LEHMANN Johannes
De Kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God. (vertaling van Die Kreuzfahrer - 1976)
2de druk. Hardcover, grote in-8, 320 pp., ill., kaartjes, chronologie, bibliografie, index.
Geeft op de pagina's 289-290 een korte bespreking van de beste non-fictie werken (Runciman, Mayer, Grousset, Heer, Wollschläger, Prawer, Hunke, Müller-Wien, Atiya).
Lehmann stelt zich kritisch op tegenover de drijfveren van de kruistochten.
Hij veroordeelt impliciet de bloedbaden en spreekt van een progressieve ontaarding.
Over de kinderkruistocht in 1212: 'In onze tijd kunnen wij ons maar moeilijk in de geloofswereld van de middeleeuwen verplaatsen, waar het geloof vermengd was met onkunde, dweepzucht en een grote portie magie en bijgeloof. Maar zeker is wel dat (...) de meeste kinderen aan deze onzalige kruistocht deelnamen met instemming en de zegen van hun ouders.' (245) In onze wereld van 2019 kunnen we ons dat misschien beter voorstellen, nu we weten dat er kindsoldaten bestaan en tot wat religieus fundamentalisme leidt.

Op p. 247 maakt L. een opmerkelijke tussenbalans op en die is ontluisterend.

Pro memorie:
1 Eerste Kruistocht (1096–1099)
2 Tweede Kruistocht (1147–1149)
3 Derde Kruistocht (1189–1192)
4 Vierde Kruistocht (1202–1204)
5 Vijfde Kruistocht (1213–1221)
6 Zesde Kruistocht (1228–1229)
7 Zevende Kruistocht (1248–1254)
8 Achtste Kruistocht (1270)
9 Negende Kruistocht (1271–1272)


€ 15.0

Bestel