WITTE Els
Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956)
Paperback, grote in-8, 389 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.

€ 15.0

Bestel