Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/sites/web/mersbe/www/BOOK/988424.php:42) in /data/sites/web/mersbe/www/bookshelf_checkout.php on line 428


UBACHS P.J.H. Dr, EVERS, I.M.H. Drs

Ongewilde Revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk (1794-1814) [Frans Bewind]

Gebrocheerd, grote in-8, 281 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaartjes, chronologie 1789-1816, beredeneerde bibliografie van 240 studies aangevuld met trefwoorden, lijst van de nationale verkiezingen in Frankrijk in de periode 1789-1804 met vermelding van type stemrecht en uitslag (110), lijst van vooraanstaande bestuursfunctionarissen in de Nedermaas (1794-1814), kalenderomzetting in de bijlagen, index. Over de verkoop van de nationale goederen stelt Ubachs vast: 'Twee eeuwen later is de juiste omvang van de verkoop van de als nationaal goed in beslag genomen landerijen (bossen vielen als nationaal eigendom buiten de verkoop) in Frankrijk en in de geannexeeerde streken onder Frans bestuur nog steeds niet gepeild. Wij moeten het doen met schattingen over de totale omvang van de verkopen en met lin of meer gegronde vermoedens over de maatschappelijke gevolgen van die operatie.' (71) Verder: 'Er zijn geen aanwijzingen, dat er grootgrondbezit ontstaan is uit de verkoop van nationale goederen in Frankrijk of daarbuiten.' (71) Kritiek Lucas Tessens: Ubachs gaat hier wel kort door de bocht. Is het dan waar dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de materie, dan zou men verwachten dat de rest van zijn betoog onder de vorm van een hypothese naar voor zou worden gebracht. Overigens wordt dan ook verwacht dat de redenen voor deze pertinente witte vlek in de historiografie worden aangeduid. Quod non. De lezer moet het stellen met drie bladzijden over deze belangrijke verkopen ! Soms is het zinvol te zien waarover niet of nauwelijks wordt geschreven. Ubachs had ook kunnen vermelden hoe Willem I zich de bossen 'en masse' toeëigende in 1822.

UBACHS P.J.H. Dr, EVERS, I.M.H. Drs@ wikipedia

€ 30.0

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, object given in /data/sites/web/mersbe/www/_includes/template/mysql_close.php on line 8