Edited: 177600008841
LT
1776-1782: verkoop goederen Jezuïeten
"Anderzijds schafte zij (Maria-Theresia) in 1775 de Jezuïeten-orde af, en liet zij in de volgende jaren hun goederen verkopen (1776-1782)."

Geschiedenis van Vlaanderen, deel V, blz. 293

zie ook: 20020051: 69
177600008841