Edited: 179612167889
LT
16 december 1796: uitdrijving abdij Sint-Michiel te Antwerpen
19890056: 27

18970002: 283 geeft het verslag

18940010: 268

19550047: 185

links naar de bronnen
179612167889