Edited: 179702194471
LT
19 februari 1797: verkoop (openbaar) abdij Herkenrode (Kuringen) aan Claes en Libotton - verkoop ging door te Maastricht
19730034: 448

zie ook 20020088: 132 waar we vonden dat de kloosterzusters in combine met Claes en Libotton kochten

zie ook: www.herkenrode.be
179702194471