Alva en de Tiende Penning.

GRAPPERHAUS Ferdinand H.M.
Alva en de Tiende Penning.
Hardcover, blauw linnen met zilveropdruk, geïllustreerde stofwikkel (portret van Alva uit 1568 door Willem Key), 399 pp., illustraties in ZW, kaartje van de Nederlanden in 1559, bibliografie, index. Diepgaande studie over de belastinghervorming in onze gewesten. Tiende penning = 10% belasting. Hoe belastingen van invloed waren (geen oorzaak van) op de opstand tegen Spanje. De auteur onderscheidt 6 periodes in de langdurige pogingen om tot een belastinghervorming te komen en om meer eenheid in de Nederlanden te vestigen onder het koninklijk gezag. Uiteindelijk wordt de tiende penning in 1572 op de lange baan geschoven en in 1574 afgeschaft. Op p. 119 vindt men een interessante verdeling van de waarde van de geproduceerde goederen in 1570. Daaruit blijkt de dominantie van Brabant en Vlaanderen. Op p. 263 de integrale tekst van het Geuzenlied. Over hoe belastingen aangewend kunnen worden om te onderdrukken of om het volk te dienen. Ook over onderhandelde, genegocieerde belastingen en het botsen van belangen.
GRAPPERHAUS Ferdinand H.M.@ wikipedia
€ 50.0