KORTEN David C.
Het bedrijfsleven aan de macht (vert. van When Corporations Rule the World - 1995)
Pb, grote in-8, 456 pp., met bibliografische noten.
Korten (°1937) stelt dat de groeiende macht van het bedrijfsleven tot een drievoudige crisis leidt: toenemende armoede, maatschappelijke desintegratie en vernietiging van het milieu. Er is geen dienstverlening meer aan de mens, er rest slechts uitbuiting.
"Groei is voor de rijken" (71) Armen vragen niet naar groei, zij vragen een inkomen om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien.
De roep naar de groei van de welvaart in materiële zin komt vanuit dat gezichtspunt over als een leugen en het thema van de herverdeling tussen kapitaal en arbeid steekt dan de kop op.
Korten heeft het in zijn analyses meer over inkomensongelijkheid dan over vermogensongelijkheid, iets wat Piketty op de kaart zette.
Korten stelt dat Adam Smith opzettelijk verkeerd wordt begrepen door de neo-liberale economen.

€ 11.2

Bestel