VEBLEN Thorstein
De theorie van de nietsdoende klasse (vert. van The theory of the leisure class. An economic study of institutions - 1899)
1ste druk in vertaling. Paperback, in-8, 349 pp.
Uit het Amerikaans vertaald door Tromp en Inberg.
Inleiding door C. Wright Mills.
Nawoord door Th. W. Adorno onder de titel 'Veblens aanval op de cultuur'.
Blijvend actueel.
Zeldzaam !
Thorstein Veblen (1857-1929).
'De economische belangen van de nietsdoende klasse liggen in de financiële beroepen. (...) Toegang tot de nietsdoende klasse verkrijgt men via de financiële beroepen.' (194)
Veblen heeft het over een 'roofzuchtig denkpatroon'. '(...) de financiële beroepen vormen een goede leerschool voor al die praktijken die te rangschikken zijn onder de noemer van oplichterij, en niet zozeer voor de meer archaïsche methode van gewelddadige bezitsverovering.' (194)
We komen hier dicht bij de notie van de 'homo lupus' en even verder verbindt Veblen zijn gedachtengang aan de notie 'eigendom', de spil van de macht van de nietsdoende klasse.
Prestige hangt vooral daarmee samen.
Ook de advocatuur vindt bij V. geen genade en hij neemt geen blad voor de mond: 'succes in dit beroep geldt dan ook als teken van groot talent in barbaarse sluwheid'. (196)

€ 75.0

Bestel