Edited: 179701034482
LT
3 januari 1797: uitdrijving (of vlucht uit?) abdij Postel
19740062: 78

zie ook 19980030: 89

zie ook 19470026: 105-106
179701034482