Edited: 179702018273
LT
1 februari 1797: uitdrijving abdij Park Heverlee (24 kloosterlingen waren aanwezig)
19730034: 50

In dit werk is het niet duidelijk of het hier om de datum van de betekening dan wel om de effectieve uitdrijving gaat.

19790120 : 37 stelt wel duidelijk dat op 1/2/1797 de uitdrijving van 24 kloosterlingen plaatsgreep.
179702018273