BERGEN Doris L.
Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk. (vertaling van Twisted Cross - 1996)
Vertaald uit het Engels door L. Vroemen en H. van Riel.
Paperback, grote in-8, 320 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Bergen doceert geschiedenis aan de univ. van Vermont.
Goed gedocumenteerde studie.
Het racisme en de jodenhaat van de nazis was evenzeer aanwezig in de Duitse protestantse kerk.
De naadloze verbinding tussen geloof en racisme is onthullend.
Opvallend - tenslotte - hoe een godsdienst (die ook een ideologie is) en een overheersende socio-politieke ideologie niet in confrontatie gaan, zelfs wanneer de dieperliggende waarden diametraal tegenover elkaar staan. Overigens was het niet-aanvalspakt dat nazi-Duitsland met de Sovjetunie afsloot ook zo'n (tijdelijk) compromis, ditmaal gericht op tactische overwegingen.
Kan met de houding van de Duitse christenen een overlevingsstrategie noemen?

€ 15.0

Bestel