INFORCONGO
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi - Reisgids
3de en tevens laatste en meest volledige uitgave. Hardcover, imitatie slangenleder, 791 pp. Met talrijke kaarten (ook een uitslaande kaart van Belgisch-Congo), stadsplannen, foto's in ZW (sommige in kleur), bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: deze uitgave bundelt een schat aan gegevens over de kolonie Belgisch-Congo. De stadsplannen laten toe de wijken voor blanken en die voor zwarten duidelijk te onderscheiden. De gids bevat ook alle belangrijke adressen. Vele foto's van maskers met origine. Vermelding van alle hotels. Afstanden. Het werk heeft zowel documentaire als historische waarde.

€ 75.0

Bestel