EYNIKEL Hilde
Damiaan. De definitieve biografie
Paperback, in-8, 398 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Gebaseerd op intensief archiefonderzoek (paters picpussen).
Hilde Eynikel (°Aalst, 1949) doctoreerde op dit onderwerp.
Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 januari 1840 – Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische pater van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (ook wel 'Picpuspaters' genoemd) en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten. Hij is de beschermheilige voor de lepralijders en aidspatiënten. Zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd.

€ 15.0

Bestel