50 jaar Belgische vastgoedmarkt 1953-2003. Waar geschiedenis tot toekomst vergroeit.

JANSSENS Philippe & DE WAEL Paul
50 jaar Belgische vastgoedmarkt 1953-2003. Waar geschiedenis tot toekomst vergroeit.
Voorwoord door Frans Crols (Trends). Illustrated hardcover, 281 pp. Illustraties en foto's in ZW. Grafieken en statistieken betreffende huizen- en grondenverkoop in België. Prijsontwikkelingen van woonhuizen, bouwgronden, appartementen, handels- en opbrengsthuizen, industriegronden, landbouwgronden, bossen in de Ardennen. Prijsevoluties per gewest. Omgevingsvariabelen en parameters van de vastgoedmarkt. Huurmarkt versus koopmarkt. Economisch referentiekader. Kostenbenadering. Opbrengstbenadering. Relatie met inflatie en rentestand. Yield of brutohuurrendement. Het werk bevat ook 100 pp. tabellen: tijdreeksen nationaal, gewest, arrondissement.
Noot LT: Op 23/6/05 werd Janssens gehoord in de Commissie Stedelijk Beleid van het Vlaams Parlement.
JANSSENS Philippe & DE WAEL Paul@ wikipedia
€ 25.0