DELMOTTE Louis (doctor in de handels- en financiële wetenschappen)
De Belgische koloniale holdings
Gesigneerd met opdracht. Gebrocheerd, 180 pp. Tabellen, Noten, bibliografie. Verschenen in de Reeks van de School voor Economische Wetenschappen van de Universiteit Leuven.
Met 'Bijgevoegde Stellingen' op een afzonderlijk blaadje; hieruit wordt duidelijk dat de auteur zich rechts van het centrum plaatst.

Ziehier de 3 stellingen:
1) Een belasting op het kapitaal is te verwerpen, zelfs in de omstandigheden waarin zij door de wet van 16 October 1945 werd ingevoerd.
2) De omvorming van aandeelen en obligaties aan toonder tot effecten op naam, zou schadelijk zijn voor de Belgische economie.
3) De accoorden van Bretton Woods maken het internationaal functioneeren van een gouden standaard, zelfs een sterk gemitigeerden, niet mogelijk.

Hoofdstukken: I. Betekenis en kenmerken der holdings in het algemeen; II. De koloniale holdings in het kader van de financiële concentratie in België; III. Ontstaan van de koloniale holdings (zeer lezenswaardig!, LT); IV. De koloniale groep van de Société Générale; V. De andere belangrijke koloniale groepen; VI. Financiële problemen der koloniale holdings. Bijlagen: Portefeuille van de koloniale holdings en van de Sofina. Index der koloniale holdings en vennootschappen. Noot LT: De auteur wijst erop dat de Belgische holdings tot dan toe het voorwerp uitmaakten van weinig studies. Toch was België toen reeds het land waar de holdingstructuur het sterkst ontwikkeld was. "Bovendien werd dit onderwerp tot voor enkele jaren overschaduwd door het probleem der gemengde banken", zo stelt de auteur op blz. 5. Het antagonisme tussen de Britten en de Belgen gaat over Katanga (zie p. 58) en leidt tot de oprichting (1891) van de C.K. en later het C.S.K. Bevat in hoofdstuk VI de bespreking van de balansposten van de CCCI, Auxilacs, Crégeco en Cominière. In de bijlagen vinden we de portefeuilles van de Société Générale de Belgique (met CCCI, Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, UMHK, Internationale Forestière et Minière du Congo, Minière du Bécéka), Brufina (met de subholding Crégéco), Confinindus, Almanij. De koloniale holding en hun portefeuilles worden afzonderlijk opgesomd: CSK, CCCI (met subholding CK), Crégéco (zie Brufina), Belgika, CK, La Belgo-Katanga. De portefeuille van Sofina (toestand 19351231 en een aanvulling uit het jaarverslag van 19400425) vinden we in bijlage II.

Bio: Louis Delmotte (°Hoegaarden, 27/2/1920 +oktober 1995) startte bij de Kredietbank in 1942. In 1984 was hij gedurende een half jaar voorzitter van het directiecomité van de KB en dat wegens de gerechtelijke moeilijkheden van voorzitter Wauters. (bron: FET, 19951005)

€ 75.0

BUY