WILTERDINK Nico.
Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
Paperback, in-8, 557 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Een Piketty avant-la-lettre.

€ 15.0

Bestel