DE VROEDE M. Dr
Juliaan De Vriendt in de Politiek en de Vlaamse Beweging (1889-1900)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 175 pp., bibliografische noten, bibliografie, index op personen, index der verenigingen, index plaatsnamen, index onderwerpen.
Juliaan de Vriendt (Gent, 20 augustus 1842 – Oude God, 20 april 1935) was een Belgische kunstschilder en politicus. Hij staat vooral bekend als de vader van de gelijkheidswet (1898) samen met Edward Coremans. De Vriendt nam al in 1895 een eerste initiatief door het neerleggen van een wetsvoorstel op de gelijkberechtiging van beide talen in de wetgevende arbeid. Deze wet, na heel wat discussie in 1898 goedgekeurd, zorgde ervoor dat het Nederlands, naast het Frans, als officiële taal erkend werd in België. Dit werd begroet als een essentiële gebeurtenis in de taalstrijd.

€ 12.5

Bestel