Edited: 179706161479
LT
16 juni 1797: verkoop Sint-Salvatorabdij Antwerpen
"(...) op 16 juni 1797 werd de abdij en aanhorigheden verkocht. Ook veertien huizen en het buitengoed van de abt te Deurne (bij Antwerpen), twee hoeven en alle andere bezittingen ondergingen hetzelfde lot."

20020050: VII: 7
179706161479