Allen, eensgezind ten strijde tegen de Maatschappelijke Ziekten

PLAS Vital, Sociale Afdeeling der nationale Eeuwfeestcommissie
Allen, eensgezind ten strijde tegen de Maatschappelijke Ziekten
Carton cover, geniet, 20 pp. Cover geïllustreerd door Fernand Rousseaux (Gevecht tegen de zevenkoppige draak). Behandelt sterfte bij pasgeborenen, syphilis, alcoholisme, kanker en tuberculose (TBC). In 1870 stierven nog 44.809 mensen (of 37,8% van het totaal aantal sterfgevallen) aan epidemische besmettelijke ziekten, in 1927 was dat gedaald tot resp. 13.336 en 12,5%.
PLAS Vital, Sociale Afdeeling der nationale Eeuwfeestcommissie@ wikipedia
€ 10.0