MAALOUF Amin
Rovers, Christenhonden, Vrouwenschenners. De kruistochten in Arabische kronieken (vert. van Les Croisades, vues par les Arabes - 1984)
Pocket, 392 pp., bibliografische noten, chronologie (622-1291), kaartje van de zeven kruistochten, index.
Het boek is vooral belangwekkend omdat het een andere visie dan de eurocentrische geeft op conflicten die nog steeds voortduren.

€ 25.0

Bestel