - James Wald Vom Provinzverleger zur publizistischen Hegemonialmacht: Johann Friedrich Cotta in der Tübinger Zeit (1787-1810) - Wolfgang Kaschuba Aufbruch in die Moderne - Bruch der Tradition? Volkskultur und Staatsdisziplin in Württemberg während der napoleonischen Ära - Gustav Schock ". daß die Freiheit zu heiraten ungehindert gestattet werde." Überlegungen zu den Auswirkungen liberaler Ehegesetzgebung unter Friedrich I. in Württemberg - Heinrich Mehl Das ländliche Hohenlohe im Zeitalter Napoleons. Beiträge zu Landwirtschaft, Bauen und Wohnen zwischen 1780 und 1830.
see also
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart on wikipedia
€30.0

BUY

KHADRA Yasmina
L'attentat
Poche, 246 pp. Thème: on ne connait jamais ses proches.
KHADRA Yasmina on wikipedia
€7.5

BUY

WAUTERS Joseph (ancien ministre du travail)
Le Congo au travail (old booknr 19240019)
Softcover, in-8, 226 pp., ill.

WAUTERS Joseph (ancien ministre du travail) on wikipedia
€35.0

BUY

WITTE Els, GOOSSENS Cas (Woord vooraf)
De breedte van het scherm. Pleidooi voor de openbare televisie.
Pb, in-8, 71 pp., bibliografische noten.
Onze bespreking in 1994 spitste zich toe op sponsoring:
Ook Prof. Witte stelt zich vragen bij de tv-sponsoring : "(...) Maar ook de vrees dat de program¬ma's aan de wensen van de sponsors worden aangepast, is niet denkbeeldig. (...) Gaat men bij voorbaat de programmering toch niet zo inrichten dat de sponsors er niet omheen kunnen ? Vindt er soms overleg met de sponsors plaats ? Deze 'derden' betalen immers mee en het is niet altijd duidelijk of ze geen commerciële tegenprestaties vragen. De geloofwaardigheid van de openbare omroep kan op die wijze door de commercie worden aangetast, terwijl de grenzen tussen het publieke en het commerciële bestel erdoor vervagen. (...)"

Indien de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN - die zegt haar essay "niet als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN, maar wel als VUB-hoogleraar hedendaagse politieke geschiedenis en docente van het vak 'Media en politiek' (o.c., blz. 10) te schrijven - deze problematiek nog steeds in de vragende vorm wil stellen dan is het wellicht toch aangewezen dat terzake enig empirisch onderzoek wordt verricht.

Uit ervaring hebben wij geleerd dat er 'uiter-aard' rekening wordt gehouden met de wensen van de sponsors (soms zelfs van het thema tot en met het gekozen camerastandpunt), natuurlijk vragen zij commerciële tegenprestaties (dit is toch het wezen zelf van het handeldrijven), ook in ruil voor gelden die de kassa's van de BRTN of die van de VAR nooit hebben doen rinkelen.

De vraag óf de geloofwaardigheid van de openbare omroep kan aangetast worden door de genoemde praktijken lijkt ons zelfs niet relevant meer, wél in hoeverre de reeds toegebrachte schade nog te herstellen valt.

Overigens hadden wij liever gezien dat Prof. Witte haar pleidooi juist wél als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN had geschreven. Dan was wellicht de vervaging van de grenzen tussen de academische en de politieke wereld niet nogmaals op zo'n flagrante wijze geëtaleerd geworden.
WITTE Els, GOOSSENS Cas (Woord vooraf) on wikipedia
€10.0

BUY

GENTON Paul, FELDHEIM Pierre, STAPPERS Leopold (UBPP), RAMAEKERS Roger, DEHAENE Jean-Luc (ACW/MOC), e.a.
Contribution à l'étude du problème de la publicité à la Radio et à la Télévision Belge - Bijdrage tot de studie van het probleem van de reklame in de Belgische Radio en Televisie. Avril/April 1970.
A4, typoscript, 144 pp., photos.
Debat gedomineerd door de adverteerders, de reclamewereld, de vakbonden, de verbruikersorganisaties.
De grote afwezige tijdens het debat: de dag- en weekbladpers.
REF. ARCH. MERS: 19700400.
GENTON Paul, FELDHEIM Pierre, STAPPERS Leopold (UBPP), RAMAEKERS Roger, DEHAENE Jean-Luc (ACW/MOC), e.a. on wikipedia
€20.0

BUYMaurice Roelants
Wie kinderen heeft bezit een kans, dat hij zich zelf niet beschouwt als doel en uitkomst van alle leven.
Maurice Roelants
Om onrecht en haat volledig uit te roeien bestaat er maar één middel: de mens uitroeien.
Wie in een leugen leeft, die wil diegene die hem de waarheid brengt niet onder ogen komen
wolken
Hugo Coveliers over de Bende van Nijvel: "Dossiers verdwenen, onderzoekers worden bedreigd en overgeplaatst, de daders waren bekend maar werden beschermd door 'duistere machten'."
Fouché
Barbara Tuchman
News Items
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
How this site works: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
Edited:201807320504
TESSENS Lucas / MERS
Ongelijkheid meten? Doe het dan tegoei !!!
Edited:201712141051
De Tijd van vandaag heeft het over een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat de ongelijkheid in België niet toeneemt. De studie van Piketty wordt daarmee tegengesproken, aldus de onderzoekers en De Tijd.
De conclusie is totaal ONWAAR.
Immers, de onderzoekers meten enkel het INKOMEN.
Het VERMOGEN blijft volledig buiten de analyse.
Als De Tijd een kwaliteitskrant wil zijn, dan moet hij doordachte en volledige informatie brengen, geen 'geprepareerd' voeder.


Wij zonden deze reactie ook naar de hoofdredactie van De Tijd.
Tegelijk stelden wij vast dat de Contactpagina van De Tijd niet werkt.

Hieronder vindt u de Leuvense Economische Standpunten:


hier vindt u wat meer informatie en boeken over ongelijkheid
KOOLS Ingrid, SOULLIAERT Francis, TESSENS Lucas
Gedachtenwisseling tussen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en het Media Expert Research System (MERS) over het ontbreken van een analyse van 'media ownership' in de rapporten 'Mediaconcentratie in Vlaanderen'.
Edited:201712121540
20171212
Geachte heer Tessens,
Uw vraag werd geregistreerd op maandag 11 december 2017 en wordt verder onderzocht.
Met de meeste hoogachting,
Ingrid Kools

20171211
Geachte Mevrouw,
Bedankt voor uw antwoord.
Graag ontving ik de volledige schriftelijke rapportering van het overleg tussen de VRM en de VTC dat leidde tot de beslissing om een “gegroepeerde geanonimiseerde weergave” te brengen in de rapporten “Mediaconcentratie in Vlaanderen”.
Ik doe hierbij beroep op de regels rond de openbaarheid van bestuur.
Met vriendelijke groeten,
Lucas TESSENS

20171208
Geachte heer,
Zoals beschreven onder 2.12 WETTELIJKE FUNCTIEHOUDERS op pagina 147 dienen er bij een rapportering over personen bepaalde privacyregels gerespecteerd te worden.
De gegevensverzameling en –verwerking gebeurde in overleg met de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, en is om die reden een gegroepeerde geanonimiseerde weergave.
Indien u de figuren 42, 58 en 81 te sterk geconsolideerd vindt, biedt het rapport wel de nodige aanknopingspunten om meer details op te zoeken.
Wanneer u de KBO-nrs die vermeld staan in de organigrammen van de groepen ingeeft in de databank van de balanscentrale of de KBO, vindt immers u alle informatie over mandaten.
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/jaarrekeningen-raadplegen?l=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=14E7B0F4F1032C61E07F2D3F672EBE1F.worker4b
Met vriendelijke groeten,
Ingrid Kools

20171208
Van: Soulliaert, Francis
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 13:28
Aan: Lucas Tessens
CC: Kools, Ingrid
Onderwerp: RE: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte mevrouw,
Dank alvast voor uw opmerkingen. We vinden het altijd interessant om feedback te krijgen op het rapport.
Ik plaats alvast Ingrid Kools, één van de auteurs van het rapport, in cc van deze mail.
Ik vermoed dat zij nog wel even inhoudelijk zal ingaan op uw opmerkingen.
Vriendelijke groet
Francis Soulliaert
Communicatieverantwoordelijke

Vlaamse overheid
AGENTSCHAP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
T 02 553 27 39
francis.soulliaert@vrm.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel
www.vlaamseregulatormedia.be

Van: Lucas Tessens [mailto:lucas.tessens@mers.be]
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 12:39
Aan: Soulliaert, Francis
Onderwerp: RE: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte Heer Soulliaert,
Ik heb de 2 exemplaren van het rapport 2017 inderdaad in goede orde ontvangen. Dank daarvoor.
Ziehier de kritiek die ik op mijn website www.mers.be heb geformuleerd:
Kritiek LT: de rapporten van de VRM zouden beter 'Structuur van de mediasector in Vlaanderen' als titel dragen. Inderdaad, er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de stroomopwaartse richting, m.a.w. het doorstoten naar de eigenaars van de media. En tenslotte gaat het daar toch om. Wie trekt er aan de touwtjes?
In de VRM-rapporten laat men de gehele superstructuur (of bovenbouw zo u wilt) en de verwevenheid van eigenaars ongemoeid. Je verneemt zelfs niks over de samenstelling van de raden van bestuur. Een rapport over 'media ownership' is dit dus niet. En daar stel ik vragen bij.
In onze rapporten van 1993-1994 (MERS - De Vlaamse Media – Een sector in de stroomversnelling) hadden wij de stroomopwaartse richting – media ownership – wél in detail geanalyseerd. Die rapporten werden gemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering.
Versta mij niet verkeerd. Ik vind de rapporten van de VRM goed gemaakt (hier en daar zitten wel wat foutjes) maar ik mis dus een belangrijke component: media ownership.
Heeft de VRM daarover een afzonderlijk rapport ter beschikking?
Met hoogachting,
Lucas TESSENS


From: Soulliaert, Francis [mailto:francis.soulliaert@vrm.vlaanderen.be]
Sent: donderdag 7 december 2017 11:59
To: lucas.tessens@mers.be
Subject: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte heer,
De Vlaamse Regulator voor de Media wenst u graag te bedanken voor uw bestelling van het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen 2017.
De gedrukte exemplaren werden onlangs naar u verzonden. Als alles goed gaat zou u deze dus al ontvangen moeten hebben.
Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM? Dat kan op volgende manieren:
Twitter- www.twitter.com/vrmmedia
Linkedin - Onze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief - http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/vrm-nieuwsbrief

Met vriendelijke groet

Francis Soulliaert
Communicatieverantwoordelijke
SIPRI/Statista
Wapenexport: de grootste klanten van de USA
Edited:201712111824
De statistiek is geen verrassing maar in deze tijden van oplopende spanningen verklaart hij toch een stuk van de geopolitiek.

Noot LT: de grafiek verwijst naar TIV wat de vergelijking met andere parameters, uitgedrukt in dollar bijvoorbeeld, bemoeilijkt.


Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij het SIPRI. Hieronder vindt u de Summary van het Yearbook 2017.
LT
sneeuw in Antwerpen
Edited:201712111152
Jean Gol - Exposition
Edited:201712110143
TESSENS Lucas / MERS
Overzicht van de mediagroepen in Vlaanderen - Links naar de KBO
Edited:201712082258
KBO Mediahuis

KBO Persgroep NV

KBO De Vijver Media NV

KBO Medialaan NV

KBO Proximus NV

KBO Roularta Media Group NV

KBO Sanoma Media Belgium NV

KBO Studio 100 NV

KBO Telenet Group Holding NV

KBO VRT NVHieronder vindt u de lijst van de mandaten die het MERS samenstelde en die u dus NIET terugvindt in de rapporten van de Vlaamse Regulator voor de Media, zogenaamd om de privacyregels niet te overtreden. Wij hebben op 11 december 2017 bij de VRM de stukken in verband met die beslissing tot niet-publicatie opgevraagd en zulks in het kader van openbaarheid van bestuur. Wij hechten hier nogal belang aan want de rapporten van de VRM over de mediaconcentratie kunnen niet doorstoten tot het niveau van het 'media ownership'. Het zijn dus maar halve rapporten; zij belichten de structuur van de mediasector, niet wie er aan de touwtjes trekt.
In deze lijst zijn een aantal ondernemingsnummers opgenomen die doorverwijzen naar managementvennootschappen of naar aandeelhouders die bestuursfuncties bekleden.

Metropolitan (NY) onder vuur voor tonen van Thérèse Dreaming (1938) van Balthus (1908-2001). Petitie tegen zgn. voyeuristisch doek.
Edited:201712071210
Therese Dreaming (1938)
This work was created the year after Girl and Cat, and towards the end of the period during which he painted Therese. While this girl is in a similar pose to the earlier work, there is a heightened sense of agitation for the subject in the composition. Her eyes are closed and face turned away from the viewer. Therese's body is more defined as an adult; her legs are longer and her face and arms have shed their prepubescent extra weight. Overlapping the title's indication of dreaming, her facial expressions suggest the mixture of possible ecstatic pleasure and an uncertain, uncomfortable or even pained response to unwanted shared sensual experience.

Here, even the cat assumes a different role, no longer a would-be stalwart sentinel but now a predator, albeit a domestic one, intently and sensually lapping at the bowl at Therese's feet.

The heightening of both the sensual experience depicted and the ambivalence of its subject may hint also at the impending loss of innocence in the painter's relationship with Therese at the time of the piece's production, as the following year he ceased painting her.
Oil on canvas - Metropolitan Museum of Art, New York

meer werk van Balthus op de site van The Art Story

Willen we dan maar gelijk Lolita van Nabokov uit de rekken verwijderen ?
En moeten we nu ook Louis Paul Boon opnieuw gaan screenen ?
Alizée verbannen, misschien?
Gainsbourg opgraven?
Te gek.

In het antwoord van de Met kan ik me volledig vinden: “Moments such as this provide an opportunity for conversation, and visual art is one of the most significant means we have for reflecting on both the past and the present and encouraging the continuing evolution of existing culture through informed discussion and respect for creative expression.” (zoals gemeld door de NYT)

Over de geschiedenis van de preutsheid vindt u meer in Girls lean back everywhere.
Als preutsheid je ding is, dan voel je je misschien beter dan de rest, maar wellicht is dat niet zo en ben je gewoon zoals de anderen.
welles-nietes tussen Van den Brande en Gatz over uitzenden erediensten op VRT
Edited:201712071148
LVDB zegt dat het wel in de beheersovereenkomst staat, Gatz beweert van niet.
Je zou dan denken: ik lees dat even na. Maar neen, de heren moeten het in de pers uitvechten.


misschien is de beheersovereenkomst zoek geraakt; daarom geven wij ze hier in extenso
RT
Rich Meet Beautiful & Sugar Daddy duikt nu ook in Zürich op
Edited:201712071132
nws
Donald Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël
Edited:201712062133
Statista
the advertising market: Digital Dethrones TV
Edited:201712061553
In 2017, worldwide digital ad spend finally beat TV. It reached $209 billion worldwide while TV ad spend stood at $178 billion this year, according to research by market intelligence compiled by Magna Global. And the upward trend in digital ad spend is likely to continue, reaching a possible $348 billion in 2022, while TV is set to stall.
Luk Vervenne overleden. R.I.P.
Edited:201712061465
Founder and CEO at SYNERGETICS NV
Co-founder of NetVision, later Ubizen.

in deze webvideo van Synergetics NV krijg je Luk nog een keer te zien
VRM - Vlaamse Regulator voor de Media - Onafhankelijk toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media
Mediaconcentratie in Vlaanderen - Rapport 2017
Edited:201712061200


De VRM heeft o.m. als opdracht:
"8° het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector;"

De redactie van het rapport werd afgesloten op 1/10/2017.
Colofon:
Verantwoordelijk uitgever: Joris Sels, gedelegeerd bestuurder.
Samenstelling, redactie en eindredactie: Ingrid Kools (senior economist), Judith Leterme, Johan Cassimon, Francis Soulliaert (communicatieverantwoordelijke).
Begeleider dossier mediaconcentratie: Peggy Valcke.

website VRM

De mediaconcentratie lijkt wel in een eindstadium te zijn beland.
Er zijn nog 3 groepen: Van Thillo, Leysen en De Nolf.
Net niet genoeg voor een partijtje whist.

Kritiek LT: de rapporten van de VRM zouden beter 'Structuur van de mediasector in Vlaanderen' als titel dragen. Inderdaad, er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de stroomopwaartse richting, m.a.w. het doorstoten naar de eigenaars van de media. En tenslotte gaat het daar toch om. Wie trekt er aan de touwtjes?
In de VRM-rapporten laat men de gehele superstructuur (of bovenbouw zo u wilt) en de verwevenheid van eigenaars ongemoeid. Je verneemt zelfs niks over de samenstelling van de raden van bestuur. Een rapport over 'media ownership' is dit dus niet. En daar stel ik vragen bij.


Zie ons rapport van 1994 toen de mediaconcentratie in een stroomversnelling terecht kwam. In dat rapport werd wél ruime aandacht besteed aan 'media ownership'
Christine Keeler (1942-2017) overleden. R.I.P.
Edited:201712061018
AFP
Johnny Hallyday (1943-2017) overleden in de nacht van dinsdag op woensdag. R.I.P.
Edited:201712060946
Jean d'Ormesson (1925-2017) overleden. R.I.P.
Edited:201712052251
nws
internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont ingetrokken; wel nog geldig op Spaans grondgebied; P. is dus verbannen
Edited:201712051912
Libération/Laurent Joffrin
Gaat Corsica Catalonië achterna? De verschillen.
Edited:201712041813
De Barcelone à Ajaccio
La Corse comme la Catalogne ? Cela y ressemble, mais c’est très différent. Certes, les nationalistes ont remporté un succès éclatant en frisant la majorité absolue au premier tour de ces élections régionales (avec une très forte abstention, toutefois) ; certes, l’idée d’indépendance progresse sans cesse en Corse ; certes, les autonomismes et les dissidences émergent partout en Europe ; certes, la Corse n’est pas tout à fait en France (elle est loin, près de l’Italie, elle a gardé sa personnalité malgré l’annexion violente survenue un peu avant la Révolution) ; deux siècles d’intégration républicaine minée par le clientélisme clanique ne l’ont pas effacée comme tant de régions françaises.
Mais les différences sautent aux yeux. A l’inverse de la Catalogne, la Corse est plus pauvre que le reste du pays ; les aides venues de Paris jouent un rôle important dans son économie, même si elle n’est pas «sous perfusion», comme on le dit abusivement (son économie progresse, notamment grâce au tourisme) ; aussi bien, malgré le vote d’hier, personne ne peut affirmer que les Corses veulent couper les ponts avec la France ; il y faudrait un référendum, que les nationalistes sont loin d’avoir gagné d’avance pour la bonne raison qu’on peut parier, dans ce cas, sur une participation beaucoup plus importante ; enfin les vainqueurs, Talamoni et Simeoni, sont des indépendantistes… qui ne veulent pas l’indépendance. En tout cas pas maintenant. Ajaccio est loin de Barcelone…
Pas de panique républicano-patriote, donc. Le grand avantage dans cette affaire, c’est que le nationalisme corse a déposé les armes. Comme toujours, le terrorisme a échoué : c’est l’action politique qui permet aux revendications d’avancer. L’île n’est pas pacifiée pour autant : le banditisme y sévit à un niveau extravagant. Mais au moins, il n’y a plus d’attentats. Les nationalistes vont maintenant pousser les feux vers une plus grande autonomie, ce qui peut se comprendre : la majorité des grandes îles de la Méditerranée ont un statut à part. Langue corse, transfèrement des prisonniers, statut de résident corse : on va négocier. Les mots remplacent les balles, les orateurs sonores – il y a une éloquence corse, spécifique – prennent la suite des tueurs microcéphales. Dans cette approche réformiste, l’indépendance reste un mythe lointain qui laisse l’avenir ouvert. Si le triomphe nationaliste ne débouche pas sur une intolérance c oupable à l’égard de ce qui n’est pas corse (les musulmans, les pinzutti, les étrangers) et qu’on sent parfois dans les motivations des électeurs on aura progressé. Indépendance ou pas.
Et aussi
On dit parfois que les élections n’ont guère d’effet sur la marche des nations, que la politique n’a plus guère d’influence sur la société. En remportant son premier succès législatif, Trump démontre le contraire. Sa réforme fiscale, qui a passé l’obstacle du Sénat et devrait franchir sans trop de mal celui de la Chambre de Représentants, marquera l’histoire économique et sociale du pays.
Baisse de l’impôt sur les sociétés, simplification fiscale profitant d’abord aux plus hauts revenus : le capitalisme américain est exonéré massivement ; les plus riches seront à terme encore plus riches ; la lutte contre les paradis fiscaux est affaiblie. Au passage, Trump et les républicains ont dézingué un peu plus l’Obamacare (qui ressemble désormais à une peau de chagrin), ont autorisé les forages en Alaska et introduit quelques clauses protectionnistes bien senties. Les Etats-Unis, au terme de ce traitement de cheval, seront plus que jamais le continent des milliardaires et des inégalités. Trump est un Reagan isolationniste. Décidément, le clown de la Maison Blanche ne fait pas rire. Pendant la campagne, Trump devait aider la classe moyenne et les oubliés de la mondialisation : il vole au secours du capital et des classes supérieures. Le populisme, décidément, est le moyen le plus sûr de tromper le peuple.
réflexions de dimanche
Edited:201712031334
Edited:201712031332
Avaaz
stop de ivoorhandel. Laat je stem horen !
Edited:201712031035


Europa heeft net een openbare hoorzitting gelanceerd over een totaalverbod op ivoorhandel!

Geldbeluste ivoorhandelaren doen hun best om de handel levend te houden, maar als we massaal oproepen tot een verbod kunnen we dit winnen.

Avaaz zal onze reacties via de officiële weg inzenden. Iedere stem telt! Door genoeg reacties in te sturen kunnen we een verbod op de ivoorhandel afdwingen -- en voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven.stem hier door een simpele klik
Edited:201712021852
HLN
Karel De Gucht schrijft monarchie-onvriendelijke column in HLN
Edited:201712012302
De Rijkste Belgen schrijft hierover vandaag:
"Het Belgische koningshuis is voorbijgestreefd en zinloos. En katholiek daar bovenop. Daarmee is de column samengevat die de vroegere Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Europese commissaris, logebroeder en liberale politicus Karel De Gucht vandaag publiceert in de krant Het Laatste Nieuws. Hij kant zich daarmee meteen tegen alle Europese koningshuizen. "Erfelijke macht, invloed en aanzien zijn niet meer van deze wereld en zijn fundamenteel niet-democratisch." aldus De Gucht. (...)"
Iedere insider weet dat zoiets niet ongestraft blijft. Achter de schermen en in de krochten van de macht ratelen de raderen om de onverlaat mores te leren, tot in de derde generatie na hem ...

nws
Europa gaat optreden tegen de slavenhandel in Lybië. De slaven worden gerepatrieerd.
Edited:201711302229

KLIK HIER: 19 werken over slavernij die duidelijk maken dat dit verfoeilijke wereldomvattende fenomeen van alle tijden is

Het dossier van de slavernij is ranzig en nog steeds een taboe.
Afrika is in de geschiedenis hard getroffen door de slavenhandel. De Europeanen en de Amerikanen haalden er voordeel uit, vaak met de medeplichtigheid van Arabieren en corrupte stamhoofden of bendeleiders, die er een riant inkomen uithaalden.
De lotgevallen van de zwarten in Congo zijn bijzonder schrijnend geweest ten tijde van Leopold II. Van slaaf werden zij 'gepromoveerd' tot dwangarbeiders ... voor rubber en ivoor.
Uit tal van geschriften en getuigenissen blijkt steeds weer dat een strijd tegen de slavenhandel andere - meer lucratieve - doeleinden nastreefde. Laat ons hopen dat het die richting niet uitgaat.
zie ook onze nota over de olievelden in Libië
Statista
Automatic for the People
Edited:201711301848
According to a new report by McKinsey Global Institute, by 2030, automation could take away 15 percent of all global work hours from human beings, leaving around 400 million workers displaced. Of the countries which the study focuses on, employees in Japan are expected to be hit hardest by these developments, with over one quarter of work hours in 2016 having potential for automation. The story is similar in the United States. There, in McKinsey's midpoint scenario, 23 percent of work hours could be shifted away from employees. This would equate to the loss of 39 million jobs. In the 'rapid' scenario, this number increases to 73 million.


Commentaar LT: Robots >>> genderneutraliteit gegarandeerd !
nws
Telenet zet obligatielening van 1,13 miljard Euro in de markt
Edited:201711292230
slaven ...
Edited:201711291734
nws
generaal Praljak neemt gif in de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal
Edited:201711291165
boeken en berichten over ex-Joegoslavië

En als we oorlogsmisdadigers nu eens de keuze lieten tussen de gevangenis en de gifbeker?
Een bewuste keuze tussen een direct einde en de langzame aftakeling.
Is dat de ondersteuning van de lafheid of de ontsnapping langs de foute deur?
Een propositie is geen eenduidig vonnis.
De laatste keuze was de slachtoffers weliswaar niet gegund maar dat hoeft ons oordeel niet te vertroebelen.
voor rubber en ivoor
Edited:201711271815


Maar tussen 1885 en 1892 waren er reeds 55.300 olifanten afgeslacht om hun ivoor. zie onze nota
nws
anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken op school; gemeenschapsonderwijs (GO!) laat thuistaal toe op speelplaats en in de klas
Edited:201711271442
In de berichtgeving hierrond (De Standaard van vandaag) wordt een verbod voorgesteld als een straf.
Dat een verbod ook een uitnodiging tot integratie kan zijn, dat komt bij de (on)verantwoordelijken niet op. De getto-mentaliteit krijgt weer een zetje.
Op naar de totale chaos!
Maar ja, meer kindjes betekent ook meer centjes ...

Hieronder vindt u de tekst van GO! Die dateert reeds van 30 juni 2017. Plots is dat opnieuw 'nieuws'.
Van euthanasie over palliatieve sedatie naar 'finale oplossing'
Edited:201711271343
Er circuleert een plan om het levenseinde van oudere, onproductieve mensen te vergemakkelijken.
Vanaf 2025 zouden 70-plussers gehuisvest worden in de onmiddellijke omgeving van de overgebleven kerncentrales.


Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
nws
Brussel: opnieuw vernielingen, nu aan de Naamsepoort en Louizalaan. De chique quartiers komen in het vizier.
Edited:201711251761
Jambon vermoedt dat er sprake is van opgezet spel, een complot.
confusion
Edited:201711250908


Cable.Co.UK
Study of broadband pricing in 196 countries reveals vast global disparities in the cost of getting online – Belgium ranks with 51,22 US$ 84nd cheapest
Edited:201711242224
src: cable.co.uk

Infographic: The Most And Least Expensive Countries For Broadband  | Statista
tentoonstelling in het Middelheim: Recall Sculpture 28/10/2017 tot 18/3/2018
Edited:201711241850

RT
At least 235 people have been killed and hundreds more injured after militants targeted a mosque in a gun and bomb attack Egypt's northern Sinai province on 24 November 2017.
Edited:201711241061
Volgens de laatste berichten is het aantal doden opgelopen tot 305. (VRT, 20171125)Statista
Afghanistan: opiumproductie stijgt fors
Edited:201711230605Afghan opium production has jumped to record levels this year. According to the latest "Afghanistan Opium Survey" released jointly by the Afghan Ministry of Counter Narcotics and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), overall production rose by 87 percent compared to last year, to 9,000 metric tons. This is partly due to a 63 percent increase in poppy cultivated cropland, to 328,000 hectares in 2017. Also, the yield has increased by 15 percent to around 27 kilos of opium per hectare.

Afghanistan is the world's top cultivator of poppy from which opium and heroin are produced. The cultivation and sale is a source of revenue for the Taliban insurgency and other terrorist groups, as they levy taxes from farmers cultivating the crop. At the beginning of this week, the U.S. Air Force bombed production facilities in the south Afghan province of Helmand, which is the most prolific production area within Afghanistan.

The steep rise in production also means that more cheap but high quality heroin will be available on illicit markets across the world.

on the consumption side: overdoses rise in the USA


Pro memorie: Op 11 november 2017 bracht de VRT in het journaal een propaganda-reportage: de boeren in Afghanistan waren begonnen met het planten en oogsten van saffraan ... op 3.000 hectaren. Hoe goedgelovig kan je zijn? Met geen woord werd gerept over de enorme productiestijging in de opium-business.

tulpen
Edited:201711222056
FD
Nederland: huizenverkoop piekt
Edited:201711221051
Het Nederlandse Kadaster maakte afgelopen vrijdag al bekend dat er in oktober 20.143 verkochte woningen zijn geregistreerd. In de eerste tien maanden van 2017 zijn 195.815 huizen verkocht. Dat is ruim 14% meer dan in dezelfde periode van 2016.
Waarom dat zo is, is niet duidelijk.
Wie verkoopt aan wie evenmin.
Is er een verschuiving naar meer huren?
Hebben we te maken met een verder groeiende concentratie van vastgoed in de handen van weinigen?
TESSENS Lucas
MERS start met de ontsluiting van het archief van de Vlaamse Media Maatschappij (VMM), de aanloop tot de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM).
Edited:201711211640
De archivalia worden gescand en in PDF gepresenteerd op onze website (News Items).
MERS wil hiermee de archiefstukken veilig stellen voor verder onderzoek.
Bedenk dat in de jaren tachtig van vorige eeuw quasi alle documenten uitgetikt werden op een typmachine. Van een digitaal archief was dan ook geen sprake.
De kwaliteit van de originele stukken is in een aantal gevallen middelmatig tot slecht. Dat heeft vele oorzaken: beïnkting van het gebruikte typmachinelint, faxen op termisch papier, slechte kwaliteit van telexberichten, slecht gemaakte copies, minderwaardig fotopapier, etc.
Inhoudelijk is het archief rijk. De stukken tonen aan hoe moeilijk het is geweest om eensgezindheid te krijgen binnen de uitgeversgroep (dag- en weekbladen) om in te stappen in de wereld van de commerciëke televisie.
Parallel hiermee diende het volledige wettelijk kader (federaal en gewestelijk) te worden geschapen om commerciële TV mogelijk te maken. De inspanningen van de ene lobby-groep werden teniet gedaan door de andere. Bovendien zaten verschillende fracties van eenzelfde groep niet op dezelfde golflengte. Dat was waar binnen de politieke partijen, binnen de dagbladgroepen, de BRT, de vakbonden, ... De weekbladen vormden een uitzondering: zij zaten vanaf 1980 op eenzelfde lijn. Die lijn evolueerde van anti-BRT-reclame naar radicaal pro-commerciële TV in handen van de uitgevers. En dat terwijl de weekbladpers in het begin nauwelijks aan de bak kwam als gesprekspartner voor de regering. De dagbladuitgevers en de BRT bezetten in 1980 nog het forum en de lobby-kanalen.
Een voortdurende dreiging vormde de mogelijke marktbezetting door een Vlaams RTL-kanaal.
Ook het aantal kanalen op de kabel (teledistributie) dreigde uitgeput te raken door de opkomst van satelliettelevisie.
De hele discussie werd dan nog doorkruist door de financieringsperikelen van de openbare omroep en de eis voor de volledige ristornering van het kijk- en luistergeld naar de Gemeenschappen. Zolang dat laatste niet was gebeurd, kon de Vlaamse overheid tegenover de BRT argumenteren dat er een geldgebrek was.
In diezelfde periode kwam ook de Mediaraad tot stand.
Hiermee is voldoende aangeduid hoe complex en chaotisch de aanloop tot VTM wel is geweest.


Voor een stukje van de politieke historiek verwijzen wij naar een tijdlijn die aantoont dat VTM in een wel heel unieke periode tot stand kwam: de socialisten stonden op alle fronten buitenspel.

Brussel doorgelicht. Gebruik van statistische sectoren. Inkomen, werkloosheid, bevolkingsdichtheid.
Edited:201711211504
nws
Banden tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever en Erik Van Der Paal (Land Invest Group) in vraag gesteld door nieuwssite Apache. Groen legt klacht neer.
Edited:201711191515
RT
Defense budgets
Edited:201711181074
In 2016, Russia allocated $69 billion to defense, which was less than half the combined spend of France ($55 billion), Britain ($48 billion) and Germany ($41 billion). Plus, many other EU countries also spend big in this area: Italy pledged $27 billion, Spain $14 billion and Poland close to $10 billion. Of course, all of these numbers paled into insignificance compared to the top dog, the US, which splashed out $611 billion last year.
De Tijd / LT
Woonkrediet: ‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen’, zegt Johan Thijs van KBC
Edited:201711180004
KBC-CEO Johan Thijs herlanceerde het debat over een begrenzing van het woonkrediet. Hij staat open voor een begrenzing van het bedrag van een woonkrediet tot een bepaald percentage (bijvoorbeeld 80 of 90 procent) van de aankoopprijs.

De Nationale Bank, die eerstdaags haar advies over de vastgoedmarkt aan de regering bezorgt, kan als toezichthouder zo'n begrenzing verplichten, boven op de buffers die de banken voor wanbetalingen moeten aanleggen. ‘Het zou goed zijn als we ook de individuele kredietnemer in het oog houden’, zei Thijs.
‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen.’

Commentaar LT: En als de banken weer boven een bepaald niveau gaan (het innemen van rommelkredieten bijvoorbeeld) dan mag de gemeenschap de banken beschermen. Serieus blijven hé, meneer Thijs.
Crédit Suisse Research Institute
Global Wealth Report 2017
Edited:201711171249
LT
31 december 2026: BOEM !
Edited:201711162111
'Jos, hoort ge dat, da knalt nogal. Onzen Toby kruip onder de kast van 't verschieten. Da kan toch ni goe zijn voor da beest. Het wordt elk jaar erger met da vuurwerk !'
'Maar Nancy toch, da is geen vuurwerk ! Kom maar eens in den hof zien. Ziede die paddestoel daar boven Doel ! Waar hedde gij die jodiumpillen gelegd?'

nws
mega-contract voor Airbus: bestelling van 430 toestellen
Edited:201711161037
ELIA
Kernuitstap in 2025? Dan nu harder fietsen
Edited:201711160246
LT
Biechtgeheim: strafrecht botst met kerkelijk recht
Edited:201711151431
Art. 422bis. Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.
Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was.
(De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is of een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.)

Art. 422ter. Met de straffen in het vorige artikel bepaald wordt gestraft hij die, hoewel hij in staat is het te doen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen, weigert of nalaat aan iemand die in gevaar verkeert, de hulp te bieden waartoe hij wettelijk wordt opgevorderd; hij die, hoewel daartoe in staat, weigert of nalaat het werk of de dienst te doen of de hulp te verlenen waartoe hij wordt opgevorderd bij ongeval, beroering, schipbreuk, overstroming, brand of andere rampen, evenals in geval van roverij, plundering, ontdekking op heterdaad, vervolging door het openbaar geroep of van gerechtelijke tenuitvoerlegging.

Art. 422quater. In de gevallen bepaald in de artikelen 422bis en 422ter kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.Bron: Codex Juris CanoniciPietro Longhi (Venezia, 1702-1785), La Confessione, Firenze, Uffizi
Libé
Consentement sexuel : à quand une barrière d’âge ?
Edited:201711140924
Après l’acquittement d’un homme de 30 ans jugé pour le viol d’une fille de 11 ans, la colère des associations féministes monte. Elles réclament l’inscription dans la loi d’un âge de présomption de non-consentement.


consulter le site de l'AIVI
Nieuws en commentaar Lucas Tessens
Brussel: vernieling en plundering op de Lemonnierlaan. Geen aanhoudingen.
Edited:201711122247
De Staat faalt ... en nog wel in zijn basisopdracht: veiligheid.
De overwinning van het Marokkaanse voetbalelftal brengt geen elfen maar vandalen op de straat. De hamvraag: Is dit georchestreerd? Door wie? Tegen wie? Met welk doel?


Een juridisch staartje?
Mogen de getroffen burgers troost en verheffing vinden in het decreet van 2 oktober 1795:


De gemeente is inderdaad, ingevolge het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV verantwoordelijk voor de schade aan personen en eigendommen, welke gewelddadig door samenscholingen veroorzaakt wordt. Uit de berichtgeving over de plunderingen blijkt geenszins dat de politiediensten overmand waren door het aantal plunderaars en vernielers. Mocht dat wel het geval zijn - en de Brusselse overheid zal ongetwijfeld in een eventuele rechtszaak deze omstandigheid trachten in te roepen - dan zou Brussel zich kunnen beroepen op overmacht (W. 19190510, art. 2, in fine) en de benadeelden in de kou laten staan. (REF MERS: 19320022:74(n2), 151-152)
Tenslotte rijst bij dit alles voor de zoveelste keer de vraag naar het deficit in de politionele paraatheid ingevolge de versplintering van de hoofdstad in 19 gemeenten en 6 politiezones. Maar dat is politieke koek. Politici die verklaren dat zij hun verantwoordelijkheid zullen opnemen, debiteren een ingestudeerd adagium zonder concrete gevolgen op het terrein.
Onveranderlijk gaat het over hun vermeende bekwaamheid, hun nietsontziende doeltreffendheid, hun 'bewezen' expertise en dossierkennis, hun niet aflatende inzet, hun voortreffelijkheid, de plannen die in de steigers staan, het ongelijk van de andere, ... In wezen gaat het om hun machtsbastion en de herverkiesbaarheid van hun eigenste zelf.
RT
aardbeving van 7.3 op grens Iran-Irak
Edited:201711122003
ex-NIR en sex, ex-BRT en sex, ex-BRTN en sex, VRT en sex; ...
Edited:201711120152
Nu heet het grensoverschrijdend gedrag. Wil er iemand een gebruiksaanwijzing voor de relatie man-vrouw schrijven ?


"en moet ik in die serie uit de kleren gaan ?" (...) "aha, alleen tijdens de auditie !"
VRT-Nieuws
Maggie De Block (Open VLD) vindt graaicultuur dokters normaal
Edited:201711111827


"De stijging is niet nieuw, die is al jaren aan de gang", zegt De Block. "Het was te verwachten. Vroeger waren er ook ereloonsuplementen in tweepersoonskamers en op de daghospitalisatie. Die hebben we allemaal afgeschaft en natuurlijk zie je dan dat diegene die overblijven, meer gaan stijgen."
Als de overheid dus een deur sluit, dan vindt de minister het normaal dat men de achterdeur gebruikt. Want raken aan de inkomens van de geneesheren-specialisten, it's not done.
Hoe ethisch het allemaal is, dat is zelfs de vraag niet meer.
In discussies over de explosie van de ziekenhuiskosten komen de erelonen nooit aan bod. Het is steevast het verplegend personeel dat mag inleveren.
Avaaz
Petitie Avaaz tegen belastingparadijzen. Hebt u al getekend?
Edited:201711111054

Aan president Mauricio Macri en alle leiders van de G20:
De economische ongelijkheid heeft een ontstellend niveau bereikt -- 8 mensen bezitten evenveel vermogen als de helft van de wereldbevolking.

En deze kloof wordt steeds groter, mede dankzij de obscure wereld van belastingparadijzen waarin miljarden aan onze economieën worden onttrokken. De rijken worden rijker en de rest betaalt de prijs.

Acht jaar geleden sprak de G20 af een einde te maken aan deze praktijken. Het is tijd om deze afspraak na te komen. Wij roepen u op om onmiddelijk een einde te maken aan belastingparadijzen en ervoor te zorgen dat zij die ze mogelijk maken verantwoordelijk worden gehouden.

Niemand zou mogen ontkomen aan de plicht om belasting te betalen en bij te dragen aan het algemeen belang. Het is uw verantwoordelijkheid om daarop toe te zien. Wij, burgers van over de hele wereld, eisen dat u in actie komt.

Hoogachtend,

teken hierLT
hedendaagse problemen
Edited:201711101640
TROUW
Paradise Papers: Nederlandse luxejachten worden via belastingparadijzen verkocht aan dubieuze kopers. Het Kadaster wil registratie om witwaspraktijken te voorkomen.
Edited:201711101052
Edited:201711100123
TESSENS Lucas
Postpunten kunnen vloed van pakjes niet langer aan
Edited:201711091209
Gisteren werd er in het postpunt van Carrefour Pulhof (Berchem/Antwerpen) gestaakt tegen de overlast die het postpunt in de supermarkt veroorzaakt.
Wij zijn persoonlijk getuige van de onhoudbare toestand. Het postpunt kraakt in zijn voegen en dat is al een paar jaar zo. De kassiersters zien het postpunt als een strafkamp van 12 (twaalf!) vierkante meter.
Bpost, bij monde van woordvoerster Barbara Van Speybroeck, zegt verbaasd te zijn. Voor mij betekent dat dat Bpost zijn eigen infrastructuur/distributieketen niet kent. Maar ja, het kind moet ook maar zeggen wat ze haar voorkauwen.

Paradise Papers kunnen we maar beter Parasite Papers noemen, zegt Mike Sivier
Edited:201711091137
Bernie Saunders over de Paradise Papers
We evolueren snel naar een internationale oligarchie, waarin een handvol miljardairs de wereldeconomie controleert.
Edited:201711081304
Evolueren? Ik denk dat we er al zijn, Bernie.
Queen genoemd in Paradise Papers
Edited:201711080239
Spanje/Catalonië: 200 Catalaanse burgemeesters zakken af naar Brussel
Edited:201711072137


De stelling van Juncker - Catalonië is een binnenlandse aangelegenheid - houdt geen stand.
Op tragische wijze wordt nog maar eens aangetoond dat de EU er is voor de ondernemers en niet voor de bevolking.

Scotland Yard
Ivica Todoric, 66, was arrested this morning (Tuesday, 7 November 2017) by officers from the Metropolitan Police
Edited:201711071235
Edited:201711060229
Puigdemont door Brusselse onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden
Edited:201711060205
RT
Spanje/Baskenland: protestmarch in Bilbao steunt Catalonië
Edited:201711051761
Tienduizenden scandeerden tegen de toepassing van artikel 155 waardoor Catalonië zijn autonomie verliest.
De onvrede met Madrid groeit.
RT
SAR: kroonprins Mohammed bin Salman laat corrupte prinsen oppakken
Edited:201711050242
Er beweegt iets in Saoedi Arabië.
nws
Politie krijgt zwaardere wapens en munitie: Si vis pacem para bellum
Edited:201711050148