Binnenlandse zaken, Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806

BOELS Henk
Binnenlandse zaken, Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806
Pb, grote in-8, 571 pp., noten, bibliografie, register. Grotendeels gebaseerd op archivaal onderzoek. Avec un résumé en français.
De centrale doelstelling van deze studie is het nagaan van het ontstaan, de groei en het functioneren van het ambtelijk apparaat op centraal niveau in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813). (10-11)
Boels deelt de periode 1795-1813 op in volgende 7 subperioden, die telkens uitlopen op politieke breukpunten:
1. Patriotse Staten-generaal (voorjaar 1795- februari 1796)
2. Nationale Vergadering (1796-1798)
2.a. de Eerste (maart 1796 - augustus 1797)
2.b. de Tweede (september 1797 - januari 1798)
3. Uitvoerend Bewind (1798-1801)
3.a. de radicale fase (januari - juni 1798)
3.b. de gematigde fase (juni 1798 - oktober 1801)
4. Staatsbewind (oktober 1801 - april 1805)
5. Raadpensionaris (mei 1805 - juni 1806)
6. Koninkrijk Holland (juni 1806 - juli 1810)
7. Inlijving bij Frankrijk (juli 1810 - november 1813).
BOELS Henk@ wikipedia
€ 10.0