HUNTINGTON Samuel
Botsende beschavingen - Cultuur en conflict in de 21ste eeuw
4de druk. Paperback, in-8, pp., enkele kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
H. poneert o.a. dat na de verdwijning van het Ottomaanse rijk, de islam geen 'kernstaat' meer had.
Op p. 334 somt H. de uitingen van het westers moreel verval op.

€ 15.0

Bestel