Nederlands Talen Instituut
Grafologie - Cursusboek voor het bepalen van karakters uit handschriften
Geniet, in-8, 67 pp. Met talrijke voorbeelden van handschriften. Wij vermoeden dat dit boek van rond 1950 is. Het NTI had vestigingen in Rotterdam, Antwerpen, Keulen, Innsbruck, Paramaribo.
In het IT-tijdperk is de aandacht voor de grafologie afgenomen.

€ 10.0

Bestel