Edited: 179611178871
LT
17 november 1796: uitdrijving abdij Terkameren (Elsene) - De gebouwen kwamen in handen van Jean Simons. Ondertussen was de abdij wel geplunderd.
gebouwen en gronden werden, nadat een inventaris was opgemaakt, openbaar verkocht. De gebouwen kwamen in handen van Jean Simons. Ondertussen was de abdij wel geplunderd.

19730034: 399

19880217: 175 vermeldt zelfde datum
179611178871