'Belgian' History

BRION René, MOREAU Jean-Louis
De Generale Maatschappij van België 1822-1997
Hardcover blauw linnen, ill. dj, in ill. slipcase/foedraal, geïllustreerde schutbladen, 25,5x33,5cm, 514 pp, illustraties, gravures, foto's in kleur en ZW. Uitgebreid notenarsenaal en dito bibliografie. Noot LT: De economische geschiedenis (en het ontstaan?) van België werd bepaald door die van de Société Générale. Zoals het verloop van de koloniale geschiedenis, met name de aanwezigheid van het kleine België in Congo en voornamelijk in Katanga, beheerst werd door deze superholding. Zo is de annexatie van Congo door België enkel tenvolle te begrijpen indien men ook de belangen van de SG voor het voetlicht brengt. Dit boek is dus meer dan de ontsluiting van een conglomeraat, het beschrijft het economische draagvlak van een staat. Meesterlijk!

Evolutie van de benaming:
Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt, Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale (1822),
Société générale pour favoriser l'industrie nationale (1830),
Société Générale de Belgique (1903)
Generale Maatschappij van België
BRION René, MOREAU Jean-Louis@ wikipedia
€ 55.0
New Arrivals
LORETTE J., ROEGIERS, e.a.
Colloquium over de Brabantse Omwenteling. Colloque sur la Révolution brabançonne. Handelingen - Actes
Gebrocheerd, geïllustreerde stofwikkel, in-8, 280 pp., kaartjes. Zie p. 82 (bijdrage Roegiers) voor de motieven van de grote abdijen om de opstand te steunen. Noot LT: toch wordt te weinig onderlijnd dat de sekwestratie - voorloper van een confiscatie? - van de abdijen de werkelijke 'trigger' is geweest die ook de financiële middelen voor de opstand vrijmaakte; geen grotere reden voor opstand dan de bedreiging van eigendom; de verpakking van de werkelijke reden neemt allerlei vormen aan. Binnen de omwenteling spelen verschillende motieven een rol maar het komt er o.i. op aan de 'force motrice' te achterhalen.

LORETTE J., ROEGIERS, e.a.@ wikipedia
€ 27.8
BEKAERT Geert, VERSCHAFFEL Bart, DERCON Chris, [VANDENHOVE Charles]
Charles Vandenhove - Art and Architecture - Art et Architecture - Kunst en architectuur
Paperback, in-8, 332 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Trilingual NFE.

Charles ridder Vandenhove (Teuven, 3 juli 1927 – Luik, 22 januari 2019) was een Belgisch architect. Het architectenbureau Charles Vandenhove et associés is gevestigd in Luik.

Charles Vandenhove, né le 3 juillet 1927 à Teuven et mort le 22 janvier 2019 à Liège, est un architecte belge.

Charles, Knight Vandenhove (3 July 1927, Teuven – 22 January 2019, Liège) was one of the leading Belgian architects of the 20th century. His company Charles Vandenhove et associés is based in Liège, Belgium. He is mostly known for his work in Belgium, the Netherlands and Paris ranging from the 1950s to the 2010s.

BEKAERT Geert, VERSCHAFFEL Bart, DERCON Chris, [VANDENHOVE Charles]@ wikipedia
€ 25.0
DENDOOVEN Lucien
De Abdij Ter Doest te Lissewege - Brugge.
Softcover, geniet, 8vo, 39 pp., ill. Ter Doest is een voormalige abdij gelegen in Lissewege, deelgemeente van Brugge. De abdij (°1106, in 1571 vernield door de Geuzen) speelde een belangrijke rol bij het inpolderen van gebieden in Vlaanderen, Zeeland (zie Saeftinghe) en Holland en in de wolhandel met de Vlaamse steden.
MID: 1106-31005-00
Lucien Dendooven (1927-1973) studeerde wijbegeerte en letteren.
DENDOOVEN Lucien@ wikipedia
€ 10.0
VERVOORT Robert
De Red Star Line
Gesigneerd door de auteur. Paperback, 4to, 144 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, lijst van de gecharterde schepen.
VERVOORT Robert@ wikipedia
€ 20.0
LE GOFF Jacques
De cultuur van middeleeuws Europa (vertaling van La civilisation de l'Occident Médiéval - 1984)
3de druk. Met een inleiding van prof. dr. P. Leupen. Pb, in-8, 504 pp., met een historische atlas: kaartjes, bibliografische noten, bibliografie. Standaardwerk. Samen te lezen met het baanbrekende 'De middeleeuwen. Een herwaardering' (vertaling van Pour en finir avec le Moyen Age - 1977) van Régine Pernoud (1909-1998).
De analyse van de evolutie van het godsbeeld en de functie daarvan (p. 190 e.v.) blijft verfrissend én opmerkelijk.
Er is ook de universele vaststelling van Le Goff die tot nadenken over onze tijd noopt: 'Het algemene beeld blijft echter in alle gebieden en alle perioden hetzelfde, zeker tot de veertiende eeuw: de klasse van de heren verbruikt door improduktieve verspilling de inkomsten die haar worden geleverd door de massa van de boeren. Op deze wijze worden zij bijna geheel teruggeworpen op de bevrediging van hun meest essentiële behoeften.' (283)
Le Goff beheerst de kunst om op een subtiele manier de sociale structuur van de Middeleeuwen te verbinden met die van het heden. En vaak blijkt dat de machtsverhoudingen niet eens zoveel verschillen. De driehoek Priesters - Krijgers - volk/massa is - met enige nuance - intact gebleven tot de Franse Revolutie. Wat zeker overeind is gebleven: het volk betaalt met bloed en belastingen de hoogmoed, de incompetentie en de domheid van de leidende klassen.
LE GOFF Jacques@ wikipedia
€ 15.0
BELLENS Frans, e.a.
Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
3de herwerkte uitgave. Hardcover, stofwikkel, 4to, 479 pp. + uitgebreide fotokatern, kaartjes, kadastrale plannen, schema's, grafieken, lijst der illustraties, index, bibliografie.

Standaardwerk over deze gemeente die zich in 1830 afscheidde van Ekeren. Veel aandacht gaat naar het grootgrondbezit, exemplarisch voor de noordkant van Antwerpen. Speciale aandacht gaat naar de Bredabaan die meehielp om de uitgestekte heiden te ontsluiten. Een boek over speculatie met immobiliën, mag men zeggen. Veel aandacht voor de kastelen.
Sint-Mariaburg of kortweg Mariaburg wordt (te) beknopt besproken op de pagina's 177-178. De fusie van Ekeren (met dus een gedeelte van Mariaburg) met Antwerpen in 1983 wordt een "annexatie" genoemd. Een referendum in 1978 wees uit dat de 'Mariaburgers' liever tot Brasschaat zouden behoren.
zie ook 'Modern bouwen in Brasschaat'
BELLENS Frans, e.a.@ wikipedia
€ 22.5
VAN der HERTEN, Bart; ORIS, Michel, ROEGIERS, Jan Editors
Nijver België. Het industriële landschap omstreeks 1850
Hardcover, stofwikkel, In-4, 375 pp., 200 illustrations of 19th century twotoned lithographies, bibliography, index.
VAN der HERTEN, Bart; ORIS, Michel, ROEGIERS, Jan Editors @ wikipedia
€ 30.0
TAVERNE Michel, RIGAUX François (Préface)
Le droit familial maghrébin (Algérie - Maroc - Tunisie) et son application en Belgique
Broché, in-8, 159 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
TAVERNE Michel, RIGAUX François (Préface)@ wikipedia
€ 20.0
THOMAS Gordon, MORGAN-WITTS Max
De krach van Wall Street 1929 (vertaling van The Day the Bubble burst - 1979)
Paperback, in-8, 608 pp., bibliografie.
Bespreekt de voorgeschiedenis, de krach zelf en de gevolgen daarvan.
Grotendeels gebaseerd op interviews.
THOMAS Gordon, MORGAN-WITTS Max@ wikipedia
€ 15.0
Duchâtelet Roland, Verleyen Frans (woord vooraf)
N.V. België, Verslag aan de aandeelhouders
Pb, in-8, 98 pp. Coverillustratie is van GAL: het volk wordt voor de regeringskar (particratie) gespannen, Dehaene hanteert de zweep. Da's nog wat anders dan de klassieke voorstelling van Dehaene als trekpaard. GAL's politieke cartoon sluit ook beter aan bij de werkelijkheid: politici trekken de kar niet, ze zitten erop en laten zich trekken. Ook refereert de cartoon aan de sociale piramide die aan het begin van de 20ste eeuw de klassentegenstellingen in beeld bracht. Het boek gaat in hoofdzaak over belastingen, ook over de voor- en nadelen van een vermogensbelasting.
Door een vergelijking te trekken tussen de staat (die van ons allen is) en een vennootschap komt Duchâtelet tot harde en logische kritieken. Politici zijn immers aangesteld om de miljarden-vennootschap degelijk te besturen, niet om er ruzie over te maken en al zeker niet om zichzelf op illegale manieren te verrijken.
RD (°1946)
Duchâtelet Roland, Verleyen Frans (woord vooraf)@ wikipedia
€ 15.0
PECORARO Francesco
Het leven in tijden van vrede (vertaling van La vita in tempo di pace - 2013)
Paperback met flappen, grote in-8, 494 pp. Uit het Italiaans vertaald door Els van der Pluijm en Hilda Schraa.
Van de backcover:
Op een dag in mei 2015 reist de 69-jarige Ivo Brandani ziek van Caïro terug naar Rome. In Egypte heeft hij in het diepste geheim gewerkt aan een opdracht van een multinational: het koraalrif in de Rode Zee, dat door vervuiling en uitputting aan het afsterven is, vervangen door een rif van synthetisch materiaal. Op zijn terugreis trekt zijn leven aan zijn koortsige geestesoog voorbij: de decadentie van de jaren 2000, de hypocrisie van de jaren negentig, en verder terug in de tijd de studentenprotesten in de jaren zestig, de ontdekking van liefde en seks, de harde jaren van zijn kindertijd onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog.
Wat hebben die zeventig jaar vrede in Europa hem gebracht? En wat laat hij na? Heeft hij eigenlijk wel geleefd?
Met zijn observaties en overpeinzingen probeert Brandani greep te krijgen op de voortdurende verandering die het leven is, op de ongrijpbare werkelijkheid waarvan hij alleen maar ellende en rampspoed verwacht. Daar stelt hij de precisie van de wetenschap, de techniek tegenover, als een soort reddingsboei. Onder zijn blik op geschiedenis en werkelijkheid voelt de lezer de emotionele onderstroom - woede, verongelijktheid, frustratie, maar met de nodige humor en lichtvoetigheid geschreven.
De Italiaanse kritiek vergeleek deze roman niet voor niets met het werk van Musil, Céline, DeLillo, Joyce. Het is een geweldig boek, het is grote literatuur.

La Repubblica schreef: Pecoraro schrijft over de oorlog die lang geleden is afgelopen, maar die in de daaropvolgende zestig jaar vrede gewoon doorging en die in onze tijd nog steeds doorgaat, in 'de hel van het menselijk gedoe'.
Noot LT: Wij zien de roman van Pecoraro toch eerder in het verlengde van 'La Storia - Uno scandalo che dura da diecimila anni' (1974) van Elsa Morante en 'Canale Mussolini' (2010) van Antonio Pennacchi.
Over de menselijke ziel: 'Filosofen, psychoanalytici en religieuze lieden wauwelden over de peilloze diepte van de menselijke ziel ... De waarheid is dat we simpel zijn, tweedimensionaal & kuddedier ... Je hoeft maar in een bepaalde cultuur op te groeien om die nooit meer te kunnen afschudden. Integendeel, we worden de levenslange pleitbezorgers ervan, in de overtuiging dat dat brouwsel alleen omdat wij daarbinnen zijn geboren het beste is ... Op dat aangeboren, idiote samenhorigheidsgevoel is het idee 'identiteit' geconstrueerd, dus zit onze identiteit in de chaos die je hierbeneden ziet, waar de dingen wel gecompliceerd maar niet echt complex zijn ... Die achterlijke mythe over onze diepzinnigheid, complexiteit ...' (p. 483)

Francesco Pecoraro (°Roma, 1945), een architect, won met deze roman de Premio Viareggio 2014, de Premio Volponi en de Premio Mondello Città di Palermo. Hij kwam ermee op de shortlist van de Premio Strega.

PECORARO Francesco@ wikipedia
€ 15.0
BERGEYCK Jac.
Een tuin die niet van Eden was - roman
Eerste druk/1st. Paperback, in-8, 156 pp. Het beeld op de cover heeft als titel 'La mendiante' (KMMA) Noot LT: Jac. Bergeyck (pseudoniem voor Jaak Aantoon Theuws o.f.m., °Lommel 1914 +Leuven 1991) was 12 jaar missionaris in Katanga. Daarna doceerde hij o.a. aan de Université Officielle du Congo en de univ. van Windsor (Canada). Zijn bekendste roman is "Het Stigma".
BERGEYCK Jac.@ wikipedia
€ 10.0
VAN ROSSEM Jean-Pierre
Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen [Union Minière]
Pb, 671 pp., met foto's, tabellen, uitgebreide bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Het interessante boek van Van Rossem is o.m. een striemende aanklacht tegen onzorgvuldig werk van historici en andere auteurs. Vooral de bestseller van David Van Reybrouck, Congo (2010), moet het ontgelden: 'weinig geslaagde proeve tot bellettrie, die zijn aanbidders graag voor geschiedenis verzwendelen' (398), 'pretentieuze tekst' (399), 'onkritisch' (402), 'de zeer belangrijke rol die uranium, kobalt, tin en koper in het koloniale verhaal hebben gespeeld, komt bij Van Reybrouck hoegenaamd niet uit de verf' (402), 'in het werk van Van Reybrouck zoekt men vruchteloos naar al die internationale complicaties' (404), 'een boek voor kinderen' (404). Het oordeel van VR is zwaar maar wel onderbouwd. Van Rossem biedt inderdaad een krachtige analyse en verklaringen, met uranium en de Koude Oorlog als leidraad. Bij Van Reybrouck gaat het meer om een chronologisch gerangschikte compilatie en kundige rewriting van bestaande teksten, zoals beschikbaar op het internet.

VAN ROSSEM Jean-Pierre@ wikipedia
€ 60.0
VAN MEIRVENNE Raymond
Fort Liefkenshoek - Een klein fort met een groot verleden - België onder de wapens nr 28
Paperback, in-8, 96 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, chronologie, vestingboukundige woordenlijst.
De historiek gaat terug tot 1577-1583 toen de Antwerpenaren een schans bouwden, later omgebouwd tot een fort op Liefkenshoek.
In 1785 worden LH en Lillo door de Nederlanders afgestaan aan Oostenrijks België.
Na de Belgische Omwenteling trekken de Nederlanders zich terug in het Fort. In 1839 verlaten ze het.
In 1980 koopt de gemeente Beveren het Fort.
Gedurende eeuwen zijn LH en Lillo de sleutels tot Antwerpen geweest.


VAN MEIRVENNE Raymond@ wikipedia
€ 25.0
DE JONG Jos
Democratie in kinderschoenen. Twee referenda over de eerste Nederlandse grondwet, 1797-1798
Hardcover, grote in-8, 512 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

Van de backcover:
Ruim tweehonderd jaar geleden vond in Nederland een ongekend democratisch experiment plaats: in twee referenda stemden Nederlandse burgers voor een grondwet, waarmee een democratische en vrije eenheidsstaat een feit werd. Over deze twee referenda is weinig bekend. Gefascineerd door deze bijzondere periode deed Jos de Jong uitgebreid onderzoek in archieven om de referenda in kaart te brengen. Hoe democratisch waren deze stemmingen? Wie hadden stemrecht? Hoe organiseer je een landelijk referendum als je dat voor de eerste keer doet? Hoe werden burgers geïnformeerd over ontwerpen van een grondwet, in een land zonder verharde wegen, openbaar vervoer met trekschuiten en koetsen, waar publicaties ambachtelijk moesten worden gedrukt? En kunnen de verzamelde uitslagen worden geïnterpreteerd en een plaats krijgen in de geschiedenis van Nederland? 'Democratie in kinderschoenen' geeft antwoord op al deze vragen en laat zien welke blijvende invloed de eerste twee referenda hadden op de Nederlandse politiek en samenleving.

Jos de Jong is archivaris en studeerde politieke wetenschappen in Leiden. Hij promoveerde in 2018 aan de univ. van Leiden op zijn onderzoek naar de twee eerste Nederlandse referenda.

Noot LT: bijzonder vlot geschreven. De Jong maakt duidelijk hoe groot het verschil was tussen de stemmingen op het einde van de 18de eeuw en de aanpak van Willem I in het begin van de 19de eeuw. De eeuw van de restauratie was ook die van het cijnskiesrecht, een systeem dat grootgrondbezitters baas maakte van de natie. Deze studie bewijst nog maar eens dat een democratie nooit verworven is, maar steeds moet worden veroverd. Dat een particratie geen democratie is, weze bij dezer benadrukt.
DE JONG Jos@ wikipedia
€ 30.0
BOELS Henk (red.)
Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850
Paperback, in-8, 238 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

De wijze waarop een overheid aan haar geld moet komen en de problemen die daarbij ontstaan, is een zaak van alle tijden. In deze bundel wordt dat geïllustreerd aan de hand van studies over de gang van zaken in diverse regio's. Vóór de Bataafse revolutie van 1795 beschikten zij over een eigen bestuur, maar daarna kwam een moeizaam proces naar eenwording op gang. Daarnaast wordt vanuit landelijk perspectief bezien hoe de Nederlandse overheid na de definitieve eenwording is omgegaan met het beheersen van alle in het verleden aangegane staatsschulden.
Over Willem I: 'Het streven van Willem I was erop gericht rekening te houden met het belang van Amsterdam met haar grote financiële potentieel.' (184)
Noot Lucas Tessens: Ook de verhullende rol van het Amortisatiesyndikaat komt aan bod. De toevlucht die Willem I in 1828 nam tot art. 31 GW en dus de sedert 1813 geplande aanslag op de Domeinen - ook die in het Zuiden gelegen - wordt hier niet besproken. Nochtans zou dan duidelijk geworden zijn dat de door het Driemanschap én Willem geschreven grondwet gericht was op de persoonlijke verrijking van het koningshuis van een land in staat van bankroet. De opgedrongen consolidatie van de schuld van Noord en Zuid leidde tot een inherente verarming van de Belgische gewesten. In financiële kringen was men zich daarvan bewust en wellicht heeft dat een grote rol gespeeld bij de planning van de Belgische revolutie van 1830. Het volkse ongenoegen met de religieuze en de onderwijspolitiek was dan een dankbaar scherm om de financiële drijfveren te maskeren. De staat van oorlog (1830-1839) tussen Nederland en België was dan weer dienstig om Willems malversaties te verbergen achter een rookgordijn van buskruit.
BOELS Henk (red.)@ wikipedia
€ 30.0
MEIJER WIERSMA K. Mr
Nederlandsche staatswetten, met opneming van de oorspronkelijke redactie der gewijzigde artikelen, ten aanzien der grondwet, met verwijzing naar de corresponderende artikelen der grondwetten van 1815 en 1848, etc [zoekhulp: Nederlandse Staatswetten]
Hardcover, kleine in-8, derde veel vermeerderde druk, 1235 pp.
Noot LT: Inzake de vervreemding van Domeinen ten voordele van koning Willem I raadplege men artikel 24 van de Grondwet en de commentaren daarbij. Daarbij wordt verwezen naar artikel 31 GW 1815.
Het eerste wetsontwerp omtrent de vervreemding werd door de Tweede Kamer in zitting van 5 juni 1822 verworpen.
Bij Koninklijke Boodschap van 24 juni 1822 meldt de koning dat het in het algemeen belang (!, LT) is dat uitvoering wordt gegeven aan artikel 31 GW en dat de bedoelde domeinen aan hem toekomen. Dat ontwerp is aangenomen en als wet van 26 augustus 1822 opgenomen in no. 40 van het Staatsblad van dat jaar, waarop de koning die domeinen heeft overgedragen aan de op te richten maatschappij voor volksvlijt te Brussel (Société Générale) bij K.B. van 28 augustus 1822. Dit K.B. luidt aldus: Wij Willem, enz. Gezien de wet van 26 dezer (te insereren in het Staatsbl. onder no. 40), (...)
De overdracht van domeinen naar de private eigendom van Willem I werd dus voorgesteld als zijnde van algemeen belang.
MEIJER WIERSMA K. Mr@ wikipedia
€ 27.0
DENECKERE Gita
Leopold I. De eerste koning van Europa.
1ste druk. Luxe-editie. Hardcover, geïllustreerde stofwikkel (Leopold door George Dawe, ca. 1825), grote in-8, 736 pp., illustraties in kleur, kaart (Europa na het Congres van Wenen), kaart (Duitsland voor de eenmaking), bibliografie en geraadpleegde archieven (AKP, AMBZ, Lissabon, BLL, KBB, Legermuseum, Liberaal Archief, Toyal Archives Windsor, Staatarchiv Coburg, Staatsarchiv Praag, e.a.), bibliografische noten, registers. Gita Deneckere (°1964) is historica en prof te Gent. Leopold von Saksen-Coburg-Saalfeld was de eerste koning van België. Deze wat melancholische vorst kwam terecht in een constitutionele monarchie en had het wat moeilijk met de grondwet en de liberale spelregels. In het hoofdstuk over de Kloosterwet van 1857 komen de achterliggende motieven van de liberalen niet echt uit de verf. Gita Deneckere heeft met Leopold I. De eerste koning van Europa de Prix Jean Stengers gewonnen, een driejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door de Académie Royale de Belgique. Het is zeer uitzonderlijk dat een Nederlandstalig boek deze eer te beurt valt. Eerder won Deneckere voor Leopold I ook al de prestigieuze Henriëtte de Beaufortprijs 2013.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
DENECKERE Gita@ wikipedia
€ 40.0
UBACHS P.J.H. Dr, EVERS, I.M.H. Drs
Ongewilde Revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk (1794-1814) [Frans Bewind]
Gebrocheerd, grote in-8, 281 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaartjes, chronologie 1789-1816, beredeneerde bibliografie van 240 studies aangevuld met trefwoorden, lijst van de nationale verkiezingen in Frankrijk in de periode 1789-1804 met vermelding van type stemrecht en uitslag (110), lijst van vooraanstaande bestuursfunctionarissen in de Nedermaas (1794-1814), kalenderomzetting in de bijlagen, index. Over de verkoop van de nationale goederen stelt Ubachs vast: 'Twee eeuwen later is de juiste omvang van de verkoop van de als nationaal goed in beslag genomen landerijen (bossen vielen als nationaal eigendom buiten de verkoop) in Frankrijk en in de geannexeeerde streken onder Frans bestuur nog steeds niet gepeild. Wij moeten het doen met schattingen over de totale omvang van de verkopen en met lin of meer gegronde vermoedens over de maatschappelijke gevolgen van die operatie.' (71) Verder: 'Er zijn geen aanwijzingen, dat er grootgrondbezit ontstaan is uit de verkoop van nationale goederen in Frankrijk of daarbuiten.' (71) Kritiek Lucas Tessens: Ubachs gaat hier wel kort door de bocht. Is het dan waar dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de materie, dan zou men verwachten dat de rest van zijn betoog onder de vorm van een hypothese naar voor zou worden gebracht. Overigens wordt dan ook verwacht dat de redenen voor deze pertinente witte vlek in de historiografie worden aangeduid. Quod non. De lezer moet het stellen met drie bladzijden over deze belangrijke verkopen ! Soms is het zinvol te zien waarover niet of nauwelijks wordt geschreven. Ubachs had ook kunnen vermelden hoe Willem I zich de bossen 'en masse' toeëigende in 1822.
UBACHS P.J.H. Dr, EVERS, I.M.H. Drs@ wikipedia
€ 30.0
COLENBRANDER H.T. Prof Dr
Willem I Koning der Nederlanden. Eerste Deel 1772-1815 + Tweede deel 1815-1830
Hardcover, 375 + 358 pp. In de reeks Nederlandsche Historische Bibliotheek.

Koningshuis Nederland:
• Willem I (17720824-18431212; 18150316-18401007) x Frederica Louisa Wilhemina (1774-1837), prinses van Pruisen
• Willem II (17921206-18490317; 18401007-18490317) x Anna Paulowna (1795-1865), dochter van de Russische Tsaar,
• Willem III (18170219-18901123; 18490317-18901123) x Sophie (1818-1877), prinses van Württemberg x Emma van Waldeck Pyrmont (1858-1934)
• Wilhelmina (18800831-19621128; 18901123-19480904),
• Juliana (19090430-20040320; 19480904-19800430),
• Beatrix (19380131-;19800430-20130430),
• Willem-Alexander (19670427-; 20130430-)
COLENBRANDER H.T. Prof Dr@ wikipedia
€ 40.0
BIRD Kai, SHERWIN Martin J.
American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer
Hardcover, dj, in-8, 721 pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.

More than 95% of the roughly 225.000 people killed by the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki were civilians.

see also
BIRD Kai, SHERWIN Martin J.@ wikipedia
€ 20.0
Ministerie van Openbare Werken, KINET Maryse
Equipe - Tijdschrift voor het personeel - 150 jaar Ministerie van Openbare Werken 1837-1987 - Speciaal Nummer
Pb, 4to, 144 pp. Illustraties en foto's in ZW. Kaartjes met hoge relevantie over de spoorwegen, wegen en kanalen.
Dit werk toont aan hoeveel expertise een ministerie herbergt.
Het zou politici moeten aanzetten meer respect te betonen voor hun administratie.
Ministerie van Openbare Werken, KINET Maryse@ wikipedia
€ 25.0
TUCHMAN Barbara
De waanzinnige veertiende eeuw (vertaling van A Distant Mirror - 1978)
3de druk in het Nederlands. Pb, 15x22,5cm, 744 pp., met indrukwekkende bibliografie, noten, index/register. De 14de eeuw wordt door de Zwarte Dood, die bijna 1/3de van de bevolking tussen India en Ijsland wegvaagt, beheerst. Verder is er de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Het pausdom verkeert in een diepe crisis. Er is echter ook culturele bloei: Boccaccio, Petrarca, Chaucer. BT (USA, 1912-1989) houdt ons een spiegel voor: A Distant Mirror.
TUCHMAN Barbara@ wikipedia
€ 12.5
TUCHMAN Barbara
De Mars der Dwaasheid. Bestuurlijk onvermogen van Troje tot Viëtnam. (vertaling van The March of Folly - 1984)
2de druk. Pb, in-8, 480 pp. Bibliografie, noten, register, afbeeldingen in ZW. Een klassieker die machthebbers en de dwazen die hen verkiezen zouden moeten lezen. BT toont aan dat niet de geschiedenis maar de mens zich herhaalt (zoals Voltaire al zei). Regeringsleiders en potentaten herhalen zich in ... dwaasheid. Het kan gaan om pure domheid, megalomanie, beoordelingsfouten, hardleersheid, het zich omringen met ja-knikkers, en dies meer. Alhoewel alle naties zulke regeerders hebben gehad, spant de USA in de laatste vijftig jaar wel de kroon.
Citaat over de restauratie in Frankrijk: 'Het is dan ook geen verrassing dat hij (Karel X, LT) de hoop van de émigrés was, die samen met de Bourbons waren teruggekeerd en die het oude regime weer in ere wilden herstellen, compleet met rangen, titels en vooral hun in beslag genomen eigendommen (biens nationaux, LT).' (33)
Vragen die belangrijk zijn voor de studie van de dwaasheid: "Welke waarnemingen, welke fictie of fantasie gaan deel uitmaken van de beleidsvorming? Welke wilde fantasieën krijgen de overhand op redelijke schattingen van de werkelijkheid? Hoeveel overtuiging, of, integendeel, hoeveel bewuste overdrijving is er aan het werk? Gelooft men zelf in het betoog of is het vindingrijke retoriek die gebruikt wordt om een gewenste koers af te dwingen?" (291)
Barbara Wertheim Tuchman (30 januari 1912 – 6 februari 1989) was een Amerikaanse journaliste en historica. Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell en de Amerikaanse rol in China (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).
TUCHMAN Barbara@ wikipedia
€ 20.0
PESZTAT Yaron (edit.), DE SMET Amaury, GRULOIS Geoffrey
Stanislas Jasinski (1901-1978) - Un architecte moderniste
Broché, in-8, 208 pp., illustrations NB et Couleurs, photos, plans, notes bibliographiques, bibliographie, chronologie, index. Avec cataloque des bâtiments réalisés.
Stanislas Jasinski (dit Sta Jasinski) est un architecte moderniste belge né le 18 septembre 1901 et décédé le 30 janvier 1978.
PESZTAT Yaron (edit.), DE SMET Amaury, GRULOIS Geoffrey@ wikipedia
€ 50.0
BOONE Véronique, COHEN Maurizio, MORITZ Benoît
Stanislas Jasinski
Broché, in-8, 141 pp., illustrations, photos (extérieur, intérieur), plans, notes bibliographiques, bibliographie.
Stanislas Jasinski (dit Sta Jasinski) est un architecte moderniste belge né le 18 septembre 1901 et décédé le 30 janvier 1978

BOONE Véronique, COHEN Maurizio, MORITZ Benoît@ wikipedia
€ 35.0
MAES Louis Th. Prof. Dr. (redactieleiding)
Documenten van de Belgische geschiedenis - Delen I en II - Van de prehistorie tot 1830 - Hedendaags België van 1830 tot heden
Gebrocheerd, in-8, 306 + 401 pp., illustraties in ZW.

Hoofdstuk XVI behandelt de Etat Indépendant du Congo van Leopold II en de annexatie tot kolonie, Belgisch-Congo.
MAES Louis Th. Prof. Dr. (redactieleiding)@ wikipedia
€ 70.0
CAMPBELL Dugald
Wanderings in widest Africa
Hardcover, in-8, 222 pp., in text illustrations, index, map.CAMPBELL Dugald@ wikipedia
€ 30.0
SELOUS F.C.
Sunshine and storm in Rhodesia
Hardcover, in-8, 289 pp., index.SELOUS F.C. @ wikipedia
€ 30.0
CAMPBELL Dugland
Blazing trails in Bantuland
Hardcover, in-8, 228 pp., illustrations
CAMPBELL Dugland@ wikipedia
€ 30.0
REEVE Thomas Ellis
In Wembo-Nyama's Land. A story of the thrilling experiences in establishing the Methodist Mission among the Atetela.
Hardcover, in-8, pp., in text illustrations


REEVE Thomas Ellis@ wikipedia
€ 30.0
CRAWFORD Dan
Back to the long grass. My link with Livingstone
Hardcover, in-8, 373 pp.


CRAWFORD Dan@ wikipedia
€ 30.0
MUIRHEAD J.T.
Ivory poaching and cannibals in Africa
Hardcover, in-8, 295 pp.


MUIRHEAD J.T.@ wikipedia
€ 30.0
LLOYD A.B.
In dwarf land and cannibal country. A record of travel and discovery in central Africa.
Hardcover, in-8, 318 pp., in text illustrationsLLOYD A.B.@ wikipedia
€ 30.0
FRASER Donald
African idylls. Portraits and impressions of life on a Central African mission station.
Hardcover, in-8, 229 pp., ill.FRASER Donald@ wikipedia
€ 30.0
DAVIS W.E.
Ten years in the Congo
Hardcover, in-8, 301 pp.DAVIS W.E.@ wikipedia
€ 100.0
BENTLEY Holman W.
The life and labours of a Congo pioneer
Hardcover, dj, in-8, 445 pp., illustrations, index.BENTLEY Holman W.@ wikipedia
€ 100.0
FRASER Douglas
Through the Congo basin
Hardcover, in-8, 283 pp., illustrations in text, index.FRASER Douglas@ wikipedia
€ 100.0
BURTON W.F.P.
How they live in Congoland
Hardcover, in-8, 159 pp., in text illustrationsBURTON W.F.P.@ wikipedia
€ 100.0
LIVINGSTONE David, LIVINGSTONE Charles
Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries: and of the discovery of the lakes Shirwa and Nyassa. 1858-1864
Hardcover, in-8, pp., illustrations in text, map.LIVINGSTONE David, LIVINGSTONE Charles@ wikipedia
€ 100.0
BURTON W.F.P.
Mudishi - The Congo hunter
Hardcover, dj, in-8, 193 pp.BURTON W.F.P.@ wikipedia
€ 30.0
ELLIS James J.
Dan Crawford of Luanza, or 37 years' missionary work in darkest Africa
Hardcover, in-8, 160 pp.ELLIS James J.@ wikipedia
€ 30.0
SPINGER John M.
Pioneering in the Congo
Broché, in-8, 311 pp.
SPINGER John M.@ wikipedia
€ 30.0
BAETENS Roland
De nazomer van Antwerpens welvaart. De diaspora en het handelshuis De Groote tijdens de eerste helft der 17de eeuw (2 delen = volledig!)
Gebrocheerd, in-8, 399 + 370 pp., kaart van Antwerpen toegevoegd (met aanduiding van arme en rijke buurten), bibliografie, index. Gelauwerd met de prijs Geschiedenis van het Gemeentekrediet 1972. De studie corrigeert de tot dan algemeen aanvaarde perceptie van 'de ongelukseeuw'. Roland Baetens (1935-2022) wijst op het wisselende belang van de aanvoer- en afvoerroutes over zee en over land. De gevolgen van de sluiting van de Schelde moeten genuanceerd worden. Beschrijft ook de aspiraties van kooplui om tot de adel toe te treden door inkoop van heerlijkheden of huwelijken. Wijst op het bestaan van lusthoven, de zogenaamde 'hoven van plaisantie', rond de stad, een thema dat Baetens steeds zou boeien. Bijna 40 jaar later zou die interesse leiden tot het onovertroffen multidisciplinaire werk 'Hoven van Plaisantie in de provincie Antwerpen, 16de tot 20ste eeuw' (2013).

BAETENS Roland@ wikipedia
€ 65.0
DE HAAN Haan Ido, DEN HOED Paul, TE VELDE Henk, BUYST Erik (B), LAMBERTS Emiel (B)
Een nieuwe staat - Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden
Hardcover, gebonden met omslag en leeslint, 414 pp., kleuren- en zw/w illustraties, noten, bibliografie, register.

Op de binnenzijde van de stofwikkel vindt men de chronologie van 19 januari 1795 (Bataafse Republiek uitgeroepen na Franse inval) tot 3 november 1848 (afkondiging van de herziene grondwet)

Noot LT: de bibliografie krijgt van ons een onvoldoende; hier werd een kans gemist om grondig uit de hoek te komen.

Pro memorie
Koningshuis Nederland:

• Willem I (17720824-18431212; 18150316-18401007) x Frederica Louisa Wilhemina (1774-1837), prinses van Pruisen Xbis Henriette Adrienne Louise Flore des H.R.Rijksgravin d'Oultremont de Wégimont (doopnamen Henrica Adriana Ludovica Flora) (Maastricht, 28 februari 1792 – Laurensberg, 26 oktober 1864)
• Willem II (17921206-18490317; 18401007-18490317) x Anna Paulowna (1795-1865), dochter van de Russische Tsaar,
• Willem III (18170219-18901123; 18490317-18901123) x Sophie (1818-1877), prinses van Württemberg x Emma van Waldeck Pyrmont (1858-1934)
• Wilhelmina (18800831-19621128; 18901123-19480904),
• Juliana (19090430-20040320; 19480904-19800430),
• Beatrix (19380131-;19800430-20130430),
• Willem-Alexander (19670427-; 20130430-)
DE HAAN Haan Ido, DEN HOED Paul, TE VELDE Henk, BUYST Erik (B), LAMBERTS Emiel (B)@ wikipedia
€ 27.0
Scoops
Liliane Saint-Pierre
Soldiers of Love (1987) - De wapens neer ! [naar Bertha von Suttner]
ID: 202403280043
Toen het Eurosongfestival nog fatsoen en een boodschap had.Bertha Sophie Felicitas Barones von Suttner, De wapens neer !

Land: BEL
Media Expert Research System & MERS Antique Books Antwerp
Van VTM tot boekenantiquariaat
ID: 202403101354
In de jaren 80 van de vorige eeuw was Lucas Tessens actief in de perswereld. Zijn eerste taak bestond er vanaf oktober 1980 in de slapende Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW/FNHI) vanaf nul te organiseren en haar op het politieke forum een stem te geven. Tot dan toe hielden politici enkel rekening met de desiderata van de dagbladuitgevers en dat ging van directe perssteun tot goedkope leningen in het kader van de expansiewetgeving en preferentiële posttarieven. Weldra moest ook gevochten worden tegen de invoering van etherreclame op de BRT, een socialistisch plan - aanvaard door de rooms-rode regering van Mark Eyskens - dat bij realisatie veel publiciteit bij de dagbladen, maar vooral bij de weekbladen, zou wegzuigen. De ons toegestuurde voorontwerptekst van de wet hebben we neergesabeld in een gemotiveerd advies. Vervolgens maakten we een becijferd rapport dat glashelder aantoonde wat een ravage de reclamespots op RTL reeds had aangericht bij de franstalige weekbladen.
INTERMEZZO: Het FIPP-congres van 1983
Vanaf de tweede helft van 1981 begonnen we aan de voorbereiding van het congres van de Fédération Internationale de la Presse Périodique dat in mei 1983 te Brussel zou doorgaan. Onze Nederlandse evenknie NOTU zou de sprekers vastleggen. De practische organisatie viel in onze schoot, d.w.z. die van mijn secretaresse en die van mezelf: prijsnegociatie en het vastleggen van enkele honderden kamers in het Hilton-hotel; onderhandelingen voor de sponsoring van de aangeboden diners; het ladies-program met geleide bezoeken aan de Plantentuin in Meise en aan Brugge met een Breugel-lunch in het Provinciaal Hof; boeking van een orkest voor het slotgalabal met Toots Tielemans als vedette; gifts gesponsord door Val-Saint-Lambert; de uitgave van een speciale FIPP-postzegel met de gebruikelijke First-Day-Cover-manifestaties te Antwerpen, Dendermonde, Brussel, Charleroi en Verviers; een academische zitting in een gebouw van de Europese Gemeenschap in aanwezigheid van koning Boudewijn; organisatie van een receptie op het Brusselse stadhuis; het busvervoer en de escorte door de Brusselse bereden politie; etcetera. Na het congres was ik toe aan een weekje rust in de Ardennen.

In september 1981 viel de regering Eyskens. Gaandeweg bereidde ik als tegenwicht voor de plannen van de BRT de lancering van een commercieel TV-station voor. Dat ging niet zonder slag of stoot. Eerst moesten de uitgevers - die geen van allen kaas gegeten hadden van het TV-medium - overtuigd worden van de haalbaarheid van zo'n plan. Vervolgens werd een studievennootschap - de Vlaamse Media Maatschappij - opgericht om het plan ook een juridische basis te geven. Ik had daarop aangedrongen omdat de weekbladfederatie toch niet de hele last zou kunnen torsen. Bovendien moest er een opening naar de Vlaamse dagbladen worden gemaakt, ook al om te verhinderen dat ze avonturen zouden aangaan zonder te weekbladen daarin te betrekken. Het volumineuze studierapport dat in de zomer en de herfst van 1984 werd gemaakt en waarvan ik met tegenzin co-auteur was, bleek een slag in het water omdat de opgedrongen premissen niet klopten. Daarop schreef ik, daarbij geholpen door Victor Claeys, in december 1984 op eigen initiatief een becijferd no-nonsense rapport van 79 pagina's dat een heus bedrijfsplan, o.m. gebaseerd op een offerteronde bij leveranciers van studiomateriaal, bevatte. Dat werd de blauwdruk van het TV-station én de basis voor het financieel plan dat ik in januari 1986 opmaakte. Op federaal en regionaal niveau moest het wettelijk en decretaal kader worden geschapen om commerciële televisie in Vlaanderen mogelijk te maken; dat vergde lobbying op die twee niveaus en een nauwkeurige lezing van de ontwerpteksten en de adviezen van de Raad van State. Omdat er voor gekozen werd om het TV-signaal direct in de kabel in te spuiten, moest op technisch vlak de RTT meewerken om alle Vlaamse kabelmaatschappijen (het waren er toen 22) te bereiken. Dat alles gebeurde onder hoge druk omdat RTL plannen had om met een Vlaams programma op de kabel te komen. Er waren zelfs uitgevers die die plannen genegen waren, wat het lobbywerk bijzonder complex maakte. De unitaire weekbladuitgeverijen (zij die titels uitgaven in de nederlandse en de franse taal) hebben op ons aandringen hun vennootschappen gesplitst als antwoord op de (onvolledig) geregionaliseerde mediapolitiek. Bij de dagbladen was die bijkomende ingreep niet nodig. De kwestie van de verdeling van de VMM-aandelen tussen de uitgevers zorgde voor helse spanningen, zowel tussen dagbladuitgevers en weekbladuitgevers als tussen dag- en weekbladuitgevers onderling. Met name de Nederlandse VNU meende een groot pakket aandelen te mogen claimen wegens hun groot marktaandeel in de advertentiemarkt. Toen ik er in een (gelekte) nota op wees dat geen van hun Vlaamse weekbladen in Vlaanderen werd gedrukt en dat hun aandeel in de tewerkstelling in de grafische sector alhier nihil bedroeg, werd ik 'persona non grata' bij de VNU en haar dochters. Een krabbenmand. Ondertussen kampte ik met groeiende gezondheidsproblemen. Tijdens de voorbereidingen bleek uit onze balansanalyse dat de uitgevers van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw - de zogenaamde 'groep Hoste' - op de rand van een faillissement stonden en dus onmogelijk in het kapitaal van de productiemaatschappij VTM konden treden. Het leek er op dat we tien jaar na het faillissement van de Standaardgroep (het onderwerp van mijn licentiaatsthesis aan de KU Leuven) op een nieuwe megafaling in de perssector afstevenden. Tijdens een drie uur durende werklunch - die op zijn verzoek doorging 'Chez Callens' - kon ik Ludo Van Thillo 'en tête-à-tête' ervan overtuigen dat het commerciële TV-station reële slaagkansen had en dat de participatie van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw nodig was voor het politieke evenwicht. Daarop zorgde de 'groep Van Thillo' voor een forse kapitaalinjectie. In juli 1987 verliet ik opgebrand de sector. In 1989 startte dan na acht jaar studie- en lobbywerk uiteindelijk VTM met als aandeelhouders de meerderheid van de Vlaamse uitgevers van dag- en weekbladen. De VUM (Standaardgroep), de Financieel-Ekonomische Tijd en De Morgen bleven aan de kant staan en dat bleek weldra een blunder van formaat. Einzelgänger André Leysen heeft dat nooit kunnen toegeven.

Na een herstelperiode en een stoomcursus PC en ICT vestigde Lucas Tessens zich in 1993 als onafhankelijk media-expert onder de benaming MERS en maakte in opdracht van de Vlaamse regering een doorlichting van de mediasector, onder de titel 'De Vlaamse media. Localisering van de beslissingscentra' (maart 1993), later in de commerciële en uitgebreide versie omgedoopt tot 'De Vlaamse media, een sector in de stroomversnelling' (1994)Dit onderzoeksrapport kende verscheidene edities . In de stroomafwaartse analyse belichtten we de participaties van de mediabedrijven in dochterbedrijven en dat voor dagbladen, weekbladen, radio en televisie. In de stroomopwaartse analyse stootten we door tot de eigendomsstructuur van de media (media ownership). Het uitgetekende particatieschema had iets weg van een schema van elektrische schakelingen. Van alle moedervennootschappen werd een beknopte analyse gemaakt van de geconsolideerde balansen. Een historisch overzicht in telegramstijl situeerde de mediabedrijven in de tijd. In een bijlage gaven we de nominatieve samenstelling van alle raden van bestuur. Niet iedereen vond die ontrafeling prettig.

Een afzonderlijke sectie van het rapport was gewijd aan het versplinterde en door Electrabel gedomineerde kabellandschap in Vlaanderen. De aaneensluiting van de kabelnetten (mits trunkverbindingen tussen de kopstations) zou snel want breedbandig internet over coax op zeer korte termijn mogelijk maken, zo luidde ons betoog. De droom van Paul Otlet (1868-1944) kon in vervulling gaan. De hoge kabelpenetratie bij de huishoudens was een unicum in de wereld en garandeerde een hoge return-on-investment. Dat leidde tot een studiesyndicaat (SNDKT) o.l.v. de GIMV. Belgacom voelde toen de bui al hangen en hoofdleverancier Bell Telephone - buiten het studiesyndicaat gehouden - riep MERS op het matje (op de bovenste verdieping van de 'Bell Tower') en dreigde er zelfs mee al haar vestigingen in Vlaanderen op te doeken. Met die boodschap werd ik naar Minister-president Luc Van den Brande gestuurd. Na een media-oorlog was er nu een telecom-oorlog in de maak. Toch volgde kort na het eindrapport van het SNDKT de oprichting van Telenet. lees hier onze bijdrage in Trends Top Informatica 1997

MERS schreef in totaal een 60-tal studierapporten voor diverse opdrachtgevers.

In de periode 1996-2007 werden de geregionaliseerde belastingen het werkterrein van MERS: Kijk- en Luistergeld, Onroerende Voorheffing, Verkeersbelasting. Naast een diepgaande reorganisatie van de diensten lag de focus van het nieuwe managementteam (o.l.v. mijn charismatische en betreurde vriend Jos Franken) op datawarehousing en de koppeling van databanken van de overheid, waardoor de burger bvb. de wettelijk voorziene verminderingen op die belastingen voortaan automatisch verkreeg. Om de ontduiking van kijk- en luistergeld tegen te gaan hebben we een breedvoerige en succesvolle mediacampagne opgezet met de inschakeling van een call-center om aangiften vooralsnog mogelijk te maken. Ook kreeg MERS van de Vlaaamse Overheid en CIPAL de opdracht de jaarverslagen van KLG en OV te redigeren. Daarin werd terloops gewezen op de extreem ongelijke verdeling van het onroerend vermogen in Vlaanderen en dat werd, dankzij het bestaan van het datawarehouse, gestaafd door een analyse van alle belastbare onroerende goederen. In het Vlaamse gewest was de top 1% der eigenaars in 2004 goed voor maar liefst 36% van het totale onroerende vermogen. Het is een cijfer dat je doet duizelen maar ondanks een uitgestuurd perscommuniqué bleef het in de media muisstil. Voor alle duidelijkheid: het ging dus niet om een steekproef want we hadden toegang tot de data van de gehele populatie eigenaars. Vandaag is vermogensconcentratie een 'hot item' en heeft het - zeer terecht overigens - de focus van onderzoek weggetrokken van de inkomensongelijkheid.In 2003 startte het boekenantiquariaat MERS Antique Books Antwerp. We kozen voor een webshop zonder fysieke winkel. Het aanbod bestaat uit non-fictie, kunst en literatuur op niveau. Belgisch Congo, de Franse Revolutie en de verkoop van de nationale goederen, kloosters en het kadaster zijn van bij de start en tot op vandaag specialisaties.

Vanaf 2013 bouwt MERS aan een gebruiksvriendelijk en zelf ontwikkeld multimediaal Content Management System (CMS) dat websites aanstuurt. Manu Tessens speelt daarin een cruciale rol met zijn kennis van PHP, HTML5, CSS3 en jQuery. Er wordt gewerkt met MySQL-databases. Veel aandacht gaat naar volautomatisch gecreëerde audit-rapporten en dito dashboards, de automatisering van de orderafhandeling en de facturatie, datamining, vectoriële kaarten, de visualisatie van data, datawarehouse en datalake. En reeds klopt artificiële intelligentie aan de deur van zovele actoren en sectoren. Er mee omgaan kan op twee manieren: dom-slaafs of intelligent. Aan ons de keuze.

Ons partnerschap met het Instituut voor Financiële Archeologie (IFA) en het onderzoek naar de koloniale vennootschappen in Congo is de vrucht van een jarenlange vriendschap met Guy Bertrand en de gedeelde interesses. Alle jaargangen van het 'Bulletin Officiel du Congo' werden door IFA ingescand en zijn onze bronnen bij uitstek. In een relationele database analyseren we de uniek geïdentificeerde koloniale vennootschappen (mits een 'company ID' of 'CID') en hun bestuurders. Aansluitend koppelen we de bibliografische gegevens van relevante Congo-boeken en -documenten aan elke vennootschap. Op die manier krijgen we een beter zicht op wie in Congo de lakens uitdeelde. Hier vindt u enkele resultaten in kort bestek Het project wil het onderzoek naar het economische netwerk in onze voormalige kolonie promoten en faciliteren.

Land: BEL
TESSENS Lucas (content), TESSENS Manu (CMS/ICT)
KLOOSTERKAART: Boeken, bibliografische referenties en feiten over opgeheven/afgeschafte abdijen en kloosters in België - MONASTERIES BELGIUM @ mers.be - De kaart werd al meer dan 2.300 keer geconsulteerd - Op 3 maart 2024 kreeg ze een update
ID: 202106310000
Klik op de kaart hieronder en u krijgt ze uitvergroot én dynamisch te zien. Zoom in op het gebied dat u interesseert. Klik dan op een icoontje in de kaart: U krijgt het boeknummer en de titel te zien, maar ook historische gebeurtenissen zijn in de kaart te vinden.
De ligging van de abdijen, kloosters en priorijen is gegeorefereerd tot op straatniveau, c.q. huidig perceelsniveau (decimale breedte lengtegraad). Vaak gaat het om de ligging van ruïnes (bvb. Villers-la-Ville, Aulne), restanten van complexen die een heel andere bestemming kregen (omgebouwd tot een fabriek, een kasteel, een school of een hoeve), gebouwen die geheel verdwenen zijn (bvb. de grote Sint-Michielsabdij aan de Scheldekaai te Antwerpen).
De kaart bevat VIER zogenaamde 'lagen' die naar believen samen of afzonderlijk kunnen getoond worden (klik op het icoontje links bovenaan in de grijze balk).
DE EERSTE LAAG is die met boeken over de abdijen en kloosters. (marker = groen-wit boek-icoontje); bij een 'click' op de marker opent zich links een venster met de essentialia over het boek; de toegevoegde link voert u naar de volledige beschrijving van het boek.
DE TWEEDE LAAG is die met gedateerde feiten over de ligging van kloosters, uitdrijvingen van de kloosterlingen onder het bewind van Jozef II en tijdens de Franse Revolutie, de boedelbeschrijving, de verkopen als 'nationale goederen', etcetera. (marker = witte ster op groen cirkeltje) Alle vernoemde feiten hebben in onze database een of meerdere bibliografische referenties tot op pagina-niveau.
DE DERDE LAAG bevat de bibliografische referenties van boeken die we niet (meer) aanbieden. (marker = rood-wit boek-icoontje). Voor de constructie van deze laag konden wij ook rekenen op de gewaardeerde medewerking van onze collega Pieter Judo van Antiquariaat De Lezenaar te Hasselt. Hij bouwde in de loop der jaren een grote expertise en collectie op rond religie, theologie, kloosters en abdijen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor het aanleveren van bijkomende bibliografische referenties.
DE VIERDE LAAG toont u waar de twaalf Statenabdijen van Brabant lagen. (marker = kruis) Zij waren de dominante grootgrondbezitters (hun domeinen omvatten duizenden hectaren) en hadden daardoor veel politieke macht én zeggenschap op het terrein en over hun pachters. Je kon de abdij maar beter te vriend houden!

Om alle icoontjes (ook wel 'markers' genoemd) bij een bepaalde plaats te zien, dient u zo diep mogelijk op de Google map in te zoomen.

Bouwwerf: methodiek, updates en bijsturing
Let wel, deze kaart is nog steeds in opbouw. De kloosters en abdijen, gelegen in het huidige Waalse Gewest (waar de Maas een levensader is), zijn verwerkt in de achterliggende database. Er is nu een update aan de gang over Brussel-Hoofdstad (bronnen 19890085, 202104141358 en 202303081252). Vervolgens zullen we nog dieper graven en een dubbele controle uitvoeren op de ligging van abdijen en kloosters in de 'grote' steden: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen, Brussel/Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi, Mons. De coördinaten zijn moeilijker vast te leggen omdat in een verstedelijkt milieu de mutaties (gehele of gedeeltelijke afbraak, herbestemming, verandering van straatnamen, etc.) groter zijn dan op het platteland. Een mooi voorbeeld daarvan is 'Het verloren klooster van Hoboken', inmiddels een district van Antwerpen, waar de industrialisatie zorgde voor veel afbraak en een grondige wijziging van het landschap.
Updates van de kaart gebeuren volgens een strak stramien waarvoor een handleiding werd geschreven (interne record 202102161224, laatst aangevuld op 20231230) en procedures werden vastgelegd. Elke 'laag' van de kaart wordt immers aangestuurd door een periodieke extractie uit de database en daarvoor worden in de 'queries' vaste parameters gebruikt. De resultaten van de 'queries' vullen de vier basistabellen die de lagen van de kaart aansturen.
Kleine toevoegingen kunnen direct worden ingebracht in de basistabellen.
In een latere fase zal gewerkt worden aan het integreren van het verzamelde iconografisch materiaal.
Op 27 maart 2021 kreeg de kaart een forse update en steeg het aantal getoonde items van 245 naar 514, meer dan een verdubbeling dus van de gevisualiseerde informatie. Vooral het aantal bibliografische referenties kende een uitbreiding: van 42 naar 242 titels. In de aansturende database zijn een aantal correcties doorgevoerd.
Op 31 december 2023 kreeg de kaart een kleine aanvulling na een hint van een bezoeker. Op 5 en 21 maart 2024 werden enkele aanvullingen geplaatst.
Op 21 maart 2024 werden in de database 675 records mét GPS-coördinaten geteld (query: gps not empty, land = BEL, CATEGORY = monastery); de kaart kreeg op die datum een update.
Op 29 maart 2024 zijn we in onze database begonnen aan een operatie voor het toekennen van een uniek nummer - Monastery Identification Number of kortweg MID - aan elk klooster op het grondgebied van het huidige België. Het zal de eenduidige identificatie en de groepering van bronnen in clusters vergemakkelijken. Op 27 april 2024 was aan 723 records een MID toegekend. We houden u op de hoogte.
Tenslotte werd door MERS een programma geschreven waardoor de 'markers' elkaar niet meer kunnen bedekken wanneer GPS-coördinaten identiek zijn. ALLE 'markers' zijn nu zichtbaar en aanklikbaar. Voorwaarde is dat u voldoende inzoomt op de plaats die u interesseert.


Superrijken
Het zal duidelijk zijn dat we ons vooral richten op de materiële en economische belangen van abdijen en kloosters en dat we spirituele aspecten niet belichten. Die laatste waren o.i. een scherm waarachter met enorme opgepotte vermogens en toenemende machtsconcentraties werd gespeeld. Zowel keizerin Maria Theresia als haar zoon Jozef II wilden die macht inperken (het woord 'breken' gaat te ver) en rekenden daarvoor op hun regeringen te Brussel. Het is dan ook ironisch dat Jozef II mee een beweging op gang bracht, die 'in fine' zijn eigen zus, Marie-Antoinette ('l'autrichienne'), en zijn schoonbroer, Louis XVI, letterlijk de kop zou kosten.
Twee kaarten uit 2005
Onze interesse voor dit thema gaat terug op onze research, uitgevoerd tussen september 2004 en maart 2005. Die kreeg zijn neerslag in het artikel 'De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw'zie boeknummer 20050077 , verschenen in het jaarverslag 2004 Onroerende Voorheffing (Belastingdienst voor Vlaanderen). Daarin belichtten wij toen o.m. de afschaffing van kloosters onder het bewind van keizer Jozef II en de nationalisatie van abdijen en kloosters tijdens de Franse Revolutie en de Franse bezetting en annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.
Die beide ingrepen hebben we toen in kaart gebracht mits een projectie op de fusiegemeenten van het Vlaamse Gewest met daarbij de nominatieve opsomming van de afgeschafte kloosters. Dat gebeurde met software van Arcview. De inkleuring van de kaarten kon weliswaar vanuit een frequentietabel worden aangestuurd, maar voor het prepareren van een persklare kaart op A3-formaat moesten die toch nog langs een tekenprogramma (Photoshop) passeren. Gelukkig konden we daarvoor een beroep doen op de dienst AEGIS van de intercommunale CIPAL. Beide kaarten kunt u zichtbaar maken door hier te klikken. Dit terzijde.

De bronnen, geconsulteerd in 2004-2005
Oriënterende gesprekken met archivarissen van Grimbergen, Affligem en Postel. Oriënterende bezoeken aan enkele Waalse abdijen. Aankoop, consultatie en verwerking van de 23 delen van het befaamde 'Monasticon belge', met focus op de data over afschaffing (voor een aanzienlijk aantal abdijen stelden we merkwaardige lacunes vast). Aankoop bij het Rijksarchief van een microfilm van het rapport de Kulberg (1785), dat 110 abdijen en kloosters auditeert. Overzichtswerken over abdijen, kloosters en religieuze orden (Laenen - 1905, Michel - 1923, de Moreau - 1952, Poumon - 1954, d'Haenens - 1973, Delmelle - 1973, Colinon - 1979, Van Remoortere - 1990, Lemmens - 1995, etc.); het zijn werken van ongelijke kwaliteit, zeker wanneer het erop aankomt de sites te georefereren. Overzichten per gewest, provincie, streek. Lokale geschiedenis. Bibliografische werken. Overzichten van (al dan niet beschermd) onroerend erfgoed: bijvoorbeeld de reeksen 'Inventaris van het Cultuurbezit', de uitgave 'Monumentengids' van de Stichting Vlaams Erfgoed (SVE) en 'Le patrimoine monumental de la Belgique'. Monografieën over welbepaalde abdijen en kloosters; die zijn niet altijd accuraat in de datering van gebeurtenissen of mijden gewild of ongewild de 'moeilijke periode' van de verkopen van 'zwartgoed'. Encyclopedische werken. Studies over de regeerperiode van Jozef II (en in mindere mate die van Maria-Theresia). Studies over de Franse Revolutie, het Frans Bewind in onze 'départements' en over de niet te omzeilen figuur van Napoléon Bonaparte (met nadruk op zijn juridische en administratieve hervormingen). Enkele specifieke en diepgravende studies over de verkoop van nationale goederen (op één hand te tellen). Inventarissen van het Algemeen Rijksarchief aangaande afgeschafte kloosters en abdijen, hun bewaarde archieven/bibliotheken en de affiches van de verkopen.


Zwartgoed
De kloostergebouwen en gronden, 'nationale goederen' geworden, werden openbaar verkocht, pakweg in de periode 1787-1800. In het katholieke Vlaanderen fluisterden de mensen toen over 'zwartgoed', een woord om aan te duiden dat de onroerende goederen onrechtmatig geconfisceerd en verworven waren. Het bleef overigens een heet hangijzer en een taboe-onderwerp in de Belgische historiografie. Want, was de aankoop van zulk 'zwartgoed' geen vorm van collaboratie met de anti-kerkelijke Franse bezetter geweest? Was de religie, ja zelfs het geloof in God, niet onherstelbaar beschadigd? Was het allemaal geen uiting van de botsing tussen Kerk en Staat, uitgelokt door de wat naïeve Jean-Jacques Rousseau en de perfide Voltaire, en vorm gegeven door een verrader uit eigen katholieke rangen, met name Talleyrand? En was het Concordaat van 1801 tussen Napoleon en het Vatikaan geen valse 'entente', het aanvaarden van smeergeld door de gezalfde Paus hemzelve? Was een pastoor, die betaald werd uit de staatskas, wel een echte zieleherder of eerder een ambtenaar die zich plooide naar de hand waaruit hij een aalmoes ontving? En wat was een bisschop anders dan een gekostumeerde vazal van de nieuwe rijken, zij die spuwden op het volk?

P.S.
Nederland heeft sinds 2017 een volwaardige kloosterlijst (database) en een aansluitende digitale kloosterkaart. Die kwam tot stand o.l.v. dr em. Koen Goudriaan (VU). Door het feit van de Reformatie verschilt de situatie aldaar erg van die in België. In de 16de eeuw werden in Nederland alle kloosters afgeschaft. Hun goederen werden door de staat geconfisceerd. De meeste hedendaagse Nederlandse kloosters zijn niet ouder dan 150 jaar.


Een kort essay
Waar kwam die gekke Hollander, die Willem, plots vandaan? Opnieuw een koning ergens in een verre stad? Wat kon die keeskop voor ons landeke anders betekenen dan nieuwe belastingen en nog meer combines tussen Brussel, Londen, Parijs en Amsterdam? Hoe kon dat nu, ne protestant, waarvan niemand wist dat hij bestond?
En wie zou er voor de armen zorgen die vroeger al eens een penning of een brood kregen aan de halfgeopende zware deuren van kloosters en abdijen? Kon een burgerlijke liberale staat, gedomineerd door de grootgrondbezitters en de adel, met een nieuwe koning op de koop toe, misschien een antwoord verzinnen op de vraag naar brood en bier? Hoe moest het nu verder met het onderwijs, die uitvinding om jongeren net dom genoeg te houden om de lastige vragen over de verdeling van macht en rijkdom niet te laten opborrelen in hun hersenmassa? En ja, van massa gesproken, hoe hield je die in bedwang, verstoken van licht en 'Verlichting', nauwelijks in staat te overleven, als beesten, altijd bereid om rel te schoppen in dienst van de hoogstbiedende of de meest belovende agitator, buigend voor de baron en even later, laveloos aan de toog, scheldend op de patrons en de huisbazen en op de baron en zijn stoefende 'madam', vergetend dat enkele straten verderop tien kinderen en een veel te vlug oud geworden wijf op zijn loonzakje zitten wachten in een krocht, kijkend in de grote holle ogen van het meisje achter de tapkast, zij die alles begrijpt zelfs als je stevig in haar billen knijpt, zij die na zijn negentiende jenever de godin Diana wordt, die de jacht voor open verklaart, ware het niet dat noch zij, noch hij een geweer bezat, anders zou het hoge volk eens wat meemaken ... ?Land: BEL
News Items & Facts
nws
Israël moet militair offensief in Rafah staken, oordeelt Internationaal Gerechtshof
ID: 202405242256

TIJD
Aanklager Internationaal Strafhof wil arrestatiebevel tegen Netanyahu en Hamas-leiders
ID: 202405201439

Land: ISR
DS
Pelckmans neemt alle bestaande titels en nieuwe projecten van uitgeverij Vrijdag over.
ID: 202405180389
nws
16 mei 2024: Nederland heeft rechts regeerakkoord
ID: 202405167814
Land: NLD
TIJD
Belgische overheid koopt zich in bij Umicore. De Belgische staat heeft via zijn financiële arm SFPIM een belang van 5 procent opgebouwd in Umicore.
ID: 202405140854
Land: BEL
LT
Rotsplantje in onze tuin
ID: 202405131961
Land: BEL
LT
Eurosongfestival, het feest van de wansmaak, gewonnen door Zwitserland
ID: 202405111237
Niet toevallig gingen de twaalf punten van de vakjury's naar Zwitserland.
Het was de enige manier om de golf van de publieksstemmen die naar Israël zouden gaan, te counteren.
Over de berichtgeving: het geluid uit de zaal werd vakkundig gefilterd zodat het boe-geroep tijdens het optreden van de Israëlische kandidate niet op antenne kon gaan. Geluidscensuur.
Ook werd de Europese vlag uit de zaal geweerd. Begrijpe wie begrijpe kan.
De Nederlandse kandidaat werd gediskwalificeerd wegens een incident met een Israëlische cameravrouw.
De gehele communicatie van de EBU liep in het honderd.
Allen aan de coke zeker !?
Land: SWE
Tijd
Proximus en Telenet maken werk van deal voor goedkopere glasvezel
ID: 202405092347
De kans is reëel dat Proximus in zee gaat met zijn Vlaamse concurrent Telenet, via de alliantie Wyre, voor gezamenlijke investeringen in glasvezel. Proximus geeft er voorrang aan, boven een deal met Orange voor het zuiden van het land.

Commentaar Lucas Tessens:
Dat is ongeveer de samenwerking die wij 29 jaar geleden al voorstelden.
Het plan droeg toen de naam Telease en werd besproken in De Morgen van 21 maart 1995.
Land: BEL
TESSENS Lucas
Bart De Wever (NVA) onthult stuitend neoliberaal plan: uitkeringen vijfmaal een indexsprong laten maken. Of heb ik het weer verkeerd begrepen?
ID: 202405070132
De rechter vleugel van de Open-VLD kan nu met gerust gemoed voor NVA stemmen.


Land: BEL
LT
30 jaar geleden ging de Chunnel open (6/5/1994)
ID: 202405061446
Land: GBR
news.be
Eigendomsoverdracht van de site van de Abdij van Villers-la-Ville naar het Waals Gewest
ID: 202405032231
Op vrijdag 26 april 2024 heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor de eigendomsoverdracht van de site van de Abdij van Villers-la-Ville van de Federale Staat naar het Waals Gewest.

Het gebouw dat gelegen is in de rue de l’Abbaye 53, en dat vroeger dienst deed als woning voor de bewaker van de site van de abdij, maakt integraal deel uit van de site en dus van deze overdracht.

In dit kader werd een ontwerp van een nieuw koninklijk besluit tot overdracht opgemaakt, dat zal voorgelegd worden aan de Koning ter ondertekening.

Na 10 jaar wachten, ben ik verheugd te zien dat deze door alle actoren langverwachte eigendomsoverdracht van deze historische en toeristische site eindelijk kan plaatsvinden. Deze akte benadrukt een betekenisvolle stap in het behoud en de valorisatie van het cultureel patrimonium. De hereniging van de site zal een beter gecoördineerd en efficiënter beheer mogelijk maken. Maar bovenal zal het, door het beschikbaar maken van aanzienlijke financiële middelen, nieuwe investeringen vergemakkelijken die gericht zijn op het behoud en de verdere opwaardering van deze uitzonderlijke site.
staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen
De Abdij van Villers-la-Ville is niet alleen een parel van ons patrimonium, maar ook een belangrijke toeristische attractie van ons Gewest. Door het verkrijgen van de volle eigendom van de site, zet Wallonië het werk verder dat met succes werd aangevat de laatste jaren en breidt het uit tot een globaal project, dat dit rijkdom niet alleen in stand houdt, maar ook eert. Het Agence wallonne du Patrimoine gaat een ambitieus project op lange termijn kunnen plannen, op schaal van de volledige site, met als doel haar behoud, haar restauratie in fases en haar valorisatie. Deze gedurfde aanpak, die kan rekenen op het dynamisme van de vzw voor het beheer, houdt een beslissende wending in voor de abdij, waarbij haar rol als pijler van het patrimonium en het toerisme in Wallonië versterkt wordt.
Waals minister van Patrimonium en Toerisme
Deze overdracht is het resultaat van een werk van lange adem door de vorige en huidige verantwoordelijken van de vzw. Na de fysieke hergroepering met het nieuwe bezoekerscentrum in 2016, gaat het nu om een hergroepering van de eigendommen. Dit is ook het logisch vervolg voor de ontwikkeling van de Abdij van Villers-la-Ville. Onze vzw, belast met het beheer van de site, zal nu één enkele gesprekspartner hebben, wat coherent is ten opzichte van de competenties die hier ingezet moeten worden: het patrimonium, maar ook het toerisme. Het is een nieuw tijdperk dat aantreedt waarin we nieuwe projecten gaan kunnen ontwikkelen samen met het Gewest. We danken het Gewest voor het vertrouwen dat het stelt in onze vzw en de Federale Staat voor zijn rol van eigenaar sinds 1892.
Directeur van de Abdij van Villers-la-Ville
Context
De Abdij van Villers-la-Ville werd opgericht in 1146. Oorspronkelijk was het een klooster, waarvan de ruïnes vandaag de dag een beschermde toeristische site vormen.

Tot nu toe was de site eigendom van de Federale Staat en stond ze op de lijst opgemaakt door het Ministerie van Openbare Werken in toepassing van artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 augustus 1972.

Daarnaast wordt, sinds 1992, het dagelijks beheer van de site verzekerd door de vzw “Abbaye de Villers-la-Ville” (vroeger de vzw “Association pour la Promotion Touristique et Culturelle de Villers-la-Ville”).

Nu zal het Waals Gewest, dat al een reeks aangrenzende terreinen bezat, ook eigenaar worden van deze site, wat een eenvoudiger en homogener beheer mogelijk zal maken.
MID: 1146-25107-00
Land: BEL
Tijd
Studenten dwingen Belgische universiteiten kleur te bekennen in Gaza-conflict
ID: 202405032207
Land: ISR
UN
Guterres calls on Israel and Hamas to end Gaza war
ID: 202405011302
With the situation in Gaza “worsening by the day”, UN Secretary-General António Guterres on Tuesday appealed for Israeli and Hamas leaders currently taking part in intense negotiations to reach a ceasefire agreement.

Land: ISR
LT
verschijnt op 29 april 2024: De vrienden van het vastgoed
ID: 202404291239
Op 29 april verschijnt De vrienden van het vastgoed, het eerste boek van Apache. In het boek schetsen onderzoeksjournalisten Tom Cochez en David Leloup een portret van de Belgische immocratie en tonen ze hoe toppolitici en bouwpromotoren gouden zaken doen.
Tom Cochez en David Leloup beten zich jarenlang vast in de innige banden tussen deze vrienden van het vastgoed, terwijl ze afgedreigd werden, geschaduwd en onder processen bedolven. Ze plooiden niet maar bleven dieper graven. De geheime deals, de miljoenencadeaus en de bouwvergunningen op maat tonen dat politieke en zakelijke belangen in België nog steeds zeer innig zijn vervlochten.
Land: BEL
DS
Rutte: 'Weer iemand die denkt dat de Belgische afscheiding in 1830 viel. Die viel in 1839.'
ID: 202404201220
Noot LT:
Een beetje nuancering a.u.b.
De facto was er de afscheiding in 1830.
Door de domheid en de koppigheid van Willem I duurde de oorlog tussen België en Nederland tot 1839 en toen pas kwam er een vredesverdrag. Willem had veel te verbergen en de oorlogstoestand kwam hem goed uit.
Overigens is Nederland de natie waarmee we het langst op voet van oorlog zijn geweest.

zie ook
Land: NLD
VAN PUL Paul
Hydrography and Navigation on the Congo River - A Century of Visual History
ID: 202404180038
A unique insight into the Congo River from the 20th century history of Land- and Hydrographic Survey.
Details the geography of the interaction between streamflow, island creation and destruction.
Develops an innovative proposal to build a 21st century container terminal for the entire Central African continent.


In a time without GPS and echosounder, European engineers and black labourers worked for decades to get a better understanding of the nautical intricacies of the Congo River. This is the first comprehensive story, in text and custom-made maps, of the, in flow, second largest river in the world. We follow the earliest explorers mapping the river, the expeditions to find an alternative access to the ocean and the first land and hydraulic surveys to improve navigation. The constant movement of shallows and islands keeps the guardians of the river constantly on their toes. Over the years, better technologies on all fronts improved safety, data collection and fairway maintenance. In conclusion, the author describes a proposal to develop a 21st container port that would rival any port facilities on the African west coast.

Hardcover. Price 148.39 EUR

The author, a Belgian Land Surveyor, has a lifelong, technical affiliation with rivers. First as a teenager cruising on the Dutch Waterways and later investigating and publishing about the post-war expansion of the Port of Antwerp-Bruges, his hometown. Even since living in Canada, he did not give up on his Low Countries roots. His first books concerned inundating large tracts of land to stop an invading army — a very appropriate subject in today’s geopolitical environment. His latest book told the story of a failed attempt to build the first hydropower dam in his adopted Canadian Province of Saskatchewan. With this new project, he returns to Belgium and its once colony, now the Democratic Republic of the Congo. He analyses a century of hydraulic research and navigation in Central Africa. With his knack for drafting, the story brims with custom-made maps and charts depicting the evolution of water transport in the Congo River basin. Along the way, he tells the forgotten story of how the Congo almost became a land-locked country and, with his lifelong knowledge of Historic River Engineering, he even proposes a plan to vastly enhance the nautical access to this great and promising African country.
Land: COD
nws
Akkoord bij Van Hool: curatoren kiezen voor VDL en Schmitz Cargobull
ID: 202404111250
nws
Turkse oppositie dient Erdogan grote nederlaag bij gemeenteraadsverkiezingen toe
ID: 202404011353

Land: TUR
LT
... en toen zag hij het ... ondanks alles was het toch weer lente ...
ID: 202403281259
Land: BEL
Liliane Saint-Pierre
Soldiers of Love (1987) - De wapens neer ! [naar Bertha von Suttner]
ID: 202403280043
Toen het Eurosongfestival nog fatsoen en een boodschap had.Bertha Sophie Felicitas Barones von Suttner, De wapens neer !

Land: BEL
nws
Ilja Leonard Pfeijffer winnaar Boon 2024
ID: 202403271226
nws
Bassirou Diomaye Faye (44) is de nieuwe president van Senegal
ID: 202403261587
Zal Frankrijk zich neerleggen bij deze 'shift of power' ?
Land: SEN
nws
22 maart 2024: Islamic State (IS) doodt meer dan 130 mensen in aanslag in Moskou
ID: 202403222369
Land: RUS
LT
Banken laten Van Hool stikken - faillissement nu onafwendbaar
ID: 202403222255
Land: BEL
de open brief van Erik Meersschaert
“Verhofstadt mag mij komen uitleggen waarom ik asbestproducent SVK niet mag aanklagen”
ID: 202403221687
Wegkijken, dat is al een halve eeuw lang het beleid inzake asbest, schrijft Erik Meersschaert, die lijdt aan longvlieskanker.

Het was schabouwelijk politiek theater, de zitting van de Kamercommissie waarin Valerie Van Peel (N-VA), voor de vierde keer al, vruchteloos probeerde om het ondemocratische artikel 125 uit de asbestwet van Guy Verhofstadt (Open VLD) te wijzigen. Ik schrijf “de asbestwet van Verhofstadt”, maar daarmee doe ik hem al te veel eer aan. Het enige wat hij eind 2006 gedaan heeft, is een degelijk onderbouwd wetsvoorstel naar zich toetrekken om eigenhandig twee wijzigingen aan te brengen.

Oorspronkelijk stond er: “Het slachtoffer (…) kan beroep aantekenen tegen de persoon die aansprakelijk is voor zijn schade, met als doel een integrale schadeloosstelling van deze persoon te verkrijgen.” Dat artikel veranderde Verhofstadt, als toenmalig premier, persoonlijk in: “Het slachtoffer en zijn rechthebbenden (…) kunnen GEEN beroep instellen tegen de aansprakelijke derde voor de schade (…)”

Natuurlijk was hij niet de enige die zijn morele principes terzijde schoof en in één moeite door de democratie geweld aandeed. Als goede kennis van de familie Emsens (eigenaars van Eternit) kreeg hij wellicht het vriendelijke, maar niet vrijblijvende advies om de programmawet op maat van de asbestbedrijven te herschrijven.Er is dan meteen ook maar op toegezien dat de schadeloosstelling van de slachtoffers door álle Belgische bedrijven en zelfstandigen werd gefinancierd. Eternit en SVK, de Sint-Niklase asbestfirma die vaak buiten schot blijft, betaalden sinds 2007 relatief gezien exact zoveel als ik, kleine zelfstandige.

Om een en ander te kaderen: SVK betaalt 900 euro per jaar, niet genoeg om één slachtoffer (van de jaarlijks meer dan 300) twee weken te vergoeden. De asbestsector betaalt aan het asbestfonds 0,01 procent van de vergoeding van de slachtoffers. 99,9 procent wordt betaald door alle andere Belgische bedrijven en zelfstandigen samen. Ook de frituuruitbater in Stavelot of de bakker in Pepinster moeten meebetalen, zodat de voormalige asbestproducenten worden ontzien.

Behandelingen stopgezet
Het leeuwendeel van de slachtoffers is te vinden in Vlaanderen en dan nog geconcentreerd in drie zones, rond de Eternitfabrieken in Kapelle-op-den-Bos en Willebroek, in Sint-Niklaas en het Waasland, en in Antwerpen, waar asbest aan de haven werd gelost. Mocht Vlaanderen onafhankelijk zijn, we stonden bovenaan de wereldranglijst van asbestdoden per aantal inwoners. Met het vrijwel asbestvrije Wallonië erbij staan we op de vierde plaats.

Ik kreeg anderhalf jaar geleden de diagnose mesothelioom (longvlieskanker). Eén oorzaak daarvoor: asbest. Genezing: onmogelijk. Gemiddelde overlevingstermijn na diagnose: 14,9 maanden. Ik was in 1974 een aantal weken jobstudent in het atelier van SVK waar asbestleien werden afgewerkt. Beschermingsmaatregelen waren er niet. We kregen wel gratis soep.

Sinds 1964 was de link asbest-mesothelioom-dood officieel bekend. De industrie heeft er vanaf dan alles aan gedaan om dat te nuanceren, te relativeren, te minimaliseren, te ontwijken, te verzwijgen.

Beluister
Podcast | Asbest in Vlaanderen: zand erover en zwijgen


Ik kreeg het laatste anderhalf jaar chemo en immunotherapie, maar een paar weken geleden werden de behandelingen stopgezet wegens geen effect. De kans is klein dat ik 2025 haal. Ik was dus op zijn zachtst gezegd not amused toen ik in het parlement Verhofstadts opvolgers, vrienden, acolieten, sympathisanten, lakeien, knechtjes, meiden, meelopers en schoothondjes (van alle Vivaldi-partijen) zag verkondigen dat ze weliswaar aan de kant stonden van de slachtoffers, maar toch niet konden meestemmen met het voorstel van Van Peel.

De man van Maidan
Het parlementslid met dienst bij Open VLD was deze keer Tania De Jonge, die het gedaan kreeg om de tekst van (nota bene huisarts) Maggie De Block van vier jaar geleden letterlijk te herhalen. Ik stemde tot de vorige verkiezingen op Open VLD, voornamelijk omdat hier in Oudenaarde de laatste kwarteeuw goed liberaal beleid werd gevoerd. De tijden veranderen.

Maar niemand van de Vivaldi-partijen stond aan de kant van de slacht­offers. Het meest sprekende beeld uit de journaals was de beschaamd wegkijkende Kristof Calvo, toen Van Peel de commissie verliet. Wegkijken, dat is de essentie van de asbestproblematiek. Al een halve eeuw lang.

Zo zijn we in de situatie beland dat een gezond PFOS-slachtoffer een rechtszaak mag aanspannen (een grondwettelijk recht in België) tegen vervuiler 3M om schadeloosstelling te bekomen, terwijl een terminaal ziek asbest­slachtoffer dat volgens de regeling-Verhofstadt niet mag. Mensen een grondwettelijk recht verbieden: dat moet een liberaal mij toch eens komen uitleggen.

En dan maar zoals Guy Verhofstadt westerse democratische waarden gaan verkondigen op het Maidan-plein, of – erger – adviseur gaan spelen in het anticorruptiefonds van de weduwe van Aleksej Navalny, een man die vergiftiging, gevangenisstraf en foltering verkoos boven het loslaten van zijn principes.

Verhofstadt lijkt me geen lafaard te zijn. Hij mag het eens persoonlijk bij me thuis komen uitleggen. Maar mijn tijd is wel beperkt.
Land: BEL
Categorie: INDUSTRY - GESJOEMEL
Cortellesi Paola
C'E ANCORA DOMANI - Officiële Trailer NL - vanaf 21/03/2024 te zien
ID: 202403211485
Stijlvol en krachtig melodrama over een huisvrouw in het Rome van 1946, die de eerste stappen zet om zich te onttrekken aan de tirannie van haar man.

Land: ITA
LT
MERS klaagt gevaarlijke situatie in Putte-Kapellen aan en schrijft naar burgemeester Dirk Van Mechelen - De weg ligt echter op het grondgebied van de gemeente Stabroek - Het beheer van de weg is in handen van het Agentschap Natuur en Bos
ID: 202403210218


Ter attentive van de heer Dirk Van Mechelen, burgemeester van de gemeente Kapellen
Betreft: zeer slechte staat van wegdek te Putte


Geachte Heer Burgemeester,

Op 19 maart 2024 rond 15 uur waren wij aanwezig in uw gemeente en wel op de weg die leidt naar de parking van Het Ravenhof/ parking Moretusbos. (coördinaten 51.353958997270695, 4.384050935502144)
De staat van het wegdek is er erbarmelijk slecht.

Terwijl mijn zoon en ik daar wandelden is er voor onze neus een oudere fietsende mevrouw gevallen omdat zij het evenwicht verloor door de verraderlijke putten in de weg. De vrouw kon haar weg verderzetten.
Zoals u ongetwijfeld weet wordt het gebied druk bezocht door fietsers en is het risico op een zware val niet denkbeeldig. In voorkomend geval kan de gemeente verantwoordelijk gesteld worden.

Ik zend u in attach vier foto’s van de staat van het wegdek.

Ik reken het tot mijn burgerplicht u dit te melden, ook al ben ikzelf woonachtig te Antwerpen.
Het kan toch niet zo moeilijk zijn uw gemeentediensten even op pad te sturen met wat vulmateriaal om de putten te dempen.

Inmiddels groet ik met Hoogachting,Lucas Tessens
MERS bv

---
20240321
Geachte heer Tessens

Wij hebben uw melding en bijhorende foto’s betreft de slechte staat van het wegdek goed ontvangen.
De toegang naar de parking waarover u spreekt ligt echter op grondgebied Stabroek en valt bijgevolg niet onder onze bevoegdheid.

Wij voegen de gemeente Stabroek toe aan deze mail zodat zij uw melding verder kunnen behandelen.

Met vriendelijke groeten

Annelies Jonkers
deskundige wegen
publieke ruimte & leefmilieu

---
20240321
Beste,

Wij hebben uw melding goed ontvangen.
Deze toegangsweg tot de parking valt onder de bevoegdheid van ANB, wij hebben uw melding dan ook aan hen overgemaakt ter nazicht.

Met vriendelijke groeten

Tessa Goor
Administratief medewerker gemeentewerken
Tel 03 210 11 33 – Fax 03 568 19 29
www.stabroek.be
---


Land: BEL
DS
Bespreking docufilm 'Soundtrack to a coup d’état' van Johan Grimonprez
ID: 202403190899
Land: COD
LT
Paul Goossens stelt pertinente vragen bij het nakende faillissement van busbouwer Van Hool (column De Standaard)
ID: 202403151427
Paul Goossens weet waarover hij praat als het over faillissementen gaat.
In 1976 ging de Standaardgroep failliet en stond hij dichtbij het brandpunt van dat gebeuren. Hij kon toen zien wat het betekent als overnemers een 'waterdicht schot' tussen verleden en toekomst eisen.
Toch stelt Goossens die ene cascade-vraag niet die ons bezighoudt: hoe zit het met de fabriek in Noord-Macedonië? Is er sprake van een georchestreerde delokalisatie met achterlating van een schuldenberg in België en de dekking van het sociaal passief door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen? Gaat met andere woorden de belastingbetaler opdraaien voor de puinhoop die de familie Van Hool hier achterlaat?
Land: BEL
LT
bussenbouwer Van Hool wil in Koningshooikt 1.100 banen schrappen
ID: 202403111248
VOKA had tijdens het weekend laten weten dat de bedrijven in de regio Lier al die ontslagen zouden kunnen opvangen. Een premature communicatie?

Noteer dat de Van Hool fabriek in Noord-Macedonië, operationeel sinds 2013, niet in de consolidatiekring van de Van Hool groep is opgenomen.
Bij een eventueel faillissement van Van Hool België valt er door de curator dus niks te verzilveren op een participatie want die is er niet.
Land: BEL
Media Expert Research System & MERS Antique Books Antwerp
Van VTM tot boekenantiquariaat
ID: 202403101354
In de jaren 80 van de vorige eeuw was Lucas Tessens actief in de perswereld. Zijn eerste taak bestond er vanaf oktober 1980 in de slapende Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW/FNHI) vanaf nul te organiseren en haar op het politieke forum een stem te geven. Tot dan toe hielden politici enkel rekening met de desiderata van de dagbladuitgevers en dat ging van directe perssteun tot goedkope leningen in het kader van de expansiewetgeving en preferentiële posttarieven. Weldra moest ook gevochten worden tegen de invoering van etherreclame op de BRT, een socialistisch plan - aanvaard door de rooms-rode regering van Mark Eyskens - dat bij realisatie veel publiciteit bij de dagbladen, maar vooral bij de weekbladen, zou wegzuigen. De ons toegestuurde voorontwerptekst van de wet hebben we neergesabeld in een gemotiveerd advies. Vervolgens maakten we een becijferd rapport dat glashelder aantoonde wat een ravage de reclamespots op RTL reeds had aangericht bij de franstalige weekbladen.
INTERMEZZO: Het FIPP-congres van 1983
Vanaf de tweede helft van 1981 begonnen we aan de voorbereiding van het congres van de Fédération Internationale de la Presse Périodique dat in mei 1983 te Brussel zou doorgaan. Onze Nederlandse evenknie NOTU zou de sprekers vastleggen. De practische organisatie viel in onze schoot, d.w.z. die van mijn secretaresse en die van mezelf: prijsnegociatie en het vastleggen van enkele honderden kamers in het Hilton-hotel; onderhandelingen voor de sponsoring van de aangeboden diners; het ladies-program met geleide bezoeken aan de Plantentuin in Meise en aan Brugge met een Breugel-lunch in het Provinciaal Hof; boeking van een orkest voor het slotgalabal met Toots Tielemans als vedette; gifts gesponsord door Val-Saint-Lambert; de uitgave van een speciale FIPP-postzegel met de gebruikelijke First-Day-Cover-manifestaties te Antwerpen, Dendermonde, Brussel, Charleroi en Verviers; een academische zitting in een gebouw van de Europese Gemeenschap in aanwezigheid van koning Boudewijn; organisatie van een receptie op het Brusselse stadhuis; het busvervoer en de escorte door de Brusselse bereden politie; etcetera. Na het congres was ik toe aan een weekje rust in de Ardennen.

In september 1981 viel de regering Eyskens. Gaandeweg bereidde ik als tegenwicht voor de plannen van de BRT de lancering van een commercieel TV-station voor. Dat ging niet zonder slag of stoot. Eerst moesten de uitgevers - die geen van allen kaas gegeten hadden van het TV-medium - overtuigd worden van de haalbaarheid van zo'n plan. Vervolgens werd een studievennootschap - de Vlaamse Media Maatschappij - opgericht om het plan ook een juridische basis te geven. Ik had daarop aangedrongen omdat de weekbladfederatie toch niet de hele last zou kunnen torsen. Bovendien moest er een opening naar de Vlaamse dagbladen worden gemaakt, ook al om te verhinderen dat ze avonturen zouden aangaan zonder te weekbladen daarin te betrekken. Het volumineuze studierapport dat in de zomer en de herfst van 1984 werd gemaakt en waarvan ik met tegenzin co-auteur was, bleek een slag in het water omdat de opgedrongen premissen niet klopten. Daarop schreef ik, daarbij geholpen door Victor Claeys, in december 1984 op eigen initiatief een becijferd no-nonsense rapport van 79 pagina's dat een heus bedrijfsplan, o.m. gebaseerd op een offerteronde bij leveranciers van studiomateriaal, bevatte. Dat werd de blauwdruk van het TV-station én de basis voor het financieel plan dat ik in januari 1986 opmaakte. Op federaal en regionaal niveau moest het wettelijk en decretaal kader worden geschapen om commerciële televisie in Vlaanderen mogelijk te maken; dat vergde lobbying op die twee niveaus en een nauwkeurige lezing van de ontwerpteksten en de adviezen van de Raad van State. Omdat er voor gekozen werd om het TV-signaal direct in de kabel in te spuiten, moest op technisch vlak de RTT meewerken om alle Vlaamse kabelmaatschappijen (het waren er toen 22) te bereiken. Dat alles gebeurde onder hoge druk omdat RTL plannen had om met een Vlaams programma op de kabel te komen. Er waren zelfs uitgevers die die plannen genegen waren, wat het lobbywerk bijzonder complex maakte. De unitaire weekbladuitgeverijen (zij die titels uitgaven in de nederlandse en de franse taal) hebben op ons aandringen hun vennootschappen gesplitst als antwoord op de (onvolledig) geregionaliseerde mediapolitiek. Bij de dagbladen was die bijkomende ingreep niet nodig. De kwestie van de verdeling van de VMM-aandelen tussen de uitgevers zorgde voor helse spanningen, zowel tussen dagbladuitgevers en weekbladuitgevers als tussen dag- en weekbladuitgevers onderling. Met name de Nederlandse VNU meende een groot pakket aandelen te mogen claimen wegens hun groot marktaandeel in de advertentiemarkt. Toen ik er in een (gelekte) nota op wees dat geen van hun Vlaamse weekbladen in Vlaanderen werd gedrukt en dat hun aandeel in de tewerkstelling in de grafische sector alhier nihil bedroeg, werd ik 'persona non grata' bij de VNU en haar dochters. Een krabbenmand. Ondertussen kampte ik met groeiende gezondheidsproblemen. Tijdens de voorbereidingen bleek uit onze balansanalyse dat de uitgevers van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw - de zogenaamde 'groep Hoste' - op de rand van een faillissement stonden en dus onmogelijk in het kapitaal van de productiemaatschappij VTM konden treden. Het leek er op dat we tien jaar na het faillissement van de Standaardgroep (het onderwerp van mijn licentiaatsthesis aan de KU Leuven) op een nieuwe megafaling in de perssector afstevenden. Tijdens een drie uur durende werklunch - die op zijn verzoek doorging 'Chez Callens' - kon ik Ludo Van Thillo 'en tête-à-tête' ervan overtuigen dat het commerciële TV-station reële slaagkansen had en dat de participatie van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw nodig was voor het politieke evenwicht. Daarop zorgde de 'groep Van Thillo' voor een forse kapitaalinjectie. In juli 1987 verliet ik opgebrand de sector. In 1989 startte dan na acht jaar studie- en lobbywerk uiteindelijk VTM met als aandeelhouders de meerderheid van de Vlaamse uitgevers van dag- en weekbladen. De VUM (Standaardgroep), de Financieel-Ekonomische Tijd en De Morgen bleven aan de kant staan en dat bleek weldra een blunder van formaat. Einzelgänger André Leysen heeft dat nooit kunnen toegeven.

Na een herstelperiode en een stoomcursus PC en ICT vestigde Lucas Tessens zich in 1993 als onafhankelijk media-expert onder de benaming MERS en maakte in opdracht van de Vlaamse regering een doorlichting van de mediasector, onder de titel 'De Vlaamse media. Localisering van de beslissingscentra' (maart 1993), later in de commerciële en uitgebreide versie omgedoopt tot 'De Vlaamse media, een sector in de stroomversnelling' (1994)Dit onderzoeksrapport kende verscheidene edities . In de stroomafwaartse analyse belichtten we de participaties van de mediabedrijven in dochterbedrijven en dat voor dagbladen, weekbladen, radio en televisie. In de stroomopwaartse analyse stootten we door tot de eigendomsstructuur van de media (media ownership). Het uitgetekende particatieschema had iets weg van een schema van elektrische schakelingen. Van alle moedervennootschappen werd een beknopte analyse gemaakt van de geconsolideerde balansen. Een historisch overzicht in telegramstijl situeerde de mediabedrijven in de tijd. In een bijlage gaven we de nominatieve samenstelling van alle raden van bestuur. Niet iedereen vond die ontrafeling prettig.

Een afzonderlijke sectie van het rapport was gewijd aan het versplinterde en door Electrabel gedomineerde kabellandschap in Vlaanderen. De aaneensluiting van de kabelnetten (mits trunkverbindingen tussen de kopstations) zou snel want breedbandig internet over coax op zeer korte termijn mogelijk maken, zo luidde ons betoog. De droom van Paul Otlet (1868-1944) kon in vervulling gaan. De hoge kabelpenetratie bij de huishoudens was een unicum in de wereld en garandeerde een hoge return-on-investment. Dat leidde tot een studiesyndicaat (SNDKT) o.l.v. de GIMV. Belgacom voelde toen de bui al hangen en hoofdleverancier Bell Telephone - buiten het studiesyndicaat gehouden - riep MERS op het matje (op de bovenste verdieping van de 'Bell Tower') en dreigde er zelfs mee al haar vestigingen in Vlaanderen op te doeken. Met die boodschap werd ik naar Minister-president Luc Van den Brande gestuurd. Na een media-oorlog was er nu een telecom-oorlog in de maak. Toch volgde kort na het eindrapport van het SNDKT de oprichting van Telenet. lees hier onze bijdrage in Trends Top Informatica 1997

MERS schreef in totaal een 60-tal studierapporten voor diverse opdrachtgevers.

In de periode 1996-2007 werden de geregionaliseerde belastingen het werkterrein van MERS: Kijk- en Luistergeld, Onroerende Voorheffing, Verkeersbelasting. Naast een diepgaande reorganisatie van de diensten lag de focus van het nieuwe managementteam (o.l.v. mijn charismatische en betreurde vriend Jos Franken) op datawarehousing en de koppeling van databanken van de overheid, waardoor de burger bvb. de wettelijk voorziene verminderingen op die belastingen voortaan automatisch verkreeg. Om de ontduiking van kijk- en luistergeld tegen te gaan hebben we een breedvoerige en succesvolle mediacampagne opgezet met de inschakeling van een call-center om aangiften vooralsnog mogelijk te maken. Ook kreeg MERS van de Vlaaamse Overheid en CIPAL de opdracht de jaarverslagen van KLG en OV te redigeren. Daarin werd terloops gewezen op de extreem ongelijke verdeling van het onroerend vermogen in Vlaanderen en dat werd, dankzij het bestaan van het datawarehouse, gestaafd door een analyse van alle belastbare onroerende goederen. In het Vlaamse gewest was de top 1% der eigenaars in 2004 goed voor maar liefst 36% van het totale onroerende vermogen. Het is een cijfer dat je doet duizelen maar ondanks een uitgestuurd perscommuniqué bleef het in de media muisstil. Voor alle duidelijkheid: het ging dus niet om een steekproef want we hadden toegang tot de data van de gehele populatie eigenaars. Vandaag is vermogensconcentratie een 'hot item' en heeft het - zeer terecht overigens - de focus van onderzoek weggetrokken van de inkomensongelijkheid.In 2003 startte het boekenantiquariaat MERS Antique Books Antwerp. We kozen voor een webshop zonder fysieke winkel. Het aanbod bestaat uit non-fictie, kunst en literatuur op niveau. Belgisch Congo, de Franse Revolutie en de verkoop van de nationale goederen, kloosters en het kadaster zijn van bij de start en tot op vandaag specialisaties.

Vanaf 2013 bouwt MERS aan een gebruiksvriendelijk en zelf ontwikkeld multimediaal Content Management System (CMS) dat websites aanstuurt. Manu Tessens speelt daarin een cruciale rol met zijn kennis van PHP, HTML5, CSS3 en jQuery. Er wordt gewerkt met MySQL-databases. Veel aandacht gaat naar volautomatisch gecreëerde audit-rapporten en dito dashboards, de automatisering van de orderafhandeling en de facturatie, datamining, vectoriële kaarten, de visualisatie van data, datawarehouse en datalake. En reeds klopt artificiële intelligentie aan de deur van zovele actoren en sectoren. Er mee omgaan kan op twee manieren: dom-slaafs of intelligent. Aan ons de keuze.

Ons partnerschap met het Instituut voor Financiële Archeologie (IFA) en het onderzoek naar de koloniale vennootschappen in Congo is de vrucht van een jarenlange vriendschap met Guy Bertrand en de gedeelde interesses. Alle jaargangen van het 'Bulletin Officiel du Congo' werden door IFA ingescand en zijn onze bronnen bij uitstek. In een relationele database analyseren we de uniek geïdentificeerde koloniale vennootschappen (mits een 'company ID' of 'CID') en hun bestuurders. Aansluitend koppelen we de bibliografische gegevens van relevante Congo-boeken en -documenten aan elke vennootschap. Op die manier krijgen we een beter zicht op wie in Congo de lakens uitdeelde. Hier vindt u enkele resultaten in kort bestek Het project wil het onderzoek naar het economische netwerk in onze voormalige kolonie promoten en faciliteren.

Land: BEL
LT
Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, roept Eternit ter verantwoording als veroorzaker van asbestkankers
ID: 202403092326
Er moet maar eens opnieuw gekeken worden naar de werking en de financiering van het fameuze Asbestfonds, de rol van Sofina en die van de familie Emsens en van Guy Verhofstadt. Van een eerlijke rechtsgang is hoegenaamd geen sprake.

Zoals PFAS zit asbest OVERAL.Weinig bekend is dat ook in Congo Eternit actief was en wel via de koloniale vennootschap Eternit du Congo ETERCO, gesticht in 1947. In 1958 zaten daar volgende personen in het bestuur:
Emsens André
Emsens Jean
Raskin Georges
Regnier Georges
Schmidheiny Ernst
Vander Borght Henri

In 1950 werd de Société pour la Fabrication au Congo de Tuyaux en Asbeste-Ciment, en abrégé COTUYAC, gesticht. In 1958 zaten daar volgende personen in het bestuur:
Coppée René
Emsens André
Emsens Jean
Galouzeau de Villepin François Xavier
Vander Borght Henri

(Bron: MERS/IFA, project Koloniale Vennootschappen, Database, 2021)
Land: BEL
William Henry Davies
Leisure
ID: 202403080116

What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare.

No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.

No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.

No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night.

No time to turn at Beauty's glance,
And watch her feet, how they can dance.

No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began.

A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.

Land: GBR
PV
Antwerpen: Bloemen voor Navalny aan standbeeld Peter de Grote
ID: 202403078812


Land: BEL
Washington Post
Israel at war 2023-2024: key facts
ID: 202403057741
Oct. 7: Hamas launches deadly attack on Israel
Oct. 9: Israel orders ‘complete siege’ of Gaza
Oct. 11: Netanyahu forms emergency government
Oct. 12: Israel warns people to evacuate northern Gaza
Oct. 17: At least 100 people killed in blast at al-Ahli Hospital
Oct. 21: Rafah crossing reopens
Oct. 27: Israel launches ground invasion
Oct. 31: Israeli strikes on Jabalya kill more than 100 people
Nov. 6: Death toll tops 10,000
Nov. 15: Israeli forces raid al-Shifa Hospital
Nov. 19: Houthis hijack commercial vessel
Nov. 24: Israel, Hamas pause fighting in hostages-for-prisoners deal
Dec. 4: Israeli forces push into southern Gaza
Dec. 15: Israeli forces mistakenly kill three hostages
Dec. 22: Gaza death toll passes 20,000
Dec. 28: U.N. condemns situation in West Bank
Jan. 2: Senior Hamas leader killed in blast in Beirut
Jan. 11: South Africa presents genocide case against Israel before U.N. court
January: Fears grow of a wider regional conflict
Jan. 21: 21 Israeli soldiers killed while trying to build Gaza buffer
Jan. 26: U.N. court orders emergency measures
Jan. 26: UNRWA fires staff amid accusations of Oct. 7 involvement
Feb. 23: Netanyahu outlines hard-line vision for postwar Gaza
Feb. 29: Death tolls passes 30,000
March: Donors deliver aid by air and sea


Land: ISR
UN
General Assembly President condemns ‘catastrophic, unconscionable, shameful’ conditions in Gaza
ID: 202403044578
Ambassadors in the UN General Assembly again discussed on Monday the dire humanitarian situation in Gaza and the critical work of the UN agency for Palestine refugees, UNRWA, which is facing an existential threat, hearing a briefing by its Commissioner-General, Philippe Lazzarini, and holding a heated debate on the US veto of the latest Security Council draft resolution calling for a ceasefire in the war-torn enclave.
Land: ISR
LT
verschenen bij EPO: GOOSSENS Paul, De ongelijkheidsmachine. Een verborgen Europese geschiedenis
ID: 202402291687
Hoe kan het dat een handvol mensen meer bezit dan de helft van de wereldbevolking en waarom wordt die obscene concentratie van rijkdom niet weggehoond? Vragen die ertoe doen. Zeker in tijden van grote en kleine cultuuroorlogjes rond de roerselen van de nationale identiteit is kritisch onderzoek naar de pijlers van de ongelijkheid een must. Extreme ongelijkheid gaat immers over meer dan waanzinnige bankrekeningen. Het is een machine die haar territorium voortdurend uitbreidt, samenlevingen omwoelt, de verzorgingsstaat ontrafelt en uiteindelijk ook de democratie uitholt. In 'De ongelijkheidsmachine' onderzoekt Paul Goossens de permanente botsing en de onmogelijke pacificatie tussen voorstanders van een meer egalitaire samenleving en elites die hun privileges willen behouden. Europa stond daarbij steevast aan de zijde van de 1%, zo ook zijn religieuze leiders en vele van zijn gelauwerde denkers. Vandaag komt het erop aan de code van de financiële industrie te kraken, dan pas kan de ongelijkheidsmachine gestopt worden. 'Het is kiezen', aldus Goossens, 'tussen de koopkracht van de bevolking of de privileges van de nieuwe feodale heersers, de geldaristocratie.' Zoveel is zeker, de bankiers zullen 'De ongelijkheidsmachine' niet op gejuich onthalen.

Met illustraties van GAL

Paul Goossens, een gediplomeerd econoom, is stichtend hoofdredacteur van 'De Morgen'. In het begin van de jaren 1990, na zijn vertrek, verlegde hij zijn focus naar de Europese Unie. Eerst bij 'Knack', dan bij het persagentschap Belga. Sinds 2009 is Goossens columnist van 'De Standaard'.

Land: BEL
Le Monde
« Forever Pollution Project »: België zwaarst vervuilde land met PFAS
ID: 202402282253


« Forever Pollution Project »
Land: BEL
Apache
Het stockholmsyndroom van de Vlaamse journalistiek - Over het boek 'De Belg' van Mark Koster - Over de groep Van Thillo
ID: 202402176642
Apache vindt het boek een gemiste kans en pleit voor een open debat over de Vlaamse media.


Land: BEL
nws
Aleksej Navalny sterft in de gevangenis. R.I.P.
ID: 202402161301
Land: RUS