Edited: 179608181463
LT
18 augustus tot 16 september 1796: petitie van Van Gansen pro behoud geestelijkheid
Protestschrift op het ogenblik dat te Parijs onderhandeld wordt over het afschaffen van de Belgische kloosters onder het voorwendsel dat de kloosterlingen zelf dit verlangden.

19670048: 7-8

zie ook 18970002: 267
179608181463