MAUS Michel
Iedereen doet het ! Belastingontduiking in België. De trucs, de cijfers, het bedrog van hoog tot laag.
Tweede druk. Pb, in-8, 231 pp.
In 2010 vertegenwoordigde de zwarte economie 17,9 procent van het Belgische BBP. (studie van Friedrich Schneider) (p. 96)
Kritiek: 1) In zijn historisch overzicht (hfst 5) slaat Michel Maus de Franse Revolutie over. Wil dit nu net de periode zijn die leidde tot een zeer grote ongelijkheid in de (onroerende) vermogens of - beter - de vermogens aan de top van de piramide verplaatste.
2) Het boek bevat geen voet- of eindnoten en er is ook geen bibliografie aanwezig. Daardoor blijft het ondermaats.
3) Er wordt te weinig beklemtoond dat de overheid zelf de belastingontduiking 'stuurt' in deze of gene richting en dat de groten vaak de dans ontspringen omdat zij de fiscale spitstechnologie kunnen betalen.

€ 11.5

Bestel