Edited: 179701281488
LT
28 januari 1797: uitdrijving klooster Besloten-Hof te Herentals (Orde van Premonstreit)
18920013 X A WALTMAN VAN SPILBEECK Fr. Norbertijner kanunnik, regulier van Tongerloo Het Herentalsch Klooster Onzer-Lieve-Vrouwen BESLOTEN-HOF der Orde van Premonstreit heden Sint-Josephsdal der Franciskaner Penitentinnen Softcover 290 pp. Enkele illustraties in ZW. Met de complete necrologie van de zusters. De uitdrijving dateert van 28/1/1797. Diepgaand studiewerk op basis van de archieven. Beschrijving van de bezitiingen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en heemkunde. Stichter was Arnold van Crayenhem (Grobbendonk). De geschiedenis van dit klooster was nauw verbonden met die van de abdij van Tongerlo. Zeldzaam! Averbode Compiet 1892 kloosters, nationale goederen/nationale domeinen Uncut. pages browning, rug gelost, cover unfresh. BEL
179701281488