Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Documents Parlementaires de Belgique. Session législative ordinaire de 1907-1908. Parlementaire Documenten van België. Gewone zitting van 1907-1908. - Annexatie van Congo. Annexion du Congo.

Sleutel-document (in feite een due diligence) inzake de overname van Kongo-Vrijstaat/Etat Indépendant du Congo van Leopold II door de Belgische staat.
Door een extreme privatisering van het grondgebied - en dan vooral in 'le Congo Utile' (Katanga, Kassaï) - zorgden Leopold en de 'trusts' ervoor dat België een 'uitgeklede kolonie' in handen kreeg. De overgang van despotisme naar een quasi-democratie (toen immers nog zonder algemeen stemrecht in België, laat staan dat de vrouwen zouden mogen stemmen) vertaalde zich NIET in een zeggenschap van het parlement over de kolonie. Het Belgische parlement had toen de volledige bevoegdheid over de kolonie naar zich toe kunnen trekken maar dat zou gebotst hebben met de economische machten op het terrein. De uitvoerende macht werd dus op het politieke vlak heer en meester in Belgisch Congo: de minister van koloniën met voogdij over de Gouverneur-Generaal. De trusts trokken het financieel-economische laken naar zich toe.
Het blijft een enigma in de Belgische politieke besluitvorming, maar zo zijn er wel meer. Meer over de verdeeldheid binnen de BWP over de annexatie van de E.I.C. vindt u in de biografie die Robert Abs in 1973 aan Emile Vandervelde wijdde:

Ook het werkje van William Nortron (1958/1965) is verhelderend.


Het parlementaire document dat wij aanbieden is naar onze mening te beschouwen als een CRUCIALE schakel tussen 'Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo' (BOEIC) (BOEIC, die wij in samenwerking met het IFA in zijn totaliteit als E-Book aanbieden) en 'Bulletin Officiel du Congo belge'/'Ambtelijk Blad Belgisch-Congo', door ons afgekort als 'BOC'.

Scanned from the original:
Big 4to, 891 pp. Textes bilingues F/N. Ce volume reprend tous les documents sur l'annexion du Congo par la Belgique: projets de lois, concessions des terres, actes, discussions, budgets, alliénations, etcetera. Il s'agit des pp. 313-664, soit 352 pages.
>>>Concessions:
Compagnie du Kassaï,
Compagnie du Katanga,
Société congolaise Abir (voorheen Anglo-Belgian India Rubber and Exploitation Company),
Société anverseoise du Commerce au Congo,
de gebroeders Fichefet,
Société d’Agriculture et de Plantations au Congo (Baron de Stein),
Comptoir commercial congolais,
Compagnie bruxelloise pour le Commerce du Haut-Congo,
Société équatoriale congolaise,
de heer A. Jacques,
de heer W. Langheld,
American Congo Company,
Société internationale forestière et minière du Congo,
Belgika.
>>>Concessions minières/Mijnconcessies:
Union Minière du Haut-Katanga (UMHK),
Compagnie du chemin de fer des Grands Lacs,
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga,
Société des chemins de fer vicinaux du Mayumbe,
American Congo Company (bis),
Société internationale forestière et minière du Congo (bis),
de heer J.G. Whiteley,
Doctor Forkel.

Noot LT: in het rapport wordt de aanleg van de Benguela-spoorlijn naar Lobito (in de Portugese kolonie Angola) even als een randfenomeen vernoemd, iets dat in de periferie van Katanga meespeelt; blijkbaar ging men ervan uit dat de spoorlijn Katanga nodig had en niet omgekeerd; met het geografische feit van de nabijheid van de Atlantische Oceaan hield de politiek blijkbaar geen rekening.

€ 25.0

BUY