Edited: 190200005533
NN
1902: de liberalen klagen in hun propaganda de toename van de 'dode hand' en van het aantal kloosters en kloosterlingen aan mits een vergelijking tussen 1846 en 1902bron: 19890274: 136
190200005533