Edited: 201506012145
TESSENS Lucas
Ligging van de gronden van de abdij van Tongerlo (1779-1786/1787)
201506012145