Edited: 177309209275
LT
tussen 20 en 23 september 1773: uitdrijving na betekening jezuïeten uit hun huizen in de Oostenrijkse Nederlanden
"Op 20 september 1773 om 7 uur 's morgens boden zich in elk jezuïetenhuis twee of meer commissarissen van overheidswege aan. Overal verliep de betekening volgens hetzelfde stramien."

20020051: 67

19790125: 140
177309209275