Edited: 179701007455
LT
januari 1797: uitdrijving (of vrijwillige verlating) abdij Herkenrode (Hasselt)
Herkenrode was een abdij voor vrouwen gesticht op het einde van de 12de eeuw.

Enkel aristocratische, voornamelijk adelijke meisjes werden toegelaten.

Interessant: de abdis Anne-Catherine de Lamboy (1653-1675) liet een kadaster opmaken van alle goederen die de abdij bezat.

De abdij bezat meer dan 3.000 ha grond, voornamelijk in de Kempen en in Haspengouw (Hesbaye). Op het einde van de 18de eeuw had zij jaarinkomsten van ca. 95.000 florijnen.

Of er in januari 1797 werkelijk een uitdrijving dan wel een vrijwillige verlating is geweest, is uit de bron niet op te maken.

19730034: 448
179701007455