GORIS Jan-M., PERSOONS Ernest, VAN DER HAEGEN Herman
Een kaartboek van de Sint-Michielsabdij Antwerpen 1640-1793
Gebonden linnen met zilveropdruk, geïllustreerde stofwikkel. 299 pp. Volledig geïllustreerd, kaarten in kleur, gravures in kleur en ZW. Noot LT: De SMA is vandaag nog slechts een herinnering. Dit werk vergde enorm veel research omdat men niet kon terugvallen op een bestaand en geïntegreerd archief. De SMA begon in 1640 als eerste norbertijnenabdij haar onroerend goed in kaart te brengen. Het werk van het Rijksarchief verdient alle lof! De historische bijdragen belichten het belang van de abdijen inzake grondeigendom. Onmisbaar voor het begrijpen van de geschiedenis van Antwerpen.

€ 50.0

Bestel