Edited: 20010039
DE ROCKER Johan, VAN ERMEN (promotor)
Aanzet tot reconstructie van het grondbezit te Oplinter tijdens het Ancien Regime (licentiaatsverhandeling KU Leuven 2001)
Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2000-2001. Katholieke Universiteit Leuven. Promotor: Prof. Dr. E Van Ermen.
20010039