Book of the Day
VAN DER HERTEN Bart, Michelangelo VAN MEERTEN, Greta VERBEURGT (editors)
Sporen in België - 175 JAAR SPOORWEGEN – 75 JAAR NMBS
gebonden met stofwikkel, 480 pp., ISBN 90 5867 110 0, 25 x 34 cm, rijkelijk geïll. Inhoud: Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de NMBS verscheen dit boek dat voor het eerst een globaal overzicht biedt van de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. In 1825 was voor het eerst sprake van 'spoorwegen' in België. Na de onafhankelijkheid in 1830 laat de overheid, in het kader van het economisch beleid, de belangrijkste internationaal georiënteerde spoorlijnen aanleggen. De private sector krijgt aanvankelijk de mogelijkheid om secundaire lijnen aan te leggen, vanaf 1870 volgt een nationalisatie. Na WO I, in een sterk gewijzigde economische context, zoekt men oplossingen voor de problemen van de spoorwegexploitatie. Dat resulteert in de vorming van een autonoom overheidsbedrijf dat een meer commercieel beleid kan gaan voeren, investeringen op langere termijn kan plannen en een meer gerichte industriële politiek kan aannemen: de NMBS. De opkomst van andere transportmiddelen, en dan vooral het wegverkeer, plaatst de spoorwegen na WO II in een geheel nieuwe context. Door het recente dichtslibben van het wegverkeer en de aanleg van hogesnelheidslijnen openen zich evenwel nieuwe perspectieven voor de 21ste eeuw. Het boek bestaat uit 5 delen. Het eerste deel schetst een algemene context, de aanleg van spoorwegen in Europa en de evolutie van het transport in België. De delen 2 en 3 geven een chronologisch overzicht van de spoorweggeschiedenis tijdens de 19de en de 20ste eeuw. In deel 4 komen enkele specifieke aspecten van het spoorwegbedrijf aan bod, zoals sociaal-economische en organisatorische aspecten, de investeringen, de veiligheid, de architectuur en de ontwikkeling van het rollend materieel. Een vijfde deel met een toekomstperspectief voor de Belgische spoorwegen, rondt het boek af. 33 auteurs, professoren en specialisten, werkten mee aan dit boek. Het beeldmateriaal is ronduit overweldigend en bevat een aantal nooit eerder getoonde documenten uit privé-collecties. Faits-divers, getuigenissen, randbemerkingen en verhelderende grafieken kregen hun eigen plaats. En zo krijgt de leek of spoorwegfanaat via een uiterst verzorgde vormgeving een indringend en wetenschappelijk onderbouwd beeld van 175 jaar Belgische spoorwegen en 75 jaar NMBS.
VAN DER HERTEN Bart, Michelangelo VAN MEERTEN, Greta VERBEURGT (editors)@ wikipedia
€ 75.0
New Arrivals
GEERAERTS Jef
De heilige kruisvaart
2de druk (de eerste druk verscheen in 1976). Pb, in-8, 126 pp. Pamfletten die JG's ongenoegen uitdrukken m.b.t. het christendom, dokters, het maandblad Avenue, etcetera.
'Heeft het überhaupt zin om de kracht van het woord te gebruiken om de Grote Leugen en het Geweld te ontmaskeren? Terwijl ik aandachtig wacht op de generatie van de zeventigers die nu dertig geworden zijn, stel ik mij deze vragen met groeiende onrust. Is het wegens hun Zwijgen dat het establishment anno 1975 onbeschaamder dan ooit oprukt via genivelleerde nieuwsmedia die de werkelijkheid steeds nevelachtiger verdraaien, nieuwe taboes schept, statusquo's, blij gesteund door een arrogante christen-democratie, middelmatige prominenten, een rijkswacht met Amerikaanse allures, de stinkende uitwassen van de rechtse geest die het bewuste denken alweer eeuwen zal vertragen?'
GEERAERTS Jef@ wikipedia
€ 15.0
VAN DER HOF Kees mr.
Boekhoudschandalen - de grabbelton van bestuurders en raiders
Dikke pb, in-8, 440 pp., bibliografie, index.
Kritische bespreking van tal van schandalen in de beleggingswereld en in de wereld van 'creatief boekhouden'.
VAN DER HOF Kees mr.@ wikipedia
€ 15.0
GEYSELS Jos, VLAMINCK Erik
De schande en de keerzijde - over armoede en ongelijkheid
Pb, in-8, 86 pp. Een pamflet.
De doorsijpeltheorie werkt niet. Er is een 'armwoede' nodig.

GEYSELS Jos, VLAMINCK Erik@ wikipedia
€ 10.0
BRANDENBURG Angenies
Annie Romein-Verschoor 1895-1978 - Leven en werk
Paperback, in-8, 494 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
BRANDENBURG Angenies@ wikipedia
€ 15.0
DE VOS Johan
Charleroi - het is altijd iets
Paperback, in-8, 203 pp., illustraties, bibliografie.
Charleroi gaat ten onder aan werkloosheid, armoede, misdaad en corruptie. Over rare plekken.
DE VOS Johan@ wikipedia
€ 15.0
VAN DEURSEN A. Th. prof
Het kopergeld van de Gouden Eeuw: het dagelijks brood
Paperback, in-8, 158 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Voor de verandering gaat het eens over gewone mensen in de 17de eeuw.
VAN DEURSEN A. Th. prof@ wikipedia
€ 10.0
COUVEE, D.H. & PIKKEMAAT, G.
1813-15, ons koninkrijk geboren.
Gebrocheerd, 191 pp. Illustraties in ZW en kleur. Met bibliografie en bronvermelding bij de illustraties. Op 30/11/1813 landt, met de hulp van de Engelsen, Prins Willem te Scheveningen. Op 29/3/1814 legt hij de eed af op de in zijn opdracht ontworpen grondwet. Op 1/8/1814 aanvaardt Willem I de soevereniteit over 'België'. Op 16/3/1815 neemt Willem I de titel aan van Koning der Nederlanden. Op 21/9/1815 wordt Willem I te Brussel ingehuldigd. Er wordt terecht nogal wat aandacht besteed aan het Congres van Wenen (p. 119-139)
COUVEE, D.H. & PIKKEMAAT, G.@ wikipedia
€ 10.0
DANTO Arthur C.
De komedie van de overeenkomsten - Over kunst, filosofie en geschiedenis - Beschouwelijk werk
Pb, kleine in-8, 347 pp., bibliografie, registers

De komedie van de overeenkomsten bevat een selectie uit de invloedrijke en vruchtbare geschriften van Arthur C. Danto, fameus verkondiger van 'het einde van de kunst'.
Wat gebeurt er met de kunst wanneer er geen verschil meer is tussen een kunstwerk en een voorwerp uit het dagelijkse leven? En wie bepaalt eigenlijk wat kunst is? Toen Andy Warhol in 1964 zijn Brillo-doos tentoonstelde, ervoer de filosoof Arthur Danto dit als het begin van een nieuw tijdperk van de kunstgeschiedenis. Hij heeft sindsdien als criticus en als historicus het kunstbedrijf met scherpzinnig en geestig commentaar begeleid. Zijn verhandelingen behoren tot het intelligentste dat er over het postmodernisme en de toekomst van de kunst is gezegd. Speciaal voor deze keuze uit zijn werk schreef Danto een oorspronkelijk essay als nawoord.
De beschouwingen van Danto over de aard van het kunstwerk, over metafoor en stijl, geschiedenis en representatie, over het einde van de smaak, en de toekomst van de kunst zijn helder en uitermate stimulerend. De bundel is samengesteld door Frank Ankersmit en Wessel Krul; het voorwoord is van de hand van Frank Ankersmit, de vertaling van Wessel Krul.
DANTO Arthur C.@ wikipedia
€ 15.0
HEEMKRING SANDELYN
Herenthoutse soldaten in de Eerste Wereldoorlog
Pb, grote in-8, 57 pp., met portretten van de gesneuvelden en de oud-strijders, index.
HEEMKRING SANDELYN@ wikipedia
€ 10.0
DECLERCQ Pieter (Pastoor van Nieuwpoort-Bad)
Nieuwpoort-Bad. Geschiedkundige schets van de badplaats en van de Sint-Bernardusparochie
Gebrocheerd, grote in-8, ill. & kaartjes, bibliografie.
Op pagina 51 vindt men (onvolledige) info over de familie CROMBEZ, grootgrondbezitters uit de streek van Doornik.
DECLERCQ Pieter (Pastoor van Nieuwpoort-Bad)@ wikipedia
€ 25.0
Christel Desmaretz
Brieven van Leandra - twee spiegels (debuutroman)
Gesigneerd door de auteur met opdracht. Pb, in-8, 266 pp.
Plot: Als een meisje een boek van een onbekende schrijfster vindt, gaat zij uitzoeken wie de schrijfster is en wat er met haar is gebeurd.

Christel Desmaretz is geboren te Gent in 1964. Haar jeugd bracht ze door te Waarloos, een gehucht van Kontich, maar sinds dertig jaar woont ze in het groene Sint-Antonius Zoersel. Schrijven heeft ze gedaan vanaf het moment dat ze in de lagere school haar eerste letters schoonschrift neerzette. Als kind zat ze graag in een hoekje schriften vol te pennen. Christel heeft een aantal pennenvrienden gehad uit verschillende landen, dagboeken opgesteld, verhalen gemaakt. Schrijven is een dagelijks ritueel. Historische gebouwen vindt ze heel sprekend. Ze doet graag research over de functie ervan doorheen de tijd en de mensen die er woonden. Onbewust maken oude panden altijd een centraal deel van haar verhalen uit.

Christel Desmaretz@ wikipedia
€ 25.0
PEETERS K. C. Dr
Soldaten van Napoleon.
Tweede uitgave, hardcover, in-8, 306 pp. 10 BW illustrations + 27 BW plates h.t., 18 BW (1 folding) maps, bibliography, indexes, publisher's cloth, text in Dutch. History of the Flemish and Belgian soldiers in Napoleon's army, based on a contemporary manuscript. In depth investigative work of Peeters in the most notorious archives. Important book.
PEETERS K. C. Dr@ wikipedia
€ 20.0
CEUPPENS Bambi
Onze Congo? Congolezen over de kolonisatie
Gebrocheerd, wrappers, ill., 112 pp. Met bibliografische noten en bibliografie. Noot LT: Dit is een van de weinige boeken die peilen naar "Hoe hebben de Congolezen de kolonisatie ervaren?". Een essay dat confronteert en boeiende stof tot nadenken biedt. Bambi Ceuppens is doctor in de sociale anthropologie en postdoctoraal navorser Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit van Gent.
CEUPPENS Bambi@ wikipedia
€ 10.0
ERASMUS Desiderius
De lof der zotheid (vertaling van Laus Stultitiae - 1511)
Hardcover, stofwikkel, 343 pp. In het Nederlands vertaald door Mr A. Dirkzwager Czn. en A.C. Nielson. Geannoteerde Latijnse en Nederlandse tekst naast elkaar. Met reproducties van de tekeningen, op precies dezelfde grootte als waarop zij door Holbein in de marge van het exemplaar van de Bazelse uitgave van 1515 zijn getekend.
ERASMUS Desiderius @ wikipedia
€ 16.0
RENARD Jules
Een uitvreter (vertaling van L'Ecornifleur - 1890/1892) - roman
Paperback, in-8, 206 pp. Roman. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
Jules Renard (Châlons-du-Maine, 22 februari 1864 – Parijs, 22 mei 1910) was een Frans schrijver.
RENARD Jules@ wikipedia
€ 13.0
DE BENS Els
Inventaris van de Belgische gecensureerde informatiepers tijdens de Tweede Wereldoorlog
Paperback, polycopie, A4, pp., illustraties, bibliografische noten.
Een databank 'avant la lettre' en een aanloop naar haar doctoraat 'De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur 1940-1944' (1973).
De Bens, Els 1940-
Eerste aanstelling:
1982
Einde aanstelling:
2005
Discipline:
Politieke, Sociale en Communicatiewetenschappen
Affiliatie:
faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
faculteit Recht en Criminologie
vakgroep Communicatiewetenschappen
Mandaten:
gewoon hoogleraar faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 1992-
docent faculteit Recht en Criminologie 01/10/1982-
hoogleraar faculteit Recht en Criminologie 01/01/1987-
gewoon hoogleraar faculteit Recht en Criminologie 01/01/1989-
emeritus Universiteit Gent 2005
Bestuursfunctie:
decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 1996-2000
voorzitter vakgroep Communicatiewetenschappen 1992-1997
voorzitter vakgroep Communicatiewetenschappen 2002-2004
directeur-diensthoofd Seminarie voor communicatiewetenschap 1987-1992
DE BENS Els@ wikipedia
€ 15.0
SCHAMA Simon
Burgers - Een kroniek van de Franse Revolutie. (vertaling van Citizens)
Pb, 920 pp. Illustraties in ZW. Bibliografische noten en bibliografie. Register/index. In de 18de eeuw evolueerden de mensen van 'onderdanen' naar 'burgers'. Dat is de centrale idee achter dit boek. In de tijd van Lodewijk XVI vervagen de scheidslijnen tussen de klassen door de steeds groter wordende invloed van geld en speculatie. Voor de aanleiding tot de verkoop van kerkelijke goederen en de rol van Talleyrand, bisschop van Autun, verwijzen we naar pp. 486 e.v. Essentieel daarbij is het onderscheid tussen bezit, klevend aan een functie of een ambt, en eigendom. Schama verwijst in dit verband naar de uitspraak van Abbé Raynal: "De staat is er m.i. niet voor de religie, maar de religie voor de staat." Afbeeldingen van Justitia op p. 372 (Necker leidt Lodewijk XVI naar de drie verenigde standen onder medaillons van Hendrik IV en zijn minister Sully - Boven de verenigde standen het symbool van het recht, de weegschaal) en 779 (Anoniem, Collet d'Herbois en de republikeinse triomf in Lyon).
SCHAMA Simon@ wikipedia
€ 25.0
SCHAMA Simon
Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. (vertaling van The Embarrassment of Riches - 1988)
2de druk. Pb, 8vo, 682 pp., illustraties in ZW, bibliografie en register. Klassieker. Een sleutel tot de collectieve persoonlijkheid van de Nederlanders in de 17de eeuw. Over huisvrouwen en hoeren. Over kinderen, het huwelijk, de geldzucht en het onreine geweten. Over grote en kleine dingen waarover andere historici niet spreken.
SCHAMA Simon@ wikipedia
€ 15.0
BOON Louis Paul
Het Geuzenboek
10de druk. Pb, in-8, 708 pp. Het Geuzenboek is het epos van de bos- en watergeuzen die in de zestiende eeuw in de Nederlanden - in Holland, maar vooral in Vlaanderen - hebben gestreden tegen de tirannie van Spanjaarden, inquisitie, paternostertroepen en andere meelopers. Allerlei details lagen bedolven in gespecialiseerde deelstudies, scripties en thesissen. Boon heeft het meest spectaculaire materiaal eruit gelicht en nu in een origineel bezield verband gebracht. (Dit is derde deel van de trilogie met 'Pieter Daens' en zijn vervolg 'De Zwarte Hand'.). L.P. Boon overleed op 10 mei 1979.
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 15.0
BUYSSE Cyriel
Romans en Verhalen: Lente - Tantes - Uleken - De wraak van Permentier - De biezenstekker - Een levensdroom
Hardcover met geill. stofwikkel (portret Buysse), ingebonden, linnen, goudopdruk op de rug, in-8, 460 pp. Noot LT: Dit werk bevat een biografische inleiding door Dr Romain Debbaut m.m.v. Prof Anne Marie Musschoot, waarin zij stilstaan bij het naturalisme/determinisme van B. en de tegenstand die hij opriep door te verklaren dat hij liever in het Frans had geschreven, wat zijn verkoop kelderde. Verder wijzen de inleiders op de zwakke boekenverkoop rond de jaren 1900 en de hoge boekenprijs. De thematiek van Buysse in combinatie met het boek als elitair product. (Cyriel Buysse, geboren: 20 september 1859 te Nevele, overleden: 25 juli 1932 te Afsnee)
BUYSSE Cyriel@ wikipedia
€ 15.0
ISRAEL Jonathan
De Republiek 1477-1806
5de druk. Vuistdikke paperback, grote in-8, 1368 pp. Illustraties in ZW, bibliografische noten en bibliografie, index. Standaardwerk.
De Republiek, 1477-1806 bevat een compleet overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse Republiek. Het boeiende verhaal begint bij de dood van Karel de Stoute (1477) en eindigt bij de afschaffing van de Republiek door Napoleon in maart 1806.
ISRAEL Jonathan@ wikipedia
€ 20.0
DEBRABANDERE Frans, DEVOS Magda, e.a.
De Vlaamse gemeentenamen - verklarend woordenboek
Hardcover, in-8, 327pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.


Wat heeft Aalter te maken met jeneverbessen? Leefden er wolven in Wulvergem? Waar komen namen als Leuven, Herenthout, Ophoven of 's-Gravenwezel vandaan? Ken je de oorspronkelijke betekenis van jouw gemeentenaam of ben je gefascineerd door de herkomst van onze plaatsnamen? Plaatsnamen zijn stille getuigen van het verleden. Ze gunnen ons vaak een blik op het vroegere landschap. Ze weerspiegelen de verschillende talen van de opeenvolgende bewoners van onze streek en verwijzen zo naar onze Keltische, Romeinse en Germaanse voorouders. Ontdek er alles over in dit boeiend en leerrijk naslagwerk!
Met lijst van de gebruikte afkortingen en bibliografie.
Nuttig en compact. Bevat ook de gemeentenamen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEBRABANDERE Frans, DEVOS Magda, e.a.@ wikipedia
€ 20.0
ALDELHOF Frans, HEYNS Jules
Allemaal Gelenaars. Grasduinen in Geelse bijnamen van vroeger en nu.
Paperback, in-8, 231pp., illustraties, index/register.
ALDELHOF Frans, HEYNS Jules@ wikipedia
€ 15.0
REVE Gerard
De avonden
Hardcover, in-8, 287pp.
REVE Gerard@ wikipedia
€ 15.0
SCHOONHOVEN J.
Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800
Paperback, in-8, 188pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
SCHOONHOVEN J.@ wikipedia
€ 15.0
Scoop
TESSENS Lucas
De pilootstudies van het Media Expert Research System (MERS) - 1978-2007
ID: 201812141468


2003: stichting van de divisie MERS Antique Books Antwerp, boekenantikwariaat op het internet met volgende specialisaties: Belgische geschiedenis 1750-1914, Franse Revolutie, abdijen en kloosters, kadaster, Etat Indépendant du Congo en Belgisch Congo, kunstmonografieën, wereldliteratuur.
News Items & Facts
nws
Vele handelaars bedriegen het publiek met zogenaamd verlaagde prijzen
ID: 202205232351
Land: BEL
Categorie: ECONOMICS - GESJOEMEL
OXFAM
PROFITING FROM PAIN The urgency of taxing the rich amid wealth and a global costofa surge in billionaire living crisis
ID: 202205232350
Billionaire wealth has soared during the COVID19 pandemic as companies in the food, pharma, energy, and tech sectors have cashed in. Meanwhile millions of people around the world are facing a costofliving crisis due to the continuing effects of the pandemic and the rapidly rising costs of essentials, including foo d and energy. Inequality, already extreme before COVID19, has reached new levels. There is an urgent need for governments to implement highly progressive taxation measures that in turn must be used to invest in powerful and proven measures to reduce inequalities.

Land: INT
nws
Apenpokken: de nieuwe angst in het homo-milieu
ID: 202205211010
Land: INT
DS
Congocommissie mag doorwerken tot december 2022
ID: 202205201136
Land: COD
LT
Een bezoek aan begraafplaats Schoonselhof
ID: 202205181211
nws
Ook de aanvraag van Zweden tot lidmaatschap van de NAVO/NATO is nu officieel.
ID: 202205181135
Nu is het afwachten hoe Erdogan zich concreet gaat opstellen.
Land: SWE
LT
Boeren moeten hun bedrijven sluiten maar chemische multinationals die lucht, grond en waterlopen zwaar bevuilen mogen open blijven.
ID: 202205181131
Het is een uitspraak die gisteren in 'De Afspraak' (VRT) viel.
Land: BEL
Categorie: AGRICULTURE - GESJOEMEL
DRB
DPG Media maakte in 2021 221 miljoen winst en keert een dividend van 80 miljoen uit
ID: 202205171130
Land: BEL
nws
Élisabeth Borne nommée Première ministre française
ID: 202205162356
L'ex-ministre du Travail Elisabeth Borne, 61 ans, a été nommée Première ministre par le président Emmanuel Macron, annonce l'Élysée. Elle succède à Jean Castex.
Land: FRA
nws
Renault verkoopt Lada
ID: 202205161314
De Russische inval in Oekraïne dwingt Renault Lada van de hand te doen. Renault behoudt zes jaar de mogelijkheid zijn belang in Avtovaz terug te kopen.
Land: RUS
DS
overheidsbank Belfius gaat rijken vertroetelen in 'private houses' en 'wealth houses'
ID: 202205161053
Belfius volgt daarmee het beleid van de fiscus. Daar voelen de rijken zich ook goed.
Land: BEL
nws
Finland officialiseert zijn aanvraag om toetreding tot de NAVO/NATO
ID: 202205151641
Land: FIN
LT
Kasteel de Renesse te Oostmalle
ID: 202205151622
Land: BEL
LT
Turkije zal zich verzetten tegen NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland - Rusland levert vanaf morgen geen elektriciteit meer aan Finland
ID: 202205132318
Finland en Zweden vertroetelen de PKK, aldus Erdogan.
De rancune van Erdogan tegen de EU komt nu naar boven. Zo wordt hij indirect een bondgenoot van Poetin.
LT
Gevel van het KMSKA in vol ornaat - de heropening is gepland op 24 september 2022
ID: 202205122201


Land: BEL
nws
Wouter Beke (CD&V) geeft zijn ontslag als Vlaams minister van Welzijn
ID: 202205121900
Beke plande zijn persconferentie om 19.00 uur en haalde dus het VRT-nieuws.
De nieuwsdienst beging een kapitale fout door godbetert de GEHELE persconferentie LIVE uit te zenden. Er werd zoveel aandacht gegeven aan het ontslag van Beke alsof heel de regering gevallen was. Daardoor kon Beke zichzelf meer dan tien minuten lang bewieroken. Vrouw, dochtertje en de kabinetsmedewerkers mochten in een pathetische setting opdraven om de held te horen zeggen hoe goed hij het wel gedaan had.
Alsof het allemaal niet genoeg was, haalde het gezin ook nog een oranje pull boven met daarop 'Nothing to prove'. Kleuters hadden het niet beter gekund.
Het bewijst nog maar eens tot welk niveau de politiek afglijdt.
Land: BEL
nws
Justitie heeft te weinig mensen en middelen om zware criminaliteit het hoofd te bieden - Rechtstaat in gevaar
ID: 202205121824
In de bendes trekken ze nu de champagne af.
Land: BEL
nws
Finland wil lid worden van de NAVO/NATO - Rusland dreigt met zware gevolgen
ID: 202205121220
LT
schrijver Jeroen Brouwers (1940-2022) overleden. R.I.P.
ID: 202205110146
LT
Poetin maakt de Russen wijs dat het Westen Rusland wilde aanvallen. Leugenaars vindt je overal.
ID: 202205092332
Land: RUS