PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin
De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.
2de druk. Hardcover, pocket, 80 pp.
De samenvatters zijn financieel journalisten van De Telegraaf.

Noot LT: Kapitaalverdeling en vermogensongelijkheid uitgelegd in een notedop.
Uiteraard blijft het originele werk van Piketty een must read.
Maar alle beetjes helpen om de bewustwording over deze materie te doen groeien.
Het staat als een paal boven water dat de ecologische discussie uiteindelijk een enorme factuur zal presenteren aan de staten en dan wordt het belangrijk om weten wie die factuur gaat betalen. Zullen de 'superrich' de dans ontspringen? En welke rol zullen de politici hierin spelen?
In ieder geval is het nu al duidelijk dat een dividenduitkering die geen rekening houdt met de ecologische kost, de kosten van de klimaatopwarming doorschuift naar de collectiviteit. Het adagium 'privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten' geldt ook hier.

€ 15.0

Bestel