Edited: 201405132145
TESSENS Lucas
Kloosters en abdijen afgeschaft onder Frans Bewind - kaart huidig Vlaams Gewest


uit: 'De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw', verschenen in het jaarverslag 2004 Onroerende Voorheffing (Belastingdienst voor Vlaanderen)
201405132145