Edited: 201906061475
nws
INHULDIGING MUSEUM SAM - Sint-AndriesMuzeum
N.a.v. de kerkwijding van Sint-Andries op 6 juni (1529) openen we op die datum anno 2019 het SAM, het Sint-AndriesMuzeum. Al sluit deze 'gedenkruimte' aan bij de schatkamer van de kerk, toch is het er thematisch geen verlengstuk van. Ze is gewijd aan lief en leed in de 'Parochie van Miserie'. Brengen musea gemakkelijker het leven van de gegoede klasse in beeld, dan wil het SAM eerder stilstaan bij het leven van 'de kleine man', vrouw en gezin. Aan bod komt zeker ook het leven op straat met zo veel plezier, zo typisch voor het Sint-Andrieskwartier, alsook de roemrijke kloosters van weleer en nog een en ander meer.
adres: Augustijnenstraat 8, 2000 Antwerpen
201906061475