Book of the Day
WALTZ Heinrich Dr. Phil.
Das Konzessionswesen im Belgischen Kongo [herausgegeben von der Kolonialabteilung der Zivilverwaltung in Belgien]. Erster und zweiter Band (Materialien)
Hardcover, in-8, xxiii + 657 S. + xxi + 1215 S., Karten, Quellenübersicht.
Deutsche Texte mit Fransözische Quellen und Materialen.
Textes en allemand avec les textes-sources en français.
Extrêmement rare !
WALTZ Heinrich Dr. Phil.@ wikipedia
€ 3000.0
New Arrivals
SAERENS Lieven
Haat is een deugd. Het credo van de Jodenjagers.
Paperback, in-8, 262 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.


zie ook
SAERENS Lieven@ wikipedia
€ 20.0
DE MAUPASSANT Guy
Une Vie (1883)
Poche, 254 pp.
En couverture: Femme sur la plage (détail), Norbert Goeneutte (1854-1894).

DE MAUPASSANT Guy@ wikipedia
€ 5.0
DE VROEDE Maurice
Religieuses et béguines enseignantes dans les Pays-Bas meridionaux et la principauté de Liège aux XVII-XVIII Siecles
Pb, 236 pp. Index. Bibliographie
DE VROEDE Maurice@ wikipedia
€ 15.0
LONDON Jack
De walvistand, Verhalen van de Zuidzee - De onontkoombare blanke
Paperback, in-8, 171 pp.
Vertaald door H.W.J. Schaap.
JL (1876-1916)
LONDON Jack@ wikipedia
€ 10.0
SOMERHAUSEN Anne
Journal d'une femme occupée. Relatée jour après jour, la vie d'une femme de prisonnier de guerre à Bruxelles du 10 mai 1940 au 10 mai 1945.
Broché, grand in-8, 268 pp.
Traduit de l'anglais par Marie-Françoise de Meeus. Titre original: Written in Darkness (1946).
Le 12 mai 1940, Anne Somerhausen est secrétaire du Motor Corps de la Croix-Rouge. Elle doit aider à évacuer les malades et les personnes âgées des hôpitaux autour de la ville. Ce jour-là, en embrassant son époux, Marc, en charge d’un canon antiaérien sur une colline des environs de Bruxelles, elle ignore qu’elle ne le reverra que cinq ans plus tard, jour pour jour, le 12 mai 1945. Entre ces deux dates, elle luttera, seule, contre le froid, la faim, la terreur. Elle se battra pour nourrir, chauffer, soigner, éduquer ses trois fils, pour trouver du travail. Elle se heurtera au marché noir, à la collaboration, aux profiteurs de guerre, subira les bombardements, affrontera l’angoisse, l’incertitude. À l’aide de son livre de comptes où elle a inscrit, sou par sou, jour par jour, les dépenses des soixante mois de guerre, Anne Somerhausen nous livre le récit de son quotidien auquel sa formation de journaliste confère une dimension universelle. Ce récit permettra, à ceux qui ont vécu cette période, de confronter leurs souvenirs à ceux d’Anne Somerhausen. A ceux qui étaient trop jeunes, il les instruira des péripéties de cette sombre époque.
SOMERHAUSEN Anne@ wikipedia
€ 15.0
GOETGHEBEUR Walter
Spermalie, één grote familie; Zusters der Kindsheid van Maria Ter Spermalie.
Pb, grote in-8, 352 pp., zw-foto's, bibliografie, index/register.
Stichting in 1200 als Cisterciënserinnenabdij (Bernardinen), onder de benaming Nieuwland (Nova Terra), gelegen te Honkevliete, een gehucht van Slijpe (nu deelgemeente van Middelkerke). In 1241 werd de abdij overgebracht naar Spermalie, een domein gelegen in Sijsele (nu deelgemeente van Damme), en werd toen O.L. Vrouw van Nieuw Jerusalem, maar Spermalie bleef de volkse benaming. In 1578 werd de abdij door de Geuzen volledig verwoest en de kloosterlingen zochten beschutting binnen Brugge. Ze kochten er de voormalige residentie van de Abdij ter Duinen in de Snaggaardstraat. In 1796 werd de abdij geconfisqueerd (nationale goederen). De uitdrijving gebeurde op 12/11/1796. Op 14/3/1796 (dus vóór de uitdrijving) was de abdij voor 76.000 pond verkocht aan Jean-Baptiste Paulée (Paris).

De verdere doorverkopingen vindt men in voetnoot 39 op p. 45.
In 1836 werd een nieuw klooster gesticht binnen Brugge onder dezelfde benaming 'Spermalie', Zusters van de Kindsheid van Maria. Stichter: Charles Louis Carton (°1802). Het grootste gedeelte van het boek gaat over dit klooster.
In 1952 werd de befaamde hotelierschool opgericht als afdeling van Spermalie.
Op p. 300 een overzicht van de 10 opgerichte vzw's (1922-1978). Op p. 286 een grondplan van Spermalie te Brugge, begrensd door Snaggaardstraat, Gotje, Potterierei, Oliebaan (met hoeve Cortvriendt).
GOETGHEBEUR Walter@ wikipedia
€ 17.5
STUYCK David, CONSTANDT Marc
Kusthistories: vakantie aan zee
Hardcover, 4to square, 119 pp., illustraties en foto's in kleur en ZW. Bijzonder geslaagde layout voor een nostalgisch kijkboek zonder wetenschappelijke pretenties over de periode 1930-1980. Begeleidt 'Kusthistories', het gelijknamig museum over het kusttoerisme in Middelkerke.

Alle kustgemeenten komen aan bod: De Panne, Koksijde - Oostduinkerke, Nieuwpoort, Middelkerke - Westende - Lombardsijde, Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist-aan-Zee, Duinbergen, Knokke - Het Zoute.
STUYCK David, CONSTANDT Marc@ wikipedia
€ 20.0
VANNESTE Alex Prof. Dr
Het eerste 'Ijzeren Gordijn'. De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens WO I
overdruk uit Het Tijdschrift van Dexia Bank. Jaargang 54, nr 214, verbeterd en met toevoegingen (2014), A4, 45 pp.
Het artikel bewijst dat - om de neutraliteit te bewaren - de Nederlanders som verregaande toegevingen deden aan de Duitsers; zo bvb. legden zij zelf een draadversperring aan rond Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. (19)
VANNESTE Alex Prof. Dr@ wikipedia
€ 15.0
VAN HAEGENDOREN Maurits
geel en zwart van de driekleur. van oude en andere belgen tot 1980
Hardcover, in-8, 367 pp., enkele illustraties, kaartjes, bibliografie.
Emile Auguste Maurice (Maurits) Vanhaegendoren (Leuven, 23 augustus 1903 – Neerijse, 3 maart 1994) was een Belgisch politicus voor de Volksunie. Hij was voorheen verbondscommissaris voor de katholieke scouts (VVKS) en oprichter van de Stichting Lodewijk de Raet. Hij werd senator voor de Volksunie in 1968. (bron: wiki)
VAN HAEGENDOREN Maurits@ wikipedia
€ 10.0
DE LA FONTAINE Jean, VAN DEN BERG Jan (edit.)
Fabels van La Fontaine over leven, liefde en dood bijeengelezen door Jan van den Berg
Luxe-uitgave. Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 128 pp., rijkelijk geïllustreerd.
JDLF (juli 1621 - 13 april 1695).
DE LA FONTAINE Jean, VAN DEN BERG Jan (edit.)@ wikipedia
€ 20.0
VAN LOON Alois
Kalmthout aan de Ijzer [dagboek]
Paperback, in-8, 224 pp., illustraties, kaartjes van het Ijzerfront. Interessant dagboek uit Wereldoorlog I. Geeft een unieke inkijk in het frontleven van een gewone soldaat. Zeldzaam.
VAN LOON Alois@ wikipedia
€ 35.0
TAGHON Peter
Mei 1940. [De 18-daagse veldtocht in België]
2de druk. Pb, 4to, 239 pp., boordevol vaak niet eerder gepubliceerde zw-foto's over WO II in België: de soldaten en de burgerbevolking op de vlucht, kaartjes over de campagne ten velde, lijst der afkortingen, index. Noot LT: het beste fotoboek dat tot nu toe over het thema verscheen; gebaseerd op de privé-collectie van de auteur, de collecties van het Bundesarchiv en van privé-personen; de interpretatie, de ruimte- en tijdsituering vergden immens veel geduld en research, waarvoor alle lof.
TAGHON Peter@ wikipedia
€ 20.0
LAMPO Jan
Vermaerde Coopstadt. Antwerpen in de Middeleeuwen.
Paperback, grote in-8, 117 pp., illustraties, plannen, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie.
LAMPO Jan@ wikipedia
€ 20.0
LAMPO Jan
Tussen kaai en schip. De Antwerpse havenbuurt voor 1885.
Pb, in-8, 136 pp, illustraties, plannen, bibliografie
LAMPO Jan@ wikipedia
€ 16.0
HOCHSCHILD Adam
De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo (vert. van King Leopold's Ghost. A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa)
7de druk. Paperback with ill. cover 359 pp. Index, notes, bibliography. Noot LT: Het boek verscheen voor het eerst in 1998 en kende op nauwelijks 5 jaar tijd twaalf drukken, in steeds goedkoper wordende uitgaven. Zo'n uitgave-politiek viseert duidelijk een verregaande popularisering van het aangesneden thema én een inprenting van de door de auteur ingenomen stellingen in het collectief bewustzijn. Daarmee is niet gezegd dat de stellingen en de bewijsvoering daarrond in twijfel moeten worden getrokken, maar het roept toch vragen op: in hoeverre dient de pressie op de publieke opinie ook niet huidige mercantiele doelstellingen?, in hoeverre wordt de huidige Belgische Afrika-politiek - hoe bescheiden die ook is - gehinderd door een eenzijdige beeldvorming over het koloniale en pre-koloniale 'het verleden'?, in hoeverre treedt er een 'osmose' op tussen de percepties van het pre-koloniale en het koloniale verleden en is daarin nog plaats voor nuancering?
HOCHSCHILD Adam @ wikipedia
€ 15.0
VERLINDEN Peter
Weg uit Congo. Het drama van de kolonialen
3de druk. Gebrocheerd, grote in-8, 232 pp. Illustraties, foto's, bibliografie, index, kaarten. De foto op de cover is van Paris Match en toont o.i. gevluchte kolonialen bij hun aankomst in Brazzaville; zie ook de uniformen van de Franse gendarmes.
De luchtbrug van Sabena bracht in 3 weken tijd 35.000 vluchtelingen over naar België.
Het boek baseert zich ook op interviews, o.m. met Ward Lernout, gewestbeheerder.
VERLINDEN Peter@ wikipedia
€ 20.0
DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a.
Een stad groeit. Eenheid in verscheidenheid. Tentoonstellingcatalogus, 7 juli - 26 september 1984. Stadsfeestzaal Antwerpen.
Wrappers, In-4, 180 pp., foto's en illustraties in ZW en enkele in kleur. Met toponiemenkaart waarop 476 plaatsen zijn aangeduid. (p. 30-33). Grote tabel betreffende de bevolkingsevolutie van Antwerpen en omgeving 1437-1983. (p. 42-43) Bibliografie en bibliografische noten. Afzonderlijk bijgevoegd: kaartje met genummerde toponiemen + lijst (cfr. supra) + grondplan van de tentoonstelling.
Goed gemaakt en interessant.
DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a.@ wikipedia
€ 20.0
RUYS Manu
Waarom Lumumba moest sterven.
Softcover, pb, 8vo, 136 pp, index, bibliografie. Noot Lucas Tessens: in dit boek betwijfelt Ruys het nut van een parlementaire onderzoekscommissie naar de moord op Lumumba. Een aandachtig lezer merkt dat het boek - in zijn verhullende functie - meer onthult over de figuur van Ruys zelf. Zo elimineert hij de economische belangen die aan de basis van de secessie van Katanga lagen, bijna totaal. Op die manier wordt de vervlechting van geld, politiek, militaire macht en moord achter een mistgordijn verborgen. Door het (gewild?) ontbreken van een zakenregister merkt men niet onmiddellijk dat de namen van bedrijven, zoals de UM, de UMHK, de Société Générale slechts één of twee keer voorkomen. Om die reden is het boek zeker lezenswaardig ... omdat het iets NIET vertelt, omdat het NIET doorstoot tot de ware, diepere redenen voor de moord op Lumumba.
De ware reden kennen? Lumumba was een nationalist die een eenheidsstaat - dus mét Katanga erbij - wilde vormen. Hij kon niet dulden dat Katanga zich zou afscheiden want dan was Congo niet levensvatbaar. DAAROM moest hij eerst worden gedemoniseerd als een communist, DAAROM moest hij geëlimineerd, gelikwideerd, vermoord worden. Dat had de 'haute finance' al vóór zijn aantreden als premier beslist. En zo geschiedde.

En Lumumba is niet de enige geweest die in het kader van de dekolonisatie uit de weg is geruimd, eerst besmeurd en als communist neergezet, verbannen of vermoord.
RUYS Manu@ wikipedia
€ 10.0
DE WITTE Ludo
De moord op Lumumba
3de druk. Voorwoord door Eric Suy. Pb, 430 pp. Noten, bibliografie. Diepgaand onderzoek naar de opdrachtgevers van deze misdaad, op basis van unieke documenten en getuigenissen van de hoofdrolspelers in dit drama. Een index had nuttig geweest in dit boek.
DE WITTE Ludo@ wikipedia
€ 15.0
VAN GEET Willy Colonel
De gewapende lieden. 200 jaar rijkswacht
Pb, in-8, 159 pp., fotokatern, bibliografie, register.
VAN GEET Willy Colonel@ wikipedia
€ 20.0
CELS Jos
Meneer Arseen en de rechtvaardige rechters. Geschiedenis van de opzienbarende kunstroof in de Sint-Baafskathedraal te Gent.
Gebrocheerd 152 pp. Illustraties, foto's.
CELS Jos@ wikipedia
€ 15.0
DE COCK Jan
De kelders van Congo. Het relaas van een verblijf in een Congolese gevangenis
Pb met flappen, 208 pp., illustraties en foto's. Met verklarende woordenlijst. Afrika is een caleidoscoop, een vergeten continent waarvan we bijzonder weinig afweten. In het hart van dat fascinerende en 'duistere' continent ligt Congo. En in het diepe binnenland van Congo, daar waar Congo doormidden gesneden wordt door de evenaar, ligt de stad Butembo. Jan De Cock, 'tralietrotter' en auteur van de bestseller Hotel Prison, ging op zoek naar de essentie van Afrika. Hij daalde af in de kelders van Congo en liet zich vrijwillig opsluiten in de Kakwangura-gevangenis van Butembo, een fascinerende microkosmos en een schitterende afspiegeling van Afrika en Congo in het klein... In dit boek vertelt Jan De Cock zijn belevenissen in Congolese gevangenis. Hij registreert er de ongelooflijke verhalen van de gevangenen: van hoop en wanhoop, van hun dromen van vrede, verkiezingen en democratie. Hun sprookjes en hun grappen. Hun herinnering ook aan het Congo van gisteren en hun mijmeringen bij een wereld van morgen. Verhalen van Kitakya bijvoorbeeld, die zich op zijn 87ste herinnert hoe een moordenaar vroeger in bananenbladeren werd gewikkeld en in brand gestoken. Of van Julienne, die illegaal kintiki heeft gestookt. Of van de bewaker Kabuyaya, die de stok gebruikt voor stoute druggebruikers, maar zelf nog het meeste rookt. Van dagen zonder eten, en schoolkinderen die hout afleveren voor de gevangeniskeuken...
DE COCK Jan@ wikipedia
€ 15.0
VELAERS Jan & VAN GOETHEM Herman
Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog.

Pb, 1152 pp. Foto's in ZW. Bibliografie, noten, index. Noot LT: Alhoewel het boek door zijn volume, zijn rijke bibliografie en de notenmassa bedoeld is om het vraagstuk van de koningskwestie af te sluiten (in academische kringen spreekt men dan van een zogenaamd 'definitieve studie'), laat het (gewild?) enkele eigenaardige lacunes achter en mist het daardoor zijn objectief.
In 1995 brengen Buch en Vanderlinden een studie over het Congolese uranium. In 2001 verscheen een interessante studie van Robert Close, Léopold III: les 'non-dits', dat bepaald geen blad voor de mond neemt en talrijke nieuwe archiefstukken aan het dossier toevoegt. In 2011 plaatst de goed gedocumenteerde studie van J.P. Van Rossem de koningskwestie in een geopolitiek kader; het uraniumcontract speelt weerom een cruciale rol.


• Hieronder de uitzending 'Histories', uitgezonden door de BRTN op 15 december 1997. Dit programma - alhoewel goed gemaakt - blijft aan de oppervlakte en brengt geen internationaal perspectief onder de aandacht. De Koude Oorlog wordt niet als context vermeld.


• Vermelden we nog dat Paul Henri Spaak (1899-1972) aan de basis lag van Euratom en dat hij van 1957 tot 1961 secretaris-generaal van de NAVO/NATO was. De socialistische leider/agitator werd dus door de geallieerden (USA en UK) beloond want hij werd beschouwd als een exponent van getrouwheid aan het westers bondgenootschap.• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) x 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
VELAERS Jan & VAN GOETHEM Herman @ wikipedia
€ 20.0
STENGERS Jean
De koningen der Belgen - Van Leopold I tot Albert II
Paperback, in-8, 387 pp., 1436 bibliografische noten, index.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) kinderen: Louise (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stefanie (1864-1945), Clémentine (1872-1955) xbis 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) xbis 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
STENGERS Jean@ wikipedia
€ 15.0
THE AFRICAN WORLD
The Belgian Congo at the Brussels Exhibition, 1935
Published in June 1935. Magazine, folio, 72 pp. + iv pp., unfolding BW map of the Congo, photos in BW.
History of the Congo. Propaganda for the colonial interests. Presentation of the colonial trusts and their managers (portraits). Rare !
On the backcover publicity for the Benguela Railway.

THE AFRICAN WORLD@ wikipedia
€ 75.0
Scoop
TESSENS Lucas
De pilootstudies van het Media Expert Research System (MERS) - 1978-2007
ID: 201812141468


News Items & Facts
STATBEL
Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2019 19.105 euro
ID: 202110281450
De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2019 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen.


Land: BEL
DS
Congo-commissie van de Kamer: verslag van de deskundigen klaar
ID: 202110281229
Hieronder vindt u het integrale verslag (DOC 55 1462/003)
Land: COD
LT
3M: wie betaalt de bloedonderzoeken naar PFOS in Zwijndrecht ? en straks in Antwerpen ? en daarna in het gehele Waasland ?
ID: 202110272353
Land: BEL
nws
it’s the middle class and the poor who are paying for everything
ID: 202110272350
Dear Lucas,
In 2005, Pietro Mancini, a lab analyst, discovered a coating of yellow dust and yellow sludge in the basement and storeroom of a chemical factory in the northern Italian town of Spinetta Marengo. Lab results showed it was hexavalent chromium, a heavy metal known to cause cancer.

When Belgian chemical giant Solvay SA acquired the aging plant in 2001, it promised to clean up the contaminated site and prevent hazardous leaks. Bernard de Laguiche, an executive and member of Solvay’s founding family, oversaw the acquisition. But the cleanup lagged. Three years after Mancini’s discovery, environmental inspectors found hexavalent chromium at more than 40 times the legal limit in wells near the plant. Officials declared a public health emergency.

Italian prosecutors brought criminal charges against more than two dozen people including de Laguiche, accusing them of contaminating the town’s water supply. Pandora Papers show how, before the charges were filed and soon after, de Laguiche and his family moved assets worth more than $50 million into trusts in Singapore and New Zealand.

Ultimately, “it’s the middle class and the poor who are paying for everything” says Professor Eric Kades of William & Mary Law School, “because the wealthy have found a way not to pay their fair share.” De Laguiche was later acquitted. Mancini was fired after reporting the findings. In 2015, he had a cancerous tumor removed from his right kidney.


Help us continue to expose injustices


Mancini has since moved away from Spinetta Marengo but continues to have nightmares about working in the contaminated lab. He hasn’t completely recovered from his cancer surgery, he said. He used to swim and play tennis. Now he can’t, without feeling dizzy or tired. He has no regrets about blowing the whistle on his former employer.

“I would do it again,” said Mancini. “I don’t have anybody’s health on my conscience.”

A day after responding to ICIJ’s questions for this story in September, de Laguiche resigned from his position at Solvay and its parent company — “strictly for personal reasons,” he reportedly said.

This is the power of investigative journalism.

Still today, Spinetta Marengo residents continue to fight. They want Solvay to complete the cleanup, while authorities are again investigating allegations the plant may still be leaking toxic chemicals. As reporters, our responsibility is to make their voice heard and expose inequality and injustice when we see it. We cannot do this without you. With a gift you help those that risk their livelihoods to see change - you too will make a difference.

Thank you,

Scilla Allecci
ICIJ's investigative reporter


nws
Christina Amboldi aan het roer bij Actiris
ID: 202110211409
Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi la nomination de Cristina Amboldi au poste de directrice générale de l'office régional de l'emploi Actiris.
Land: BEL
Statista
Inflatie raakt USA hard: prijzen van tweedehandswagens, spek en huren stijgen sterk
ID: 202110210003
Land: USA
president Joe Biden
“Here’s the deal: If you spent $3 on your coffee this morning, that’s more than what 55 major corporations paid in taxes in recent years.”
ID: 202110200288
Land: USA
LT
schrijvers zijn ook maar mensen
ID: 202110160436
Land: BEL
DS
Regenwoud herstellen op savannegrond: Jurgen Heytens, een Gentse West-Vlaming, is er al sinds 2012 in Congo mee bezig.
ID: 202110151116
STATBEL
Meer dan 4,5 miljoen Belgen niet in staat om te sparen
ID: 202110150159
In 2020 waren 4.622.000 Belgen niet in staat om te sparen tijdens een typische maand. Dat komt neer op 40,8% van de bevolking.
32,8% van de Belgen kon net rondkomen met het maandelijkse inkomen, 6,1% moest gebruik maken van beschikbaar spaargeld en 1,9% moest geld lenen. Dat blijkt uit nieuwe resultaten die Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert naar aanleiding van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. De cijfers komen uit de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) van 2020, waarbij meer dan 7.000 Belgische huishoudens werden bevraagd over hun schuldenlast en levensstandaard.

Sparen is niet vanzelfsprekend voor iedereen
In 2020 was 59,2% van de Belgen in staat om tijdens een typische maand te sparen. In Vlaanderen was 68,1% in staat te sparen. Dat cijfer zakt tot 50,4% in Brussel en 46,1% in Wallonië.

Het beeld is echter heel anders wanneer men kijkt naar de situatie van 18,9% van de Belgen met een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) en de anderen.

22,1% van de Belgen met een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) kon sparen, terwijl 60,9% net rondkwam, 10,9% zelfs gebruik moest maken van spaargeld en 6,1% moest lenen om rond te komen.

Van de landgenoten die geen risico op armoede of sociale uitsluiting liepen, was 67,9% in staat om te sparen, 26,3% kwam net rond, 4,9% had spaargeld nodig, en nog eens 0,9% diende te lenen.


Land: BEL
Le Monde
L’économiste Thomas Piketty propose la mise en place d’un cadastre financier public et d’une imposition minimale de l’ensemble des patrimoines.
ID: 202110102317
Tijd
Oostenrijks kanselier Kurz stapt op na verdenkingen van corruptie
ID: 202110100023
Land: AUT
Categorie: POLITICS - GESJOEMEL
LLA
La France restituera fin octobre au Bénin 26 oeuvres d’art pillées au palais d’Abomey au 19e siècle.
ID: 202110091240
Land: FRA
ICIC
Pandora Papers: is er een verband tussen politici, criminelen, miljardairs en sterren ? De vraag stellen, is ze beantwoorden
ID: 202110090302
The undertaking has been enormous: for 20 months, we’ve supported, coordinated and worked closely with teams of crack investigative journalists from 150 media outlets, who have brought a literal world of knowledge and experience to bear on an exclusive — and comprehensive — dataset that was leaked to ICIJ. Our reporting, which uncovered the financial secrets of hundreds of politicians, as well as criminals, billionaires and celebrities, is already making waves, with officials in more than a dozen countries calling for official probes of Pandora Papers revelations.
Land: INT
Categorie: SUPERRICH - GESJOEMEL
nws
Vlaams Parlement verlaagt vergoeding parlementsleden met vijf procent vanaf 2022 - Ze waren de resolutie van eind 2019 'vergeten' - PVDA/PTB bracht die in herinnering
ID: 202110061601
D'Haese:
"Voorzitter, nu we toch over dat statuut bezig zijn: in december 2019 hebben we hier een resolutie goedgekeurd na lange discussies over de hoge lonen hier, om de parlementaire lonen met 5 procent te verminderen. Daar waren heel veel grote verklaringen over in de pers, namelijk dat parlementsleden eindelijk ook hun steentje zouden bijdragen. Wat blijkt twee jaar later? Dat dat niet is uitgevoerd. Die 5 procent is er gewoon niet af! Ik dacht dat wij daar nochtans een resolutie voor hadden goedgekeurd. Daar stond een deadline op. Dat was mei 2020. Dat is opnieuw iets dat het parlement perfect zelf kan beslissen. De Kamer heeft het al beslist. Het Vlaams Parlement kan het ook perfect beslissen. Er blijft dus een enorme terughoudendheid om in dit parlement over de eigen privileges te spreken."
Land: BEL
Categorie: POLITICS - GESJOEMEL
LT
Nu bewezen: Facebook polariseert. Elk uur van de dag de rancune over niemendalletjes. Dat heeft de top graag.
ID: 202110061154
DS
gesjoemel in Belgisch voetbal kost ons allen (De Standaard noemt dat 'de fiscus') miljoenen euros
ID: 202110060342
Land: BEL
Categorie: TAXES - GESJOEMEL
YT - Sorelle Amore
This company owns the world (and it's our fault) - BlackRock
ID: 202110055541
LT
Ce soir sur France 3: Colonisation, une histoire francaise - Décolonisations : du sang et des larmes - Trois documentaires de haut niveau
ID: 202110042101
Conquérir à tout prix - 60 min - réalisé par Hugues Nancy
Avec la conquête de l'Algérie, qui débute en 1830, commence pour la France un siècle d'expansion sans précédent, qui va permettre au pays de se constituer un empire colonial couvrant une partie de l'Afrique et de l'Asie. Une expansion menée au nom du "progrès" et sous couvert de "missions civilisatrice". Mais en réalité, ces conquêtes territoriales ont été le résultat de campagnes militaires particulièrement violentes. Car, là où la France a tenté de planter son drapeau, elle a dû faire face à une résistance acharnée, de l'Algérie à l'Afrique noire, puis de l'Indochine au Maroc.

La fracture (1931-1954) - 81 min
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quarante territoires et près de 110 millions d'hommes et de femmes, placés depuis des années sous la domination de la France, se trouvent soudain désemparés. Les peuples colonisés ont soif d'émancipation. Les premières revendications se font pourtant entendre dès les années 30 alors que l'Empire colonial français est à son apogée. La France va tout faire pour conserver ses colonies et reste sourde. Elle va même entamer un cycle de répression pour faire perdurer le système de domination. Du Sénégal à l'Indochine en passant par Madagascar, l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ce film lève le voile sur une page sombre de l'Histoire de la France, faite de sang et de larmes, et qui reste le dernier grand tabou.

La rupture (1954-2017) - 81 min - réalisé par David Korn-Brzoza
Après huit années de conflits meurtriers, l'Empire colonial français se fragilise peu à peu. La France est contrainte d'abandonner l'Indochine et ses comptoirs indiens. Les peuples colonisés y voient une lueur d'espoir et réalisent que la France peut-être vaincue. Les premières revendications d'indépendance se font entendre. Mais la France reste sourde. Alors qu'un vent de liberté commence à se répandre de l'Afrique aux Antilles en passant par l'océan indien et la Polynésie, un cycle de répression débute et la République répond par la force. Ce geste va nourrir des décennies de haine et de violence. Ce documentaire, réalisé, à partir d'images d'archives, donne la parole aux témoins de la décolonisation française, qui laisse encore aujourd'hui des traces profondes.

Malheureusement on ne peut pas les revoir sur le site de France 3 comme on est en Belgique. Une question de droits et de sous.
Land: FRA
Katharina Buchholz,
The Scale Of The Pandora Papers Leak: 2,94 Tb
ID: 202110041920
PANDORA PAPERS
by
Katharina Buchholz,

Oct 4, 2021
The offshore tax activities of prominent figures in the world of business, politics, entertainment and sports have once more been revealed in a massive leak, this time dubbed the Pandora Papers by the International Consortium of Investigative Journalists, which had also coordinated the release of prominent leaks the Paradise Papers and the Panama Papers.

As our chart shows, the newest leak is the largest to-date at a size of 2.94 terabytes. Compared to the famous 2010 Wikileaks release of U.S. diplomatic cables, the Pandora Papers are more than 1,700 times as large.

While the two previous releases had focused on single offshore enablers - law firms Mossack Fonseca and Appleby in the Panama and Paradise Papers, respectively - the new data dump combines records from 14 sources that operate in 38 jurisdictions, covering more corners of the globe than previous exposés.

The leak once more illustrates how the offshore financial system is tightly connected to global politics, corporate giants and notable individuals holding vast levels of private wealth. The list of those implicated this time around includes Colombian singer Shakira, Spanish crooner Julio Iglesias and former German top model Claudia Schiffer.

A total of 336 former or current politicians are also tied to offshore money via the release. The most common countries of origin for them were the Ukraine and Russia, but also many places in Latin America and Africa. The UK was the only European nation in the top 10 of countries with the most politicians named in the release. Among them are former prime minister Tony Blair, with more to be named in the upcoming days.

Land: INT
Categorie: SUPERRICH - GESJOEMEL