Arbeid & Vooruitgang - Praktische Gids ten behoeve van de candidaat-kolonisten die wensen zich in Belgisch Kongo te vestigen [Praktische Gids ten behoeve van de candidaat-kolonisten die wensen zich in Belgisch Congo te vestigen]

Ministerie van Koloniën
Arbeid & Vooruitgang - Praktische Gids ten behoeve van de candidaat-kolonisten die wensen zich in Belgisch Kongo te vestigen [Praktische Gids ten behoeve van de candidaat-kolonisten die wensen zich in Belgisch Congo te vestigen]
Softcover, gebrocheerd 134 pp. Illustraties, foto's in ZW. 21,5x27cm. Grote uitslaande kaart van Belgisch Congo en Ruanda Urundi op schaal 1/3000000 + index op plaatsnamen. Zeldzaam! Noot LT: deze publicatie is belangrijk omdat men er het aantal mandagen en de kostprijs per mandag (tussen 10 en 20 frank) in vindt voor het teeltrijk maken van gronden voor bepaalde teelten: arabica koffie, robusta koffie, thee, cacao, enz. Vermeldt ook de steunmaatregelen aan het landbouwkolonaat, contractverplichtingen en aannemingsvoorwaarden die van kracht zijn in de schoolhoeven, hulp bij het zoeken van gronden (vrij van inlandse rechten en grondonderzoek gedaan), voor Katanga en Kivu golden speciale voorwaarden (CSK en CNKi). Het werk reflecteert de doelstellingen van het Tienjarenplan, dat op zijn beurt een breuk met het verleden voorstond. Dit werk laat toe de spanning te berekenen tussen het maandloon van de inlandse bevolking (plantage) en het vereiste levensminimum voor een blank gezin met één kind (p. 99): 1/23.
Ministerie van Koloniën@ wikipedia
€ 50.0