Edited: 179803170098
LT
17 maart 1798: verkoop (openbaar) Sint-Pietersabdij te Oudenburg aan Parijs burger
"Op 17 maart 1798 werden de abdijgebouwen als nationaal goed te koop gesteld en toegewezen aan een burger uit Parijs. De abdijkerk en het klooster werden afgebroken. Tot voor kort werd het abtsgebouw bewoond door de familie C. Van Eygen."

19840050: 141
179803170098