Edited: 179801006145
LT
januari 1798: vijvers Averbode ingepalmd door generaal Gr├ęgoire
"Een Fransche generaal, met name Gr├ęgoire, had (onder welk voorwendsel, weten we niet) de vijvers, die de abdij buiten de kloostermuren bezat, op eigen naam gezet en beschikte er verder ook naar goeddunken over."

19200007: 270

Noot LT: hierbij moeten we de vraag stellen: bij welke instantie zette hij de vijvers op eigen naam? Vanuit administratief-historisch oogpunt is dit BELANGRIJK !
179801006145