VANBOSSELE José
Kortrijk anno 1302. Achtergronden en voorgeschiedenis
Paperback, in-8, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
De auteur kijkt naar het geldverslindende karakter van een oorlog, de uitrusting van de strijders, hun soldij, het aanwerven van huursoldaten, de dienstcontracten met vreemde ridders, de financiële organisatie. Ook reconstrueert hij het slagveld zelf met ongekende plattegronden. Interessante invalshoeken.

€ 12.5

Bestel