Edited: 178700008249
LT
1787: abdij van Floreffe bezit 5.000 ha grond of 50 kmĀ²
19740062: 66 > Dit is mogelijk een gegeven uit het rapport de Kulberg maar de auteur, Guy Lemaire, vermeldt geen bron.
178700008249