Edited: 201708071601
LT
De Abdij van Tongerlo - Zicht op de abtswoning


Het classicistische abtshuis - of moeten we van een abtspaleis spreken? - werd opgericht in de periode 1725-1728.
Het waren de jaren toen Tongerlo als absolute grootgrondbezitter met haar geld geen blijf wist. De architecten deden goede zaken.
zie onze nota over de ligging van de gronden van de abdij
201708071601